Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Kielcach o/Obrazów

Numer rachunku : 65 8493 0004 0190 0306 8202 0001

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych osób załatwiających sprawy w Urzędzie Gminy w Lipniku


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w skrócie RODO, Urząd Gminy w Lipniku  informuje:


 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Lipniku, 27-540 Lipnik , e-mail: ug@lipnik.pl  który reprezentuje Wójt Gminy Lipnik.

2. Kontakt do  Inspektora Ochrony Danych :
Nr tel. IODO  15/8691- 419.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO wyłącznie w celu realizacji zadań Urzędu Gminy  określonych przepisami prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom fizycznym lub podmiotom, które nie są do tego uprawnione.

5. Przekazywanie Pani/Pana danych osobowych podmiotom zewnętrznym bez wniosku może odbywać się w związku ze sprawami prowadzonymi w Urzędzie Gminy w Lipniku , w celu realizacji interesu prawnego uczestników postępowania.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji w celu przetwarzania danych tj. do czasu niezbędnego do zrealizowania Pani/Pana uprawnień. Wymieniony czas określają przepisy prawa regulujące prowadzenie danego postępowania bądź przepisy o archiwizacji.

8. Według stanu prawnego na dzień 25 maja 2018 r. tj. na dzień rozpoczęcia stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO ma Pani/Pan prawo do:
a)   dostępu do swoich danych osobowych
b)   sprostowania swoich danych osobowych,
c)   wniesienia skargi odnośnie nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego,
d)   usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
e)   przenoszenia danych, uzyskania kopii danych osobowych.

9. Działalność Urzędu Gminy  jako jednostki organizacyjnej  opiera się na przepisach prawa regulujących prowadzenie poszczególnych postępowań oraz załatwianie spraw, w związku z czym nie jest wymagana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

10. Podanie niezbędnych danych osobowych przez interesantów Urzędu Gminy  jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie spełnienie Pani/Pana uprawnień.

11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  w tym profilowaniu.Informację wytworzył:
Opublikował: Mariusz Olech 2018-05-24 15:08:02
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2018-05-24 15:08:02
Rejestr zmian dla: Ochrona danych osobowych

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.