uklad: 3 Urząd Gminy w Lipniku - Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Lipnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie zebrania materiału dowodowego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

OBWIESZCZENIE z dnia 16 kwietnia 2021r.  w sprawie zebrania materiału dowodowego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.   Na podstawie art. 10 § 1...

Data dodania: 2021-04-16 11:46:32

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 01.04.2021 w sprawie zatwierdzenia „Dodatku Nr 1 do projektu robót geologicznych na wykonanie otworów badawczych w celu określenia warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanej inwestycji budowy drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów - Nisko

MARSZAŁEKWOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO OS-IV.7440.27.2021 .WZ Rzeszów, 2021-04-01 O B W IE S Z C Z E N IE Działając na podstawie art.49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ...

Data dodania: 2021-04-06 11:31:33

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 marca 2021 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY LIPNIK - aktualizacja do roku 2023

Znak: RG-VI.6220.5.2021 Lipnik, dnia 29.03.2021 r.   OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Lipnik, działając na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu i...

Data dodania: 2021-03-30 14:27:49

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10.03.2021 r. o przystąpieniu do wprowadzenia projektu PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY LIPNIK - aktualizacja do roku 2023

Znak: RG-VI.6220.5.2021 Lipnik, dnia 10.03.2021 r.   OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do wprowadzenia projektu PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY LIPNIK - aktualizacja do roku 2023 &nbs...

Data dodania: 2021-03-10 14:34:57

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

Na podstawie przeprowadzonej oceny złożonych ofert dokonanych przez Komisję Konkursową oraz przedstawionej Wójtowi Gminy w Lipniku propozycji, przyznaję dotację na realizację w 202lr. za...

Data dodania: 2021-02-25 10:04:21

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 lutego 2021 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: „Aneks Nr 1 do Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023”

Znak: RG-VI.6220.4.2021 Lipnik, dnia 10.02.2021 r. OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Lipnik, działając na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu ...

Data dodania: 2021-02-10 16:39:38

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadania p...

Data dodania: 2021-02-10 07:47:27

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03.02.2021 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących

Znak: RG-VI.6220.3.2021 Lipnik, dnia 03.02.2021 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących     &nb...

Data dodania: 2021-02-03 14:10:46

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

Na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 art.15 ust. 2a, 2b, 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. , poz. 1057, ...

Data dodania: 2021-01-29 14:44:26

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26.01.2021 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: Aneks nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik na lata 2016-2020

Znak: RG-VI.6210.2.2021 Lipnik, dnia 26.01.2021 r.   OBWIESZCZENIE             Wójt Gminy Lipnik, działając na podstawie art....

Data dodania: 2021-01-27 15:30:58

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących alizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa budynku sortowni i przechowalni owoców wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 82/2, 81/1 i 370/2 w miejscowości Gołębiów

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących   Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 c...

Data dodania: 2021-01-21 14:46:54

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23.11.2020 tąpieniu do wprowadzenia projektu Aneksu nr 1 do Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023

  Znak: RG-VI.6210.3.2020 Lipnik, dnia 23.11.2020 r.     OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do wprowadzenia projektu Aneksu nr 1 do Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-202...

Data dodania: 2020-11-23 16:22:53

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o przystąpieniu do wprowadzenia projektu Aneksu nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik na lata 2016-2020

Znak: RG-VI.6210.2.2020 Lipnik, dnia 13.11.2020 r.     OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do wprowadzenia projektu Aneksu nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik na lata 20...

Data dodania: 2020-11-13 18:40:44

Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 października 2020 r.

Informacja   Wójt Gminy Lipnik informuje, że z dniem 15 października 2020 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lipniku na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości prz...

Data dodania: 2020-10-15 14:27:35

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LIPNIK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2021 ROKU”

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LIPNIK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ ...

Data dodania: 2020-10-09 13:57:17

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 września 2020r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

Wójt Gminy Lipnik       Lipnik 20    27-540 Lipnik   OBWIESZCZENIE z dnia 11 września 2020r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inw...

Data dodania: 2020-09-11 14:32:23

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 13.08.2020 w sprawie wywieszenia wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Wójt Gminy Lipnik informuje, że z dniem 13.08.2020 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lipniku na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia ...

Data dodania: 2020-08-13 12:31:58

Konsultacje społeczne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „OPA4451B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ew. nr 642 obręb 0011 Międzygórz, gm. Lipnik.

Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 czerwca 2020   w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o ...

Data dodania: 2020-06-23 14:12:45

Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku

...

Data dodania: 2020-05-30 18:16:21

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.