uklad: 3 Urząd Gminy w Lipniku - Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Lipnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

OBWIESZCZENIE z dnia 29 września 2023r. w sprawie wydania postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

OBWIESZCZENIE z dnia 29 września 2023r.   w sprawie wydania postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeni...

Data dodania: 2023-09-29 10:57:33

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 04.08.2023r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

      OBWIESZCZENIE z dnia 4 sierpnia 2023 r.   o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. ...

Data dodania: 2023-08-04 11:52:33

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie: Budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku od Opatowa do Niska

OBWIESZCZENIE   Działając na podstawie art. 49 i art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775, ze zm.) – dalej &b...

Data dodania: 2023-07-24 12:23:35

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 10.07.2023r o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategicznych ocen oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 10.07.2023r   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategicznych ocen oddziaływa...

Data dodania: 2023-07-10 13:54:19

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 10.07.2023r o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnik oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 10.07.2023r   o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnik oraz strate...

Data dodania: 2023-07-10 13:42:56

Wykazy pomocy publicznej za 2022 rok

...

Data dodania: 2023-05-26 10:06:04

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2022

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2022   Roczny Program Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi na ...

Data dodania: 2023-05-16 15:25:54

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 maja 2023r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminym - budowa żłobka

OBWIESZCZENIE z dnia 16 maja 2023r.   w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca ...

Data dodania: 2023-05-16 14:37:56

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 maja 2023 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

OBWIESZCZENIE z dnia 16 maja 2023r.   w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca ...

Data dodania: 2023-05-16 14:25:22

Ogłoszenie o sprzedaży końcowej paliwa stałego

Gmina Lipnik ogłasza sprzedaż końcową paliwa stałego w cenie 1 968,00 zł/brutto za tonę. Mieszkańcy od 4 maja 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. mogą składać wnioski o zakup węgla ...

Data dodania: 2023-05-04 12:12:40

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu w dniu 17.04.2023 r. pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Lipnik

Sandomierz, 17.04.2023 r.  KR.ZUZ.4.4210.254.2022.NP.ES   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 10 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania adminis...

Data dodania: 2023-04-25 12:50:22

Zarządzenie nr 36/2023 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 4 kwietnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich oraz remiz ochotniczych straży pożarnych stanowiących własność oraz będących w zarządzaniu Gminy Lipnik

Zarządzenie nr 36/2023 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 4 kwietnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich oraz remiz ochotniczych straży pożarnych sta...

Data dodania: 2023-04-11 12:27:52

Informacja Wójta Gminy Lipnik o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

INFORMACJA Wójt Gminy Lipnik informuje, że z dniem 11 kwietnia 2023 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lipniku na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych d...

Data dodania: 2023-04-11 12:23:23

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - decyzja nr RG-I.6733.3.2023

OBWIESZCZENIE z dnia 6 kwietnia 2023r.  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca...

Data dodania: 2023-04-06 14:47:09

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - decyzja nr RG-I.6733.2.2023

OBWIESZCZENIE z dnia 6 kwietnia 2023r.  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca...

Data dodania: 2023-04-06 14:44:13

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - decyzja nr RG-I.6733.1.2023

OBWIESZCZENIE z dnia 6 kwietnia 2023r.  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca...

Data dodania: 2023-04-06 14:39:19

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym. Wójt Gminy Lipnik ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 86/6 o pow. 0,0561 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym.   Wójt Gminy Lipnik   ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji grun...

Data dodania: 2023-04-04 15:20:11

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.