Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Ogłoszenie i udzieleniu zamówienia na zadanie Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013

Lipnik: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013


Numer ogłoszenia: 235134 - 2013; data zamieszczenia: 19.06.2013


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 163502 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 15 8691410, 8691419, faks 15 8691754.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 o łącznej ilości ok. 4 000 ton. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadebrania lub nieodebrania materiału w ilości wyżej określonej. W cenę wlicza się: cena 1 tony materiału, załadunek, transport materiału, rozładunek na terenie gminy Lipnik. Kierowca samochodu ciężarowego dostarczającego kruszywo zobowiązany jest do rozciągnięcia kruszywa po drodze zgodnie ze wskazówkami operatora (równiarki, koparki) lub innej osoby upoważnionej. Samochód samowyładowczy solówka: 1. Transport 1 tony zakupionego lub własnego kruszywa kamiennego (dolomitowego) frakcji od 0 do 32 mm dobrej jakości wg określonych norm i parametrów na teren gminy Lipnik w ilości ok. 500 ton. 2. Transport 1 tony zakupionego lub własnego kamienia odpadowego typu SMERDYNA dobrej jakości na teren gminy Lipnik w ilości ok. 500 ton. 3. Transport 1 tony zakupionego lub własnego kruszywa kamiennego (dolomitowego) frakcji od 32 do 63 mm dobrej jakości wg określonych norm i parametrów na teren gminy Lipnik w ilości ok. 500 ton. Samochód samowyładowczy z naczepą: 4. Transport 1 tony zakupionego lub własnego kruszywa kamiennego (dolomitowego) frakcji od 0 do 32 mm dobrej jakości wg określonych norm i parametrów na teren gminy Lipnik w ilości ok. 1000 ton. 5. Transport 1 tony zakupionego lub własnego kruszywa z żużli stalowniczych frakcji od 0 do 32 mm z produkcji bieżącej dobrej jakości wg określonych norm i parametrów na teren gminy Lipnik w ilości ok. 1500 ton. Kruszywo będzie dostarczane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego i wysypywane miejscowo w zależności od głębokości ubytków w nawierzchniach dróg. Uzgodnienia dotyczące miejsca i terminu wykonania usługi transportowej będą dokonywane telefonicznie przez pracownika Urzędu Gminy w Lipniku z dwudniowym wyprzedzeniem.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.18.10.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik Samochód samowyładowczy solówka: Transport 1 tony zakupionego lub własnego kruszywa kamiennego (dolomitowego) frakcji od 0 do 32 mm dobrej jakości wg określonych norm i parametrów na teren gminy Lipnik w ilości ok. 500 ton.

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Transportowe Mariusz Turski, ul. Legionów 24, 27-500 Opatów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 35,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 29,30

 • Oferta z najniższą ceną: 29,30 / Oferta z najwyższą ceną: 47,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik Samochód samowyładowczy solówka: 2. Transport 1 tony zakupionego lub własnego kamienia odpadowego typu SMERDYNA dobrej jakości na teren gminy Lipnik w ilości ok. 500 ton.

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Transportowe Mariusz Turski, ul. Legionów 24, 27-500 Opatów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 18,70

 • Oferta z najniższą ceną: 18,70 / Oferta z najwyższą ceną: 35,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik Samochód samowyładowczy solówka: Transport 1 tony zakupionego lub własnego kruszywa kamiennego (dolomitowego) frakcji od 32 do 63 mm dobrej jakości wg określonych norm i parametrów

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Transportowo - Handlowa Bogdan Myszka, ul Szkolna 18, 39-451 Skopanie, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 50,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 40,59

 • Oferta z najniższą ceną: 29,30 / Oferta z najwyższą ceną: 50,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik Samochód samowyładowczy z naczepą: Transport 1 tony zakupionego lub własnego kruszywa kamiennego (dolomitowego) frakcji od 0 do 32 mm dobrej jakości wg określonych norm i parametrów na teren gminy Lipnik w ilości ok. 1000 ton.

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KRUSZYWO SORT PHU Wiktor Siadaczka, Łukasz Siadaczka, ul. Margalowa 83, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 26,44

 • Oferta z najniższą ceną: 26,44 / Oferta z najwyższą ceną: 29,52

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik Samochód samowyładowczy z naczepą: Transport 1 tony zakupionego lub własnego kruszywa z żużli stalowniczych frakcji od 0 do 32 mm z produkcji bieżącej dobrej jakości wg określonych norm i parametrów na teren gminy Lipnik w ilości ok. 1500 ton.

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KRUSZYWO SORT PHU Wiktor Siadaczka, Łukasz Siadaczka, ul. Margalowa 83, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 23,98

 • Oferta z najniższą ceną: 23,98 / Oferta z najwyższą ceną: 24,30

 • Waluta: PLN.

 Informację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta 2013-06-19
Opublikował: Mariusz Olech 2013-06-20 11:55:56
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2013-06-20 11:58:14
Rejestr zmian dla: Ogłoszenie i udzieleniu zamówienia na zadanie Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.