uklad: 3 Urząd Gminy w Lipniku - Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Lipnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2021

Roczny Program Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 został przyjęty uchwałą nr XXI/154/2020 Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalen...

Data dodania: 2022-05-24 10:57:15

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 maja 2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

Lipnik 18.05.2022   OBWIESZCZENIE  z dnia 18 maja 2022 r.  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminn...

Data dodania: 2022-05-18 10:13:54

Informacja o wszczęciu postępowania w przedmiocie przeglądu pozwolenia wodnoprawnego

  INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W PRZEDMIOCIE PRZEGLĄDU POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO               Zgodnie z art. 400 ust. 7...

Data dodania: 2022-05-02 10:11:27

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

OBWIESZCZENIE z dnia 8 kwietnia 2022r.   w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerw...

Data dodania: 2022-04-08 12:23:52

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Słabuszewicach

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym             Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpn...

Data dodania: 2022-04-01 09:19:03

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23.03.2022 r. o wydaniu decyzji umarzającej postepowanie administracyjne

Znak: RG-VI.6220.1.2022 Lipnik, dnia 23.03.2022 r. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne             ...

Data dodania: 2022-03-23 13:23:00

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na terenie województwa świętokrzyskiego

OBWIESZCZENIEWOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGOz dnia 21 marca 2022 r.w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r.na terenie województwa świętokrzyskiego Na podstawie art. 35 ust. 1 u...

Data dodania: 2022-03-21 14:30:36

Obwieszczenie Starosty Sandomierskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zarządcy drogi gminnej - Burmistrzowi Miasta i Gminy Klimontów dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi gminnej Beradz - Kolonia Łownica o długości 815m w miejscowości Beradz

Obwieszczenieo wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zarządcy drogi gminnej - Burmistrzowi Miasta i Gminy Klimontów dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej Be...

Data dodania: 2022-03-18 11:27:26

Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków komunalnych z oczyszczalni, zlokalizowanej w miejscowości Lipnik

Sandomierz, dn. 21.02.2022 r.       KR.ZUZ.4.4210.8.2022.MZ   INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO          &nbs...

Data dodania: 2022-02-24 14:12:52

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 lutego 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym udowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Usarzów gmina Lipnik na działkach o nr ewid. ...

Lipnik 10.02.2022  OBWIESZCZENIE  z dnia 10 lutego 2022 r.  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znacze...

Data dodania: 2022-02-10 13:54:01

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadania p...

Data dodania: 2022-02-09 13:12:47

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o udzieleniu Panu Pawłowi Ankurowskiemu, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujęcia wód podziemnych (studni)

OBWIESZCZENIEDyrektora Zarządu Zlewni w SandomierzuPaństwowego GospodarstwaWodnego Wody Polskie Na podstawie art. 10 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania adminis...

Data dodania: 2022-02-01 10:52:44

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31.01.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących

Znak: RG-VI.6220.1.2022 Lipnik, dnia 31.01.2022 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących      &...

Data dodania: 2022-01-31 13:57:35

Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

  I N F O R M A C J A   Wójt Gminy Lipnik informuje, że z dniem 28 stycznia 2022 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lipniku na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruc...

Data dodania: 2022-01-28 11:28:45

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej Na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 art.15 ust. 2a, 2b, ...

Data dodania: 2022-01-28 11:10:10

Obwieszczenie Starosty Sandomierskiego z dnia 12.01.2022 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. Budowa drogi gminnej Beradz - Kolonia Lownica o długości 815m w miejscowości Beradz.

OBWIESZCZENIE Sandomierz 12.01.2022r. Na podstawie art. Ild ust. 5 w związku z art. Ile ustawy z dnia ID kwietnia 2003 r.o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakre...

Data dodania: 2022-01-18 10:33:44

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20.12.2021 r. o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 o pow. 0,1806 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym.   Wójt Gminy Lipnik   ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencj...

Data dodania: 2021-12-20 14:16:01

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.