Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Rejestr zmian

IDTytuł artykułu:Data:
1 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 20 stycznia 2023 roku 2023-01-25 08:21:02
2 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 20 stycznia 2022 roku 2023-01-16 14:35:29
3 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych 2023-01-13 13:55:34
4 Karty informacyjne 2023 2023-01-13 10:49:44
5 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2022 roku 2023-01-04 11:15:10
6 Zarządzenie Wójta Gminy Lipnik o przedterminowych wyborach sołtysa sołectwa Kurów 2023-01-02 14:59:52
7 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 28.12.2022 r. 2022-12-28 14:00:59
8 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 Zastępcy Wójta Gminy Lipnik ,Sekretarza Gminy dokonana przez P. Zdyb Wojciech. 2022-12-27 14:41:01
9 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 grudnia 2022 roku 2022-12-21 14:43:43
10 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 16.12.2022 r. 2022-12-16 11:10:46
11 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. Budowy drogi ekspresowej S74 na odcinku od Opatowa do Niska 2022-12-14 14:54:15
12 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Romana Koseły we Włostowie dokonana przez P. Małgorzata Krakowiak. 2022-12-14 12:31:37
13 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie dokonana przez P. Sebastian Szymański. 2022-12-14 12:25:34
14 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku dokonana przez P. Klocek Edyta. 2022-12-14 12:20:02
15 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.12.2022 r. 2022-12-14 12:10:53
16 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 radnej gminy dokonana przez P. Monika Różycka . 2022-12-14 12:05:00
17 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 radnego gminy dokonana przez P. Stanislaw Nowak . 2022-12-14 12:02:50
18 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 radnego gminy dokonana przez P. Wiesław Głodek . 2022-12-14 12:00:53
19 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 radnej gminy dokonana przez P. Barbara Kusal . 2022-12-14 11:58:34
20 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 radnego gminy dokonana przez P. Kaptur Janusz . 2022-12-14 11:55:57
21 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 radnego gminy dokonana przez P. Stępień Franciszek. 2022-12-14 11:53:10
22 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 radnego gminy dokonana przez P. Strawczyński Marian . 2022-12-14 11:46:24
23 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 listopada 2022 roku 2022-12-08 11:16:50
24 Zarządzenie Nr 133/2022 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na 2023 rok 2022-12-08 08:30:45
25 Zarządzenie Nr 132/2022 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2023-2035 2022-12-08 08:30:38
26 Uchwała nr 136/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Lipnik w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2023 – 2035 2022-12-08 08:28:54
27 Uchwała Nr 135/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2023 rok 2022-12-08 08:27:51
28 Uchwała nr 134/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2023 rok 2022-12-08 08:25:32
29 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku od Opatowa do Niska 2022-12-06 15:05:17
30 Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatu Opatowskiego 2022-11-23 14:49:43
31 Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – studni głębinowej wierconej nr 3 na ujęciu komunalnym w Leszczkowie 2022-11-23 14:44:17
32 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 listopada 2022 roku 2022-11-22 15:13:52
33 Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu Cyfrowa Gmina Lipnik 2022-11-17 14:23:22
34 Informacja dotycząca kontroli stanu technicznego przewodów kominowych 2022-11-16 09:36:28
35 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 15.11.2022 r. 2022-11-15 12:15:27
36 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 października 2022 roku 2022-11-09 08:09:37
37 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lipnik 2022-11-08 14:20:31
38 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.11.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 301, 300, 311 w miejscowości Malice Kościelne na odcinku 1380 mb od km 0+000 do km 1+380” planowanego przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik 2022-11-04 14:49:24
39 Informacja o przystąpieniu Gminy Lipnik do preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych 2022-11-04 11:52:31
40 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2022 roku 2022-10-28 13:56:21
41 Informacja o unieważnieniu postepowania na zadanie Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 2022-10-26 14:42:28
42 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26.10.2022 r. 2022-10-26 14:07:53
43 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21.10.2022 r. 2022-10-21 11:20:20
44 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 października 2022 roku 2022-10-20 09:13:49
45 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20.10.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Studzianki na działkach nr ew. 169, 168 oraz Słabuszewice na działkach nr ew. 237, 238/1, 235 na odcinku 3000 mb od km 0+055 do km 3+055” planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 2022-10-20 08:35:36
46 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 października 2022 roku 2022-10-18 12:56:17
47 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18.10.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Gołębiów na działce nr ew. 264, Słabuszewice na działce nr ew. 244 oraz Żurawniki na działkach nr ew. 262/2, 256, 253, na odcinku 1410 mb od km 0+000 do km 1+410”, planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 2022-10-18 08:14:17
48 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17.10.2022 r. 2022-10-17 13:37:36
49 Korekta oswiadczenia majątkowego za rok 2021 P. Andrzeja Grządziela Wójta Gminy Lipnik dokonana dnia 7.10.2022r . 2022-10-14 10:34:20
50 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 13 października 2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2022-10-13 15:07:53
51 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 13.10.2022 r. 2022-10-13 08:24:28
52 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 października 2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2022-10-12 14:18:55
53 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LIPNIK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2023 ROKU” 2022-10-07 14:30:39
54 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kurów 2022-10-03 14:43:33
55 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 2022-09-29 16:05:20
56 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 03 października 2022 roku 2022-09-28 17:31:52
57 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 września 2022 w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - ujęcie wody do celów gospodarczych w Kaczycach 2022-09-28 14:59:43
58 Uchwała Nr 90/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 września 2022 roku w sprawie opinii o informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku 2022-09-26 09:37:57
59 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 15 września 2022 roku 2022-09-23 09:05:26
60 Decyzja Wójta Gminy Lipnik z dnia 19.09.2022 r. w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania na terenie działki nr ewid. 40/119 - obręb Włostów, gmina Lipnik. 2022-09-19 09:08:55
61 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 15 września 2022 roku 2022-09-09 14:51:00
62 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.09.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Włostów na działkach nr ew. 1282, 610, Kurów na działce nr ew. 21 oraz Słoptów nr ew. 260 na odcinku 2615 mb od km 0+000 do km 2+430 oraz 3+375 do km 3+560” planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 2022-09-09 10:08:44
63 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.09.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 920, 908 w miejscowości Włostów na odcinku 1720 mb od km 0+000 do km 1+720”, planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 2022-09-09 10:03:24
64 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.09.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 295, 324, 504, 518 w miejscowości Kurów na odcinku 1840 mb od km 0+000 do km 1+840”, planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 2022-09-09 09:50:38
65 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.09.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Grocholice na działce nr ew. 337/3 oraz Swojków nr ew. 280 na odcinku 1020 mb od km 0+000 do km 1+020” planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 2022-09-09 09:39:01
66 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.09.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Łownica na działce nr ew. 169, 256 oraz Kaczyce nr ew. 334/2 na odcinku 1315 mb od km 0+000 do km 1+315” planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 2022-09-09 09:34:55
67 Informacja o odrzuceniu oferty, oraz unieważnieniu postępowania na zadanie: Zakup i dostawa samochodu 9 osobowego dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Lipnik 2022-09-05 14:45:20
68 OBWIESZCZENIE z dnia 26.08 2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 2022-08-26 13:33:01
69 OBWIESZCZENIE z dnia 25 sierpnia 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2022-08-25 14:11:41
70 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 sierpnia 2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 2022-08-22 14:38:46
71 Raport o stanie Gminy Lipnik za 2021 rok 2022-08-18 12:01:25
72 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Lipniku 2022-08-18 11:07:45
73 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Usarzów 2022-08-17 10:53:30
74 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 2 sierpnia 2022 roku 2022-08-12 09:57:41
75 Informacja z otwarcia ofert: Zakup i dostawa samochodu 9 osobowego dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Lipnik 2022-08-08 11:35:10
76 Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia: Zakup i dostawa samochodu 9 osobowego dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Lipnik 2022-08-08 10:19:17
77 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę sieci strategicznych dróg na terenie Gminy Lipnik 2022-08-04 12:08:22
78 Uwaga Wyjaśnienia z dnia 03.08.2022 - Zakup i dostawa samochodu 9 osobowego dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Lipnik 2022-07-29 14:27:29
79 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu: Dostawa komputerów przenośnych w ramach programu Granty PPGR 2022-07-29 14:23:34
80 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 02 sierpnia 2022 roku 2022-07-27 14:41:17
81 KWARTALNA INFORMACJA z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2022 roku 2022-07-26 13:48:50
82 Informacja z otwarcia ofert w zadaniu: Dostawa komputerów przenośnych w ramach programu Granty PPGR 2022-07-26 12:51:18
83 Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia Dostawa komputerów przenośnych w ramach programu Granty PPGR 2022-07-26 10:45:44
84 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę sieci strategicznych dróg na terenie Gminy Lipnik 2022-07-15 14:38:22
85 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Poprawę bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę sieci strategicznych dróg na terenie Gminy Lipnik 2022-07-15 10:13:03
86 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu położonych w Lipniku 2022-07-15 08:06:06
87 Uwaga Wyjasnienia z dnia 18.07.2022. Ogłoszenie o zamówieniu publicznyn pn. Dostawa komputerów przenośnych w ramach programu Granty PPGR 2022-07-14 15:14:44
88 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 lipca 2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2022-07-14 14:40:36
89 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświaty na świetlicę wiejską 2022-07-13 09:51:04
90 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 08.07.2022 r. 2022-07-08 14:57:06
91 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 08.07.2022 r. 2022-07-08 12:57:13
92 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 czerwca 2022 roku 2022-07-08 11:34:45
93 Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Słabuszewicach 2022-07-07 11:43:47
94 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 czerwca 2022 roku 2022-07-07 10:13:11
95 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 01.07.2022 r. 2022-07-01 14:45:59
96 Uwaga wyjasnienie nr 1 z dnia 30.06.2022 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę sieci strategicznych dróg na terenie Gminy Lipnik 2022-06-30 11:25:16
97 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświaty na świetlicę wiejską. 2022-06-24 13:17:54
98 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświaty na świetlicę wiejską. 2022-06-24 09:44:20
99 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 czerwca 2022 roku 2022-06-22 14:55:54
100 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20.06.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 2022-06-20 13:41:59
101 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20.06.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 2022-06-20 13:39:24
102 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 15.06.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 2022-06-15 14:54:05
103 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 15.06.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 2022-06-15 08:52:42
104 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14.06.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 2022-06-14 10:37:34
105 Uwaga Wyjasnienie z dnia 22.06.2022- Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświaty na świetlicę wiejską 2022-06-09 18:24:36
106 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.06.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 2022-06-08 15:08:11
107 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.06.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 2022-06-08 14:53:20
108 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 07.06.2022 o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 2022-06-07 13:14:31
109 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 06 czerwca 2022 roku 2022-06-01 13:18:08
110 Informacja o unieważnieniu postepowania na zadanie: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów 2022-05-31 22:38:12
111 Wykazy osób którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku 2022-05-31 11:37:00
112 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów 2022-05-30 15:34:14
113 Informacja o unieważnieniu postepowania: Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 2022-05-27 13:25:12
114 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów o zakończniu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na: Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PEdn90, PEdn63 oraz PEdn40 2022-05-25 12:28:40
115 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2021 2022-05-24 10:57:15
116 Oświadczenie majątkowe P. Mazur Stanisław Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku za rok 2021. 2022-05-19 12:23:29
117 Oświadczenie majątkowe P. Andrzej Grządziel , Wójt Gminy Lipnik za rok 2021. 2022-05-19 08:58:06
118 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 maja 2022 roku 2022-05-19 08:55:42
119 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 maja 2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2022-05-18 10:13:54
120 Informacja roczna z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2021 rok 2022-05-17 10:30:12
121 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 11 kwietnia 2022 roku 2022-05-16 09:24:14
122 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2022 r. 2022-05-12 09:54:30
123 SP-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 2022-05-12 09:51:52
124 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2021 r. 2022-05-12 09:45:39
125 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec III kwartału 2021 r. 2022-05-12 09:32:55
126 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2021 r. 2022-05-11 14:53:48
127 Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na: Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 2022-05-11 11:28:23
128 Raport o stanie Gminy Lipnik za 2020 rok 2022-05-11 08:54:15
129 Oświadczenie majątkowe P. Zimoląg Magdaleny Skarbnika Gminy w Lipniku za rok 2021. 2022-05-10 11:10:01
130 Oświadczenie majątkowe P. Małgorzaty Mazur - Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku za rok 2021. 2022-05-10 10:45:50
131 Uwaga Zmiana SWZ i terminu skłdania ofert, Wyjaśnienia z dnia 25.05.2022 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów 2022-05-10 10:25:06
132 Oświadczenie majątkowe P. Katarzyny Cieszkowskiej - Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku za rok 2021. 2022-05-10 10:24:00
133 Bilans Urzędu Gminy w Lipniku wg. stanu na dzień 31.12.2021 r. 2022-05-10 10:18:47
134 Oświadczenie majątkowe P. Sebastiana Szymańskiego Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie za rok 2021. 2022-05-10 10:04:14
135 Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty Przebudowa dróg gminnych w m. Zachoinie, Malżyn, Ublinek, Kaczyce - Zadanie 2 2022-05-10 09:54:46
136 Oświadczenie majątkowe P. Krakowiak Małgorzaty Dyrektora Szkoły Podstawowej im.R.Koseły we Wlostowie za rok 2021. 2022-05-10 09:29:38
137 Oświadczenie majątkowe P. Teresy Luśtan Kierownika Gminnnej Biblioteki Publicznej w Lipniku za rok 2021. 2022-05-10 09:25:04
138 Oświadczenie majątkowe P. Klocek Edyty Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku za rok 2021. 2022-05-10 09:21:42
139 Oświadczenie majątkowe P. Grzegorz Paradowski Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku za rok 2021. 2022-05-10 09:17:45
140 Oświadczenie majątkowe P. Wojciecha Zdyb Z-cy Wojta, Sekretarza Gminy w Lipniku za rok 2021. 2022-05-10 09:07:12
141 Oświadczenie majątkowe P.Polit Danuty Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku za rok 2021. 2022-05-10 09:04:24
142 Oświadczenie majątkowe P. Dariusz Zając radnego gminy Lipnik za rok 2021. 2022-05-10 07:43:37
143 Oświadczenie majątkowe P. Heleny Sierpniak radnej gminy Lipnik za rok 2021. 2022-05-09 14:54:20
144 Oświadczenie majątkowe P. Stępień Franciszek radnego gminy Lipnik za rok 2021. 2022-05-09 14:47:48
145 Oświadczenie majątkowe P. Nowak Stanisław radnego gminy Lipnik za rok 2021. 2022-05-09 14:42:51
146 Oświadczenie majątkowe P. Gaweł Sabiny radnej gminy Lipnik za rok 2021. 2022-05-09 14:39:13
147 Oświadczenie majątkowe P. Modras Andrzej radnego gminy Lipnik za rok 2021. 2022-05-09 14:33:12
148 Oświadczenie majątkowe P. Kaptur Janusz radnego gminy Lipnik za rok 2021. 2022-05-09 14:30:27
149 Oświadczenie majątkowe P. Barbary Kusal radnej gminy Lipnik za rok 2021. 2022-05-09 14:26:48
150 Oświadczenie majątkowe P. Moniki Różyckiej radnej gminy Lipnik za rok 2021. 2022-05-09 14:19:28
151 Oświadczenie majątkowe P. Kwiatkowski Zdzisław radnego gminy Lipnik za rok 2021. 2022-05-09 14:17:06
152 Oświadczenie majątkowe P. Baran Piotr radnego gminy Lipnik za rok 2021. 2022-05-09 14:12:14
153 Oświadczenie majątkowe P. Strawczyński Marian radnego gminy Lipnik za rok 2021. 2022-05-09 14:06:12
154 Oświadczenie majątkowe P. Głodek Wiesław radnego gminy Lipnik za rok 2021. 2022-05-09 14:03:27
155 Oświadczenie majątkowe P. Radom Adam radnego gminy Lipnik za rok 2021. 2022-05-09 13:54:19
156 Informacja o unieważnieniu postepowania na zadanie: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów 2022-05-06 08:20:32
157 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów 2022-05-05 14:52:00
158 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 09 maja 2022 roku 2022-05-04 15:47:39
159 Informacja o wszczęciu postępowania w przedmiocie przeglądu pozwolenia wodnoprawnego 2022-05-02 10:11:27
160 KWARTALNA INFORMACJA z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2022 roku 2022-04-29 15:10:06
161 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 2022-04-26 15:10:34
162 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł netto 2022-04-25 08:04:05
163 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów 2022-04-19 12:40:28
164 Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Przebudowa dróg gminnych w m. Zachoinie, Malżyn, Ublinek, Kaczyce 2022-04-13 10:10:58
165 Uchwała Nr 49/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 2022-04-13 08:26:31
166 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 marca 2022 roku 2022-04-12 10:31:01
167 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Przebudowa dróg gminnych w m. Zachoinie, Malżyn, Ublinek, Kaczyce 2022-04-11 14:31:01
168 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2022 2022-04-08 14:47:59
169 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2022-04-08 12:23:52
170 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 11 kwietnia 2022 roku 2022-04-07 17:37:37
171 Informacja o unieważnieniu postepowania: Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 2022-04-05 10:18:19
172 Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Słabuszewicach 2022-04-01 09:19:03
173 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 2022-03-31 16:57:31
174 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Lipnik 2022-03-28 14:37:48
175 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-03-25 13:45:43
176 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: Przebudowa dróg gminnych w m. Zachoinie, Malżyn, Ublinek, Kaczyce 2022-03-24 17:31:01
177 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 31 marca 2022 roku 2022-03-24 16:45:25
178 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23.03.2022 r. o wydaniu decyzji umarzającej postepowanie administracyjne 2022-03-23 13:23:00
179 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na terenie województwa świętokrzyskiego 2022-03-21 14:30:36
180 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 marca 2022 roku 2022-03-21 09:22:19
181 Obwieszczenie Starosty Sandomierskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zarządcy drogi gminnej - Burmistrzowi Miasta i Gminy Klimontów dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi gminnej Beradz - Kolonia Łownica o długości 815m w miejscowości Beradz 2022-03-18 11:27:26
182 Zapytanie ofertowe RG-IV.ZPP.4.2022 dotyczące: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2022 2022-03-17 14:10:55
183 Wyjaśnienia z dnia 29.03.2022 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie pn. Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 2022-03-16 14:12:25
184 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie: Przebudowa dróg gminnych w m. Zachoinie, Malżyn, Ublinek, Kaczyce 2022-03-09 13:47:03
185 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 10 marca 2022 roku 2022-03-07 12:57:59
186 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2022-02-25 09:49:37
187 Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków komunalnych z oczyszczalni, zlokalizowanej w miejscowości Lipnik 2022-02-24 14:12:52
188 Uchwała Nr 14/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2022 rok 2022-02-14 09:11:29
189 Uchwała Nr 13/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 2022-02-14 09:10:23
190 Uchwała Nr 165/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 2022 - 2030 2022-02-14 09:08:45
191 Uchwała Nr 164/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2022 rok 2022-02-14 09:07:29
192 Uchwała Nr 163/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2022 rok 2022-02-14 09:05:36
193 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 lutego 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym udowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Usarzów gmina Lipnik na działkach o nr ewid. ... 2022-02-10 13:54:01
194 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 2022-02-09 13:12:47
195 Oświadczenie majątkowe Pani Mazur Małgorzaty pracownika OPS w Lipniku - wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta na czas nieobecności Kierownika OPS w Lipniku. 2022-02-09 09:01:32
196 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2022 roku 2022-02-03 13:51:07
197 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o udzieleniu Panu Pawłowi Ankurowskiemu, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujęcia wód podziemnych (studni) 2022-02-01 10:52:44
198 KWARTALNA INFORMACJA z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2021 roku 2022-01-31 15:03:03
199 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31.01.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 2022-01-31 13:57:35
200 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2022-01-28 11:28:45
201 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2022-01-28 11:10:10
202 Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2022 roku przez Gminę Lipnik 2022-01-26 08:26:54
203 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 stycznia 2022 roku 2022-01-19 14:12:22
204 Karty informacyjne 2022 2022-01-18 12:04:15
205 Obwieszczenie Starosty Sandomierskiego z dnia 12.01.2022 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. Budowa drogi gminnej Beradz - Kolonia Lownica o długości 815m w miejscowości Beradz. 2022-01-18 10:33:44
206 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2021 roku 2022-01-12 13:39:32
207 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 grudnia 2021 roku 2021-12-22 14:21:45
208 Korekta oświadczenia majątkowego radnej gminy Lipnik za rok 2020 P. Różycka Monika 2021-12-21 09:02:48
209 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20.12.2021 r. o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 o pow. 0,1806 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 2021-12-20 14:16:01
210 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 8 grudnia 2021 roku 2021-12-16 08:03:56
211 Korekta oświadczenia majątkowego radnego gminy Lipnik za rok 2020 P. Baran Piotr 2021-12-13 11:28:53
212 Korekta oświadczenia majątkowego radnego gminy Lipnik za rok 2020 P. Głodek Wiesław 2021-12-13 11:26:09
213 Korekta oświadczenia majątkowego za rok 2020 Kierownika OPS w Lipniku -P. Edyty Klocek. 2021-12-13 09:33:58
214 Korekta oświadczenia majątkowego za rok 2020 Skarbnika Gminy P. Zimoląg Magdaleny. 2021-12-09 08:55:16
215 Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 07.12.2021 r. 2021-12-07 17:46:22
216 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego wraz z obwieszczeniem - Wody Polskie - studnia głębinowa Włostów 2021-12-06 11:26:55
217 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie - Most Malice Kościelne 2021-12-06 11:20:11
218 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 8 grudnia 2021 roku 2021-12-02 15:38:41
219 Korekta oświadczenia majątkowego radnej gminy Lipnik za rok 2020 P. Kusal Barbara 2021-12-02 11:08:26
220 Korekta oświadczenia majątkowego radnego gminy Lipnik za rok 2020 P. Stępień Franciszek 2021-12-02 11:02:29
221 Zarządzenie Nr 108/2021 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na rok 2022 2021-11-23 07:30:00
222 Zarządzenie Nr 107/2021 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2022-2030 2021-11-23 07:26:51
223 Zarządzenie Wójta Gminy Lipnik 2019 rok 2021-11-18 08:18:46
224 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 listopada 2021 roku 2021-11-17 14:06:53
225 Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 16.11.2021 r. 2021-11-17 12:00:15
226 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 9 listopada 2021 roku 2021-11-02 11:23:42
227 Zarządzenie Wójta Gminy Lipnik 2018 rok 2021-10-29 14:01:45
228 Zarządzenie Wójta Gminy Lipnik 2017 rok 2021-10-29 13:53:44
229 Zarządzenie Wójta Gminy Lipnik 2016 rok 2021-10-29 13:43:00
230 Zarządzenie Wójta Gminy Lipnik 2015 rok 2021-10-29 13:16:10
231 Kwartalna informacja z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2021 roku 2021-10-29 08:51:10
232 Korekta oświadczenia majątkowego za rok 2020 złożona P.Wojewodzie Swiętokrzyskiemu w dniu 25.10.20201r. przez Wójta Gminy Lipnik P.Andrzeja Grządziela. 2021-10-29 08:39:35
233 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27.10.2021 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. Plan Odnowy Miejscowości Usarzów na lata 2021-2027 2021-10-27 00:00:00
234 Decyzja PGW WP zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lipnik na okres 3 lat 2021-10-21 11:06:46
235 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 o pow. 0,1806 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 2021-10-15 08:57:43
236 Informacja Wójta Gminy Lipnik o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2021-10-13 14:31:09
237 Klauzula informacyjna - monitoring w terenie 2021-10-07 12:59:33
238 Kaluzula Informacyjna dotycząca monitoringu na terenie Urzędu Gminy w Lipniku 2021-10-07 12:31:15
239 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów o wniesieniu odwołania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-10-07 07:34:21
240 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 września 2021 roku 2021-10-05 08:31:16
241 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 1 października 2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2021-10-01 14:47:57
242 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 174/32, 174/57, 174/58 w miejscowości Włostów 2021-09-30 12:28:04
243 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Usarzów działka nr 104 na odcinku 500 mb od km 0+000 do km 0+500 2021-09-30 12:24:14
244 Uchwała Nr 112/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 września 2021 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2021 roku 2021-09-30 07:43:49
245 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie 2021-09-29 09:19:09
246 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 września 2021 r. o przystąpieniu do wprowadzenia projektu dokumentu pn. Plan Odnowy Miejscowości Usarzów na lata 2021-2027 2021-09-20 16:17:09
247 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 września 2021 roku 2021-09-20 14:29:17
248 Informacja Wójta Gminy Lipnik o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Lipnik w drodze przetargu 2021-09-14 14:41:23
249 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na zadanie: Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 174/32, 174/57, 174/58 w miejscowości Włostów 2021-09-13 13:35:24
250 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Usarzów działka nr 104 na odcinku 500 mb od km 0+000 do km 0+500 2021-09-13 13:28:04
251 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia, dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Usarzów działka nr 104 na odcinku 500 mb od km 0+000 do km 0+500 2021-09-13 09:47:43
252 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia, dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 174/32, 174/57, 174/58 w miejscowości Włostów 2021-09-13 09:44:15
253 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 wrzesnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2021-09-10 14:42:27
254 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10.09.2021 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2021-09-10 14:39:58
255 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2021-09-10 13:42:43
256 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce 2021-09-06 15:04:02
257 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 sierpnia 2021 roku 2021-09-03 09:44:08
258 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27.08.2021 r. 2021-08-27 12:39:55
259 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 sierpnia 2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2021-08-26 12:07:02
260 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 174/32, 174/57, 174/58 w miejscowości Włostów 2021-08-25 14:06:08
261 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Usarzów działka nr 104 na odcinku 500 mb od km 0+000 do km 0+500 2021-08-24 13:48:56
262 Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce. 2021-08-19 14:48:07
263 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 sierpnia 2021 roku 2021-08-18 14:17:38
264 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2021-08-17 14:53:10
265 Przedterminowe wybory sołtysa w sołectwie Lipnik 2021-08-12 08:20:37
266 Przedterminowe wybory sołtysa w sołectwie Żurawniki 2021-08-12 08:15:47
267 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10.08.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-08-10 15:28:13
268 Karty informacyjne 2021 2021-08-09 11:27:00
269 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29.07.2021 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych, tj.: studni głębinowej o głębokości 80,0 m ujmującej wody podziemne z formacji dewonu, o wydajności eksploatacyjnej Q = 7,6 m3/h, zlokalizowanej w miejscowości Włostów, na działce o nr ewid. 76/7 – obręb Włostów, gm. Lipnik 2021-07-29 15:11:39
270 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23.07.2021 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Usarzów, Gmina Lipnik planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 2021-07-23 14:29:25
271 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce 2021-07-23 13:18:14
272 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce 2021-07-23 09:16:56
273 Kwartalna informacja z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2021 roku 2021-07-22 11:11:36
274 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 lipca 2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Włostów 2021-07-16 15:14:03
275 Obwiesczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 lipca 2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2021-07-15 13:22:15
276 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 czerwca 2021 roku 2021-07-12 10:53:32
277 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.07.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Kaczyce 2021-07-09 10:08:53
278 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce 2021-07-08 14:27:03
279 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 07 lipca 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2021-07-07 12:42:31
280 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 1 lipca 2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 2021-07-01 14:31:50
281 Uchwała Nr 93/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium 2021-06-30 08:44:51
282 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych 2021-06-29 13:49:28
283 Wystąpienie pokonktrolne RIO Kielce z dnia 2017.08.09 2021-06-28 13:55:38
284 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 21 czerwca 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2021-06-21 15:11:00
285 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18.06.2021 r. 2021-06-18 15:14:31
286 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 czerwca 2021 roku 2021-06-18 14:30:39
287 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 czerwca 2021 r. o zebraniu metriału dowodowego 2021-06-10 14:59:09
288 Informacja Wójta Gminy Lipnik o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2021-06-09 06:16:42
289 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 maja 2021 roku 2021-06-08 09:32:08
290 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego w m. Międzygórz, Łownica 2021-06-07 15:15:07
291 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego w m. Międzygórz, Łownica 2021-06-02 12:27:39
292 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego w m. Międzygórz, Łownica 2021-06-02 09:05:02
293 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01.06.2021 o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 2021-06-01 11:20:01
294 Informacja roczna o wykonaniu budżetu GMINY LIPNIK za 2020 rok 2021-05-31 14:54:09
295 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2020 2021-05-28 11:14:08
296 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 roku. 2021-05-28 10:59:46
297 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26.05.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2021-05-26 15:32:23
298 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2021 r. 2021-05-26 13:43:32
299 SP-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 2021-05-26 13:42:04
300 Oświadczenie majątkowe wójta gminy Lipnik P. Grządziela Andrzeja za rok 2020 złożone Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 2021-05-26 13:38:02
301 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2020 r. 2021-05-26 13:23:07
302 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec III kwartału 2020 r. 2021-05-26 13:15:35
303 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 2021-05-26 12:55:04
304 Korekta - Oświadczenia majątkowego za rok 2020 złożona przez Dyrektora GOK we Włostowie P. Szymańskiego Sebastiana. 2021-05-26 12:43:52
305 Oświadczenie majątkowe radnego/Przewodniczącego Rady Gminy P.Stanisława Mazura za rok 2020 złożone Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 2021-05-26 12:36:37
306 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 maja 2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 2021-05-20 12:20:53
307 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 maja 2021 roku 2021-05-19 15:10:58
308 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego w m. Międzygórz, Łownica 2021-05-18 14:56:14
309 Aktualizacje planu postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2021 roku przez Gminę Lipnik 2021-05-17 14:54:13
310 Uchwała Nr 8/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 2021-05-17 14:42:14
311 Uchwała Nr 7/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2020 rok 2021-05-17 14:38:40
312 Oświadczenie majątkowe za rok 2020 P. Cieszkowska Katarzyna - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta. 2021-05-17 12:07:58
313 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Lipniku P. Polit Danuta za rok 2020. 2021-05-17 11:51:46
314 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie za rok 2020. 2021-05-17 11:49:23
315 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej im. R.Koseły we Włostowie P. Krakowak Małgorzata za rok 2020. 2021-05-17 10:48:11
316 Oświadczenie majątkowe kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej P. Klocek Edyta za rok 2020. 2021-05-17 10:32:21
317 Oświadczenie majątkowe kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej P. Luśtan Teresa za rok 2020. 2021-05-17 10:29:04
318 Oświadczenie majątkowe kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej P. Paradowski Grzegorz za rok 2020. 2021-05-17 10:25:22
319 Oświadczenie majątkowe skarbnika gminy P. Zimoląg Magdalena za rok 2020. 2021-05-17 10:14:14
320 Oświadczenie majątkowe,zastępcy wojta,sekretarza gminy P. Zdyb Wojciech za rok 2020. 2021-05-17 10:07:09
321 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Zając Dariusz za rok 2020 . 2021-05-14 13:20:27
322 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Stępień Franciszek za rok 2020 . 2021-05-14 13:17:50
323 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P.Strawczynski Marian za rok 2020 . 2021-05-14 12:50:40
324 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Sierpniak Helena za rok 2020 . 2021-05-14 11:45:06
325 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Różycka Monika za rok 2020 . 2021-05-14 11:42:21
326 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Radom Adam za rok 2020 . 2021-05-14 11:40:14
327 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Nowak Stanisław za rok 2020 . 2021-05-14 11:37:36
328 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Modras Andrzej za rok 2020 . 2021-05-14 11:35:47
329 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Kwiatkowski Zdzisław za rok 2020 . 2021-05-14 11:22:30
330 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Kusal Barbara za rok 2020 . 2021-05-14 11:20:22
331 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Kaptur Janusz za rok 2020 . 2021-05-14 11:14:56
332 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Głodek Wiesław za rok 2020 . 2021-05-14 11:12:44
333 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Gaweł Sabina za rok 2020 . 2021-05-14 11:08:22
334 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Baran Piotr za rok 2020 . 2021-05-14 11:01:08
335 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. na terenie województwa świętokrzyskiego 2021-05-13 08:09:27
336 Bilans Gminy Lipnik wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. 2021-05-10 09:48:33
337 Bilans Urzędu Gminy w Lipniku wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. 2021-05-10 09:41:57
338 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 2021-05-06 14:40:33
339 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 kwietnia 2021 roku 2021-05-06 10:39:34
340 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 2021-04-30 15:20:58
341 Kwartalna informacja z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2021 roku 2021-04-26 11:04:37
342 Uchwala Nr 56/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 2021-04-26 08:07:49
343 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 kwietnia 2021 roku 2021-04-23 15:10:28
344 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 21.04.2021 o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-04-21 12:37:49
345 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie zebrania materiału dowodowego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2021-04-16 11:46:32
346 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 marca 2021 roku 2021-04-13 08:02:03
347 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 01.04.2021 w sprawie zatwierdzenia „Dodatku Nr 1 do projektu robót geologicznych na wykonanie otworów badawczych w celu określenia warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanej inwestycji budowy drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów - Nisko 2021-04-06 11:31:33
348 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 marca 2021 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY LIPNIK - aktualizacja do roku 2023 2021-03-30 14:27:49
349 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 marca 2021 roku 2021-03-23 08:33:34
350 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10.03.2021 r. o przystąpieniu do wprowadzenia projektu PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY LIPNIK - aktualizacja do roku 2023 2021-03-10 14:34:57
351 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2021-02-25 10:04:21
352 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 11 lutego 2021 roku 2021-02-25 09:06:42
353 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 stycznia 2021 roku 2021-02-25 07:53:44
354 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sternalice 2021-02-11 14:47:33
355 Zawiadomienie o wyborze oferty - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią prostą 4 torową przy Szkole Podstawowej we Włostowie 2021-02-11 14:44:54
356 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 lutego 2021 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: „Aneks Nr 1 do Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023” 2021-02-10 16:39:38
357 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 2021-02-10 07:47:27
358 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 11 lutego 2021 roku 2021-02-05 15:00:26
359 Uchwała Nr 22/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2021 rok 2021-02-04 09:02:32
360 Uchwała Nr 21/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 2021-02-04 08:49:47
361 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03.02.2021 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 2021-02-03 14:10:46
362 Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 2021-02-01 11:43:02
363 Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2021 roku przez Gminę Lipnik 2021-01-29 14:59:25
364 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2021-01-29 14:44:26
365 Kwartalna informacja z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2020 roku 2021-01-29 14:30:40
366 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26.01.2021 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: Aneks nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik na lata 2016-2020 2021-01-27 15:30:58
367 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania: Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik 2021-01-25 15:08:00
368 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących alizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa budynku sortowni i przechowalni owoców wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 82/2, 81/1 i 370/2 w miejscowości Gołębiów 2021-01-21 14:46:54
369 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sternalice 2021-01-18 15:12:30
370 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 stycznia 2021 roku 2021-01-18 07:45:08
371 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią prostą 4 torową przy Szkole Podstawowej we Włostowie 2021-01-15 15:08:06
372 Podstawowa kwota dotacji 2021 rok 2021-01-12 12:49:27
373 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2020 roku 2021-01-11 14:46:18
374 Sołtysi w Gminie Lipnik w kadencji 2018-2023 2021-01-08 10:50:12
375 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipniku Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku 2020-12-30 13:53:22
376 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania: Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik 2020-12-29 14:58:51
377 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sternalice 2020-12-29 14:33:48
378 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 grudnia 2020 roku 2020-12-22 15:10:05
379 Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2020 roku 2020-12-21 07:32:39
380 Zawiadomienie o wyborze oferty na ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY LIPNIK I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 2020-12-17 13:50:37
381 Uwaga Wyjaśnienia z dnia 11.01.2021, zmiana ogłoszenia i wyjasnienia z dnia 04.01.2021, wyjaśnienia z dnia 30.12.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią prostą 4 torową przy Szkole Podstawowej we Włostowie 2020-12-17 13:37:15
382 Petycja w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 2020-12-15 07:38:22
383 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lipnik i jej jednostek organizacyjnych 2020-12-14 16:06:33
384 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 grudnia 2020 roku 2020-12-14 11:11:02
385 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku 2020-12-10 15:03:56
386 Pan Szymański Sebastian Dyrektor GOK we Włostowie ,korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2019. 2020-12-07 10:14:45
387 Pani Gaweł Sabina - korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2019. 2020-12-04 14:39:17
388 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2019 Baran Piotr 2020-12-04 10:40:45
389 Oświadczenie majątkowe radnej gminy za rok 2019 Gaweł Sabina 2020-12-04 10:36:37
390 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2019 Głodek Wiesław 2020-12-04 10:34:58
391 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2019 Kaptur Janusz 2020-12-04 10:28:35
392 Oświadczenie majątkowe radnej gminy za rok 2019 Kusal Barbara 2020-12-04 10:24:39
393 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2019 Kwiatkowski Zdzisław 2020-12-04 10:21:57
394 Pan Dariusz Zając korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 2020-12-03 14:49:44
395 Pan Radom Adam korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 2020-12-03 14:48:04
396 Pan Strawczyński Marian korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 2020-12-03 14:45:51
397 Pan Stępień Franciszek korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 2020-12-03 14:39:18
398 Pan Baran Piotr korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 2020-12-03 14:35:55
399 Pan Kwiatkowski Zdzisław korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 2020-12-03 14:10:13
400 Pan Janusz Kaptur korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 2020-12-03 14:05:38
401 Pan Wiesław Głodek korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 2020-12-03 14:01:31
402 Pani Rózycka Monika korekta do oświadczenia majątkowego radnej gminy za rok 2019. 2020-12-03 13:57:51
403 Pan Nowak Stanisław - korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 2020-12-03 13:53:07
404 Pani Edyta Klocek - Korekta do oświadczenia majątkowego złożonego w 2020r, na dzień powołania na p.o Kierownika OPS 2020-12-03 13:21:41
405 Pani Polit Danuta - Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2019 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku . 2020-12-03 12:44:49
406 Pani Krakowiak Małgorzata - korekta do oświadczenia majątkowego Dyrektora Szkoły Podstawowej we Włostowie za rok 2019. 2020-12-03 12:38:25
407 Pani Stępień Maria - Korekta do oświadczenia majątkowego Kierownika OPS w Lipniku złożonego w roku 2020 w związku z przejściem na emeryturę. 2020-12-03 12:30:32
408 Pani Stępień Maria - Korekta do oświadczenia majątkowego Kierownika OPS za rok 2019. 2020-12-03 12:24:56
409 Pani Edyta Klocek - Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2019. 2020-12-03 11:58:12
410 Uwaga zmiana ogłoszenia z dnia 08.12.2020, zmiana załącznika nr 2 z dnia 07.12.2020 r.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NAPOTRZEBY GMINY LIPNIK I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 2020-11-30 14:01:04
411 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 grudnia 2020 roku 2020-11-27 11:42:13
412 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23.11.2020 tąpieniu do wprowadzenia projektu Aneksu nr 1 do Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023 2020-11-23 16:22:53
413 Uwaga ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.12.2020 r !!! zmiana terminu składania ofert!! Wyjaśnienia z dnia 18.12.2020 r. wyjaśnienia z dnia 15.12.2020 r. zmiana ogłoszenia z dnia 04.12.2020 modyfikacja SIWZ z dnia 01.12.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipnik 2020-11-18 13:57:12
414 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o przystąpieniu do wprowadzenia projektu Aneksu nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik na lata 2016-2020 2020-11-13 18:40:44
415 Zawiadomienie o wyborze oferty - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Lipnik – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 2020-11-10 12:06:00
416 Podstawowa kwota dotacji 2020 2020-11-04 14:16:41
417 Korekta z dnia 6 października 2020 r. dokonana przez P. Stanisława Mazura , do oświadczenia majątkowego radnego gminy - Przewodniczącego Rady Gminy za rok 2019 ,złożonego Wojewodzie Swiętokrzyskiemu w dniu 23 kwietnia 2020r. 2020-11-02 11:15:35
418 Korekta z dnia 15 października 2020 r. dokonana przez P.Grządziela Andrzeja do oświadczenia majątkowego wójta za rok 2019 złożonego Wojewodzie Swiętokrzyskiemu w dniu 23 kwietnia 2020r. 2020-11-02 10:21:02
419 Oświadczenie majątkowe P. Katarzyny Cieszkowskiej osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta w Ośrodku Pomocy Społecznej . 2020-11-02 10:12:11
420 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 05 października 2020 roku 2020-10-28 14:28:01
421 Kwartalna informacja z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2020 roku 2020-10-23 07:53:57
422 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Adaptacja budynku po byłej szkole w Usarzowie na świetlicę wiejską 2020-10-20 15:01:11
423 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 5 października 2020 roku 2020-10-20 09:41:51
424 Informacja o odrzuceniu oferty oraz unieważanieniu postępowania 2020-10-19 14:29:39
425 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Lipnik – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 2020-10-16 15:03:05
426 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 października 2020 r. 2020-10-15 14:27:35
427 Zawiadomienie o wyborze oferty - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 227/16 i 227/17 w miejscowości Włostów 2020-10-15 12:43:56
428 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Usarzów Gmina Lipnik” 2020-10-12 15:07:36
429 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Remont pomieszczeń w budynku OSP w Malżynie 2020-10-12 14:57:00
430 Uchwała Nr 117/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 września 2020 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2020 roku 2020-10-12 08:32:35
431 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik” 2020-10-09 15:16:51
432 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LIPNIK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2021 ROKU” 2020-10-09 13:57:17
433 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Modernizacja pomieszczeń poddasza w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie 2020-10-07 08:16:17
434 Uwaga modyfikacja SIWZ z dnia 19.10.2020 r.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Adaptacja budynku po byłej szkole w Usarzowie na świetlicę wiejską 2020-10-05 10:35:55
435 Zawiadomienie o wyborze oferty - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 2020-10-02 14:51:12
436 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna Szkoła+” 2020-10-02 10:56:31
437 Uwaga Zmiana SIWZ !! Wyjaśnienia z dnia 13.10.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Lipnik – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 2020-10-01 13:54:24
438 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 227/16 i 227/17 w miejscowości Włostów 2020-09-23 14:23:47
439 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dachu wraz z termomodernizacja budynku remizy OSP w Kurowie 2020-09-23 11:58:43
440 Deklaracja dostępności 2020-09-21 12:47:02
441 Zapytanie ofertowe pn. Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna Szkoła+” 2020-09-14 14:10:42
442 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 września 2020r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2020-09-11 14:32:23
443 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 2020-09-11 14:22:43
444 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa dachu wraz z termomodernizacja budynku remizy OSP w Kurowie 2020-09-11 14:19:00
445 Oświadczenie majątkowe P.Maria Stępień Kierownika OPS w Lipniku na dzień ustania zatrudnienia w związku z przejściem na emeryturę. 2020-09-11 11:05:22
446 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 września 2020 roku 2020-09-10 13:11:10
447 UWAGA Wyjaśnienia z dnia 24.09.2020 !! Zmiana ogłoszenia z dnia 18.09.2020 !! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik 2020-09-08 14:46:42
448 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 227/16 i 227/17 w miejscowości Włostów 2020-09-08 09:43:48
449 Oświadczenie majątkowe złożone przez P. Edytę Klocek z danymi na dzień powołania do pełnienia obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku. 2020-09-04 13:47:42
450 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 września 2020 roku 2020-08-28 12:27:37
451 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 2020-08-27 14:55:33
452 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn: Przebudowa dachu wraz z termomodernizacją budynku remizy OSP w Kurowie 2020-08-27 13:21:29
453 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie: Zabudowy nowych punktów świetlnych w miejscowościach Lipnik, Żurawniki, Włostów i Międzygórz 2020-08-24 13:26:10
454 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zakup pojazdu elektrycznego oraz urządzenia do ładowania pojazdu elektrycznego 2020-08-20 18:16:55
455 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. Termomodernizacja budynku OSP w Kurowie 2020-08-19 15:36:42
456 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. Termomodernizacja budynku OSP w Leszczkowie 2020-08-19 15:32:12
457 Uchwała Nr 100/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przez Gminę Lipnik 2020-08-14 08:49:13
458 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 13.08.2020 w sprawie wywieszenia wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 2020-08-13 12:31:58
459 Sprawozdanie finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2020 r. 2020-08-12 08:25:29
460 Karty informacyjne 2020 2020-08-10 09:00:11
461 Karty informacyjne 2019 2020-08-10 08:59:52
462 Karty informacyjne 2018 2020-08-10 08:59:39
463 Karty informacyjne 2017 2020-08-10 08:59:00
464 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie Termomodernizacja budynku OSP w Kurowie 2020-08-04 14:39:50
465 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie Termomodernizacja budynku OSP w Leszczkowie 2020-08-04 14:30:08
466 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup pojazdu elektrycznego oraz urządzenia do ładowania pojazdu elektrycznego 2020-07-31 12:31:30
467 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Zakup pojazdu elektrycznego oraz urządzenia do ładowania pojazdu elektrycznego 2020-07-23 15:15:55
468 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2020 roku 2020-07-22 14:31:18
469 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - Budowa stacji telekomunikacyjnej nadawczo-odbiorczej WA-0216 wraz z wierzą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania na dz. 213/3 w miejsc. Włostów. 2020-07-16 14:20:33
470 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 lipca 2020 roku 2020-07-16 12:06:23
471 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. Rozbudowa stacji do odmanganiania na ujęciu wody we Włostowie 2020-07-14 09:01:54
472 Uchwała nr 91/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium 2020-07-13 15:00:03
473 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4 x 4 dla jednostki OSP w Lipniku” 2020-07-10 14:54:19
474 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Wykonanie prac adaptacyjnych w ramach projektu Utworzenie świetlicy środowiskowej w Kurowie, Gmina Lipnik 2020-07-09 18:41:05
475 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Rozbudowa stacji do odmanganiania na ujęciu wody we Włostowie 2020-07-06 10:34:36
476 Informacja z sesji otwarcia ofert otyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4 x 4 dla jednostki OSP w Lipniku” 2020-07-03 13:03:00
477 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 10 lipca 2020 roku 2020-07-03 09:39:44
478 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. P. Edyty Klocek - osoby wydającej decyzje w imieniu wójta w Gminnym Osrodku Pomocy Społecznej w Lipniku. 2020-07-03 09:22:37
479 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie P. Sebastian Szymański. 2020-07-03 09:19:28
480 Oświadczenie majatkowe za rok 201 9 r. p.o Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej P. Lustan Teresa 2020-07-03 09:13:12
481 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej P. Maria Stępień. 2020-07-03 09:09:08
482 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku P. Grzegorz Paradowski. 2020-07-03 09:05:05
483 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku, P. Danuta Polit . 2020-07-03 09:00:31
484 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej we Włostowie im. R.Koseły, P.Krakowiak Małgorzata. 2020-07-03 08:54:55
485 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Zastępca Wójta - Sekretarz Gminy P. Zdyb Wojciech. 2020-07-02 14:17:38
486 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Skarbnika Gminy P. Zimoląg Magdalena. 2020-07-02 13:19:15
487 Oświadczenie majatkowe Wójta Gminy Lipnik P. Grządziel Andrzej za rok 2019 , składane Wojewodzie Swietokrzyskiemu . 2020-07-02 13:08:35
488 Oświadczenie majątkowe P. Stanisław Mazur, radnego gminy , Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku za rok 2019 składane Wojewodzie Swiętokrzyskiemu. 2020-07-02 12:59:17
489 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Dariusz Zając 2020-07-02 12:57:12
490 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Stępień Franciszek 2020-07-02 12:55:09
491 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Strawczyński Marian 2020-07-02 12:53:12
492 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Modras Andrzej 2020-07-02 12:50:24
493 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik za rok 2019 P. Sierpniak Helena 2020-07-02 12:42:36
494 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik za rok 2019 P. Różycka Monika 2020-07-02 12:39:44
495 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Radom Adam 2020-07-02 12:37:09
496 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P.Nowak Stanisław 2020-07-02 12:34:08
497 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Kwiatkowski Zdzisław 2020-07-02 12:13:30
498 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik za rok 2019 P. Kusal Barbara 2020-07-02 12:11:56
499 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik za rok 2019 P. Gaweł Sabina 2020-07-02 12:09:45
500 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Kaptur Janusz 2020-07-02 12:06:21
501 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Głodek Wiesław 2020-07-02 12:04:24
502 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Baran Piotr 2020-07-02 11:56:20
503 Sprawozdanie finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2020 r. 2020-07-02 10:14:56
504 Obwieszczenie PKW z dnia 30 czerwca 2020r o kandydatach w wyborach Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020r . 2020-07-01 14:31:17
505 Raport o stanie Gminy Lipnik za 2019 rok 2020-06-30 12:15:51
506 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwca 2020 roku 2020-06-30 10:16:29
507 Uwaga Wyjaśnienie z dnia 30.06.2020 - Ogłoszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipniku o zamówieniu publicznym: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4 x 4 dla jednostki OSP w Lipniku 2020-06-25 14:02:45
508 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Zabudowa otworu studziennego w m Włostów 2020-06-24 13:42:54
509 Konsultacje społeczne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „OPA4451B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ew. nr 642 obręb 0011 Międzygórz, gm. Lipnik. 2020-06-23 14:12:45
510 Sprawozdanie finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2019 r. 2020-06-22 10:03:14
511 Zawiadomienie o wyborze oferty - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Remont drogi gminnej nr 337039 T Kurów – Sternalice od km 0+000 do km 1+000 na odcinku 1 km 2020-06-18 14:22:42
512 Prezentacja szkoleniowa dla członków obwodowych komisji wyborczych - Wybory Prezydenta RP 2020 2020-06-18 13:59:21
513 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-17 08:45:27
514 Aktualizacje planu postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2020 roku przez Gminę Lipnik 2020-06-16 22:12:28
515 Postanowienie Nr 94 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 15 czerwca 2020r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. 2020-06-16 08:19:10
516 Obwieszczenie PKW z dnia 12 czerwca 2020 r o kandydatach na Prezydenta RP w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. 2020-06-15 13:40:46
517 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.: 2020-06-15 13:36:30
518 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych 2020-06-13 07:56:05
519 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 czerwca 2020 roku 2020-06-10 16:55:50
520 Informacja dla komitetów wyborczych o godzinie pełnienia dyżuru w UG dniu 12 czerwca 2020 na potrzeby przyjmowania zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych. 2020-06-10 14:45:58
521 Wyjaśnienia PKW z dnia 5 czerwca 2020 r w sprawie zgłaszanych wątpliwości dotyczących zamiaru głosowania korespondencyjnego. (ważne ) 2020-06-10 14:29:27
522 Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju - wybory Prezydenta RP 28.06.2020 r. ( druk) 2020-06-10 14:26:34
523 Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-10 14:01:51
524 Kalendarz wyborczy 2020-06-10 13:57:34
525 USTAWA z dnia 2 czerwca 2020 r.o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego(Dziennik Ustaw poz. 979 2020-06-10 13:51:29
526 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny w postępowaniu na: Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna Szkoła 2020-06-09 14:12:54
527 SP-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 2020-05-31 14:36:42
528 Bilans wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 2020-05-31 14:30:28
529 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku 2020-05-30 18:16:21
530 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 maj 2020r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2020-05-28 15:12:57
531 Lista osób zakwalifikowanych do II etapu przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 10/4 położona w miejscowości Usarzów 2020-05-28 13:15:57
532 Sprawozdanie Wójta Gminy Lipnik z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2019 2020-05-27 13:19:31
533 Informacja z sesji otwarcia ofert Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont drogi gminnej nr 337039 T Kurów – Sternalice od km 0+000 do km 1+000 na odcinku 1 km 2020-05-25 14:14:55
534 Informacja roczna o wykonaniu budżetu Gminy Lipnik za 2019 rok 2020-05-25 13:56:19
535 Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na: Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu Zdalna Szkoła 2020-05-23 21:21:24
536 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 maja 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 2020-05-19 14:45:41
537 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 10/1 o pow. 0,2266 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Usarzów 2020-05-14 14:47:01
538 Uwaga wyjasnienia z dnia 19.05.2020 Zapytanie ofertowe na Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu Zdalna Szkoła, realizowane ze środków europejskich Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020-05-14 14:24:42
539 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku. 2020-05-08 14:29:59
540 Sprawozdanie finansowe wg stanu na koniec III kwartału 2019 r. 2020-05-07 14:43:23
541 Sprawozdanie finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2019 r. 2020-05-07 14:36:21
542 Sprawozdania finansowe instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Lipniku - wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. 2020-05-07 14:32:20
543 Sprawozdania finansowe jednostki - Urząd Gminy w Lipniku - wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. 2020-05-07 14:27:22
544 Uwaga wyjaśnienie z dnia 20.05.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej nr 337039 T Kurów – Sternalice od km 0+000 do km 1+000 na odcinku 1 km 2020-05-07 14:13:22
545 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 marca 2020 roku 2020-05-06 08:46:33
546 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2020 roku 2020-04-30 12:52:45
547 Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej - nr działki nr 10/4 - stanowiącej własność Gminy Lipnik położonej w obrębie geodezyjnym Usarzów 2020-04-30 12:12:03
548 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia pod nazwą: Budowa stacji telekomunikacyjnej nadawczo-odbiorczej WA-0216 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania na dz. 213/3 w miejscowości Włostów 2020-04-24 18:08:27
549 POSTANOWIENIE NR 71/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-04-21 14:07:10
550 Uchwała Nr 48/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 2020-04-21 14:00:59
551 Korekty oświadczeń majątkowych 2020-04-20 11:37:19
552 Obwieszczenie PKW z dnia 15 kwietnia 2020roku o kandydatach na Prezydenta RP w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku. 2020-04-17 14:09:10
553 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 17.04.2020 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2020-04-17 10:38:39
554 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 15 kwietnia 2020 r. o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych 2020-04-15 18:04:48
555 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-04-10 11:55:46
556 Stanowisko PKW w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych z dnia 26 marca 2020r . 2020-03-31 09:31:30
557 Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 19 lutego 2020 r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-03-31 09:02:27
558 Wzór - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (Zał. nr 20/2020 do uchwały PKW z dnia 17 lutego 2020 r.) 2020-03-31 08:53:41
559 Uchwała Nr 11/2019 PKW z dnia 27 lutego 2019r w sprawie powoływania Obowdowych Komisji Wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP oraz do PE. 2020-03-31 08:47:28
560 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 marca 2020 roku 2020-03-25 14:40:53
561 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 10.03.2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej położonej w miejscowości Usarzów 2020-03-10 14:30:01
562 Korekty oświadzczeń majątkowych radnych na poczatek kadencji 2018-2023 2020-03-06 10:56:06
563 Informacja WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 18 luty 2020 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku. 2020-03-04 09:49:32
564 Informacja PKW o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-03-04 09:28:01
565 Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-03-04 09:23:24
566 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020-03-04 09:19:38
567 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 2020-03-04 09:16:52
568 Informacja PKW z dnia 17 lutego 2020 r. znak ZPOW-501-8/20 o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami 2020-03-04 09:10:06
569 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r 2020-03-04 09:04:44
570 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego2020 roku w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - kalendarz wyborczy. 2020-03-04 08:56:00
571 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2020-02-28 09:43:17
572 Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik 2020-02-12 09:05:44
573 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 stycznia 2020 roku 2020-02-11 09:12:21
574 Uchwały Rady Gminy w Lipniku rok 2020 2020-02-10 08:13:55
575 Zapytanie ofertowe w postępowaniu pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik 2020-02-03 14:38:54
576 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2020-01-31 14:32:24
577 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2019 roku 2020-01-30 10:50:09
578 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 styczeń 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 2020-01-22 14:50:07
579 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 stycznia 2020 roku 2020-01-21 15:05:17
580 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od 1.02.2020 r. do 31.01.2024 2020-01-17 13:31:21
581 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na terenie województwa świętokrzyskiego 2020-01-16 14:25:17
582 Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2020 roku przez Gminę Lipnik 2020-01-16 12:36:01
583 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2019 roku 2020-01-09 10:57:10
584 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu pn.: Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od 1.02.2020 r. do 31.01.2024 r. 2020-01-07 14:26:52
585 Uchwała Nr 167/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 2020 - 2030 2020-01-03 10:29:13
586 Uchwała Nr 166/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2020 rok 2020-01-03 10:26:27
587 Uchwała Nr 165/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2020 rok 2020-01-03 10:23:14
588 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne 2020-01-02 13:25:29
589 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 grudnia 2019 roku. 2019-12-23 15:14:11
590 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. księgowości budżetowej i wynagrodzeń 2019-12-23 15:12:20
591 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. obronnych, obrony cywilnej i zarzadzania kryzysowego 2019-12-23 15:10:44
592 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2020 roku” 2019-12-17 14:18:39
593 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 listopada 2019 roku 2019-12-06 12:07:20
594 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej i wynagrodzeń 2019-12-05 14:05:36
595 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 2019-12-05 13:48:25
596 Zawiadomienie o wyborze oferty - dot. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Lipnik 2019-12-03 18:26:40
597 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 października 2018 roku. 2019-12-03 08:00:08
598 Zaproszenie do składania ofert: Zabudowa nowych punktów świetlnych – Modernizacja oświetlenia na energooszczędne 2019-11-29 13:05:57
599 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2020 roku. 2019-11-29 12:43:36
600 Uwaga wyjaśnienie z dnia 28.11.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2020 roku 2019-11-21 12:12:41
601 Informacja o zamiarze dokonania podziału nieruchomości położonej w miejscowości Słabuszewice o nieuregulowanym stanie prawnym 2019-11-21 11:27:44
602 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 27 listopada 2019 roku. 2019-11-20 14:40:16
603 Uwaga wyjaśnienia z dnia 22.11.2019 r. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu dot. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Lipnik 2019-11-15 14:31:59
604 Podstawowa kwota dotacji 2019 2019-11-14 09:05:28
605 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie: „Budowa stacji telekomunikacyjnej nadawczo – odbiorczej WA – 0216 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania” 2019-11-13 12:43:12
606 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: Zakup i dostawę elementów wyposażenia placówki tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Utworzenia Klubu Senior+ w miejscowości Kurów - zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 2019-11-08 15:11:27
607 Uwaga wyjaśnienie z dnia 04.11.2019 r. Gmina Lipnik zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę elementów wyposażenia placówki tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Utworzenia Klubu Senior+ w miejscowości Kurów - zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 2019-10-30 13:31:43
608 Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zadania Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lipnik i jej jednostek organizacyjnych 2019-10-29 14:44:59
609 Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 o powierzchni 0,1806 ha położonej w Lipniku, stanowiącej własność Gminy Lipnik 2019-10-28 18:48:48
610 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 28.10.2019 r. w sprawie wywieszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia i sprzedaży w miejscowościach Lipnik i Włostów 2019-10-28 16:58:44
611 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyzki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2019 roku. 2019-10-25 08:59:34
612 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 października 2019 roku 2019-10-24 12:42:11
613 Informacja z sesji otwarcia ofert dot. zadania Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lipnik i jej jednostek organizacyjnych 2019-10-21 14:02:42
614 Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17.10.2019 r. o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-10-21 08:26:16
615 Uwaga wyjaśnienia z dnia 16.10.2019 r. - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lipnik i jej jednostek organizacyjnych 2019-10-11 14:24:53
616 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 października 2019 roku. 2019-10-10 14:37:46
617 Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zadania Przebudowa drogi gminnej nr 337013T Żurawniki – Gozdawa na odcinku 420 mb od km 0+275 do km 0+695 2019-10-09 14:02:14
618 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 20 września 2019 roku 2019-10-02 13:51:31
619 Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27.09.2019 r. 2019-10-01 11:52:17
620 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych 2019-09-24 18:09:50
621 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2019-09-24 17:58:50
622 Zawiadomienie o wyborze oferty pn.: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Malice Kościelne działka nr 69 na odcinku 295 mb od km 0+000 do km 0+295 2019-09-24 14:50:31
623 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku 2019-09-23 13:30:35
624 Informacja z sesji otwarcia ofert dot. zadania Przebudowa drogi gminnej nr 337013T Żurawniki – Gozdawa na odcinku 420 mb od km 0+275 do km 0+695 2019-09-20 13:11:42
625 VITRA TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. K. Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa, w której 100% udziałowcem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłasza kolejny (drugi) publiczny, zwykły, nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości na terenie województwa świętokrzyskiego 2019-09-18 19:34:04
626 Uchwała Nr 109/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 września 2019 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2019 roku 2019-09-18 09:38:40
627 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie robót budowlanych w zakresie rzeczowym objętym zadaniem inwestycyjnym pn. Mernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Malice Kościelne działka nr 69 na odcinku 295 mb od km 0+000 do km 0+295 2019-09-17 14:54:28
628 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 13 września 2019 r. o losowaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-09-13 21:56:06
629 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 13 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego 2019-09-13 21:49:55
630 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 20 września 2019 roku. 2019-09-10 14:19:49
631 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Włostów 2019-09-05 16:18:15
632 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi gminnej nr 337013T Żurawniki – Gozdawa na odcinku 420 mb od km 0+275 do km 0+695 2019-09-05 13:59:55
633 Uchwała Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 sierpnia 2019 roku 2019-09-04 11:23:26
634 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Malice Kościelne działka nr 69 na odcinku 295 mb od km 0+000 do km 0+295 2019-09-02 12:59:30
635 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP. 2019-08-30 11:12:35
636 Wzór wniosku na sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP. 2019-08-30 09:41:52
637 Informacja o uprawnieniach osób niepełosprawnych. 2019-08-30 09:38:48
638 Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w 2019r. 2019-08-29 14:39:30
639 Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach IV 2019-08-29 14:07:29
640 Obwieszczenie PKW z dnia 6 sierpnia 2019r o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r. ( wyciąg ) 2019-08-29 13:46:23
641 Postanowienie Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , i Kalendarz wyborczy . 2019-08-29 13:42:59
642 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 sierpnia 2019 roku. 2019-08-27 14:44:38
643 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2019-08-27 13:44:08
644 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku 2019-08-22 14:33:18
645 Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - strona PKW 2019-08-21 11:35:00
646 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 2019-08-19 09:28:54
647 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Włostów 2019-08-14 09:07:03
648 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o I przetargu ustnym nieograniczonym sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 o pow. 0,1806 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 2019-08-12 13:05:03
649 Oświadczenie majątkowe pani Edyty Klocek pracownika OPS 2019-08-06 10:02:03
650 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 05.08.2019 r. wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej położonych na terenie Gminy Lipnik 2019-08-05 12:10:09
651 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 23.07.2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dnllO wraz z przyłączeni PE dn25 w miejscowości Mydłów, Ublinek, Strzyżowice” 2019-07-26 14:50:34
652 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 2019-07-25 11:01:52
653 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 2019-07-22 13:20:26
654 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyzki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkovvych należności budżetowych za II kwartał 2019 roku. 2019-07-19 10:57:34
655 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 lipca 2019 roku 2019-07-15 10:24:10
656 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 2019-07-12 13:09:32
657 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 10 lipca 2019 roku. 2019-07-05 10:34:35
658 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 2019-07-04 09:30:13
659 Uwaga wyjasnienie z dnia 09.07.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym z dnia 27.06.2019 r. pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 2019-06-27 14:02:17
660 Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 27.06.2019 r. Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 2019-06-27 13:51:58
661 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 26.06.2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej we Włostowie 2019-06-26 11:55:23
662 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwiec 2019 rok 2019-06-26 09:44:43
663 Ogłoszenie o unieważanieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 2019-06-25 14:09:04
664 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Gminie Lipnik 2019-06-25 14:00:49
665 Uchwała nr 92/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium 2019-06-24 10:09:14
666 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 czerwca 2019 r. 2019-06-19 12:42:44
667 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Zabudowa nowych punktów świetlnych w miejscowościach: Kurów, Malice Kościelne, Słabuszewice, Swojków, Włostów 2019-06-19 11:45:20
668 Informacja dla kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2020-2023. 2019-06-18 08:38:19
669 Raport o stanie Gminy Lipnik za 2018 rok. 2019-06-17 10:48:38
670 Oświadczenia majątkowe kierowników Urzędu Gminy w Lipniku 2019-06-13 08:33:19
671 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy zadania: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 2019-06-12 12:50:44
672 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 czerwca 2019 roku. 2019-06-11 15:41:20
673 Ogłoszenie z dnia 11.06.2019 r. o zamówieniu publicznym pn. Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 2019-06-11 13:38:43
674 Oświadczenie majątkowe Pani Teresy Luśtan p.o Kierownika biblioteki Gminnej w Lipniku złożone na dzień powołania na stanowisko 2019-06-10 11:10:28
675 Oświadczenie majątkowe Kierownika Biblioteki Gminnej Pani Danuty Stańko w związku z przejściem na emeryturę 2019-06-10 11:04:05
676 Oświadczenie majątkowe Pana Wojciecha Zdybia Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożone Wójtowi Gminy na dzień powołania na stanowisko 2019-06-10 10:44:43
677 Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Lipnik za 2018 rok 2019-06-10 10:06:20
678 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Gminie Lipnik 2019-06-07 12:56:49
679 Ogłoszenie o unieważanieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 2019-06-05 16:10:31
680 oświadczenie majątkowe Pana Wójta Gminy Lipnik za 2018 rok 2019-06-05 15:04:51
681 Badanie gleby 2019-05-30 22:22:09
682 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu w miejscowości Lipnik 2019-05-30 22:17:15
683 Roczna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za 2018 rok. 2019-05-30 22:07:25
684 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku 2019-05-30 21:52:41
685 Sprawozdanie Wójta Gminy Lipnik z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2018 2019-05-30 21:05:44
686 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. nieograniczonego pn.: Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 2019-05-29 12:40:43
687 Uwaga wyjasnienie z dnia 05.06.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 2019-05-27 12:24:12
688 Aktualizacja planu postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2019 roku przez Gminę Lipnik 2019-05-22 12:24:54
689 Korekta oświadczeń majątkowych radnych Gminy złożone na 2 m-ce przed upływem kadencji 2014-2018r 2019-05-20 12:25:21
690 Uwaga zmiana terminu składania ofert !!! Wyjaśnienie z dnia 04.06.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Gminie Lipnik 2019-05-20 11:56:52
691 Uwaga Wyjaśnienie do przetargu z dnia 24.05.2019 r.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 2019-05-15 14:23:43
692 Ogłoszenie o unieważanieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 2019-05-15 13:29:59
693 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 2019-05-10 13:30:36
694 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zabudowa nowych punktów świetlnych w miejscowościach: Kurów, Malice Kościelne, Słabuszewice, Swojków, Włostów 2019-05-10 13:28:02
695 Bilans wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 2019-05-10 09:28:03
696 Sprawozdania finansowe jednostki - Urząd Gminy w Lipniku - wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. 2019-05-10 09:21:34
697 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku 2019-05-10 09:18:03
698 Sp-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 2019-05-10 09:11:42
699 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku 2019-05-10 08:10:06
700 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej o nr działki 424 w miejscowości Kurów 2019-05-09 17:31:43
701 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa i remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Kaczyce, Kurów 2019-05-09 14:28:58
702 PKW Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019. 2019-05-09 08:20:46
703 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 2019-05-09 08:16:52
704 uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 kwiecień 2019 rok 2019-05-08 08:30:00
705 POSTANOWIENIENR 117/2019Komisarza Wyborczego w Kielcach IVz dnia 6 maja 2019 r.w sprawie powołania obwodowychkomisjiwyborczychw wyborach do Parlamentu Europejskiegozarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-05-07 12:51:21
706 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyzki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkovvych należności budżetowych za I kwartał 2019 roku. 2019-04-30 14:41:59
707 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 30.04.2019 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w miejscowości Włostów 2019-04-30 14:26:13
708 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 26 kwietnia 2019 r. o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do wymienionych komisji wyborczych 2019-04-26 21:16:15
709 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 2019-04-26 14:04:11
710 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zabudowa nowych punktów świetlnych w miejscowościach: Kurów, Malice Kościelne, Słabuszewice, Swojków, Włostów 2019-04-26 13:48:24
711 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 25 kwietnia 2019r w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji „ o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika - w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku 2019-04-26 13:16:00
712 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dn.15 marca 2019 r. w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych związanych z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-04-26 12:48:38
713 Obwieszczenie PKW z dnia 27.02.2019 o postanowieniu Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych. 2019-04-26 11:47:40
714 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej o nr działki 424 w miejscowości Kurów 2019-04-24 15:03:40
715 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 kwietnia 2019 roku. 2019-04-24 14:11:10
716 Uchwała Nr 53/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 2019-04-18 10:33:24
717 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania: Przebudowa i remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Kaczyce, Kurów 2019-04-16 12:00:57
718 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Międzygórz, Łownica 2019-04-15 14:30:11
719 Pierwsze oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Lipnik Andrzeja Grządziela składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania w kadencji 2018-2023 przesłane do Wojewody Świętokrzyskiego 2019-04-12 10:36:00
720 Pierwsze oświadczenie majątkowe Przewodniczącego RG Stanisława Mazura w terminie 30 dni od złożenia ślubowania przesłane Wojewodzie Świętokrzyskiemu w kadencji 2018-2023 2019-04-12 09:28:35
721 Pierwsze oświadczenia majątkowe-Radnych Gminy Lipnik składane Przewodniczącemu RG w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania Radnych w kadencji 2018-2023 2019-04-12 09:20:57
722 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dniaa 28 marca 2019r 2019-04-12 08:26:30
723 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 lutego 2019 r 2019-04-10 10:27:10
724 Uchwały Rady Gminy w Lipniku rok 2019 2019-04-10 10:23:30
725 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej o nr działki 424 w miejscowości Kurów 2019-04-08 14:38:42
726 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania: Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Międzygórz, Łownica 2019-04-02 14:27:42
727 Przebudowa i remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Kaczyce, Kurów 2019-04-01 13:24:14
728 Klauzula informacyjna dotycząca transmisji Sesji Rady Gminy 2019-03-29 14:04:30
729 Kluzule informacyjne 2019-03-29 14:02:09
730 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 marca 2019 roku. 2019-03-22 14:46:37
731 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Włostów 2019-03-21 11:05:49
732 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Międzygórz, Łownica 2019-03-19 15:00:57
733 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w Lipniku 2019-03-04 14:25:08
734 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2019-02-28 12:31:16
735 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik P.Strawczyński Marian za rok 2015. 2019-02-26 12:37:59
736 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P.Strawczyński Marian za rok 2016. 2019-02-26 10:27:39
737 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik za rok 2012 Pana Strawczyńskiego Mariana złożone do Przewodniczącego Rady Gminy Lipnik w terminie do 30.04.2013r. 2019-02-25 13:40:43
738 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2018 roku. 2019-02-20 07:55:49
739 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 21 luty 2019 roku. 2019-02-15 15:10:31
740 Oświadczenia Majątkowe Radnych składane na koniec kadencji 2014-2018 2019-02-13 07:58:01
741 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyzki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkovvych należności budżetowych za IV kwartał 2018 roku. 2019-02-01 14:20:21
742 Uchwała Nr 7/2019 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o prawidlowosci planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 2019-02-01 11:09:55
743 Plan postepowań o udzielenie zamowień publicznych przewidzianych do realizacji w 2019 roku przez Gminę Lipnik 2019-01-31 18:29:10
744 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2019-01-31 17:47:07
745 Uchwała Nr 146/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 2019 - 2029 2019-01-29 09:32:46
746 Uchwała Nr 145/2018 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2019 rok 2019-01-28 09:30:05
747 Wybory sołeckie 2019 2019-01-24 20:28:05
748 Podstawowa kwota dotacji na 2019 rok 2019-01-04 10:22:44
749 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2019 roku 2018-12-27 14:34:28
750 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 grudnia 2018 roku. 2018-12-21 14:21:00
751 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 06 grudnia 2018 roku. 2018-12-18 13:33:06
752 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. nieograniczonego pn.: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2019 roku 2018-12-17 15:02:50
753 Uwaga Wyjaśnienie z dnia 13.12.2018 r. Ogłoszenie o zamówienie publicznym pn. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2019 roku 2018-12-10 14:43:40
754 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 listopada 2018 roku. 2018-12-10 11:27:26
755 Komisja Rewizyjna - 2018 - 2023 2018-12-07 10:20:19
756 Komisja Gospodarki i Finansów - 2018 - 2023 2018-12-07 10:18:56
757 Komisja Ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 2018 - 2023 2018-12-07 10:17:53
758 Komisja Skarg Wniosków i Petycji - 2018-2023 2018-12-07 10:16:45
759 Komisja Rolnictwa i Handlu - 2018 - 2023 2018-12-07 10:14:06
760 Skład Osobowy Rady Gminy - kadencja 2018 - 2023 2018-12-05 08:08:21
761 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 listopada 2018 roku. 2018-12-04 08:18:16
762 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 6 grudnia 2018 roku. 2018-12-03 14:49:44
763 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 listopada 2018 roku. 2018-11-26 14:39:37
764 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 listopada 2018 roku. 2018-11-16 08:14:26
765 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: 2018-11-15 14:09:57
766 Informacja z otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie robót budowlanych w zakresie rzeczowym objętym zadaniem inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 669,670 w miejscowości Międzygórz na odcinku 930 mb od km 0+000 do km 0 + 930 celem zabezpieczenia dna w wąwozu lessowego 2018-11-09 14:16:35
767 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 października 2018 roku. 2018-11-07 08:00:40
768 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik III kwartał 2018 r 2018-10-30 15:19:33
769 Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach - działki nr 82/3 i 126/2 2018-10-29 12:33:39
770 Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach - działki nr 81, 82/6 i 126/1 2018-10-29 11:52:02
771 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 669,670 w miejscowości Międzygórz na odcinku 930 mb od km 0+000 do km 0 + 930 celem zabezpieczenia dna w wąwozu lessowego 2018-10-26 13:34:44
772 PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY LIPNIK sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Lipniku. 2018-10-23 10:21:13
773 Protokół z wyborów do Rady Gminy w Lipniku sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Lipniku 2018-10-23 10:15:20
774 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Sternalice, Słabuszewice 2018-10-17 09:54:38
775 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Sternalice, Słabuszewice 2018-10-16 14:59:48
776 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 669,670 w miejscowości Międzygórz na odcinku 930 mb od km 0+000 do km 0 + 930 celem zabezpieczenia dna w wąwozu lessowego 2018-10-09 13:39:05
777 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 12 października 2018 roku. 2018-10-08 12:29:04
778 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-05 08:09:53
779 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Lipnik zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-05 08:06:35
780 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 04 września 2018 roku. 2018-10-04 09:44:06
781 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Lipnik 2018-10-03 17:34:01
782 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Sternalice, Słabuszewice 2018-10-02 14:25:22
783 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-01 12:18:09
784 Uchwala Nr 113/2018 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 września 2018 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I pólrocze 2018 roku 2018-09-27 08:16:43
785 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 25.09.2018 r. w sprawie wywieszenia wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2018-09-25 14:58:26
786 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. oświaty 2018-09-24 13:07:11
787 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. zamówień publicznych i drogownictwa 2018-09-24 12:57:21
788 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 września 2018 roku informujące wyborców o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.: 2018-09-21 14:13:36
789 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku 2018-09-20 08:00:31
790 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 18 września 2018 r. o wyznaczeniu dodatkowego terminu na zgłoszenie list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 13 2018-09-19 12:05:49
791 Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-13 21:10:20
792 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Uchwała w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-13 21:05:26
793 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-12 14:01:23
794 Zawiadomienie o wyborze oferty dotycące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 2018-09-05 14:54:13
795 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty 2018-09-04 14:05:15
796 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i drogownictwa w Urzędzie Gminy w Lipniku 2018-09-04 13:22:44
797 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 września 2018 roku. 2018-08-30 14:53:47
798 Obwieszczenie Starosty 2018-08-27 20:59:22
799 OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-27 14:55:37
800 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-23 14:17:06
801 Informacja Wójta Gminy Lipnikz dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast 2018-08-22 14:13:23
802 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2018-08-16 14:35:33
803 Informacje Państwowej Komisji Wyborczej 2018-08-16 14:34:46
804 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w miejscowościach Usarzów, Malice Kościelne i Lipnik 2018-08-09 10:47:13
805 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 2018-08-03 13:14:58
806 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę elementów wyposażenia pracowni tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii w Gminie Lipnik 2018-08-02 13:53:38
807 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 lipca 2018 roku. 2018-08-02 09:38:58
808 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym dot. Cyklinowanie sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipniku 2018-07-30 11:39:53
809 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik II kwartał 2018 r. 2018-07-27 09:18:23
810 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26.07.2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023 2018-07-26 14:01:28
811 Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach - działki nr 81, 82/6 i 126/1 2018-07-26 12:34:52
812 Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach - działki nr 82/3 i 126/2 2018-07-26 12:23:26
813 Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” 2018-07-25 12:36:33
814 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 24.07.2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Lipnik na lata 2018-2023 2018-07-24 11:35:16
815 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 2018-07-20 14:34:58
816 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 lipca 2018 roku. 2018-07-20 14:28:03
817 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ 2018-07-16 14:06:11
818 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Adaptacja budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Usarzowie wraz z pierwszym wyposażeniem 2018-07-16 11:01:16
819 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę elementów wyposażenia pracowni tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Lipnik 2018-07-10 14:13:01
820 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku - Przebudowa dachu i zmiana konstrukcji dachowej 2018-07-09 15:02:52
821 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Adaptacja budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Usarzowie wraz z pierwszym wyposażeniem 2018-07-09 14:58:12
822 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn.: Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Lipnik 2018-07-09 14:53:51
823 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 06.07.2018 o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023 2018-07-06 13:05:10
824 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29.06.2018 o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn. Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Lipnik na lata 2018-2023 2018-06-29 12:10:00
825 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Lipnik 2018-06-29 09:11:19
826 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Adaptacja budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Usarzowie wraz z pierwszym wyposażeniem 2018-06-22 13:16:36
827 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku - Przebudowa dachu i zmiana konstrukcji dachowej 2018-06-21 12:40:18
828 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 czerwca 2018 roku. 2018-06-18 14:40:59
829 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 12 czerwca 2018 roku. 2018-06-07 14:20:12
830 Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta Pani Edyty Klocek za rok 2017. 2018-06-06 07:26:38
831 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lipniku Pani Danuty Polit za rok 2017. 2018-06-06 07:23:12
832 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Romana Koseły we Włostowie Pani Krakowiak Małgorzaty za rok 2017. 2018-06-06 07:13:24
833 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Stępień Marii za rok 2017. 2018-06-06 07:08:56
834 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie Pana Sebastiana Szymańskiego za rok 2017. 2018-06-06 06:53:31
835 Oświadczenie majątkowe Kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Pana Grzegorza Paradowskiego za rok 2017. 2018-06-06 06:49:37
836 Oświadczenie majątkowe Pani Danuty Stańko - Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku za rok 2017. 2018-06-06 06:46:14
837 Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Pana Zdyb Wojciech za rok 2017. 2018-06-06 06:43:35
838 Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Pani Zimoląg Magdaleny za rok 2017. 2018-06-06 06:35:20
839 Korekta do oświadczenia majątkowego z dnia 9.11.2017 r. Pana A.Lisa 2018-06-06 06:30:53
840 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 4 587 159 zł z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. 2018-06-05 15:54:49
841 Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych 2018-05-30 15:22:59
842 Oświadczenie majątkowe pełniącego obowiązki Wójta Gminy Lipnik Pana Andrzeja Grządziela za rok 2017 złożone Pani Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 2018-05-30 12:12:41
843 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik - Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku za rok 2017 złożone Pani Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 2018-05-30 10:57:21
844 Informacje z sesji otwarcia ofert Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 4 587 159 zł z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. 2018-05-25 17:41:55
845 Ochrona danych osobowych 2018-05-24 15:08:02
846 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące zadania pn.: Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Swojków, Usarzów, Sternalice, Kurów, Męczennice, Lipnik 2018-05-22 22:34:54
847 UWAGA Wyjaśnienia z dnia 23.05.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku - Przebudowa dachu i zmiana konstrukcji dachowej 2018-05-18 12:00:28
848 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 2018-05-18 08:01:01
849 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Lipnik za rok 2017. 2018-05-17 13:08:35
850 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej za 2017 rok 2018-05-16 13:18:58
851 Roczna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2017 r. 2018-05-16 11:22:48
852 Uwaga wyjaśnienia z dnia 24.05.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 4 587 159 zł z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów 2018-05-15 14:36:58
853 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2017 rok 2018-05-14 13:02:58
854 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn.: Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Swojków, Usarzów, Sternalice, Kurów, Męczennice, Lipnik 2018-05-14 12:04:09
855 Uchwala Nr 72/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie opinii o możliwości splaty kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przez Gminę Lipnik 2018-05-11 11:26:48
856 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku 2018-05-10 11:10:58
857 Bilanse Gminy Lipnik za 2017 rok 2018-05-10 11:01:51
858 Uchwała Nr 59/2018 VI składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 2018-05-10 10:59:09
859 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku 2018-05-10 09:03:10
860 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt „ZAKUP DEFLIBRYRATORA I TORBY RATOWNICZEJ DLA JEDNOSTEK OSP Z TERENU GMINY LIPNIK” 2018-05-08 14:06:15
861 Konsultacje realizacji zadania publicznego - Małe granty 2018 2018-05-08 11:16:10
862 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 kwietnia 2018 roku. 2018-05-08 11:05:38
863 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczącze postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Odwiert studni zastępczej S-4b ujmujqcej wody podziemne z utworów dewońskich w obrębie ujęcia w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 2018-05-02 10:55:12
864 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik I kwartał 2018 r. 2018-04-30 15:08:54
865 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Swojków, Usarzów, Sternalice, Kurów, Męczennice, Lipnik 2018-04-26 10:59:27
866 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 kwietnia 2018 roku. 2018-04-25 08:34:39
867 UWAGA WYJAŚNIENIA z dnia 26.04.2018 r. Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: 'Zakup deflibrylatora i torby ratowniczej dla jednostek OSP z terenu gminy Lipnik' 2018-04-18 11:51:44
868 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.04.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika i kanału technologicznego w ciągu drogi krajowej Nr 9 od km 97+412,6 do km 97+600 na terenie miejscowości Lipnik i Kurów, w gminie Lipnik. 2018-04-16 15:13:15
869 Ogloszenie o wyborze Partnera do realizacji projektu dot. naboru partnera spoza sektora finansów publicznych 2018-04-13 12:31:09
870 Informacja o wykazie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Włostów 2018-04-12 14:53:41
871 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 'Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych' w miejscowości Swojków 2018-04-09 14:57:46
872 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków kłęsk żywiołowych 2018-04-04 15:13:08
873 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2018 roku 2018-04-03 10:06:42
874 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych 2018-03-23 14:17:29
875 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 26 marca 2018 roku na godz. 11,30. 2018-03-20 13:00:35
876 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Odwiert studni zastępczej S-4b ujmującej wody podziemne z utworów dewońskich w obrębie ujęcia w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 2018-03-20 11:10:04
877 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16.03.2018 o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu 'Program Rewitalizacji dla Gminy Lipnik na lata 2018-2023' 2018-03-16 14:19:25
878 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. 'Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych' w miejscowości Swojków 2018-03-14 13:58:01
879 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 marca 2018 roku. 2018-03-12 09:38:19
880 Informacja dot. wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2018-03-08 08:54:50
881 Uwaga wyjaśnienia z dnia 16.03.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Odwiert studni zastępczej S-4b ujmującej wody podziemne z utworów dewońskich w obrębie ujęcia w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 2018-03-05 13:02:22
882 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 2018-03-02 12:03:15
883 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 6 marca 2018 roku. 2018-03-01 09:36:05
884 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2018-02-22 15:00:39
885 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 2018-02-13 10:47:15
886 Informacja o wykazie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2018-02-02 14:47:20
887 Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2018-02-02 13:15:32
888 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 stycznia 2018 roku. 2018-02-02 12:36:21
889 Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Grządziela wyznaczonego do pełnienia obowiązków Wójta Gminy Lipnik, złożone Pani Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 2018-01-26 14:14:05
890 Oświadczenie majątkowe Pana Artura Lisa Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożone na dzień odwołania ze stanowiska z mocy prawa w związku z art. 28e ustawy o samorządzie gminnym. 2018-01-26 14:05:38
891 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 stycznia 2018 roku. 2018-01-17 13:54:18
892 Zarządzenie nr 93/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2018-2029 2018-01-17 09:39:32
893 Zarządzenie nr 92/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na rok 2018 2018-01-17 09:25:57
894 Uchwala Nr 2/2018 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwaly Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018 _ 2029 2018-01-17 09:23:02
895 Uchwala Nr 1/2018 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Lipnik na 2018 rok 2018-01-17 09:16:58
896 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 stycznia 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2018-01-12 14:57:21
897 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego 2018-01-12 13:55:28
898 Podstawowa kwota dotacji na 2018 rok 2018-01-09 08:06:31
899 Uchwały Rady Gminy w Lipniku rok 2018 2018-01-07 08:06:38
900 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2017 roku. 2018-01-04 14:28:26
901 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 14 grudnia 2017 roku. 2018-01-04 14:21:15
902 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku 2018-01-03 12:30:27
903 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku 2018-01-03 10:29:45
904 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. księgowości podatkowej 2017-12-27 14:30:15
905 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 grudnia 2017 roku. 2017-12-22 13:33:35
906 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup, dostawę do szkoły i montaż w salach lekcyjnych pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania w ramach Rządowego programu - Aktywna tablica - realizowanego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lipniku 2017-12-14 14:55:49
907 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup, dostawę do szkoły i montaż w salach lekcyjnych pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania w ramach Rządowego programu - Aktywna tablica - realizowanego w Szkole Podstawowej im. Romana Koseły we Włostowie 2017-12-14 14:49:20
908 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 14 grudnia 2017 roku. 2017-12-08 14:26:09
909 Korekta do oświadczeń majątkowych kadry kierowniczej Gminy za rok 2016 2017-12-07 08:57:22
910 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.11.2017 r. w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 2017-11-27 10:27:16
911 Lista osób zakwalifikowanych do II etapu przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Męczennice 2017-11-24 14:55:06
912 Korekta do oświadczeń majątkowych radnych gminy Lipnik za rok 2016. 2017-11-24 08:30:19
913 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 16 listopda 2017 roku. 2017-11-22 12:26:06
914 Informacja w sprawie aktualnej sytuacji formalno-prawnej w Gminie Lipnik 2017-11-18 19:19:21
915 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Drogi relacji Usarzów-Kozia Górka i Włostów-Swojków 2017-11-15 13:36:38
916 Statut Gminy Lipnik 2017-11-13 11:07:27
917 Zaproszenie na sesję Rady Gminyw Lipniku na dzień 16 listopada 2017 roku. 2017-11-09 14:30:55
918 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.11.2017 r. o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Droga gminna relacji Kurów-Krzyże 2017-11-09 12:36:17
919 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie - Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiolowych - ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.10.2017 r. pod nr 605547- N - 2017. Droga Kurów - Krzyże 2017-11-09 11:25:19
920 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Droga relacji Kurów-Krzyże 2017-11-08 13:06:18
921 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. 2017-11-07 13:34:12
922 Zawiadomienie o wyborze oferty - wyniku licytacji elektronicznej - dla zadania pn. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Lipnik i jej Jednostek Organizacyjnych 2017-11-06 13:44:22
923 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 października 2017 r. 2017-11-06 12:26:02
924 Uwaga wyjaśnienie z dnia 06.11.2017 r.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym dot. Remontu dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Drogi relacji Usarzów-Kozia Górka i Włostów-Swojków 2017-10-31 10:53:40
925 Uwaga wyjaśnienia z dnia 30.10.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Droga relacji Kurów-Krzyże 2017-10-24 14:41:18
926 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za III kwartał 2017 roku 2017-10-20 14:02:15
927 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 października 2017 roku na godz. 9.30. 2017-10-20 11:47:53
928 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach 2017-10-19 14:20:04
929 Oświadczenie majątkowe P.Danuty Polit Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lipniku złożone na dzień powołania na stanowisko. 2017-10-19 08:25:25
930 Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy Pani Polit Danuty Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku . 2017-10-19 08:15:36
931 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku 2017-10-18 14:05:05
932 Uwaga Wyjaśnienia z dnia 24.10.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Lipnik i jej Jednostek Organizacyjnych 2017-10-18 13:04:50
933 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 06 października 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. 2017-10-06 14:50:27
934 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa skrzyżowania dróg krajowych Nr 9 i 77 w Lipniku wraz z przebudową DK Nr 9 od km 96+800 do km 97+412,6, oraz DK Nr 77 od km 0+000 do km 0+300, przebudową oświetlenia ulicznego, systemu odwodnienia oraz infrastruktury niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi” 2017-10-02 11:20:38
935 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 14/18 o powierzchni 0,0838 ha położonej w Lipniku, stanowiącej własność Gminy Lipnik 2017-10-02 09:39:02
936 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 września 2017 roku . 2017-10-02 07:59:23
937 Zawiadomienie o wyborze oferty - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 2017-09-26 14:01:11
938 Zawiadomienie o wyborze oferty - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2017-09-26 13:56:41
939 Wójt Gminy Lipnik zaprasza do konsultacji projektu „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LIPNIK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2018 ROKU ”. 2017-09-22 14:42:04
940 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy w Lipniku 2017-09-21 14:53:18
941 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 września 2017 roku na godz. 10.30. 2017-09-19 08:45:22
942 Oświadczenie majątkowe Pana Artura Lisa Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożonego na dzień powołania na stanowisko 1.08.2017r. 2017-09-15 09:09:42
943 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2017-09-14 16:37:08
944 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 2017-09-14 16:29:27
945 Oświadczenie Artura Lisa o nie prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy Lipnik. 2017-09-08 08:16:49
946 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej nr 7/2017 z dnia 31.08.2017 r. 2017-08-31 15:01:14
947 Uwaga wyjaśnienie z dnia 01.09.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 2017-08-28 14:24:46
948 Uwaga wyjaśnienie z dnia 01.09.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2017-08-28 13:50:21
949 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży. 2017-08-28 13:13:19
950 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa budynku administracyjnego w zakresie przebudowa wejścia głównego i budowa dźwigu osobowego 2017-08-25 11:09:25
951 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 sierpnia 2107 roku. 2017-08-25 08:07:00
952 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn.: Rozbudowa budynku administracyjnego w zakresie przebudowa wejścia głównego i budowa dźwigu osobowego 2017-08-16 14:50:38
953 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 sierpnia 2017 roku na godz. 11.00 2017-08-11 11:29:08
954 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Rozbudowa budynku administracyjnego w zakresie przebudowa wejścia głównego i budowa dźwigu osobowego 2017-07-31 12:40:50
955 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik II kwartał 2017 r. 2017-07-25 07:56:01
956 Zarządzenie nr 53/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 21 lipca 2017 r w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipniku Pani Danucie Polit 2017-07-24 09:13:28
957 Zaproszenie nr 6/2017 do złożenia oferty cenowej na zakup, dostawę i montaż elementów wyposażenia pracowni tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Lipnik 2017-07-14 14:35:06
958 Zaproszenie nr 5/2017 do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę do szkoły pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Lipnik 2017-07-14 14:24:20
959 Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie pn.: Realizacja Gminnego programu usuwania azbestu z terenu Gminy Lipnik - umowa dotacji Nr 69/17 z dnia 09.05.2017 r. 2017-07-03 11:02:21
960 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. zamówień publicznych i planowania przestrzennego 2017-06-26 14:56:10
961 Bilanse Gminy Lipnik za 2016 rok 2017-06-22 12:42:16
962 Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszklnego w Lipniku 2017-06-20 12:27:47
963 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14.06.2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2017-06-14 09:12:15
964 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Lipniku 2017-06-07 18:34:13
965 Oświadczenie majątkowe P. Kazimiery Koneckiej Zastępcy Wójta Gminy Lipnik na dzień odwołania ze stanowiska w związku z przejściem na emeryturę. 2017-06-05 11:47:45
966 Oświadczenie majątkowe P. Danuty Polit na dzień powołania na stanowisko pełniącej obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku. 2017-06-05 11:40:46
967 Oświadczenie majątkowe P. Małgorzaty Utnik Oleksiak na dzień odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku. 2017-06-05 10:43:17
968 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Sabiny Gaweł za rok 2016. 2017-06-02 09:25:35
969 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Zofii Kryszczyńskiej za rok 2016. 2017-06-01 14:38:30
970 Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta P. Edyty Klocek za rok 2016. 2017-06-01 14:27:54
971 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie P. Sebastiana Szymańskiego za rok 2016. 2017-06-01 14:23:40
972 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół we Wlostowie P.Małgorzaty Krakowiak za rok 2016. 2017-06-01 14:20:17
973 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku P. Małgorzaty Utnik Oleksiak za rok 2016. 2017-06-01 14:13:50
974 Oświadczenie majątkowe Kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej P. Grzegorza Paradowskiego za rok 2016. 2017-06-01 14:06:03
975 Oświadczenie majątkowe Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku za rok 2016. 2017-06-01 13:58:59
976 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku P. Stańko Danuty za rok 2016. 2017-06-01 13:54:57
977 Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy P. Zimoląg Magdaleny za rok 2016. 2017-06-01 13:50:26
978 Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy P.Wojciecha Zdyb za rok 2016. 2017-06-01 13:39:13
979 Oświadczenie majątkowe P. Koneckiej Kazimiery Zastępcy Wójta Gminy Lipnik za rok 2016. 2017-06-01 13:34:46
980 Oświadczenie majątkowe P. Józefa Buliry Wójta Gminy Lipnik za rok 2016 składane P. Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 2017-06-01 12:58:37
981 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 maja 2017 roku. 2017-06-01 10:03:34
982 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za rok 2016 2017-05-30 10:38:20
983 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 2017-05-29 12:28:15
984 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej za 2016 rok 2017-05-29 12:23:33
985 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Marianny Leśko za rok 2016. 2017-05-26 15:18:21
986 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Heleny Sierpniak za rok 2016. 2017-05-26 15:13:55
987 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Pani Moniki Kaczor za rok 2016. 2017-05-26 14:57:19
988 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Stanisława Nowaka za rok 2016. 2017-05-26 14:42:17
989 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Janusza Kaptura za rok 2016. 2017-05-26 14:37:11
990 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P.Krzysztofa Krakowiaka za rok 2016. 2017-05-26 14:30:05
991 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Piotra Barana za rok 2016. 2017-05-26 14:11:29
992 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Andrzeja Modrasa za rok 2016. 2017-05-26 14:05:48
993 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik P. Moniki Różyckiej za rok 2016. 2017-05-26 13:41:38
994 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik P. Anny Sidor za rok 2016 . 2017-05-26 13:37:46
995 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2016 P. Wiesława Pietraszewskiego. 2017-05-26 09:28:35
996 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2016 P. Stanisława Mazura - Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku. składane P.Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 2017-05-26 09:19:27
997 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2016 2017-05-24 15:05:22
998 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 24 maja 2017 roku na godz. 10.00. 2017-05-18 11:29:53
999 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku 2017-05-09 10:46:03
1000 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku 2017-05-09 10:39:30
1001 Uchwala Nr 35/2017 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 2017-04-28 15:03:59
1002 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za I kwartał 2017 r. 2017-04-28 13:21:19
1003 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 2017-04-27 11:45:56
1004 Zapytanie ofertowe Nr 4/2017 dotyczące: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2017 2017-04-26 14:43:02
1005 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 kwietnia 2017 r. 2017-04-26 12:44:49
1006 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy w Lipniku 2017-04-24 11:53:20
1007 UWAGA Zmiana z dnia 21.04.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 2017-04-13 12:16:11
1008 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 03.04.2017 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie we Włosowie 2017-04-11 14:45:25
1009 Zapytanie ofertowe nr 3/2017 z dnia 10.04.2017 dotyczące Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gołębiów i Kurów 2017-04-10 13:59:04
1010 Zapytanie ofertowe z dnia 05.04.2017 r. na wykonanie zadania pn.: Zabudowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Lipnik. 2017-04-05 13:03:40
1011 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 marca 2017 roku. 2017-04-05 08:34:55
1012 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.04.2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2017-04-04 14:21:15
1013 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 marca 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Międzygórz 2017-03-31 14:49:23
1014 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy w Lipniku 2017-03-30 15:14:47
1015 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 marca 2017 r. o wydaniu w dniu 30.03.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów. 2017-03-30 14:51:51
1016 Decyzja Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 marca 2017 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów. 2017-03-30 14:37:55
1017 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 marca 2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu: Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik. 2017-03-24 14:54:26
1018 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 24 marca 2017 roku na godz. 11.00. 2017-03-20 10:57:31
1019 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 15.03.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania ecyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2017-03-15 13:55:02
1020 Zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dnia 13.03.2017 na wykonanie dokumentacji dla zadania: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Lipnik. 2017-03-14 12:34:31
1021 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.03.2017 r. w sprawie wydania postanowienia. 2017-03-09 13:40:04
1022 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.03.2017 r. w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 2017-03-09 13:28:41
1023 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 07 marca 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2017-03-07 14:44:45
1024 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 2017-02-28 14:51:39
1025 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23.02.2017 r. o przystąpieniu do aktualizacji projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 2017-02-23 13:24:14
1026 Wieloletia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2017-2029 2017-02-23 12:02:27
1027 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2017 - 2029 2017-02-23 12:00:31
1028 Uchwala Nr 21/2017 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2017 rok 2017-02-23 11:53:55
1029 Uchwala Nr 20/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 2017-02-23 11:50:54
1030 Informacja w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2017-02-13 12:23:49
1031 Uchwały Rady Gminy w Lipniku rok 2017 2017-02-10 20:34:13
1032 Uchwała Nr XXV/195/ 2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na rok 2017. 2017-02-10 08:36:52
1033 Wykaz dziennych opiekunów 2017-02-06 13:23:50
1034 Informacja w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2017-02-03 12:20:08
1035 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2017 roku. 2017-02-02 09:50:34
1036 Otwarty konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 2017-01-31 14:16:52
1037 Podstawowa kwota dotacji na 2017 rok 2017-01-30 14:34:42
1038 Informacja o wyniku przetargu ograniczonego 2017-01-27 14:09:47
1039 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 stycznia 2017 roku na godz. 9.00. 2017-01-17 14:28:39
1040 Informacja o nieruchomościach gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2017-01-09 14:41:17
1041 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2016 roku. 2017-01-04 09:17:09
1042 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Gołębiów 2017-01-03 09:41:41
1043 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 2016-12-28 13:08:32
1044 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 grudnia 2016 roku na godz. 10.00 2016-12-22 14:08:30
1045 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we Włostowie 2016-12-20 15:00:36
1046 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 14 grudnia 2016r. 2016-12-16 14:11:58
1047 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 14 grudnia 2016 roku na godz. 10.30. 2016-12-09 12:45:34
1048 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o wykonanie zadania pt Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego 2016-12-06 15:01:35
1049 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za III kwartał 2016 r. 2016-11-30 08:44:40
1050 Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na rok 2017 2016-11-29 08:40:58
1051 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku 2016-11-29 08:02:39
1052 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2015 złożona przez Klocek Edytę . 2016-11-25 09:05:10
1053 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2015 radnego gminy Krakowiak Krzysztof 2016-11-25 09:00:35
1054 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2015 radnej gminy Marianny Leśko. 2016-11-25 08:45:48
1055 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 listopad 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2016-11-18 14:25:09
1056 Uwaga wyjaśnienia z dnia 23.11.2016 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami) Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro 2016-11-18 13:55:47
1057 Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2016-11-17 09:12:46
1058 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14.11.2016 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 2016-11-14 13:57:15
1059 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 listopada 2016 roku . 2016-11-14 11:08:58
1060 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 31.10.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Adamowie 2016-11-09 09:52:38
1061 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont drogi gminnej nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450mb od km 1+818 do km 3+268 2016-11-04 15:07:32
1062 Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2016-11-04 14:49:22
1063 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2016-11-03 13:14:38
1064 Zaproszenie na sesje Rady Gminy w Lipniku na dzień 7 listopada 2016 roku na godz. 10.00 2016-10-28 15:06:34
1065 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości 2016-10-26 09:47:02
1066 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pt: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Usarzowie na działce 435 na odcinku 590 mb od km 0+000 do km O + 590 2016-10-21 11:46:50
1067 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za pierwsze półrocze 2016 roku 2016-10-17 08:54:42
1068 Uchwala Nr 63/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2016 roku 2016-10-17 08:28:59
1069 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14.10.2016 r. o przystąpieniu do opracowania projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 2016-10-14 13:42:34
1070 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków kłęsk żywiołowych. 2016-10-12 15:17:33
1071 Informacja z sesji otwarcia ofert dot. zadania Remont drogi gminnej nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450mb od km 1+818 do km 3+268 2016-10-11 12:40:35
1072 Wyjaśnienie P. Mazur Stanisław do oświadczenia majątkowego 2015r. 2016-10-11 10:11:32
1073 Wyjaśnienie P.J.Buliry do oświadczenia majątkowego 2015r. 2016-10-11 10:04:22
1074 Informacja z sesji otwarcia ofert dot. zadania Przebudowa dróg na terenie Gminy Lipnik 2016-10-07 16:25:23
1075 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 15.09.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Żurawnikach 2016-10-04 13:21:34
1076 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 20 września 2016 roku. 2016-10-03 12:10:04
1077 Uwaga wyjaśnienie z dnia 06.10.2016 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450mb od km 1+818 do km 3+268 2016-09-26 14:29:49
1078 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Lipnik 2016-09-23 14:26:57
1079 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 20 wrzesnia 2016 roku na godz. 10.00. 2016-09-19 08:27:00
1080 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 sierpnia 2016 roku. 2016-09-14 12:27:39
1081 Informacja o nieruchomościach do wydzierżawienia 2016-09-09 15:13:44
1082 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r. 2016-09-05 12:47:11
1083 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach swierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560 mb. od km 0+000 do km 1+560 2016-08-31 13:11:18
1084 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30.08.2016 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560 mb. od km 0+000 do km 1+560 2016-08-31 13:07:41
1085 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 31 sierpnia 2016 roku. 2016-08-26 11:08:07
1086 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 01.08.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Zachoiniu 2016-08-10 14:45:33
1087 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku 2016-08-09 14:18:10
1088 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za II kwartał 2016 r. 2016-08-09 14:15:57
1089 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku 2016-08-09 14:14:50
1090 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: postępowania o wykonanie zadania pt. Zakup przezroczystych urn wyborczych dla Urzędu Gminy w Lipniku 2016-07-21 09:44:09
1091 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. dowodów osobistych w Urzędzie Gminy w Lipniku 2016-07-19 14:30:16
1092 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 lipca 2016 roku. 2016-07-11 13:33:57
1093 Zastępca Wójta 2016-07-11 10:09:08
1094 Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Przebudowa pomieszczeń w budynku OSP w Łownicy oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe 2016-07-11 09:34:20
1095 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 7 lipca 2016 roku. 2016-07-01 14:34:55
1096 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 10.06.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Studziankach 2016-07-01 09:41:13
1097 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2016-06-30 14:33:02
1098 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. dowodów osobistych w Urzędzie Gminy w Lipniku 2016-06-29 14:45:24
1099 Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: Zakup przezroczystych urn wyborczych dla Urzędu Gminy w Lipniku 2016-06-28 13:56:42
1100 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 10.06.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Leszczkowie 2016-06-24 08:11:13
1101 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 17.06.2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch chlewni na działce ewidencyjnej o nr 371 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik 2016-06-17 14:38:44
1102 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch chlewni na działce ewidencyjnej o nr 371 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik. 2016-06-17 14:28:23
1103 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu w dniu 16.06.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268 2016-06-16 14:43:01
1104 Decyzja Wójta Gminy Lipnik z dnia 16.06.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268 2016-06-16 14:35:20
1105 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 maja 2016 roku. 2016-06-09 10:13:54
1106 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03.06.2016 o wydaniu w dniu 03.06.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 1430 mb. od km 0+000 do km 1+430. 2016-06-03 15:12:47
1107 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 1430 mb. od km 0+000 do km 1+430 2016-06-03 15:06:32
1108 Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej Nr ewidencyjnymi 297/1 o pow. 0,39 ha położonej w Swojkowie 2016-05-31 14:52:18
1109 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31.05.2016 w sprawie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie 2016-05-31 13:42:42
1110 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku na podstawie art. 37. ust. 1 pkt. 2lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 2016-05-31 10:24:13
1111 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 20.05.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Męczennicach 2016-05-30 14:51:27
1112 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Lipnik 2016-05-20 14:23:56
1113 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 maja 2016 roku . 2016-05-19 13:59:10
1114 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Sidor Anny za rok 2015. 2016-05-19 07:57:16
1115 Oświadczenie P.Koneckiej Kazimiery o nie prowadzeniu działalności gospodarczej. 2016-05-19 07:49:00
1116 Oświadczenie majątkowe za rok 2015 Wójta Gminy Lipnik P. Józefa Buliry składane P. Wojewodzie Swiętokrzyskiemu. 2016-05-17 14:58:34
1117 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Janusza Kaptura składane za rok 2015. 2016-05-17 14:32:07
1118 Oświadczenie majątkowe Edyty Klocek za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 2016-05-17 11:45:27
1119 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół we Włostowie Małgorzaty Krakowiak za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 2016-05-17 11:26:00
1120 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku Małgorzaty Utnik - Oleksiak za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 2016-05-17 11:20:28
1121 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie Sebastiana Szymańskiego za rok 2015 składanego Wójtowi Gminy Lipnik. 2016-05-17 11:09:06
1122 Oświadczenie majątkowe Kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku Grzegorza Paradowskiego za rok 2015 złożonego Wójtowi Gminy Lipnik. 2016-05-17 10:27:01
1123 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku P. Stańko Danuty za rok 2015 złożone P. Wójtowi Gminy Lipnik. 2016-05-17 09:20:19
1124 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku za rok 2015 złożone P. Wójtowi Gminy Lipnik. 2016-05-17 09:15:27
1125 Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Lipnik Zdyb Wojciech za rok 2015 złożone P. Wójtowi Gminy Lipnik. 2016-05-17 09:06:32
1126 Oświadczenie majątkowe Zimoląg Magdaleny Skarbnika Gminy Lipnik za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 2016-05-17 08:55:35
1127 Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy z Lipnik Pani Koneckiej Kazimiery za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 2016-05-17 08:48:35
1128 Oświadczenie majątkowe Pani Koneckiej Kazimiery Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożone Wójtowi Gminy na dzień powołania na stanowisko. 2016-05-17 08:36:15
1129 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16.05.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowościach Słabuszewice i Żurawniki 2016-05-16 13:00:31
1130 Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie: REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY LIPNIK 2016-05-12 14:10:49
1131 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Leśko Marianna za rok 2015. 2016-05-12 14:02:31
1132 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Sierpniak Helena za rok 2015. 2016-05-12 13:58:29
1133 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik- Przewodniczącego Rady Gminy P. Mazur Stanisław za rok 2015 składane P. Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 2016-05-12 13:42:42
1134 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Kaczor Edyta za rok 2015. 2016-05-12 13:32:20
1135 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Różycka Monika za rok 2015. 2016-05-12 13:24:50
1136 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Kryszczyńska Zofia za rok 2015. 2016-05-12 13:20:40
1137 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Gaweł Sabina za rok 2015. 2016-05-12 13:17:23
1138 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Stanisław Nowak za rok 2015. 2016-05-12 13:12:17
1139 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za I kwartał 2016 r. 2016-05-12 12:01:33
1140 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pt.: Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2016-05-12 11:41:38
1141 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Andrzej Modras za rok 2015. 2016-05-12 10:51:03
1142 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Piotr Baran za rok 2015. 2016-05-12 10:48:02
1143 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Krakowiak Krzysztof za rok 2015. 2016-05-12 10:45:00
1144 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Wiesław Pietraszewski za rok 2015 . 2016-05-12 10:41:57
1145 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 04.05.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Malżynie 2016-05-11 09:35:20
1146 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.05.2016 r. dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268 2016-05-09 13:54:19
1147 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.05.2016 2016-05-04 14:51:08
1148 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2016-04-22 14:55:38
1149 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr. 297/1 o pow. 0,39 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Swojków 2016-04-22 14:39:40
1150 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2015 2016-04-22 13:07:47
1151 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za IV kwartał 2015 r. 2016-04-20 07:52:33
1152 Uchwała nr 29/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 2016-04-20 07:49:54
1153 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 11.04.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Słoptowie 2016-04-19 12:40:12
1154 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 11.04.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Sternalicach 2016-04-19 12:37:37
1155 Zawiadmienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2016 2016-04-07 12:39:42
1156 Uchwała nr 20/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie opinii o praidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 2016-03-31 08:41:22
1157 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 14.03.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Malicach Kościelnych 2016-03-29 11:28:24
1158 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 1430 mb. od km 0+000 do km 1+430”. 2016-03-24 11:22:27
1159 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 15.03.2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Słabuszewicach. 2016-03-23 14:42:56
1160 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268”. 2016-03-23 14:37:18
1161 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560 mb. od km 0+000 do km 1+560”. 2016-03-22 14:13:37
1162 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku 2016-03-18 14:32:06
1163 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr, nr, 25/1, 25/2 o pow. 3,89 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 2016-03-10 12:39:45
1164 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o wykonanie zadania pt. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipnik 2016-03-10 11:22:19
1165 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2016 2016-03-10 10:39:06
1166 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.03.2016 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Ublinek 2016-03-04 11:00:18
1167 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.03.2016 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Międzygórz 2016-03-04 08:04:15
1168 Grudzień 2014 2016-03-03 08:53:40
1169 Listopad 2014 2016-03-03 08:53:10
1170 Październik 2014 2016-03-03 08:52:42
1171 Wrzesień 2014 2016-03-03 08:52:06
1172 Sierpień 2014 2016-03-03 08:51:39
1173 Lipiec 2014 2016-03-03 08:51:14
1174 Czerwiec 2014 2016-03-03 08:50:06
1175 Maj 2014 2016-03-03 08:49:37
1176 Kwiecień 2014 2016-03-03 08:49:14
1177 Marzec 2014 2016-03-03 08:48:29
1178 Luty 2014 2016-03-03 08:47:55
1179 Styczeń 2014 2016-03-03 08:47:05
1180 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 luty 2016 roku. 2016-03-02 09:46:05
1181 Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 2016-02-26 15:09:35
1182 Grudzień 2013 2016-02-25 14:56:12
1183 Listopad 2013 2016-02-25 14:55:43
1184 Październik 2013 2016-02-25 14:54:49
1185 Wrzesień 2013 2016-02-25 14:54:23
1186 Sierpień 2013 2016-02-25 14:53:58
1187 Lipiec 2013 2016-02-25 14:53:29
1188 Czerwiec 2013 2016-02-25 14:52:48
1189 Maj 2013 2016-02-25 14:52:12
1190 Kwiecień 2013 2016-02-25 14:49:25
1191 Marzec 2013 2016-02-25 14:46:53
1192 Luty 2013 2016-02-25 14:41:53
1193 Styczeń 2013 2016-02-25 14:39:28
1194 Grudzień 2012 2016-02-25 14:07:15
1195 Listopad 2012 2016-02-25 14:06:27
1196 Październik 2012 2016-02-25 14:05:53
1197 Wrzesień 2012 2016-02-25 14:04:03
1198 Sierpień 2012 2016-02-25 14:02:54
1199 Lipiec 2012 2016-02-25 14:02:08
1200 Czerwiec 2012 2016-02-25 12:08:16
1201 Maj 2012 2016-02-25 12:03:43
1202 Kwiecień 2012 2016-02-25 11:51:46
1203 Marzec 2012 2016-02-25 11:48:38
1204 Luty 2012 2016-02-25 11:33:40
1205 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 luty 2016 roku. 2016-02-24 08:04:17
1206 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 08.02.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie. 2016-02-23 14:56:25
1207 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipnik w 2016 roku 2016-02-17 16:42:56
1208 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 2016-02-11 12:41:50
1209 Uchwały Rady Gminy w Lipniku rok 2016 2016-02-09 09:08:30
1210 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 stycznia 2016 roku. 2016-02-03 14:25:41
1211 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o wykonanie zadania pt. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy LIPNIK 2016-02-02 13:38:29
1212 Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 2016-02-02 13:33:29
1213 Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Lipnik jest organem prowadzącym 2016-01-28 13:23:09
1214 Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji przebudowa obiektów mostowych o nr ew. (JNI) 30000627 w km 0+706 i o nr ew. (JNI) 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T relacji Męczennice-Słabuszewice– Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów, Męczennice i Malice Kościelne w km 0+700-4+955km odc. dł. 4.255km gm. Lipnik 2016-01-28 12:35:00
1215 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla dróg powiatowych 2016-01-28 12:10:36
1216 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Międzygórz 2016-01-26 14:58:30
1217 Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 2016-01-21 14:56:13
1218 Karty informacyjne 2016 2016-01-21 13:11:25
1219 Oświadczenie majątkowe Pana Smolińskiego Rafała Huberta Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożone na dzień odwołania ze stanowiska 31 grudnia 2015 roku. 2016-01-20 09:35:08
1220 Uchwała Nr 137/2015 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 2016-2029 2016-01-20 08:21:10
1221 Uchwała Nr 138/2015 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Lipnik na 2016 rok 2016-01-20 07:54:52
1222 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Ublinek 2016-01-12 14:58:04
1223 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 2016-01-12 14:44:37
1224 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 27 stycznia 2016 roku na godz. 11.00. 2016-01-12 13:15:35
1225 Decyzja Wójta Gminy Lipnik o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km 2016-01-11 14:46:56
1226 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11.01.2016 o wydaniu w dniu 08.01.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2016-01-11 13:30:47
1227 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2015 roku . 2016-01-07 11:18:20
1228 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05.01.2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km 2016-01-05 14:57:35
1229 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05.01.2016 w sprawie wydania postanowienia nr RG-IV. 6220.5.2015/2016 2016-01-05 14:54:57
1230 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05.01.2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2016-01-05 14:22:24
1231 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30.12.2015r. 2015-12-23 08:29:03
1232 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących 2015-12-11 09:07:49
1233 POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km. 2015-12-11 09:03:43
1234 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Kurów 2015-12-09 12:33:03
1235 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2015 roku. 2015-12-08 12:43:03
1236 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01 grudnia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Włostów 2015-12-02 15:14:01
1237 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2015-12-02 15:11:55
1238 Zawiadomienie o wyborze oferty (wyniku licytacji elektronicznej) w postępowaniu na „zakup energii elektrycznej” prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej. 2015-12-02 12:30:13
1239 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 9/2 o pow. 0,1806 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 2015-12-01 12:25:31
1240 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 listopada 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2015-11-30 15:11:18
1241 Korekta Jadwigi Garnuszek do oświadczenia majątkowego za rok 2014. 2015-11-26 10:23:48
1242 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego - Uzupełnienie z dnia 11.10.2016 r. 2015-11-24 14:34:02
1243 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 3 grudnia 2015 roku . 2015-11-24 12:03:51
1244 Korekta do pierszego oświadczenia majątkowego Piotra Barana ,złożonego w związku z rozpoczęciem kadencji Rady Gminy w 2014 r. 2015-11-18 14:10:02
1245 Korekta wyjaśnienie Wojciecha Zdyb Sekretarza Gminy Lipnik do oświadczenia majatkowego za rok 2014 złożonego Wójtowi Gminy 29.04.2015r. 2015-11-17 13:11:16
1246 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup Energii Elektrycznej 2015-11-17 12:20:27
1247 Oświadczenie Magdaleny Zimoloąg Skarbnika Gminy o nie prowadzeniu działalności gospodarczej złożone Wójtowi na dzień 30.09.2015r . 2015-11-13 08:32:29
1248 Pierwsze Oświadczenie majątkowe Magdaleny Zimoloąg Skarbnika Gminy złożone Wójtowi Gminy Lipnik w/g stanu na dzień powołania 30.09.2015r . 2015-11-13 08:22:04
1249 Monika Kaczor - Korekta do Oświadaczenia majątkowego radnej gminy za rok 2014 złożona dnia 12.11.2015r. 2015-11-13 08:08:09
1250 Monika Różycka - Korekta do Oświadaczenia majątkowego radnej gminy za rok 2014 złożona dnia 9.11.2015r. 2015-11-13 08:03:23
1251 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 października 2015 roku. 2015-11-04 08:49:56
1252 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za III kwartał 2015 r. 2015-11-02 15:04:28
1253 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 2015-10-27 14:37:44
1254 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2015-10-23 14:30:24
1255 Oświadczenie majątkowe P. Dziarmagi Misiak Danuty złożone Wójtowi Gminy w Lipniku na dzień odwołania tj. 30.09.2015r ze stanowiska Zastępcy Skarbnika Gminy w Lipniku. 2015-10-23 09:43:38
1256 Zaproszenie na sesję Rady Gminy na dzień 28 października 2015 roku na godz. 11.00. 2015-10-23 09:05:38
1257 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 21.10.2015 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowie chlewni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w miejscowości Kaczyce 60, 27-545 Włostów, Gmina Lipnik, na działkach o numerach ewidencyjnych 245, 271/1 2015-10-21 14:26:15
1258 DECYZJA o umorzeniu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowie chlewni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w miejscowości Kaczyce 60, 27-545 Włostów, Gmina Lipnik, na działkach o numerach ewidencyjnych 245, 271/1 2015-10-21 13:48:39
1259 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za pierwsze półrocze 2015 roku. 2015-10-20 12:08:13
1260 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za II kwartał 2015 r. 2015-10-20 12:03:08
1261 Wieloletia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015 - 2025 2015-10-20 10:14:42
1262 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za I kwartał 2015 r. 2015-10-20 10:11:01
1263 Sprawozdanie Wójta Gminy Lipnik z wykonania budżetu Gminy Lipnik za rok 2014. 2015-10-20 10:07:04
1264 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Przebudowa dróg powodziowych - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Międzygórz na odc. 945 mb 2015-10-19 14:04:24
1265 Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Komunikaty multimedialne PKW 2015-10-19 07:37:34
1266 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.10.2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch chlewni na działkach ewidencyjnych o nr 245, 271/1, 271/2, 272/1 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik. 2015-10-08 15:07:03
1267 Obwiesczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.10.2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch chlewni na działkach ewidencyjnych o nr 245, 271/1, 271/2, 272/1 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik. 2015-10-08 15:01:40
1268 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2015-10-07 12:33:36
1269 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu: Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2016. 2015-10-06 14:56:59
1270 Oświadczenie majątkowe Teresy Kwiatkowskiej Skarbnika Gminy Lipnik złożone na dzień odwołania ze stanowiska Skarbnika Gminy 29 września 2015 roku. 2015-10-06 13:55:13
1271 Oświadczenie M.Utnik-Oleksiak o nie prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy na dzień powołania na stanowisko Dyrektora ZS w Lipniku 1.09.2015 r. 2015-10-06 13:47:03
1272 M.Utnik-Oleksiak oświadczenie majątkowe Dyrektora ZS w Lipniku na dzień powołania na stanowisko tj. 1.09.2015r. 2015-10-06 12:37:53
1273 Komunikat 2015-10-05 13:39:22
1274 Zarządzenie Nr 93 / 2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 5 października 2015 roku. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. 2015-10-05 13:26:06
1275 Komunikat o publicznym losowaniu w dniu 5.10.2015 o godz. 10.00 w siedzibie Gminy w Lipniku składów osobowych dwóch Obwodowych Komisji Wyborczych tj. Nr. 3 w Malicach Kościelnych i Nr 4 w Słoptowie. 2015-10-02 15:02:26
1276 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01 października 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Malżyn 2015-10-01 14:31:06
1277 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01 października 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Leszczków 2015-10-01 14:27:31
1278 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Przebudowa dróg powodziowych – Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Międzygórz na odc. 945 mb 2015-10-01 14:03:00
1279 Obwieszczenie Wójta Gminy w Lipniku z dnia 23 września 2015 roku w sprawie podania do wiadomości publicznej wyborców informację o numerach i granicach obwodów glosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-09-30 12:04:49
1280 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku Pani Jadwigi Garnuszek złożone na dzień odwołania ze stanowiska tj. 26.06.2015 roku . 2015-09-29 11:22:29
1281 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 września 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2015-09-22 10:22:56
1282 Uchwały Rady Gminy w Lipniku podjęte na sesji w dniu 14 września 2015 roku . 2015-09-21 14:33:08
1283 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 września 2015 r.o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 2015-09-16 12:57:48
1284 Przebudowa dróg powodziowych - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Międzygórz na odc. 945 mb. 2015-09-16 12:26:56
1285 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 14 września 2015 r. 2015-09-09 12:18:16
1286 INFORMACJA O UZYSKANIU DOTACJI NA ZADANIE: REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY LIPNIK 2015-09-07 13:43:24
1287 Zarządzenie Wójta Gminy Nr 74.2015 z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji d.s referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. 2015-09-04 08:27:46
1288 Wyjaśnienie do Oświadczenia Majątkowego z dnia 14.04.2015 r. złożonego Wojewodzie Swiętokrzyskiemu przez Stanisława Mazura - Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku. 2015-09-04 08:12:25
1289 Wyjaśnienie z dnia 24.07.2015 r. do Oświadczenia majątkowego z dnia 17 kwietnia 2015 r. złożonego Wojewodzie Swiętokrzyskiemu przez Wójta Gminy Lipnik Józefa Bulirę . 2015-09-04 08:03:54
1290 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków szt. 2 i zasilaniem elektrycznym oraz przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 2015-08-28 12:22:41
1291 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27.08.2015 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków szt. 2 i zasilaniem elektrycznym oraz przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 2015-08-28 12:18:56
1292 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 13 sierpnia 2015 roku. 2015-08-20 11:55:38
1293 Zarządzenie Nr 70 / 2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. 2015-08-13 14:50:28
1294 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 sierpnia 2015 roku o publicznym losowaniu składów Obwodowych Komisji do spraw referendum ogólnokrajowego . 2015-08-10 10:49:13
1295 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Kurów 2015-08-04 09:04:07
1296 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 13 sierpnia 2015 roku . 2015-08-03 13:58:23
1297 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03 sierpnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Słoptów 2015-08-03 11:55:12
1298 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03 sierpnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Malżyn 2015-08-03 11:02:51
1299 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 2015-07-31 14:16:44
1300 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28.07.2015 r. 2015-07-28 10:16:20
1301 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28.07.2015 r. 2015-07-28 10:12:37
1302 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 1290/4 o pow. 0,0752 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 2015-07-27 08:08:52
1303 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 2 873 967,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 72 400,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 801 567,00 zł. 2015-07-16 14:15:31
1304 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 lipca 2015 roku . 2015-07-16 13:38:59
1305 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy w Lipniku z dnia 9 lipca 2015 r Na podstawie art. 6 ust. 5 w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 318) oraz uchwały Nr XXVI /199 /2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Lipnik na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, podaje się do wiadomości publicznej informacje, o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do referendum, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-07-16 13:31:38
1306 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Udzielenie kredytu dlugoterminowego w wysol 2015-07-09 10:21:27
1307 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.07.2015 r. o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól w Lipniku. 2015-07-08 12:02:43
1308 Wzór zgłoszenia kandydata do obwodowej komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym 2015-07-07 13:27:29
1309 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum 2015-07-07 13:19:21
1310 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 9 lipca 2015 roku na godz. 11.00. 2015-07-07 09:37:54
1311 Wybory i referenda 2015-07-02 11:13:42
1312 Uwaga wyjaśnienie z dnia 29.06.2015r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 2 873 967,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 72 400,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 801 567,00 zł. 2015-06-24 10:47:02
1313 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 czerwca 2015 roku . 2015-06-23 11:58:35
1314 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 17 czerwca 2015 roku . 2015-06-15 14:50:42
1315 POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków szt. 2 i zasilaniem elektrycznym oraz przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w miejscowości Włostów, gmina Lipnik”. 2015-06-08 12:47:21
1316 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących 2015-06-08 12:44:15
1317 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 maja 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2015-05-29 15:08:35
1318 Wykaz udzielonej pomocy publicznej za 2014 rok 2015-05-29 11:27:29
1319 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2015-05-29 08:50:07
1320 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik z dnia 27.05.2015 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących 2015-05-27 13:25:52
1321 Pierwsze Oświadczenie majątkowe Zastępcy Skarbnika Gminy P. Danuta Dziarmaga składane Wójtowi Gminy na dzień zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Lipniku . 2015-05-21 11:49:51
1322 Oświadczenia majątkowe osób funkcyjnych Gminy Lipnik za rok 2014 składane w termine do 30.04.2015r roku. 2015-05-21 11:44:35
1323 Oświadczenia majątkowe osób funkcyjnych Gminy Lipnik za rok 2014 składane w termine 30.04.2015r roku. 2015-05-21 11:01:05
1324 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Lipnik za rok 2014 składane do dnia 30.04.2015 roku . 2015-05-21 10:39:33
1325 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2015-05-18 12:22:13
1326 Zarządzenie Nr 35 /2015 Wójta Gminy z dnia 24 kwietnia 2015r w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku . 2015-05-08 09:39:38
1327 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 kwietnia 2015 roku. 2015-05-04 14:55:31
1328 Zarządzenie Nr 30.2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 2015-05-04 09:35:55
1329 Zarządzenie Nr 33.2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie uzupełnienia składu komisji . 2015-05-04 09:30:18
1330 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych. 2015-04-28 15:08:33
1331 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 kwietnia 2015 roku . 2015-04-24 12:35:35
1332 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014 2015-04-23 19:31:40
1333 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 kwietnia 2015 r. 2015-04-23 16:55:01
1334 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 15 kwietnia 2015 roku. 2015-04-22 10:23:34
1335 Zarządzenie Nr 26 / 2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 20 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. 2015-04-21 08:58:43
1336 Informacja o terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. 2015-04-17 08:45:24
1337 Wniosek o udostępnienie spisu wyborców 2015-04-17 08:35:25
1338 Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców Pismo z dnia 15.04.2015 roku Znak ZPOW -603-193/15. 2015-04-17 08:29:50
1339 Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 2015-04-14 14:26:26
1340 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 roku. 2015-04-14 11:06:28
1341 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 15 kwietnia 2015 roku . 2015-04-10 12:27:48
1342 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy w Lipniku z dnia 7 kwietnia 2015 r. 2015-04-09 08:28:08
1343 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 marca 2015 roku . 2015-04-09 07:54:24
1344 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 2015-04-07 20:09:31
1345 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2014 2015-04-03 13:34:26
1346 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 2 kwietnia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - kanalizacja 2015-04-02 14:53:17
1347 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych. 2015-04-02 13:55:59
1348 Uchwała Nr 14/2015 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 2015-04-02 11:01:38
1349 Uchwala Nr 13/2015 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2015 rok 2015-04-02 10:58:02
1350 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki I deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartal 2014roku 2015-04-02 10:53:14
1351 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 2 kwietnia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2015-04-02 10:32:29
1352 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 31 marca 2015 roku . 2015-03-24 12:23:57
1353 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2015 2015-03-23 12:16:15
1354 Ogłoszenie o udzieleniu zamównia na zadanie: Przebudowa drogi gminnej Włostów 13 celem poprawy bezpieczeństwa ruchu 2015-03-23 09:09:46
1355 Uzupełnienie składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipniku 2015-03-20 10:14:27
1356 Kalendarz Wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 roku . 2015-03-20 10:02:13
1357 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 marca 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2015-03-12 14:06:18
1358 Uwaga wyjaśnienia z dnia 24.03.2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 2015-03-12 13:43:27
1359 Korekta - wyjaśnienia do pierwszego Oświadczenia majątkowego Wójta Gminy Lipnik Pana Józefa Buliry złożonego P. Wojewodzie Swiętokrzyskiemu w kadencji 2014-2018. 2015-03-09 11:04:38
1360 Korekta - wyjaśnienie do pierwszego Oświadczenia majątkowego radnego gminy Stanisława Mazura złożonego P. Wojewodzie Swiętokrzyskiemu w kadencji 2014-2018. 2015-03-09 10:59:34
1361 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. pn. Przebudowa drogi gminnej Włostów 13 celem poprawy bezpieczeństwa ruchu 2015-03-04 16:56:20
1362 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 2015-02-26 11:49:59
1363 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 24 lutego 2015 r. 2015-02-25 08:06:27
1364 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 2015-02-20 14:53:40
1365 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za I półrocze 2014 roku. 2015-02-19 11:59:02
1366 UCHWAŁA NR V / 27 / 2015 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2015 rok 2015-02-19 10:04:15
1367 Uchwały Rady Gminy w Lipniku rok 2015 2015-02-19 09:51:58
1368 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 stycznia 2015 r. 2015-02-19 09:49:56
1369 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipniku z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 2015-02-11 13:20:58
1370 Karty informacyjne 2015 2015-02-11 08:21:03
1371 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 06 lutego 2015 r. 2015-02-06 12:12:23
1372 Uwaga wyjaśnienie z dnia 13.02.2015 r.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi gminnej Włostów 13 celem poprawy bezpieczeństwa ruchu 2015-02-03 14:05:26
1373 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie zmiany zakresu inwestycji dla decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2015-02-00 13:46:36
1374 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o otwartym konkursie ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2015-01-23 09:37:23
1375 Pierwsze Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy - Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku Pana Stanisława Mazura w kadencji 2014 - 2018 składane Pani Wojewodzie Swiętorzyskiemu w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania radnego. 2015-01-22 09:26:36
1376 Pierwsze Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Lipnik Pana Józefa Buliry wybranego w wyborach powszechnych w kadencji 2014 - 2018 składane Pani Wojewodzie Swiętorzyskiemu w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania Wójta . 2015-01-22 09:03:18
1377 Syndyk masy upadłości PBOil CHMIELEWSKI B. Chmielewski i B. Chmielewska Sp. J. ogłasza przetarg na sprzedaż kompleksu nieruchomości po byłej Cukrowni we Włostowie 2015-01-21 08:43:16
1378 Pierwsze w kadencji 2014 -2018 Oswiadczenie majątkowe Zastępcy Wójta składane Wójtowi Gminy Lipnik. 2015-01-13 10:57:31
1379 Zaproszenie na sesje Rady Gminy w Lipniku na dzień 21 stycznia 2015 roku na godz. 11.00 . 2015-01-13 08:02:11
1380 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt:: Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych. 2015-01-12 13:54:23
1381 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.01.2014 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2015-01-12 13:49:44
1382 Pierwsze oświadczenia majątkowe - radnych Gminy Lipnik składane Przewodniczącemu Rady Gminy w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania radnego w kadencji 2014 -2018. 2015-01-09 12:30:07
1383 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 07 stycznia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 2015-01-07 10:51:33
1384 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2014r. 2015-01-02 08:02:48
1385 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 grudnia 2014 roku 2014-12-30 14:34:14
1386 Uchwały z Sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 9. 12. 2014r. 2014-12-29 14:23:38
1387 Zaproszenie na Sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 .12. 2014r. 2014-12-22 13:16:37
1388 Uwaga wyjaśnienia z dnia 17.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych 2014-12-16 11:35:14
1389 Uchwały z Sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 5.12.2014r. 2014-12-15 10:43:36
1390 Komisja Rewizyjna - 2014 - 2018 2014-12-08 09:40:58
1391 Komisja ds Gospodarki i Finansów - 2014 - 2018 2014-12-08 09:36:35
1392 Komisja Rolnictwa i Handlu 2014 - 2018 2014-12-08 09:32:42
1393 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 9 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Lipniku. 2014-12-05 15:05:36
1394 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 5 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Lipniku. 2014-12-04 14:12:33
1395 Wyjaśnienie do Oświadczenia Wójta Gminy . 2014-12-04 11:41:44
1396 Korekta Oswiadczenia majątkowego radnego Grzegorza Przysuchy . 2014-12-04 11:32:30
1397 Korekta Oświadczenia majątkowego radnej Beaty Zając . 2014-12-04 11:27:10
1398 Uchwały z sesji inauguracyjnej Rady Gminy w Lipniku w kadencji 2014 -2018 , odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku. 2014-12-02 10:37:46
1399 Zaproszenie na sesję inauguracyjną Rady Gminy w Lipniku w kadencji 2014-2018 zwołaną przez Komisarza Wyborczego Kielce II na dzień 1 grudnia 2014 roku na godz. 14.00. 2014-11-28 08:23:59
1400 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. 2014-11-26 08:40:32
1401 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Prowadzeniu działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów 2014-11-21 14:25:18
1402 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 listopada 2014 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn.: „Prowadzeniu działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów 2014-11-21 14:19:12
1403 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 17 listopada 2014 r. 2014-11-18 14:47:27
1404 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebodowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2014-11-14 14:16:29
1405 Zaproszenie do składania oferty cenowej na realizację zadania: Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie obejmujące zakup sprzętu ICT dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 2014-11-13 14:35:41
1406 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 06 listopada 2014 r. 2014-11-13 14:27:21
1407 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z sesji odbytej w dniu 29 .10.2014 roku. 2014-11-13 13:38:12
1408 Uchwała Rady Gminy z sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2014 roku. 2014-11-13 11:27:41
1409 Zaproszenie na uroczystą i ostatnią w VI kadencji sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 10 listopada 2014 roku . 2014-11-05 10:10:48
1410 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2014-10-31 10:04:03
1411 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 września 2014 roku . 2014-10-28 10:40:47
1412 Obwieszczenie GKW w Lipniku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Lipnik w wyborach do rad gmin rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów,burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 2014-10-28 10:27:16
1413 Obwieszczenie GKW w Lipniku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Lipnik w wyborach do rad gmin rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów,burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 2014-10-28 10:19:52
1414 Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Lipnik składane Kierownikowi Jednostki - Wójtowi Gminy Lipnik na 2 miesiące przed końcem kadencji 2010 -2014 . 2014-10-28 09:23:36
1415 Oświadczenie majątkowe Kierownika Jednostki - Wójta Gminy Lipnik , składane na 2 miesiące przed końcem kadencji 2010-2014 P. Wojewodzie Swietokrzyskiemu . 2014-10-28 09:16:33
1416 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 października 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2014-10-28 08:49:38
1417 Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy w Lipniku składane na 2 miesiące przed końcem kadencji 2010 - 2014 . 2014-10-28 08:29:57
1418 Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy w Lipniku skałdane na 2 miesiące przed końcem kadencji 2010 - 2014 . 2014-10-28 08:04:01
1419 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 października 2014 roku. 2014-10-27 14:46:07
1420 Uchwała Nr6 _2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 23 października 2014 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 2014-10-24 15:14:00
1421 Uchwała Nr 7_2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 23 października 2014 roku w sprawie przyznania numerów dla list komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 2014-10-24 15:09:21
1422 Zawiadomienie dla pełnomocników komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku . Gminna Komisja Wyborcza w Lipniku informuje ,że w dniu 23 października 2014 roku , o godz. 12.00 , w Urzędzie Gminy w Lipniku na Sali konferencyjnej nr 35 odbędzie się publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych . 2014-10-21 14:49:10
1423 Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie: Realizacja gminnego programu usuwania azbestu z terenu Gminy Lipnik 2014-10-21 09:18:00
1424 Uwaga sprostowanie z dnia 21.10.2014 r. Zapytanie ofertowe na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 2014-10-17 15:10:57
1425 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 października 2014 r. Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVI /199 /2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012 roku w sprawie podziału gminy Lipnik na stałe obwody glosowania i Zarządzenia Nr 94 /2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 16 października 2014 roku w sprawie wyznaczenia siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego podaję do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów ,burmistrzów, i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-17 15:10:01
1426 Informacja Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2014-10-09 12:32:00
1427 Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku 2014-10-06 15:39:54
1428 POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 2014-10-06 15:27:11
1429 Uchwała Nr 2/ 2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 26 września 2014 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 2014-09-26 12:49:12
1430 Uchwała Nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 26 września 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 2014-09-26 12:47:22
1431 Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku 2014-09-26 12:45:14
1432 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 września 2014 roku 2014-09-24 11:18:40
1433 Uwaga wyjaśnienie z dnia 23.09.2014. Zapytanie ofertowe na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie,obejmujące zakup mebli i wyposażenia wypoczynkowego dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 2014-09-19 14:15:32
1434 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 11 września 2014 roku. 2014-09-17 08:50:48
1435 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu „Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2015” 2014-09-16 14:58:43
1436 Zawiadomienie o wyborze najkorzysniejszej oferty na zadanie Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2014-09-12 14:47:04
1437 Zarządzenie Nr 77_2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 4 września 2014 roku w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych , wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 2014-09-11 14:48:05
1438 I N F O R M A C J A WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 4 września 2014 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych związanych z wyborami do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów ,burmistrzów, i prezydentów miast 2014-09-11 14:44:17
1439 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy w Lipniku z dnia 4 września 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości : informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku . 2014-09-11 14:35:05
1440 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 11 września 2014 roku 2014-09-05 13:44:43
1441 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i kalendarz wyborczy . 2014-09-04 08:44:56
1442 Zapytanie ofertowe na realizację zadania: „Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie” obejmujące zakup zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 2014-09-03 14:15:57
1443 Informacje Państwowej Komisji Wyborczej 2014-09-02 13:58:48
1444 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 sierpnia 2014 roku. 2014-08-29 08:49:38
1445 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Lipniku 2014-08-21 14:14:14
1446 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Lipniku 2014-08-21 14:10:47
1447 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Lipniku 2014-08-21 14:02:04
1448 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2014-08-20 13:47:20
1449 Zarządzenie Nr 71 / 2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 82 zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku. 2014-08-19 12:25:25
1450 Zarządzenie Nr 70 / 2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie wskazania pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Lipnik do Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 82 zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku. 2014-08-19 12:18:23
1451 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku zdnia 12 sierpnia 2014 r. 2014-08-14 14:05:31
1452 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 19 sierpnia 2014r.r 2014-08-14 11:22:40
1453 Skład Osobowy Rady Gminy - kadencja 2014 - 2018 2014-08-12 08:50:40
1454 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie. 2014-08-11 14:53:22
1455 Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie oraz termomodernizacja budynku przedszkola we Włostowie. 2014-08-08 15:14:42
1456 Druk - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 7 września 2014 r. 2014-08-08 13:48:40
1457 Zarządzenie Nr 68_ 2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 4 sierpnia 2014 r w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych. 2014-08-08 12:21:40
1458 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 12 sierpnia 2014 roku. 2014-08-08 12:02:27
1459 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Lipnik z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. 2014-08-07 13:41:21
1460 Obwieszczenie PKW z dnia 30 czerwca 2014 roku o postanowieniu Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP 2014-08-07 13:21:59
1461 Postanowienie Prezydenta RP z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 2014-08-07 13:14:04
1462 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ruin zamku w miejscowości Międzygórz. 2014-08-06 12:01:12
1463 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont i modernizacja świetlicy w miejscowości Leszczków. 2014-08-06 11:56:31
1464 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipniku. 2014-08-04 14:06:44
1465 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie oraz termomodernizacja budynku przedszkola we Włostowie. 2014-08-01 11:16:01
1466 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie 2014-08-01 11:10:59
1467 Zapytanie ofertowe z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące zadania: Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 2014-07-31 12:15:36
1468 Unieważnienie zapytania ofertowego na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 2014-07-28 11:29:58
1469 Uwaga wyjaśnienia z dnia 01.08.2014r. Ogłoszenie z dnia 23.07.2014 r. o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie 2014-07-23 18:20:12
1470 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie, ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.07.2014 r 2014-07-23 17:37:13
1471 Unieważnione dnia 28.07.2014 r. Zapytanie ofertowe na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 2014-07-22 14:01:07
1472 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 07.07.2014 roku. 2014-07-21 10:53:09
1473 Ogłoszenie o unieważnieniu I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr ew.14/7 o pow.0,0838 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik 2014-07-17 15:11:11
1474 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Lipnik. 2014-07-15 13:20:54
1475 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ruin zamku w miejscowości Międzygórz 2014-07-09 13:08:03
1476 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont i modernizacja świetlicy w miejscowości Leszczków 2014-07-09 13:02:27
1477 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Lipniku 2014-07-08 14:02:34
1478 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Lipniku 2014-07-08 13:40:29
1479 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Lipniku 2014-07-08 13:28:07
1480 Uwaga wyjaśnienie z dnia 21.07.2014 r. !!! Ogłoszenie z dnia 08.07.2014 r. o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipniku 2014-07-08 13:01:31
1481 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkól w Lipniku. 2014-07-08 12:35:50
1482 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Malicach Kościelnych 2014-07-08 12:28:07
1483 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno wypoczynkowej w miejscowości Lipnik 2014-07-08 12:22:54
1484 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie 2014-07-07 21:12:56
1485 Uwaga wyjaśnienie z dnia 15.07.2014 r. !!!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie oraz termomodernizacja budynku przedszkola we Włostowie 2014-07-04 14:13:15
1486 Uwaga Wyjaśnienie !!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie 2014-07-04 13:41:17
1487 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 7 lipca 2014 roku . 2014-07-03 12:43:33
1488 Zaproszenie do składania oferty cenowej na realizację zadania: Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 2014-07-02 12:41:40
1489 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. udowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 2014-06-20 14:47:29
1490 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej w miejscowości Lipnik. 2014-06-12 13:31:56
1491 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 2014-06-11 13:41:46
1492 UWAGA!!! Przetarg unieważniony w dniu 17.07.2014 r. Wójt Gminy w Lipniku ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 14/7 o pow. 0,0838 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 2014-06-10 13:47:56
1493 informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 09 czerwca 2014 roku 2014-06-09 15:02:23
1494 UWAGA !!! Wyjaśnienia i zmiana terminu składania ofert z dnia 20.06.2014!!!Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipniku 2014-06-09 14:34:50
1495 UWAGA!!! Wyjaśnienie z dnia 20.06.2014r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Malicach Kościelnych 2014-06-09 14:19:37
1496 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Przesył energii elektrycznej 2014-06-06 14:35:26
1497 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2014-06-06 14:33:21
1498 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30.05.2014 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Kaczyce-Grocholice i Swojków gmina Lipnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2014-06-05 08:36:05
1499 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 maja 2014 roku . 2014-06-04 13:52:17
1500 Sprawozdania finansowe za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 2014-06-04 10:51:48
1501 Wykaz udzielonej pomocy publicznej za 2013 rok 2014-06-04 10:18:59
1502 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na 27 maja 2014 roku na godz. 10.00. w siedzibe Urzędu Gminy w Lipniku. 2014-05-20 08:35:25
1503 ZARZĄDZENIE Nr 44 / 2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 maja 2014. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Słoptowie . 2014-05-19 12:21:16
1504 ZARZĄDZENIE Nr 43 / 2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Słoptowie . 2014-05-19 12:17:52
1505 Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 16. 05. 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku usługowego - Ośrodka Zdrowia wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych i zewnętrznych (wod. - kan., c.o., pompy ciepła instalacji fotowoltaicznych i instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacji budynku 2014-05-16 14:53:20
1506 Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 16. 05. 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku oświatowego - Zespołu Szkół w Lipniku wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych i zewnętrznych (wod. - kan., c.o., pomp ciepła, instalacji solarnych fotowoltaicznych, rekuperacji i instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacji 2014-05-16 14:51:41
1507 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014 2014-05-13 15:08:03
1508 Zarządzenie Nr 40_2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie uzupełnienia skałdu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Lipniku . 2014-05-09 12:45:49
1509 Zarządzenie Nr 39_2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie stwierdzenia wygasnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Lipniku . 2014-05-09 12:40:20
1510 Uwaga wyjaśnienia z dnia 21.05.2014 r. !! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym z dnia 09.05.2014 pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 2014-05-09 12:33:45
1511 Zarządzenie Nr 36_2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. 2014-05-08 13:22:42
1512 Edyta Klocek 2014-05-07 13:29:38
1513 Małgorzata Krakowiak 2014-05-07 13:19:06
1514 Sebastian Szymański 2014-05-07 13:12:33
1515 Jadwiga Garnuszek 2014-05-07 13:07:02
1516 Danuta Stańko 2014-05-07 13:01:18
1517 Maria Stępień 2014-05-07 12:48:05
1518 Grzegorz Paradowski 2014-05-07 12:40:18
1519 Wojciech Zdyb 2014-05-07 12:33:53
1520 Kwiatkowska Teresa 2014-05-07 12:20:57
1521 Smoliński Rafał 2014-05-07 12:15:10
1522 Józef Bulira 2014-05-07 12:05:05
1523 Kęsy Anna 2014-05-07 11:59:44
1524 Maria Sudy - Krzysiek 2014-05-07 11:50:39
1525 Sierant Jolanta 2014-05-07 11:45:27
1526 Przysucha Grzegorz 2014-05-07 11:36:45
1527 Krakowiak Krzysztof 2014-05-07 11:31:48
1528 Mroczkowski Leszek 2014-05-07 11:26:03
1529 Beata Zając 2014-05-07 11:20:50
1530 Strawczyński Marian 2014-05-07 11:13:32
1531 Monika Kaczor 2014-05-07 11:08:40
1532 Krzysztof Zając 2014-05-07 11:05:36
1533 Dzienniak Teresa 2014-05-07 10:57:42
1534 Grzegorz Sierpniak 2014-05-07 10:48:26
1535 Dziekańska Elżbieta 2014-05-07 10:43:26
1536 Gromski Krzysztof 2014-05-07 10:18:25
1537 Stanisław Mazur 2014-05-07 10:11:32
1538 Ogłoszenie o udostępnieniu do wglądu w Urzędzie Gminy w Lipniku spisu wyborców 2014-05-05 13:51:21
1539 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 2014-05-05 10:48:02
1540 Obwieszczenie PKW z dnia 24 lutego 2014 roku o zarządzeniu przez Prezydenta RP wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych . Kalendarz wyborczy dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 roku . 2014-04-28 15:03:44
1541 Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń do komisji wyborczych . 2014-04-28 14:13:43
1542 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2013 2014-04-25 14:58:59
1543 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2014-04-25 14:52:38
1544 Informacja Wójta Gminy w Lipniku 2014-04-25 14:52:32
1545 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014 2014-04-25 13:51:24
1546 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 kwietnia 2014 r. 2014-04-25 13:17:14
1547 Uwaga!!! Unieważnienie przetargu - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 2014-04-16 12:22:05
1548 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 2014-04-10 09:50:40
1549 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Kurów gmina Lipnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2014-04-04 13:59:59
1550 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Włostów gmina Lipnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2014-04-04 13:56:29
1551 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2014-04-02 11:54:18
1552 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2014 roku . 2014-04-02 08:52:48
1553 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia 2014-03-28 14:59:30
1554 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane - Remont drogi gminnej nr 337036 T Kurów - Gołębiów 2014-03-26 09:55:52
1555 UWAGA WYJAŚNIENIE z dnia 02 .04.2014 -Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 2014-03-20 11:44:02
1556 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont drogi gminnej nr 337036 T Kurów - Gołębiów 2014-03-18 18:08:08
1557 Zaproszenie na Sesje Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 marca 2014 roku. 2014-03-18 13:41:04
1558 Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy w Lipnik z dnia 12 marca 2014r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej . 2014-03-13 12:56:58
1559 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2014-03-13 12:44:45
1560 Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr, 25/1 i 25/2 o łącznej pow. 3,8900 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 2014-03-13 12:37:55
1561 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 marca 2014 roku. 2014-03-11 08:21:38
1562 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 2014-03-10 14:51:51
1563 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej nr 337036 T Kurów - Gołębiów 2014-02-28 12:04:50
1564 Uchwała Nr XLII / 360 / 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipnik na rok 2014. 2014-02-28 11:54:03
1565 Sprawozdania finansowe za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 2014-02-28 11:27:23
1566 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2014-02-27 15:03:18
1567 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 3 marca 2014 roku 2014-02-25 13:37:55
1568 ZS Włostów 2014-02-21 07:33:48
1569 ZS Lipnik 2014-02-21 07:33:04
1570 ZGK 2014-02-21 07:31:58
1571 Biblioteka 2014-02-21 07:29:52
1572 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 2014-02-18 08:36:32
1573 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu z dnia 14 lutego 2014 r. 2014-02-14 15:01:57
1574 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2014-02-14 10:08:28
1575 Uchwały Rady Gminy w Lipniku rok 2014 2014-02-14 09:56:23
1576 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2014-02-14 07:45:37
1577 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku Radca Prawny 1/2 etatu 2014-02-13 10:19:20
1578 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 stycznia 2014 roku. 2014-02-11 13:45:29
1579 Komisja Ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 2014 - 2018 2014-02-08 09:35:16
1580 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia 2014-02-05 17:06:34
1581 Karty informacyjne 2014 2014-02-05 08:27:42
1582 Informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za IV kwartał 2013 r. 2014-01-31 15:10:24
1583 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamienirzenia: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na działce nr ew. 210 w miejscowości Kurów gm. Lipnik. Z dnia 29.01.2014 r. nr RG-I.6733.7.2013.2014 dla Gminy Lipnik, 27-540 Lipnik 20. 2014-01-29 13:58:53
1584 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 stycznia 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamienierza: Wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych (wod. – kan., co, pomp ciepła, instalacji solarnych i fotowoltanicznych, rekuperacji, instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacja budynku na działce nrew. 102/5 w miejscowości Malice Kościelne gmina Lipnik 2014-01-29 13:52:28
1585 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 stycznia 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia pn .Rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych (wod.-kan., co, pomp ciepła, instalacji solarnych i fotowoltanicznych, rekuperacji, instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół na działce nr ew. 353 w miejscowości Lipnik, gmina Lipnik 2014-01-29 13:42:07
1586 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Radca prawny ½ etatu w Urzędzie Gminy w Lipniku 2014-01-24 13:33:00
1587 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 stycznia 2014 r. 2014-01-22 13:48:57
1588 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr,907 o łącznej pow.0,49 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik 2014-01-17 09:24:35
1589 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. :Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz 2014-01-17 09:21:27
1590 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 16.01.2013 w sprawie wywieszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2014-01-16 15:09:14
1591 Przetarg unieważniony dnia 14.02.2014 r. - Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 1289/3 o pow. 0,0598 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 2014-01-16 14:45:11
1592 Uchwała Nr 100/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Lipnik na 2014 rok 2014-01-14 07:30:10
1593 Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego pn. Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego 2014-01-09 10:20:47
1594 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2013 roku. 2014-01-07 14:27:57
1595 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 grudnia 2013 roku. 2013-12-23 10:20:48
1596 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 grudnia 2013 r. 2013-12-23 10:12:43
1597 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu publicznym pn. Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego 2013-12-20 11:17:46
1598 OBWIESZCZENIE z dnia 18 grudnia 2013r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2013-12-18 13:59:37
1599 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 2013-12-12 09:42:13
1600 Uchwała Nr 102/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2014 rok 2013-12-12 08:32:28
1601 Bilanse gminy Lipnik za 2012 rok 2013-12-12 07:59:31
1602 Bilanse gminy Lipnik za 2011 rok 2013-12-12 07:54:14
1603 Bilanse gminy Lipnik za 2010 rok 2013-12-12 07:52:01
1604 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 19 grudnia 2013 r. 2013-12-11 14:04:48
1605 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadnie pn. Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz 2013-12-05 13:29:23
1606 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 listopada 2013 roku. 2013-11-29 11:23:45
1607 Wieloletia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014 - 2023 2013-11-27 07:36:07
1608 ZARZĄDZENIE Nr 116/2013 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na rok 2014. 2013-11-27 07:31:19
1609 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr,nr 25/1 i 25/2 o łącznej pow.3,8900 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów przeznaczonej do sprzedaży. 2013-11-26 12:36:44
1610 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr. 907 o łącznej pow.0,49 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów przeznaczonej do sprzedaży 2013-11-26 12:23:24
1611 Powtórne zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na Zakup energii elektrycznej 2013-11-22 14:35:37
1612 Zawiadomienie o wyborze oferty (wyniku licytacji elektrronicznej) w postępowaniu na Zakup energii elektrycznej 2013-11-21 13:42:49
1613 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz 2013-11-18 12:30:03
1614 Informacja Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu o nr ewidencyjnym 1289/3 położonej w miejscowości Włostów, stanowiących własność Gminy Lipnik. 2013-11-18 09:50:33
1615 Informacja Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej o nr ewidencyjnym 167/21 i nr 167/13 położonej w miejscowości Włostów, stanowiących własność Gminy Lipnik. 2013-11-18 09:45:29
1616 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 listopada 2013r. 2013-11-14 12:01:52
1617 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej Nr ewidencyjnymi 14/14 o pow. 0,0843 ha położoną w Lipniku KW Nr 29782 2013-11-08 07:49:22
1618 INFORMACJA O UZYSKANIU DOTACJI NA ZADANIE: REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY LIPNIK 2013-11-07 17:40:46
1619 Uwaga Wyjaśnienie z dnia 05.12.2013 !!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego. 2013-11-07 16:41:50
1620 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 540 w Kurowie 2013-11-05 09:07:48
1621 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie. 2013-11-05 09:05:42
1622 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2013 r. 2013-10-30 14:21:16
1623 Korekta sprawozdania rocznego Rb-NDS za 2012 rok 2013-10-30 14:19:14
1624 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2012 rok. 2013-10-30 13:34:37
1625 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 2013-10-30 11:34:29
1626 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 października 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2013-10-28 14:40:28
1627 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 października 2013 roku. 2013-10-28 14:34:14
1628 Uwaga!!! Zmiana ogłoszenia o zamówieniu publicznym i wyjaśnienia do zamówienia pn. Zakup energii elektrycznej 2013-10-28 12:00:25
1629 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2013-10-28 11:37:04
1630 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 540 w Kurowie 2013-10-23 10:29:12
1631 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: pn. Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie. 2013-10-23 10:26:13
1632 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 2013-10-14 14:18:14
1633 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 października 2013r. 2013-10-10 14:26:34
1634 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaialnosci pożytku publicznego i o wolontariacie, 2013-10-07 12:17:04
1635 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie. 2013-10-01 13:54:03
1636 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 540 w Kurowie 2013-10-01 13:29:35
1637 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 września 2013r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2013-09-26 14:58:02
1638 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 września 2013r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2013-09-26 14:53:42
1639 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 2013-09-26 13:26:16
1640 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 wrzesnia 2013 roku. 2013-09-26 12:58:16
1641 Uwaga Wyjaśnienie z dnia 24.10.2013 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr, 14/14 o łącznej pow. 0,0843 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik przeznaczonej do sprzedaży 2013-09-24 20:03:52
1642 Uwaga Wyjaśnienia !!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Lipnik. 2013-09-23 13:25:37
1643 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 17 września 2013 r. 2013-09-11 09:47:25
1644 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów. 2013-09-06 13:19:15
1645 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 660 w Międzygórzu 2013-09-06 13:17:33
1646 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działek 665, 666 w m. Międzygórz 2013-09-06 13:15:54
1647 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 09 sierpnia 2013 roku . 2013-09-02 09:23:56
1648 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 lipca 2013 roku . 2013-09-02 08:27:44
1649 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia. 2013-08-27 20:13:33
1650 Informacja z dnia 2013-08-22 o unieważnieniu postępowania dot. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 2013-08-22 14:31:29
1651 Marzec 2010 2013-08-20 14:29:27
1652 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 sierpnia 2013 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: „Prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów” na działce nr ewidencyjny 142/3 w miejscowości Lipnik 2013-08-20 13:30:53
1653 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 sierpnia 2013 roku dot. przedsięwzięcia polegającego na: „ Prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów” na działce o nr ewid. 142/3 w miejscowości Lipnik. 2013-08-20 13:25:38
1654 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik z dnia 5 sierpnia 2013 r.w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2013-08-19 14:06:52
1655 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2013-08-16 13:51:40
1656 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2013-08-16 13:49:15
1657 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2013-08-16 13:45:03
1658 Ogłoszenie z dnia 2013-08-14 o zamówieniu publicznym pn. : Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 2013-08-14 14:41:55
1659 Informacja o unieważnieniu postępowania dot. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 2013-08-12 14:14:47
1660 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 660 w Międzygórzu 2013-08-09 14:08:17
1661 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działek 665, 666 w m. Międzygórz” 2013-08-09 14:00:48
1662 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów 2013-08-09 08:49:55
1663 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2013-08-09 08:08:10
1664 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 02.08.2013 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie zna 2013-08-09 08:02:55
1665 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 02.08.2013 o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2013-08-09 07:57:10
1666 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 r. 2013-08-07 13:17:41
1667 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 9 sierpnia 2013 r. 2013-08-05 13:32:54
1668 Uwaga wyjaśnienie!!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 2013-07-29 11:35:22
1669 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w LIpniku na dzień 23 lipca 2013 r. 2013-07-17 11:34:31
1670 Postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 2013-07-15 14:16:30
1671 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie wywieszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2013-07-08 13:47:00
1672 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. : Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 660 w Międzygórzu 2013-07-01 13:26:15
1673 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. : Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działek 665, 666 w m. Międzygórz 2013-07-01 13:21:22
1674 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów 2013-07-01 11:05:52
1675 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwca 2013 roku 2013-06-27 14:51:04
1676 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 04 czerwca 2013 roku 2013-06-27 08:36:41
1677 Zarządzenie Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2013-06-24 12:57:57
1678 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2013-06-24 12:28:57
1679 Ogłoszenie i udzieleniu zamówienia na zadanie Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 2013-06-20 11:55:56
1680 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2013-06-04 15:16:45
1681 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów 2013-06-04 15:14:27
1682 Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 3 zadania: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 2013-06-04 14:30:31
1683 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 czerwca 2013 r. 2013-05-28 09:26:43
1684 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 czerwca 2013 r. 2013-05-28 09:25:18
1685 Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa chlewni do prowadzenia tuczu trzody chlewnej w Gospodarstwie Rolnym Zdzisław Podsiadły w miejscowości Kaczyce 2013-05-24 15:05:10
1686 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa chlewni do prowadzenia tuczu trzody chlewnej w Go 2013-05-24 14:59:19
1687 Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2013-05-22 16:20:39
1688 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Prowadzenie działalności w ramach magazynowania oraz segre 2013-05-20 08:46:32
1689 Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Prowadzenie działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów 2013-05-20 08:41:24
1690 Sprawozdanie Wójta Gminy Lipnik z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2012 2013-05-16 08:59:28
1691 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2013-05-14 14:09:10
1692 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie Budowa na terenie Gminy Lipnik elektrowni wiatrowych o mocy 31,5 MW wraz z punktami zasilania (PZ1,PZ2,PZ3) sieci kablowej o napięciu 30 kV i 0,4 kV 2013-05-14 07:34:07
1693 Postanowienie o wszczęciu postępowania Budowa na terenie Gminy Lipnik elektrowni wiatrowych o mocy 31,5 MW wraz z punktami zasilania (PZ1,PZ2,PZ3) sieci kablowej o napięciu 30 kV i 0,4 kV oraz dróg i placów dojazdowych 2013-05-14 07:28:18
1694 Decyzja o umorzeniu postępowania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipnik zlokalizowana na działkach o nr ewidencyjnym 2013-05-14 07:23:19
1695 Polityka prywatności 2013-05-10 11:09:26
1696 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 2013-05-10 09:18:33
1697 Stanisław Mazur 2013-05-09 15:05:13
1698 Monika Kaczor 2013-05-09 10:20:40
1699 Anna Kęsy 2013-05-09 10:18:49
1700 Maria Sudy-Krzysiek 2013-05-09 10:13:45
1701 Grzegorz Przysucha 2013-05-09 10:10:40
1702 Krzysztof Zając 2013-05-09 10:08:30
1703 Teresa Dzienniak 2013-05-09 10:06:41
1704 Grzegorz Sierpniak 2013-05-08 15:13:28
1705 Jolanta Sierant 2013-05-08 15:10:42
1706 Krzysztof Krakowiak 2013-05-08 15:08:46
1707 Leszek Mroczkowski 2013-05-08 14:54:17
1708 Beata Zając 2013-05-08 14:52:49
1709 Elżbieta Dziekańska 2013-05-08 14:48:48
1710 Gromski Krzysztof 2013-05-08 09:38:36
1711 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów 2013-05-07 13:25:52
1712 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku. 2013-04-30 12:48:24
1713 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 marca 2013 roku 2013-04-29 08:55:15
1714 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2013-04-26 08:59:15
1715 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 2013-04-24 14:56:43
1716 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 2013-04-24 13:46:28
1717 Uwaga Wyjaśnienia z dnia 19.04.2013 !! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów 2013-04-10 12:22:52
1718 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnik 2013-04-04 12:53:33
1719 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 2013-03-29 12:20:29
1720 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 marca 2013 roku 2013-03-28 09:38:10
1721 Sprawozdanie roczne Rb-NDS za 2012 roku 2013-03-28 09:27:05
1722 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2013-03-28 08:05:36
1723 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 marca 2013 r. 2013-03-25 07:27:04
1724 Wyjaśnienia z dnia 15.03.2013 - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 2013-03-12 13:25:59
1725 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU POPRZEZ REMONT DROGI GMINNEJ NR 337039 T KURÓW - STERNALICE 2013-03-11 13:30:55
1726 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 7 marca 2013 r. 2013-02-26 14:38:20
1727 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU POPRZEZ REMONT DROGI GMINNEJ NR 337039 T KURÓW - STERNALICE 2013-02-22 17:17:40
1728 UWAGA WYJAŚNIENIA z dnia 01.03.2013 !!! Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 2013-02-20 13:36:38
1729 Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej 2013-02-18 10:36:22
1730 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 stycznia 2013 roku 2013-02-18 08:03:32
1731 Uchwały Rady Gminy w Lipniku rok 2013 2013-02-18 08:02:35
1732 Decyzja o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energetycznym w miejscowości Gołębiów i Kur 2013-02-14 08:56:30
1733 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energetycznym w 2013-02-14 08:52:21
1734 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2013-02-01 12:29:53
1735 Karty informacyjne 2013 2013-01-24 10:05:10
1736 Karty informacyjne 2012 2013-01-24 10:02:45
1737 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 stycznia 2013 r. 2013-01-22 14:57:51
1738 Uwaga Wyjaśnienia do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym pn. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU POPRZEZ REMONT DROGI GMINNEJ NR 337039 T KURÓW - STERNALICE 2013-01-17 11:19:39
1739 Sprostowanie II do ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej 2013-01-14 10:19:04
1740 Wykaz kart informacyjnych 2013-01-14 09:45:08
1741 Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na lata 2013 - 2020 2013-01-11 11:08:33
1742 Uchwała nr XXIX/226/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2013 rok 2013-01-11 11:04:27
1743 Karty Informacyjne 2013-01-11 09:07:41
1744 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012 roku 2013-01-07 08:29:35
1745 Postanowienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami 2012-12-28 14:59:00
1746 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energ 2012-12-28 14:55:11
1747 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 grudnia 2012 r. 2012-12-27 14:47:42
1748 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 grudnia 2012 roku 2012-12-24 08:52:02
1749 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 19 grudnia2012 r. 2012-12-13 15:05:38
1750 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 listopada 2012 roku 2012-12-04 09:18:20
1751 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 listopada 2012 r. 2012-11-20 14:30:17
1752 Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie: Realizacja Gminnego Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Lipnik 2012-11-12 10:11:49
1753 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 r. 2012-11-12 09:22:05
1754 Uchwały Prawa Miejscowego 2012-11-06 08:46:02
1755 Uchwały Prawa Miejscowego - przekierownie 2012-11-06 08:44:27
1756 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sternalice. 2012-11-05 14:19:58
1757 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012 roku 2012-11-02 11:41:21
1758 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.257.673,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2012-10-24 14:52:00
1759 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sternalice 2012-10-24 14:47:37
1760 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 23 października 2012 r. 2012-10-17 13:21:46
1761 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy wiatrowej składającej się z 10 elektrowni wiatrowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną. 2012-10-11 09:30:53
1762 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10.10.2012 r. o wydaniu w dniu 09.10. 2012 r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2012-10-11 09:16:12
1763 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2012-10-09 07:30:51
1764 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sternalice 2012-10-03 14:52:07
1765 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01.10.2012 r. w sprawie sprostowania decyzji Wójta Gminy Lipnik nr RG-IV.6220.3.2011/2012 z dnia 04.09.2012 r 2012-10-03 11:43:55
1766 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01.10. 2012 o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu w decyzji Wójta Gminy Lipnik Nr RG-IV.6220.3.2012 2012-10-03 11:36:44
1767 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 września 2012 roku 2012-10-03 08:10:36
1768 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.257.673,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 2012-10-02 14:42:27
1769 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 2012-09-27 09:56:01
1770 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie węzła betoniarskiego o wydajności do 50 m3/h w miejscowości Włostów na działce nr 40/115 2012-09-27 08:42:43
1771 Obwieszczenie z dnia 25 września 2012 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn: Budowa węzła betoniarskiego o wydajności do 50 m3/h w miejscowości Włostów na działce nr 40/115 2012-09-27 07:39:29
1772 Obwieszczenie z dnia 19 września 2012 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnik w granicach administracyjnych Gminy Lipnik. 2012-09-20 14:28:09
1773 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn: Budowie węzła betoniarskiego o wydajności do 50 m3/h w miejscowości Włostów na działce nr 40/115 2012-09-20 14:09:10
1774 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 września 2012 r. 2012-09-20 13:32:36
1775 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2012 roku, oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy za I półrocze 2012 roku. 2012-09-18 12:19:03
1776 UWAGA WYJAŚNIENIE Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.257.673,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2012-09-14 14:19:29
1777 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lipniku z dnia 29 maja 2012 roku 2012-09-12 12:24:12
1778 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2011 roku. 2012-09-12 12:21:23
1779 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lipniku z dnia 31 grudnia 2010 roku 2012-09-12 12:18:30
1780 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie pojedynczej elektrowni wiatrowej, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, energetyczną i teletechniczną zlokalizowanego na działkach nr 453,454 i 2012-09-04 13:25:06
1781 Obwieszczenie o o wydaniu w dniu 04.09.2012 r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie pojedynczej elektrowni wiatrowej, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, energetyczną i teletechniczną zlokalizowaneg 2012-09-04 13:15:26
1782 Informacje o środowisku i jego ochronie 2012-09-04 13:12:17
1783 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy wiatrowej składającej się z 2 elektrowni wiatrowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną w miejscowości Kaczyce i Sw 2012-09-04 13:00:57
1784 Obwieszczenie o wydaniu w dniu 04.09. 2012 r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: “Budowie farmy wiatrowej składającej się z 2 elektrowni wiatrowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną 2012-09-04 12:50:56
1785 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Remont drogi gminnej nr 001438 T Lipnik - Gołębiów Szlachecki na odcinku 920 mb od km 0+ 000 do km 0 + 200 oraz od km 1+200 do km 1+920 Remont 2012-09-04 11:09:17
1786 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Rozbudowy istniejącego budynku administracyjno-biurowego o klatkę schodową oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu w części piętra z przeznaczeniem na punkt przedszkolny wraz z niezbędną infras 2012-09-04 11:01:57
1787 Ośrodek Pomocy Społecznej 2012-09-03 11:00:04
1788 Urząd Gminy w Lipniku 2012-09-03 10:59:16
1789 Grudzień 2010 2012-09-03 10:54:29
1790 Listopad 2010 2012-09-03 10:54:13
1791 Październik 2010 2012-09-03 10:53:58
1792 Wrzesień 2010 2012-09-03 10:53:42
1793 Sierpień 2010 2012-09-03 10:53:10
1794 Lipiec 2010 2012-09-03 10:52:54
1795 Czerwiec 2010 2012-09-03 10:52:36
1796 Maj 2010 2012-09-03 10:52:21
1797 Kwiecień 2010 2012-09-03 10:52:02
1798 Marzec 2010 2012-09-03 10:51:43
1799 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 sierpnia 2012 roku 2012-08-30 11:59:13
1800 Grudzień 2011 2012-08-30 10:00:59
1801 Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta 2012-08-24 10:20:46
1802 Oświadczenia majątkowe Radnych 2012-08-24 10:19:54
1803 Oświadczenia majątkowe Kierowników 2012-08-24 10:18:02
1804 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycujne pn: Remont Dróg Gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych: Remont drogi gminnej nr 001438 T Lipnik - Gołębiów Szlachecki na odcinku 920 mb od km 0+ 000 do km 0 + 200 ora 2012-08-23 11:49:37
1805 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r. 2012-08-20 07:48:41
1806 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 23 sierpnia 2012 r. 2012-08-17 12:08:51
1807 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Rozbudowy istniejącego budynku administracyjno-biurowego o klatkę schodową oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu w części piętra z przeznaczeniem na punkt przedszkolny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną we 2012-08-06 13:44:15
1808 Ogłoszenie o zamowieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Remont drogi gminnej nr 001438 T Lipnik - Gołębiów Szlachecki na odcinku 920 mb od km 0+ 000 do km 0 + 200 oraz od km 1+200 do km 1+920 Remont drogi gm 2012-07-30 13:12:47
1809 Listopad 2011 2012-07-30 09:59:49
1810 Październik 2011 2012-07-30 09:44:03
1811 Wrzesień 2011 2012-07-30 09:31:07
1812 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont budynku Zespołu Szkół we Włostowie polegający na remoncie posadzek etap II , instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont stolarki drzwiowej 2012-07-24 14:02:08
1813 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Utwardzenie placów i wykonanie terenów zielonych na terenie gminy Lipnik 2012-07-24 14:00:45
1814 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont ośrodka zdrowia we Włostowie 2012-07-24 13:56:22
1815 Zawiadomienie Wójta Gminy Lipnik dla mieszkańców sołectwa Włostów 2012-07-24 12:44:36
1816 Sierpień 2011 2012-07-16 08:55:57
1817 Lipiec 2011 2012-07-16 08:44:31
1818 Instytucje kultury 2012-07-12 08:45:39
1819 Zarządzenia Wójta 2012-07-12 08:43:49
1820 Prawo lokalne 2012-07-12 08:41:12
1821 Archiwum uchwał 2012-07-12 08:35:16
1822 Zespół Szkół we Włostowie 2012-07-12 08:26:38
1823 Szkoły w Gminie Lipnik 2012-07-12 08:24:02
1824 Zespół Szkół w Lipniku im . prof . Józefa Mikułowskiego - Pomorskiego 2012-07-12 08:18:32
1825 Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lipnik 2012-07-06 14:58:02
1826 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Utwardzenie placów i wykonanie terenów zielonych na terenie gminy Lipnik 2012-07-06 14:08:14
1827 Adamów 2012-07-05 14:57:48
1828 Gołębiów 2012-07-05 14:57:17
1829 Grocholice 2012-07-05 14:56:50
1830 Kaczyce 2012-07-05 14:56:16
1831 Kurów 2012-07-05 14:54:49
1832 Leszczków 2012-07-05 14:54:28
1833 Lipnik 2012-07-05 14:54:15
1834 Łownica 2012-07-05 14:53:40
1835 Malice Kościelne 2012-07-05 14:53:14
1836 Malżyn 2012-07-05 14:52:51
1837 Męczennice 2012-07-05 14:52:16
1838 Międzygórz 2012-07-05 14:51:26
1839 Słabuszewice 2012-07-05 14:50:53
1840 Słoptów 2012-07-05 14:49:50
1841 Sternalice 2012-07-05 14:49:14
1842 Studzianki 2012-07-05 14:47:21
1843 Swojków 2012-07-05 14:46:27
1844 Ublinek 2012-07-05 14:45:33
1845 Archiwum przetargów do 18.05.2012 2012-07-05 13:02:34
1846 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. Remont ośrodka zdrowia we Włostowie 2012-07-05 12:16:36
1847 Czerwiec 2011 2012-06-28 11:15:46
1848 Maj 2011 2012-06-28 10:51:24
1849 Kwiecień 2011 2012-06-28 10:29:54
1850 Marzec 2011 2012-06-28 09:31:03
1851 Luty 2011 2012-06-28 09:27:31
1852 Styczeń 2011 2012-06-28 09:11:03
1853 Usarzów 2012-06-27 14:32:45
1854 Włostów 2012-06-27 14:31:32
1855 Zachoinie 2012-06-27 14:30:45
1856 Żurawniki 2012-06-27 14:27:40
1857 Luty 2010 2012-06-27 11:53:26
1858 Styczeń 2010 2012-06-27 11:38:41
1859 Finanse Gminy Lipnik 2012-06-27 11:03:22
1860 Podatki 2012-06-27 10:57:30
1861 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2012 - 2019 2012-06-27 10:54:33
1862 Uchwały zmieniające budżet Gminy Lipnik na 2012 rok 2012-06-27 10:38:02
1863 UCHWAŁA NR XVI / 126 / 2012 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2012 rok 2012-06-27 10:32:44
1864 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 czerwca 2012 roku 2012-06-27 10:01:59
1865 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 13 czerwca 2012 roku 2012-06-27 09:47:54
1866 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Remont budynku Zespołu Szkół we Włostowie polegający na remoncie posadzek etap II, instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont stolarki drzwiowej. 2012-06-27 09:11:50
1867 Uchwały Rady Gminy w Lipniku rok 2012 2012-06-15 10:20:08
1868 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont drogi gminnej nr 337017 T relacji Leszczków - Pęcławice w celu stworzenia spójnego układu komunikacyjnego pomiędzy drogami powiatowymi nr 0733 T Balbinów - Nikisiałka Duża i nr 0731 T Włostów Gozdawa R 2012-06-12 16:39:39
1869 Archiwum Uchwał Rady Gminy w Lipniku do 25 kwietnia 2012 2012-06-12 10:15:15
1870 Informacja o dokonaniu ponownego wyboru oferty na pomoce dydaktyczne 2012-06-04 16:20:02
1871 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont ośrodka zdrowia we Włostowie 2012-06-01 12:48:05
1872 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Utwardzenie placów i wykonanie terenów zielonych na terenie gminy Lipnik 2012-06-01 12:32:38
1873 Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej 2012-06-01 11:46:44
1874 Dostęp do informacji publicznej 2012-06-01 11:37:41
1875 Informacja publiczna 2012-06-01 11:25:54
1876 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 maja 2012 roku 2012-06-01 10:44:36
1877 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 kwietnia 2012 roku 2012-06-01 10:40:02
1878 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 marca 2012 roku 2012-05-30 10:33:11
1879 Uchwała Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 marca 2012 roku 2012-05-30 10:28:14
1880 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 lutego 2012 roku 2012-05-30 10:11:49
1881 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012 roku 2012-05-30 09:43:01
1882 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo handlowego z przeznaczeniem na świetlice wiejską w m. Malice Kościelne 2012-05-29 13:04:29
1883 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont budynku Zespołu Szkół we Włostowie polegający na remoncie posadzek etap II , instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont stolarki drzwiowej 2012-05-28 07:59:47
1884 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2012-05-22 10:58:00
1885 Uchwały Rady Gminy 2012-05-22 10:26:02
1886 Rada Gminy w Lipniku 2012-05-22 09:41:34
1887 Komisja Rewizyjna - 2010 - 2014 2012-05-22 07:59:24
1888 Komisja ds Gospodarki i Finansów - 2010-2014 2012-05-22 07:53:10
1889 Oświadczenia majątkowe 2012-05-21 15:05:49
1890 Komisja Ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 2010 - 2014 2012-05-21 14:51:46
1891 Komisja Rolnictwa i Handlu - 2010 -2014 2012-05-21 14:45:04
1892 Skład Osobowy Rady Gminy - kadencja 2010 - 2014 2012-05-21 14:21:06
1893 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. Remont drogi gminnej nr 337017 T relacji Leszczków - Pęcławice w celu stworzenia spójnego układu komunikacyjnego pomiędzy drogami powiatowymi nr 0733 T Balbinów - Nikisiałka Duż 2012-05-18 09:52:22
1894 Dane teleadresowe 2012-05-18 09:43:25
1895 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2011 rok. 2012-05-18 09:35:52
1896 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo handlowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Malice Kościelne 2012-05-17 12:14:07
1897 Uchwały Rady Gminy 2012-05-14 14:18:19
1898 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Lipniku 2012-05-14 12:48:34
1899 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2012 2012-05-14 11:40:55
1900 Skarbnik Gminy 2012-05-14 08:34:00
1901 Sekretarz Gminy 2012-05-14 08:31:32
1902 Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Gminy w Lipniku 2012-05-08 09:14:05
1903 Instrukcja obsługi 2012-05-08 09:06:54
1904 Zarządzenia Wójta 2012-05-08 09:02:23
1905 Stanowiska Kierownicze w Urzędzie Gminy w Lipniku 2012-05-07 14:00:10
1906 Wójt Gminy Lipnik 2012-05-07 13:56:20
1907 Redaktor Biuletynu Informacji Publicznej 2012-05-07 09:52:54
1908 Przetargi 2012-05-02 10:17:13
1909 Dane podstawowe 2012-04-30 12:09:48
1910 Archiwum 2012-04-30 09:01:50
1911 Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2012 roku 2012-04-30 08:59:08

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.