uklad: 4 Karty informacyjne 2016

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Karty informacyjne 2016

Numer Nazwa Dokumentu Temat Data
1/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2015-12-15

Pokaż kartę

2/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-01-12

Pokaż kartę

3/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2015-12-22

Pokaż kartę

4/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-01-14

Pokaż kartę

5/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2015-12-23

Pokaż kartę

6/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-01-12

Pokaż kartę

7/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2015-12-29

Pokaż kartę

8/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-01-12

Pokaż kartę

9/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2015-12-30

Pokaż kartę

10/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-01-14

Pokaż kartę

11/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-01-04

Pokaż kartę

12/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-01-19

Pokaż kartę

13/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-01-04

Pokaż kartę

14/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-01-13

Pokaż kartę

15/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-01-05

Pokaż kartę

16/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-01-19

Pokaż kartę

17/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-01-05

Pokaż kartę

18/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-01-19

Pokaż kartę

19/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-01-05

Pokaż kartę

20/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-01-20

Pokaż kartę

21/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-01-07

Pokaż kartę

22/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-01-19

Pokaż kartę

23/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-01-11

Pokaż kartę

24/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-01-20

Pokaż kartę

25/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-01-11

Pokaż kartę

26/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-01-20

Pokaż kartę

27/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-01-11

Pokaż kartę

28/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-02-05

Pokaż kartę

29/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-01-11

Pokaż kartę

30/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-02-05

Pokaż kartę

31/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-01-11

Pokaż kartę

32/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-02-01

Pokaż kartę

33/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-01-13

Pokaż kartę

34/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-02-02

Pokaż kartę

35/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-01-26

Pokaż kartę

36/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-02-01

Pokaż kartę

37/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-01-26

Pokaż kartę

38/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-01-14

Pokaż kartę

39/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-01-18

Pokaż kartę

40/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-02-09

Pokaż kartę

41/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-01-21

Pokaż kartę

42/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-02-09

Pokaż kartę

43/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-01-22

Pokaż kartę

44/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-02-05

Pokaż kartę

45/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-01-22

Pokaż kartę

46/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-02-09

Pokaż kartę

47/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-01-27

Pokaż kartę

48/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-02-12

Pokaż kartę

49/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-01-29

Pokaż kartę

50/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-02-09

Pokaż kartę

51/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-02-01

Pokaż kartę

52/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-02-09

Pokaż kartę

53/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-02-02

Pokaż kartę

54/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-02-25

Pokaż kartę

55/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-02-04

Pokaż kartę

56/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-02-25

Pokaż kartę

57/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-02-04

Pokaż kartę

58/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-03-02

Pokaż kartę

59/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-02-05

Pokaż kartę

60/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-02-25

Pokaż kartę

61/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-02-08

Pokaż kartę

62/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-02-25

Pokaż kartę

63/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-02-08

Pokaż kartę

64/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-02-25

Pokaż kartę

65/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-02-08

Pokaż kartę

66/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-02-25

Pokaż kartę

67/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-02-08

Pokaż kartę

68/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-02-25

Pokaż kartę

69/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-02-08

Pokaż kartę

70/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-02-29

Pokaż kartę

71/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-02-09

Pokaż kartę

72/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-02-29

Pokaż kartę

73/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-02-11

Pokaż kartę

74/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-03-02

Pokaż kartę

75/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-02-11

Pokaż kartę

76/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-03-02

Pokaż kartę

77/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-02-11

Pokaż kartę

78/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-03-10

Pokaż kartę

79/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-02-15

Pokaż kartę

80/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-03-09

Pokaż kartę

81/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-02-15

Pokaż kartę

82/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-03-09

Pokaż kartę

83/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-02-15

Pokaż kartę

84/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-03-14

Pokaż kartę

85/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-02-16

Pokaż kartę

86/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-03-14

Pokaż kartę

87/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-02-24

Pokaż kartę

88/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-03-09

Pokaż kartę

89/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-02-25

Pokaż kartę

90/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-03-17

Pokaż kartę

91/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-03-01

Pokaż kartę

92/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-03-17

Pokaż kartę

93/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-03-04

Pokaż kartę

94/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-04-04

Pokaż kartę

95/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-04-07

Pokaż kartę

96/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-04-27

Pokaż kartę

97/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-06-13

Pokaż kartę

98/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-06-24

Pokaż kartę

99/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-06-20

Pokaż kartę

100/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-07-19

Pokaż kartę

101/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-06-23

Pokaż kartę

102/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-06-23

Pokaż kartę

103/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-07-21

Pokaż kartę

104/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-07-22

Pokaż kartę

105/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-08-09

Pokaż kartę

106/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-08-05

Pokaż kartę

107/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-09-01

Pokaż kartę

108/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-08-05

Pokaż kartę

109/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-08-16

Pokaż kartę

110/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-08-08

Pokaż kartę

111/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-09-01

Pokaż kartę

112/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-08-18

Pokaż kartę

113/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-09-01

Pokaż kartę

114/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-08-31

Pokaż kartę

115/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-09-19

Pokaż kartę

116/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-09-08

Pokaż kartę

117/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-09-19

Pokaż kartę

118/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-09-09

Pokaż kartę

119/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-09-13

Pokaż kartę

120/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-09-20

Pokaż kartę

121/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-09-13

Pokaż kartę

122/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-09-20

Pokaż kartę

122/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-12-30

Pokaż kartę

123/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-10-04

Pokaż kartę

124/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-09-20

Pokaż kartę

125/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-10-04

Pokaż kartę

126/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-09-21

Pokaż kartę

127/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-09-21

Pokaż kartę

128/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-10-04

Pokaż kartę

129/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-09-22

Pokaż kartę

130/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-10-04

Pokaż kartę

131/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-09-26

Pokaż kartę

132/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-10-04

Pokaż kartę

133/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-09-27

Pokaż kartę

134/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-10-04

Pokaż kartę

135/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-09-27

Pokaż kartę

136/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-10-19

Pokaż kartę

137/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-09-29

Pokaż kartę

138/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-10-13

Pokaż kartę

139/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-09-29

Pokaż kartę

140/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-10-17

Pokaż kartę

141/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-09-29

Pokaż kartę

142/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-10-13

Pokaż kartę

143/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-09-29

Pokaż kartę

144/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-10-13

Pokaż kartę

145/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-10-03

Pokaż kartę

146/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-10-17

Pokaż kartę

147/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-10-04

Pokaż kartę

148/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-10-31

Pokaż kartę

149/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-10-06

Pokaż kartę

150/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-10-24

Pokaż kartę

151/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-10-06

Pokaż kartę

152/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-10-31

Pokaż kartę

153/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-10-11

Pokaż kartę

154/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-11-09

Pokaż kartę

155/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-10-10

Pokaż kartę

156/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-11-09

Pokaż kartę

157/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-10-11

Pokaż kartę

158/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-10-31

Pokaż kartę

159/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-10-12

Pokaż kartę

160/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-11-10

Pokaż kartę

161/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-10-13

Pokaż kartę

162/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-11-10

Pokaż kartę

163/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-10-18

Pokaż kartę

164/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-11-10

Pokaż kartę

165/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-10-14

Pokaż kartę

166/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-11-14

Pokaż kartę

167/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-10-19

Pokaż kartę

168/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-11-15

Pokaż kartę

169/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-10-21

Pokaż kartę

170/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-10-31

Pokaż kartę

171/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-11-09

Pokaż kartę

172/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-11-15

Pokaż kartę

173/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-11-03

Pokaż kartę

174/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-11-22

Pokaż kartę

175/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-11-03

Pokaż kartę

176/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-11-22

Pokaż kartę

177/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-11-08

Pokaż kartę

178/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-11-30

Pokaż kartę

179/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-11-07

Pokaż kartę

180/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-11-30

Pokaż kartę

181/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-11-08

Pokaż kartę

182/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-12-02

Pokaż kartę

183/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-11-09

Pokaż kartę

184/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-11-16

Pokaż kartę

185/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-11-21

Pokaż kartę

186/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-12-07

Pokaż kartę

187/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-11-21

Pokaż kartę

188/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-12-20

Pokaż kartę

189/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-11-21

Pokaż kartę

190/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-12-12

Pokaż kartę

191/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-11-21

Pokaż kartę

192/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-12-07

Pokaż kartę

193/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-11-22

Pokaż kartę

194/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-12-20

Pokaż kartę

195/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-11-22

Pokaż kartę

196/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-12-22

Pokaż kartę

197/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-11-23

Pokaż kartę

198/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-12-02

Pokaż kartę

199/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-11-28

Pokaż kartę

200/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-12-28

Pokaż kartę

201/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-11-28

Pokaż kartę

202/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-12-28

Pokaż kartę

203/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-11-29

Pokaż kartę

204/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-12-28

Pokaż kartę

205/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-11-29

Pokaż kartę

206/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-12-21

Pokaż kartę

207/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-11-29

Pokaż kartę

208/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-12-21

Pokaż kartę

209/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-11-29

Pokaż kartę

210/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-12-29

Pokaż kartę

211/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-12-01

Pokaż kartę

212/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-12-12

Pokaż kartę

213/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-12-08

Pokaż kartę

214/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-12-30

Pokaż kartę

215/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-12-09

Pokaż kartę

216/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-12-30

Pokaż kartę

217/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-12-09

Pokaż kartę

218/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-12-30

Pokaż kartę

219/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-12-12

Pokaż kartę

220/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-12-30

Pokaż kartę

221/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-12-14

Pokaż kartę

222/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-12-30

Pokaż kartę

223/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-12-15

Pokaż kartę

224/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-12-21

Pokaż kartę

225/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-12-14

Pokaż kartę

226/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-12-21

Pokaż kartę

227/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-12-15

Pokaż kartę

228/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-12-30

Pokaż kartę

229/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-12-19

Pokaż kartę

230/2016 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin 2016-12-30

Pokaż kartę

231/2016 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin 2016-12-20

Pokaż kartęInformację wytworzył:
Opublikował: Mariusz Olech 2016-01-21 13:11:25
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2016-01-21 13:11:25
Rejestr zmian dla: Karty informacyjne 2016

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.