Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie oraz termomodernizacja budynku przedszkola we Włostowie.

Zawiadomienie

o ponownym wyborze

najkorzystniejszej oferty


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie oraz termomodernizacja budynku przedszkola
we Włostowie.


1. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 92 ust. 1 w związku z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuję o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, tj. w powyższym postępowaniu:

Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 5 złożona przez:

Firma Budowlano - Instalacyjna „GRO-BUD"
Zygmunt Groele, ul Wolności 23 D, 39-300 Mielec

Cena ogółem brutto złożonej oferty: 671.900,60 zł

UZASADNIENIE

Zamawiający, informuje, że Wykonawca, którego oferta w dniu 31.07.2014 r. została wyłoniona jako najkorzystniejsza, tj. firma SGW BUDOWNICTWO Waldemar Stelmach spółka komandytowa, ul Mokra 2, 26-600 Radom w dn. 8.08.2014r. odstąpiła od podpisania umowy w postępowaniu przetargowym, o którym mowa powyżej. Wobec powyższego, zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.


Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.Informację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta 2014-08-08
Opublikował: Mariusz Olech 2014-08-08 15:14:42
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2014-08-08 15:18:45
Rejestr zmian dla: Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie oraz termomodernizacja budynku przedszkola we Włostowie.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.