Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o przystąpieniu do wprowadzenia projektu Aneksu nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik na lata 2016-2020

Znak: RG-VI.6210.2.2020

Lipnik, dnia 13.11.2020 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do wprowadzenia projektu Aneksu nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik na lata 2016-2020

 

            Na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), w związku z przystąpieniem do wprowadzenia projektu Aneksu nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik na lata 2016-2020

 

Wójt Gminy Lipnik
podaje do publicznej wiadomości informacje:


1. o przystąpieniu do wprowadzenia projektu Aneksu nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik na lata 2016-2020 którego przedmiotem jest wieloletni plan określający obszary, cele i kierunki interwencji w obszarze gospodarki niskoemisyjnej, prowadzonej w przestrzeni gminy

2. termin rozpoczęcia konsultacji: 13.11.2020 r.

3. planowany termin zakończenia konsultacji: 04.12.2020 r.

4. wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, dokumentacja będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku od 7.15 do 15.15. Projekt dokumentu zamieszczono w wersji elektronicznej na stronie http://bip.lipnik.pl/15-informacje_ogloszenia_obwieszczenia.html

5. opinie, uwagi i sugestie do ww. dokumentu można zgłaszać:

    a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: ug@lipnik.pl,

    b) pocztą na adres: Urząd Gminy w Lipniku, Lipnik 20, 27-540 Lipnik

    c) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku, Lipnik 20, 27-540 Lipnik

6. organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lipnik

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipniku oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wójt Gminy Lipnik   

mgr Andrzej Grządziel

 Informację wytworzył: Andrzej Grządziel - Wójt Gminy Lipnik 2020-11-13
Opublikował: Mariusz Olech 2020-11-13 18:40:44
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2020-11-13 18:46:43
Rejestr zmian dla: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o przystąpieniu do wprowadzenia projektu Aneksu nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik na lata 2016-2020

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.