Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie.

 

Lipnik: Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie.


Numer ogłoszenia: 449028 - 2013; data zamieszczenia: 05.11.2013


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 200809 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 15 8691410, 8691419, faks 15 8691754.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie Podstawowe dane dla wykonania studni wierconej zastępczej nr 4a we Włostowie 1. Sposób wiercenia: mechaniczny, udarowy 2. Głębokość otworu: 80,0 m 3. Zarurowanie: rury fi 20 (508 mm) do głębokości 12,0 m (do usunięcia po uzgodnieniu) rury fi 18 (457 mm) do głębokości 25,0 m (w korku iłowym o dług. 5,0 m) bez rurowania do głębokości 80,0 m Uwaga: w przypadku niestabilności ścian otworu w interwale 25,0-80,0 m wiercić w rurach fi 14 (356 mm) (do usunięcia) 4. Zafiltrowanie otworu: średnica fi 250-300 mm rura nadfiltrowa długość 18,0 m (z zamkiem) rura perforowana górna długość 15,0 m rura międzyfiltrowa długość 4,0 m rura perforowana dolna długość 20,0 m rura podfiltrowa długość 3,0 m (z denkiem) 5. Spodziewany profil otworu: 0,0 - 10,0 m gleba, lessy (CZWARTORZĘD) 10,0 - 15,0 m zwietrzelina dolomitów 15,0 - 100,0 m dolomity zbite, spękane, z krzemieniami (DEWON ŚRODKOWY - eifel) 6. Spodziewane zwierciadło wody: 23,0 m p.p.t., swobodne 7. Pompowanie otworu: a) pompowanie oczyszczające co najmniej 24 godziny b) pompowanie pomiarowe trzystopniowe: 24 godz. + 24 godz. + 24 godz. = 72 godz. 8. Odprowadzenie wody z pompowania rurociągiem do kanalizacji na terenie ujęcia. 9. Badania wody: - dwie próby wody pobrane pod koniec II i III stopnia pompowania (badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne z orzeczeniem o jakości wody) - jedna próba wody do badań technologicznych (sposób uzdatniania wody) 10. wykonanie obudowy studni o wymiarach 2,5 x 2,5x 2 (dł. x Szer. x Wys. ) z bloczków betonowych, pokrywa obudowy metalowa, ze spadkiem dwustronnym (dwudzielna zabezpieczona przed przesiąkaniem do wewnątrz wód opadowych, z drabinka oraz kominkiem wentylacyjnym w wersji umożliwiającej możliwość skażenia wody w studni z zewnątrz. Wykończenie ścian i podłogi płytkami ceramicznymi. Górna część obudowy wyprowadzona ponad poziom gruntu na wysokość ok. 25-30 cm związana wiecem żelbetonowym. Wykonanie wokół obudowy opaski z kostki brukowej 6 cm o szerokości 0,5 m na podsypce cementowo piaskowej ograniczonej obrzeżem betonowym. 11. wykonanie na ścianie wewnętrznej obudowy studni elektrycznej skrzynki przyłączeniowej. 12. Budowa wodociągu tłocznego oraz podłączenie wywierconej studni do istniejącego rurociągu tłocznego zasilającego zbiorniki wyrównawcze rurą fi 160 z rur PE zgrzewanych o długości 30 mb. 13. wyposażenie studni w pompę głębinową dostosowaną do wydajności studni i jej zatwierdzonych zasobów wraz kablem energetycznym długości ok. 65 mb, oraz orurowaniem i wodomierzem studziennym wyposażony w nadajnik impulsów. 14. Wykonanie linii elektrycznej od szafy sterowniczej znajdującej się w istniejącym budynku technologicznym do przyłączeniowej skrzynki elektrycznej znajdującej się na ścianie obudowy studni. Wykonanie linii z kabla ziemnego w wykopie na odcinku 60 mb. Parametry kabla dostosowane do mocy zainstalowanej pompy i odległości studni od miejsca zasilania..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Usług Studziennych Marian Wójcik, ul. Spacerowa 5, 25-026 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 143902,44 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 127920,00

  • Oferta z najniższą ceną: 127920,00 / Oferta z najwyższą ceną: 195570,00

  • Waluta: PLN.

 Informację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta 2013-11-05
Opublikował: Mariusz Olech 2013-11-05 09:05:42
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2013-11-05 09:10:57
Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.