Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zawiadomienie o wyborze oferty - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 227/16 i 227/17 w miejscowości Włostów

Znak sprawy: ZP 271.6.2020

Lipnik, dnia 15.10.2020 r.

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 227/16 i 227/17 w miejscowości Włostów 

Działając zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający
uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym na wykonanie w/w zadania jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy:  

 

Przedsiębiorstwo Budowlane „POLBUD”

Tomasz Darowski

Kłoda, ul. Długa 60

28-236 Rytwiany

 

Cena brutto wykonania zamówienia wynosi: 113 837,16 zł

Wybrana ofert spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert zastosowanym w tym postepowaniu.

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia kryteriami, jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej oferty były: cena brutto wykonania zamówienia 60%, długość okresu gwarancji i rękojmi 40 %.

Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

W przedmiotowym postępowaniu oferentom przyznana została następująca punktacja:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów

cena

Liczba punktów

długość okresu gwarancji i rękojmi

Liczba pkt. Ogółem

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas

Piaseczno 44 27-670 Łoniów

51,64

40

91,64

2.

Przedsiębiorstwo Budowlane „POLBUD”

Tomasz Darowski

Kłoda, ul. Długa 60 28-236 Rytwiany

60

40

100

3.

STAR BUDOWA Karol Cieśla

Chybice 77, 27-225 Pawłów

46,96

40

86,96

4.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z.o.o

ul. Rakowska 40 28-200 Staszów

45,22

40

85,22

5.

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o. o.

DYLMEX – INWESTYCJE Sp. K.

ul. Towarowa 44 28-200 Staszów

 

52,32

40

92,32

 

Wójt Gminy Lipnik

mgr Andrzej Grządziel

 Informację wytworzył: Andrzej Grządziel - Wójt Gminy Lipnik 2020-10-15
Opublikował: Mariusz Olech 2020-10-15 12:43:56
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2020-10-15 12:45:55
Rejestr zmian dla: Zawiadomienie o wyborze oferty - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 227/16 i 227/17 w miejscowości Włostów

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.