Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu w dniu 16.06.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268

Lipnik, dnia 16.06.2016 r.

 Znak: RG-VI.6220.2.2016

 


OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Lipnik zawiadamia

 

 

            o wydaniu w dniu 16.06.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268”. 

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353)

 

 

Zawiadamiam

 

 

że w oparciu o art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268”.


Wszystkich zainteresowanych informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy w pokoju nr 24 w Urzędzie Gminy w Lipniku od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 – 15:15.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lipniku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lipniku oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Malżyn i Łownica.

 

 

WÓJT   

Józef Bulira

 

 

Pełna treść decyzji >>> zobaczInformację wytworzył: Józef Bulira - Wójt Gminy 2016-06-16
Opublikował: Mariusz Olech 2016-06-16 14:43:01
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2016-06-16 14:43:01
Rejestr zmian dla: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu w dniu 16.06.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.