Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23.11.2020 tąpieniu do wprowadzenia projektu Aneksu nr 1 do Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023

  Znak: RG-VI.6210.3.2020

Lipnik, dnia 23.11.2020 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do wprowadzenia projektu Aneksu nr 1 do Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), w związku z przystąpieniem do wprowadzenia projektu Aneksu nr 1 do Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023

Wójt Gminy Lipnik
podaje do publicznej wiadomości informacje:

1. o przystąpieniu do wprowadzenia projektu Aneksu nr 1 do Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023, którego przedmiotem jest rewitalizacja obejmująca działania przestrzenne, gospodarcze, ale przede wszystkim społeczne. Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych.

2. termin rozpoczęcia konsultacji: 23.11.2020 r.

3. planowany termin zakończenia konsultacji: 14.12.2020 r.

4. wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, dokumentacja będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku od 7.15 do 15.15. Projekt dokumentu zamieszczono w wersji elektronicznej na stronie http://bip.lipnik.pl/15-informacje_ogloszenia_obwieszczenia.html

5. opinie, uwagi i sugestie do ww. dokumentu można zgłaszać:

    a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: ug@lipnik.pl,

    b) pocztą na adres: Urząd Gminy w Lipniku, Lipnik 20, 27-540 Lipnik

    c) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku, Lipnik 20, 27-540 Lipnik

6. organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lipnik

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipniku oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wójt Gminy Lipnik  

mgr Andrzej Grządziel

 Informację wytworzył: Andrzej Grządziel - Wójt Gminy Lipnik 2020-11-23
Opublikował: Mariusz Olech 2020-11-23 16:22:53
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2020-11-23 23:30:48
Rejestr zmian dla: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23.11.2020 tąpieniu do wprowadzenia projektu Aneksu nr 1 do Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.