Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Lipnik.

Lipnik: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Lipnik.


Numer ogłoszenia: 235742 - 2014; data zamieszczenia: 15.07.2014


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 199588 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 15 8691410, 8691419, faks 15 8691754.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Lipnik..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Utwardzenie terenu kostką brukową gr. 8 cm i 6 cm na podbudowie z kruszyw, utwardzenie terenu płytami ażurowymi na podbudowie z kruszyw, wykonanie miejsca rekreacyjnego poprzez: betonowy kosz na śmieci, betonowy stół z siedziskami (bez oparcia) z blatem do gry w chińczyka, pergola z siedziskiem, betonowy stół z ławkami (z oparciem), ogrodzenie miejsca rekreacyjnego poprzez: ogrodzenie systemowe panelowe z prętów stalowych Ø 5 mm, słupki z profili zamkniętych montowane do fundamentów łącznikowych, wszelkie elementy ogrodzenia winny być ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze, ustawienie prefabrykowanej fontanny. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót oraz dokumentacja techniczna..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.33.40-4, 45.23.32.00-1, 45.11.27.10-5, 45.11.27.23-9, 45.34.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: projekt współfinansowany w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007 - 2013 Odnowa i rozwój wsi..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ELKAMEN S.C., ul Kołłątaja 3/74, 28-200 Staszów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 89919,38 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 119485,62

  • Oferta z najniższą ceną: 119485,62 / Oferta z najwyższą ceną: 143288,79

  • Waluta: PLN.

 Informację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta 2014-07-15
Opublikował: Mariusz Olech 2014-07-15 13:20:54
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2014-07-16 08:23:16
Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Lipnik.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.