Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów

ZP.271.2.2014

Lipnik, 2014-04-10

GMINA LIPNIK

  27-540 Lipnik

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów”

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Konsorcjum:

Lider: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe JUSGAZ Sp. z o. o., Rynek 37, 27-660 Koprzywnica

Partner: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe JUSGAZ Radosław Szlichta, Rynek 36, 27-660 Koprzywnica

 

1.      Uzasadnienie wyboru: Wybrany wykonawca spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferta jego jest ważna i zawiera najniższą cenę w przetargu, która była jedynym kryterium w prowadzonym postępowaniu.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2014-04-15.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty  brutto

Liczba punktów w kryterium cena

1

KOLEKTOR Piotr Lubaś
ul. Wojska Polskiego 13/59, 37-450 Stalowa Wola

82 298,02 zł

77,68

2

BART-KOP II Zakład Budowy Gazociągów, Wodociągów, Instalacji WOD-KAN Justyna Jopek
ul. Zgodna 79, 27-200 Starachowice

108 616,55 zł

58,86

3

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „PLUMBERS” Bartosz Zapała
Kostomłoty Pierwsze, ul. Maciejowska 44, 26-085 Miedziana Góra

125 845,85 zł

50,8

4

Konsorcjum:

Lider: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe JUSGAZ Sp. z o. o., Rynek 37, 27-660 Koprzywnica
Partner: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe JUSGAZ Radosław Szlichta, Rynek 36, 27-660 Koprzywnica

63 927,18 zł

100

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)         wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)         odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)         niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)         zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm.)

 

WÓJT GMINY LIPNIK             

Józef Bulira                    

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

 Informację wytworzył: Józef Bulira - Wójt Gminy 2014-04-10
Opublikował: Mariusz Olech 2014-04-10 09:50:40
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2014-04-10 09:57:09
Rejestr zmian dla: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.