Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Rejestr zmian

IDTytuł artykułu:Data:
1 Zaproszenie na III sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 27 czerwca 2024 roku 2024-06-21 14:54:51
2 Ogoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Włostów 2024-06-18 14:52:04
3 ZAWIADOMIENIE z dnia 14 czerwca 2024. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 2024-06-14 14:47:42
4 Informacja roczna z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2023 r. 2024-05-31 12:25:15
5 Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania Wójt Gminy Lipnik informuje, że dnia 09 czerwca 2024r. (tj. w dniu Wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku) na terenie Gminy Lipnik zorganizowany zostanie bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania. Oznakowane pojazdy gminne zapewniają przejazdy do lokalu wyborczego i z powrotem po niżej wyznaczonych trasach w danym obwodzie wyborczym, zatrzymując się na przystankach komunikacji publicznej i uzgodnionych umownych bezpiecznych punktach. Ze względu na charakter przewozów podana godzina przyjazdu i odjazdu jest orientacyjna. Gmina dokłada wszelkich starań, aby czas przejazdu w dniu Wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku był jak najdokładniejszy. 2024-05-30 08:44:45
6 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2023 2024-05-28 14:14:37
7 Informacja o szkoleniu Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024-05-27 14:22:11
8 Klauzula informacyjna -Wybory do PE 2024 - cel obwiązek dowozu osób z opiekunem osoby niepełosprawnej. 2024-05-27 14:11:11
9 Klauzula informacyjna -Wybory do PE 2024 - cel realizacja bezpłatnego transportu do lokali wyborczych. 2024-05-27 14:06:41
10 Klauzula informacyjna -Wybory do PE 2024 - cel wypłata należności pienięznych dla członków komisji wyborczych. 2024-05-27 13:58:16
11 Klauzula informacyjna -Wybory do PE 2024 - cel realizacja obowiązków ustawowych administratora. 2024-05-27 13:39:20
12 Klauzula informacyjna -Wybory do PE 2024 - cel wypłata należności pieniężnych dla mężów zaufania. 2024-05-27 13:34:38
13 Zaproszenie na II sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 maja 2024 roku 2024-05-23 18:09:12
14 Wykazy pomocy publicznej za 2023 rok 2024-05-21 14:01:10
15 Oświadczenie majątkowe za rok 2023 Zastępcy Wójta ,Sekretarza Gminy P. Zdyb Wojciech. 2024-05-21 10:16:33
16 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 maja 2024 roku 2024-05-20 11:38:27
17 Postanowienie Nr 417 / 2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 2024-05-16 15:23:15
18 Postanowienie Nr 416/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 2024-05-16 15:16:33
19 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2023 złożone przez P. Dariusz Zając. 2024-05-16 13:19:35
20 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2023 złożone przez P. Zdzisław Kwiatkowski. 2024-05-16 13:14:07
21 Oświadczenie majątkowe radnej gminy za rok 2023 złożone przez P. Barbarę Kusal. 2024-05-16 12:55:43
22 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2023 złożone przez P. Franciszek Stępień . 2024-05-16 12:35:18
23 Oświadczenie majątkowe radnej gminy za rok 2023 złożone przez P. Helenę Sierpniak. 2024-05-16 12:30:40
24 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2023 złożone przez P. Wiesław Głodek. 2024-05-16 12:26:00
25 Oświadczenie majątkowe radnej gminy za rok 2023 złożone przez P. Monika Rożycka. 2024-05-16 12:22:28
26 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2023 złożone przez P. Piotr Baran. 2024-05-16 12:20:43
27 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2023 złożone przez P. Adam Stanisław Radom. 2024-05-16 12:17:41
28 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2023 złożone przez P. Janusz Wiesław Kaptur. 2024-05-16 12:15:00
29 Oświadczenie majątkowe radnej gminy za rok 2023 złożone przez P. Gaweł Sabina. 2024-05-16 12:12:11
30 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2023 złożone przez P. Nowak Stanisław. 2024-05-16 12:08:01
31 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2023 złożone przez P. Strawczyński Marian. 2024-05-16 12:02:42
32 Oświadczenie majątkowe za rok 2023 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta - Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku P. Małgorzata,Katarzyna Mazur. 2024-05-15 13:56:45
33 Oświadczenie majątkowe za rok 2023 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku P.Klocek Edyta. 2024-05-15 13:21:06
34 Oświadczenie majątkowe za rok 2023 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku P. Luśtan Teresa. 2024-05-15 13:04:33
35 Oświadczenie majątkowe za rok 2023 Skarbnika Gminy Lipnik P. Zimoląg Magdalena. 2024-05-15 13:00:08
36 Oświadczenie majątkowe za rok 2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Romana Koseły we Włostowie P. Krakowiak Małgorzata. 2024-05-15 12:54:01
37 Oświadczenie majątkowe za rok 2023 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta - Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku P. Cieszkowska Katarzyna. 2024-05-15 12:46:26
38 Oświadczenie majątkowe za rok 2023 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku P. Polit Danuta. 2024-05-15 12:40:54
39 Oświadczenie majątkowe za rok 2023 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku P. Paradowski Grzegorz. 2024-05-15 12:39:29
40 Oświadczenie majątkowe za rok 2023 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie P. Szymański Sebastian. 2024-05-15 12:32:01
41 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 2024-05-10 20:18:03
42 Bilanse Gminy Lipnik na dzień 31.12.2023 2024-05-10 12:05:01
43 Bilanse Urząd Gminy na dzień 31.12.2023 2024-05-10 11:59:10
44 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik z dnia 9 maja 2024 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.: 2024-05-09 14:38:40
45 Skład Osobowy Rady Gminy - kadencja 2024 - 2029 2024-05-09 09:51:01
46 ZAWIADOMIENIE z dnia 07 maja 2024. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2024-05-07 11:36:13
47 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za I kwartał 2024 r. 2024-04-30 14:56:42
48 ZAWIADOMIENIE z dnia 30 kwietnia 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2024-04-30 14:06:05
49 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 07 maja 2024 roku 2024-04-29 17:14:59
50 Obwieszczenie PKW z dnia 18 marca 2024 roku o postanowieniu Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgch wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych. 2024-04-29 10:32:16
51 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024r w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego - Kalendarz Wyborczy. 2024-04-12 11:15:43
52 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 marca 2024 roku 2024-04-11 10:53:56
53 Postanowienie Nr 330 /2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Lipnik. 2024-04-05 10:40:15
54 Postanowienie Nr 323/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w skladzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Lipnik. 2024-04-04 12:18:03
55 Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania 2024-04-02 14:20:33
56 Informacja o szkoleniu Obwodowych Komisji Wyborczych 2024-03-28 14:02:56
57 ZAWIADOMIENIE z dnia 26 marca 2024. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2024-03-26 13:49:16
58 Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Lipnik złożone Wojewodzie Swiętokrzyskiemu na 2 miesiące przed końcem kadencji 2018-2024 przez P. Andrzej Grządziel 2024-03-25 09:25:41
59 Oświadczenie majątkowe radnego gminy/ Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku złożone Wojewodzie Swiętokrzyskiemu na 2 miesiące przed końcem kadencji 2018-2024 przez P. Stanisław Mazur 2024-03-25 09:23:19
60 Postanowienie Nr 295/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zmiany w skladzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w gminie Lipnik. 2024-03-22 12:32:05
61 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Lipnik. 2024-03-22 11:59:09
62 Postanowienie Nr 282/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 18 marca 2024r w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Lipnik. 2024-03-19 15:13:06
63 Oświadczenie majątkowe radnej gminy złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji 2018-2024 przez P. Kusal Barbara 2024-03-19 11:54:28
64 Oświadczenie majątkowe radnej gminy złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji 2018-2024 P. Różycka Monika 2024-03-19 11:52:04
65 Oświadczenie majątkowe radnej gminy złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji 2018-2024 przez P. Sierpniak Helena 2024-03-19 11:45:20
66 Oświadczenie majątkowe radnej gminy złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji 2018-2024 przez P. Gaweł Sabina 2024-03-19 11:41:39
67 Oświadczenie majątkowe radnego gminy złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji 2018-2024 przez P. Zając Dariusz 2024-03-19 11:31:11
68 Oświadczenie majątkowe radnego gminy złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji 2018-2024 przez P. Stępień Franciszek 2024-03-19 11:29:33
69 Oświadczenie majątkowe radnego gminy złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji 2018-2024 przez P. Strawczyński Marian 2024-03-19 11:26:18
70 Oświadczenie majątkowe radnego gminy złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji 2018-2024 przez P. Radom Adam 2024-03-19 11:24:15
71 Oświadczenie majątkowe radnego gminy złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji 2018-2024 przez P. Nowak Stanisław 2024-03-19 11:22:14
72 Oświadczenie majątkowe radnego gminy złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji 2018-2024 przez P. Modras Andrzej 2024-03-19 11:18:10
73 Oświadczenie majątkowe radnego gminy złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji 2018-2024 przez P. Kwiatkowski Zdzisław 2024-03-19 11:14:43
74 Oświadczenie majątkowe radnego gminy złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji 2018-2024 przez P. Kaptur Janusz 2024-03-19 11:12:47
75 Oświadczenie majątkowe radnego gminy złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji 2018-2024 przez P. Głodek Wiesław 2024-03-19 11:11:06
76 Oświadczenie majątkowe radnego gminy złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji przez P. Baran Piotr 2024-03-19 11:08:46
77 Klauzula informacja Rodo - wybory samorządowe 2024 diety dla męzów zaufania. 2024-03-15 15:16:35
78 Klauzula informacja Rodo - wybory samorządowe 2024 dowóz osób z opiekunem. 2024-03-15 15:13:21
79 Klauzula informacja Rodo - wybory samorządowe 2024 diety dla członków komisji wyborczych. 2024-03-15 15:09:32
80 Klauzula informacja Rodo wybory samorządowe 2024 (wnioski) 2024-03-15 15:01:04
81 Klauzula informacja Rodo - wybory samorządowe 2024. 2024-03-15 14:57:55
82 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 15 marca 2024 roku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku. 2024-03-15 09:54:01
83 Losowanie numerów list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. – ZAPROSZENIE 2024-03-15 08:37:35
84 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 19 marca 2024 roku 2024-03-14 15:14:37
85 POSTANOWIENIE NR 270/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - gm. Lipnik. 2024-03-14 14:23:52
86 Postanowienie Nr 269/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 14 marca 2024 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - gm Lipnik 2024-03-14 14:16:41
87 Informacje Komisarza Wyborczego w Kielcach IV o losowaniach do obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-08 20:28:06
88 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 07.03.2024 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 2024-03-07 09:26:27
89 Infomacja Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku o składzie ,siedzibie i dyżurach pełnionych dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na wójta. 2024-03-07 09:23:04
90 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 4 marca 2024 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania ,wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwiertnia 2024 roku. 2024-03-05 13:06:12
91 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych 2024-03-04 21:27:07
92 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 2024-02-29 07:44:36
93 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku o pełnionych dyżurach dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy w Lipniku. 2024-02-28 15:51:09
94 ZAWIADOMIENIE z dnia 28 lutego 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2024-02-28 14:09:08
95 Postanowienie Nr 241/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 26 lutego 2024r w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku. 2024-02-27 10:04:46
96 Postanowienie Nr 240/ 2024 Komisarza Wyborczego IV z dnia 26 lutego 2024r . w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. 2024-02-27 09:52:25
97 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kurów i Studzianki 2024-02-26 14:00:58
98 Aktualizacje planu postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2024 roku przez Gminę Lipnik 2024-02-23 14:39:06
99 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców którzy napóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w wyborach do rad gmin rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów burmistrzów prezydentów miast w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku. 2024-02-19 14:20:38
100 Informacja o uprawnieniach wyborców niepelnosprawnych oraz wyborców którzy najpóżniej w dniu głosowania kończą 60 lat. 2024-02-19 14:16:23
101 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 8 luty 2024 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezplatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych w wyborach do rad gmin,rad powiatów,i sejmików województw oraz wyborów wójtów,burmistrzów,prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku. 2024-02-19 14:07:53
102 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik w sprawie podania do wiadomosci publicznej informacji o okręgach wyborczych ,ich granicach i numerach,liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarzadzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-19 13:58:39
103 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 2 lutego 2024 roku 2024-02-16 11:11:08
104 Karty informacyjne 2024 2024-02-06 09:53:18
105 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za IV kwartał 2023 r. 2024-01-31 14:24:05
106 ZAWIADOMIENIE z dnia 31 stycznia 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2024-01-31 12:53:52
107 ZAWIADOMIENIE z dnia 30 stycznia 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2024-01-30 14:00:32
108 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2024-01-30 09:20:55
109 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, kalendarz W Y B O R C Z Y 2024-01-30 09:20:32
110 Wybory samorządowe 2024 - informacje PKW 2024-01-30 08:55:18
111 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 02 lutego 2024 roku 2024-01-26 15:11:57
112 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od 1.02.2024 r. do 31.01.2028 r. 2024-01-16 10:49:03
113 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa drogi gminnej Lipnik – Lipniczek na odcinku o długości 1980 mb od km 0+000 do km 1+980 2024-01-10 14:35:03
114 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 2024-01-05 13:33:14
115 ZARZĄDZENIE Nr 135/2023 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2024 2037 2024-01-05 11:12:28
116 Zarządzenie Nr 136/2023 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na 2024 rok 2024-01-05 09:46:19
117 Uchwała nr 100/2023 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 grudnia 2023 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2024 rok 2024-01-05 09:35:14
118 Uchwała nr 99/2023 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 grudnia 2023 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Lipnik w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2024-2037 2024-01-05 09:33:32
119 Uchwała nr 98/2023 VII SO Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 grudnia 2023 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2024 rok 2024-01-05 09:30:14
120 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 grudnia 2023 roku 2024-01-05 08:54:48
121 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 2024-01-04 15:31:25
122 Klauzula informacyjna o prztewarzaniu danych osobowych w wyborach ławnika ( wybory uzupełniające ) 2024-01-04 11:05:38
123 Wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika . 2024-01-04 10:44:35
124 Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika . 2024-01-04 10:41:23
125 Wzory oświadczen kandydata na ławnika. 2024-01-04 10:39:34
126 Informacja dotycząca naboru uzupełniającego kandydatów na ławników w kadencji 2024 -2027. 2024-01-04 10:34:09
127 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 27 grudnia 2023 roku 2023-12-21 14:08:32
128 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 grudnia 2023 roku 2023-12-11 12:56:37
129 Raport o stanie Gminy Lipnik za 2022 rok 2023-12-04 14:01:12
130 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2022 radnego gminy Lipnik P. Modras Andrzej. 2023-11-30 09:38:32
131 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 grudnia 2023 roku 2023-11-28 22:48:05
132 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2022 P. Danuty Polit Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lipniku. 2023-11-24 08:57:39
133 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2022 P. Grzegorza Paradowskiego Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku. 2023-11-23 11:46:59
134 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2022 P. Edyty Klocek , Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku. 2023-11-23 11:42:11
135 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2022 radnej gminy Lipnik P. Różycka Monika. 2023-11-23 11:38:10
136 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2022 radnego gminy Lipnik P. Strawczyński Marian. 2023-11-23 11:34:13
137 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2022 radnego gminy/Przewodniczącego Rady Gminy Lipnik P. Mazur Stanisław . 2023-11-23 11:29:54
138 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2022 radnego gminy Lipnik P. Franciszek Stępień. 2023-11-23 11:15:31
139 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej nr 337002T Kleczanów – Międzygórz w miejscowości Gołębiów i Międzygórz na odcinku 2410 mb od km 0+000 do km 2+410 2023-11-22 16:33:17
140 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 listopada 2023 roku 2023-11-20 11:57:17
141 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 06 listopada 2023 roku 2023-10-31 17:45:55
142 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lipnik i Włostów 2023-10-31 15:36:44
143 KWARTALNA INFORMACJA z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2023 roku 2023-10-31 14:43:29
144 Panie/ Panowie / Obwodowe Komisje Wyborcze : W załączeniu podaje do publicznej wiadomości Wyciag z Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach z dnia 13 października 2023 roku z informacją o unieważnieniu listy nr 8 KW Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 2023-10-14 12:22:27
145 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Adamów i Kaczyce 2023-10-13 13:43:42
146 Aktualizacje planu postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2023 roku przez Gminę Lipnik 2023-10-13 13:36:15
147 Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania 2023-10-06 13:10:41
148 Klauzula informacyjna RODO 2023-10-05 13:33:33
149 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 wrzesnia 2023 roku 2023-10-05 09:31:50
150 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LIPNIK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2024 ROKU” 2023-10-04 14:20:42
151 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2200000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągnietych kredytów i pożyczek 2023-10-02 16:58:59
152 OBWIESZCZENIE z dnia 29 września 2023r. w sprawie wydania postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2023-09-29 10:57:33
153 Skład Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu Gminy Lipnik po ukonstytowaniu na posiedzeniu w dniu 26 .09.2023 r. 2023-09-27 14:54:41
154 POSTANOWIENIE NR 89/2023 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 22 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-09-22 14:03:30
155 POSTANOWIENIE NR 88/2023 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-09-22 13:55:25
156 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 15 września 2023 roku o losowaniu składów komisji wyborczych. 2023-09-18 08:30:02
157 Ogłoszenie o zamówieniu publiczyn pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 2023-09-15 16:32:03
158 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 września 2023 roku w sprawie podania wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.: 2023-09-15 13:03:40
159 Informacja w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Gmina Lipnik informuje że zostanie opublikowane postepowanie przetargowe na zadanie: Remont dróg gminnych na terenie miejscowości Międzygórz i Słabuszewice Podstawowe dane do zamówienia na które zostanie opublikowane do 10.10.2023 2023-09-14 14:33:07
160 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 19 września 2023 roku 2023-09-12 21:42:37
161 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa 2023-09-01 13:39:29
162 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa 2023-09-01 13:38:03
163 Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego 2023-09-01 13:36:41
164 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-09-01 13:34:32
165 Jak zostać kandydatem na czlonka Obwodowej Komisji Wyborczej - informacja ze stron PKW 2023-09-01 12:35:01
166 WZOR - Zgłoszenie kandydatów na członków komisji obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-09-01 10:52:12
167 Uchwała Nr 50 PKW z dnia 14 sierpnia 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych - WZÓR ZGŁOSZENIA kanddydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. 2023-09-01 10:44:13
168 Uchwała Sejmu RP o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa - KALENDARZ WYBORCZY. 2023-09-01 10:14:44
169 Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP - KALENDARZ WYBORCZY 2023-09-01 10:02:15
170 Zarządzenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 sierpnia 2023r. w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych w wyborach; - do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku , - i w referendum ogólnokrajowym w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzonym na dzień 15 października 2023 roku. 2023-08-31 10:55:23
171 POSTANOWIENIE NR 73/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Lipnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2023-08-30 14:37:41
172 Serwis informacyjny PKW 2023-08-25 09:39:53
173 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 roku o okręgach wyborczych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku ( wyciąg - woj. świętokrzyskie ) 2023-08-25 09:21:03
174 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 04.08.2023r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2023-08-04 11:52:33
175 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 lipca 2023 roku 2023-08-01 13:05:22
176 Ogłoszenie o zamówieniu publiczyn pn. Zakup ciągnika na potrzeby funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Lipniku 2023-07-28 16:37:34
177 KWARTALNA INFORMACJA z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2023 roku 2023-07-28 15:00:24
178 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie: Budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku od Opatowa do Niska 2023-07-24 12:23:35
179 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 27 lipca 2023 roku 2023-07-20 14:59:16
180 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 10.07.2023r o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategicznych ocen oddziaływania na środowisko 2023-07-10 13:54:19
181 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 10.07.2023r o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnik oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2023-07-10 13:42:56
182 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 czerwca 2023 roku 2023-06-28 10:27:15
183 Informacja dla kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2024-2027 2023-06-27 08:31:36
184 Uchwała nr 70/2023 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 czerwca 2023 roku 2023-06-26 07:45:34
185 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 2023-06-23 11:35:47
186 Lista osób posiadających czynne prawo wyborcze zgłaszających kandydata na ławnika sądowego na kadencję 2024 - 2027 druk 2023-06-23 11:34:31
187 Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wzór Dz U z 2022r.poz.2155. 2023-06-23 11:32:29
188 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa kompleksu sportowego w Lipniku oraz żłobka dla dzieci we Włostowie w systemie zaprojektuj i wybuduj 2023-06-22 15:00:48
189 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 czerwca 2023 roku 2023-06-15 16:33:21
190 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Lipnik 2023-06-14 14:59:54
191 Ogłoszenie o zamówieniu publiczyn pn. Montaż paneli fotowoltaicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Lipniku i ujęcia wody we Włostowie 2023-06-05 17:14:25
192 Informacja roczna o wykonaniu budżetu GMINY LIPNIK za 2022 rok 2023-05-31 13:35:22
193 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P.Strawczyński Marian za rok 2022. 2023-05-29 14:00:23
194 Wykazy pomocy publicznej za 2022 rok 2023-05-26 10:06:04
195 Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta i Sekretarza Gminy Lipnik P. Zdyb Wojciech rok 2022. 2023-05-25 12:58:47
196 Oświadczenie majątkowe P. Cieszkowskiej Katarzyny - OPS w Lipniku -osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta za rok 2022. 2023-05-24 12:29:07
197 Oświadczenie majatkowe P. Małgorzaty Mazur - OPS w Lipniku -osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta za rok 2022. 2023-05-24 12:20:39
198 Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Lipnik P. Grządziel Andrzej za rok 2022 złożone do Wojewody Świętokrzyskiego. 2023-05-24 12:03:32
199 Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy P. Zimoląg Magdaleny za rok 2022. 2023-05-24 11:15:49
200 Oświadczenie majątkowe Kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku za rok 2022. 2023-05-24 11:12:04
201 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku P. Teresy Luśtan za rok 2022. 2023-05-24 11:09:09
202 Oświadczenie majątkowe Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku P. Edyty Klocek za rok 2022. 2023-05-24 10:34:19
203 Oświadczenie majątkowe Dyrektora GOK we Włostowie P. Sebastiana Szymańskiego za rok 2022. 2023-05-24 10:24:20
204 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku P. Danuty Polit za rok 2022. 2023-05-24 10:21:15
205 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej we Włostowie P. Krakowiak Małgorzaty za rok 2022. 2023-05-24 10:19:42
206 Oświadczenie majątkowe radnego gminy - Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku Pana Stanisława Mazura za rok 2022 złożone do Wojewody Swiętokrzyskiego. 2023-05-24 09:03:51
207 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Pani Sabiny Gaweł za rok 2022. 2023-05-24 09:01:17
208 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Pana Stępień Franciszek za rok 2022. 2023-05-24 08:53:02
209 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Pani Kusal Barbary za rok 2022. 2023-05-23 13:23:21
210 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Pani Różycka Monika za rok 2022. 2023-05-23 13:19:57
211 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Pani Sierpniak Heleny za rok 2022. 2023-05-23 13:17:28
212 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Pana Zając Dariusz za rok 2022. 2023-05-23 13:15:37
213 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Pana Radom Adam za rok 2022. 2023-05-23 13:11:43
214 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Pana Nowak Stanisław za rok 2022. 2023-05-23 13:09:36
215 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Pana Modras Andrzej za rok 2022. 2023-05-23 13:07:02
216 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Pana Kwiatkowski Zdzisław za rok 2022. 2023-05-23 12:49:48
217 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Pana Kaptur Janusz za rok 2022. 2023-05-23 12:37:34
218 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Pana Głodek Wiesław za rok 2022. 2023-05-23 12:34:38
219 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Pana Baran Piotr za rok 2022. 2023-05-23 12:16:59
220 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 maja 2023 roku 2023-05-23 10:57:40
221 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2022 2023-05-16 15:25:54
222 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Lipnik 2023-05-16 15:25:45
223 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 maja 2023r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminym - budowa żłobka 2023-05-16 14:37:56
224 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 maja 2023 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2023-05-16 14:25:22
225 Bilans Gminy wg stanu na dzień 31.12.2022 r. 2023-05-10 08:08:56
226 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku od Opatowa do Niska 2023-05-08 14:35:53
227 Bilans Urzędu Gminy w Lipniku wg. stanu na dzień 31.12.2022 r. 2023-05-08 14:33:18
228 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 12 maja 2023 roku 2023-05-08 09:38:46
229 Ogłoszenie o sprzedaży końcowej paliwa stałego 2023-05-04 12:12:40
230 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2023-05-02 11:49:36
231 Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu w dniu 17.04.2023 r. pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Lipnik 2023-04-25 12:50:22
232 KWARTALNA INFORMACJA z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2023 roku 2023-04-25 11:38:56
233 Uchwała nr 38/2023 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 kwietnia 2023 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 2023-04-13 11:18:40
234 Zarządzenie nr 36/2023 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 4 kwietnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich oraz remiz ochotniczych straży pożarnych stanowiących własność oraz będących w zarządzaniu Gminy Lipnik 2023-04-11 12:27:52
235 Informacja Wójta Gminy Lipnik o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2023-04-11 12:23:23
236 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - decyzja nr RG-I.6733.3.2023 2023-04-06 14:47:09
237 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - decyzja nr RG-I.6733.2.2023 2023-04-06 14:44:13
238 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - decyzja nr RG-I.6733.1.2023 2023-04-06 14:39:19
239 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym. Wójt Gminy Lipnik ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 86/6 o pow. 0,0561 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 2023-04-04 15:20:11
240 Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym. Wójt Gminy Lipnik ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 o pow. 0,1806 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 2023-04-04 15:17:54
241 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 marca 2023 roku 2023-03-28 12:40:18
242 Uchwała nr 8/2023 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2023 rok. 2023-03-24 10:30:08
243 Uchwała nr 7/2023 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 2023-03-24 10:25:45
244 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipnik – Termomodernizacja budynku OSP w Słoptowie 2023-03-15 13:20:21
245 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 marca 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2023-03-14 14:54:46
246 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 21 marca 2023 roku 2023-03-13 13:48:51
247 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 lutego 2023 roku 2023-03-02 12:15:04
248 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2023-03-02 10:13:04
249 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 27 lutego 2023 roku 2023-02-23 18:39:18
250 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 lutego 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2023-02-22 13:16:11
251 Obwieszczenie PGW Wody Polskie w sprawie wszczęcia postępowania dot. pozwolenia wodnopranego 2023-02-22 09:07:47
252 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn.: Budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku od Opatowa do Niska 2023-02-15 11:24:51
253 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 2023-02-10 08:38:54
254 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipnik – Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Usarzowie 2023-02-07 13:59:28
255 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 7 lutego 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym we Włostowie 2023-02-07 11:59:48
256 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 7 lutego 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w Kurowie 2023-02-07 11:57:11
257 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 7 lutego 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejsowości Kurów 2023-02-07 10:22:07
258 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2023-02-03 10:31:19
259 Kwartalna informacja z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2022 roku 2023-01-31 11:15:24
260 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 20 stycznia 2023 roku 2023-01-25 08:21:02
261 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 2023-01-19 14:54:43
262 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 20 stycznia 2022 roku 2023-01-16 14:35:29
263 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych 2023-01-13 13:55:34
264 Karty informacyjne 2023 2023-01-13 10:49:44
265 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2022 roku 2023-01-04 11:15:10
266 Zarządzenie Wójta Gminy Lipnik o przedterminowych wyborach sołtysa sołectwa Kurów 2023-01-02 14:59:52
267 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 28.12.2022 r. 2022-12-28 14:00:59
268 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 Zastępcy Wójta Gminy Lipnik ,Sekretarza Gminy dokonana przez P. Zdyb Wojciech. 2022-12-27 14:41:01
269 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 grudnia 2022 roku 2022-12-21 14:43:43
270 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 16.12.2022 r. 2022-12-16 11:10:46
271 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. Budowy drogi ekspresowej S74 na odcinku od Opatowa do Niska 2022-12-14 14:54:15
272 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Romana Koseły we Włostowie dokonana przez P. Małgorzata Krakowiak. 2022-12-14 12:31:37
273 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie dokonana przez P. Sebastian Szymański. 2022-12-14 12:25:34
274 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku dokonana przez P. Klocek Edyta. 2022-12-14 12:20:02
275 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.12.2022 r. 2022-12-14 12:10:53
276 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 radnej gminy dokonana przez P. Monika Różycka . 2022-12-14 12:05:00
277 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 radnego gminy dokonana przez P. Stanislaw Nowak . 2022-12-14 12:02:50
278 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 radnego gminy dokonana przez P. Wiesław Głodek . 2022-12-14 12:00:53
279 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 radnej gminy dokonana przez P. Barbara Kusal . 2022-12-14 11:58:34
280 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 radnego gminy dokonana przez P. Kaptur Janusz . 2022-12-14 11:55:57
281 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 radnego gminy dokonana przez P. Stępień Franciszek. 2022-12-14 11:53:10
282 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 radnego gminy dokonana przez P. Strawczyński Marian . 2022-12-14 11:46:24
283 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 listopada 2022 roku 2022-12-08 11:16:50
284 Zarządzenie Nr 133/2022 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na 2023 rok 2022-12-08 08:30:45
285 Zarządzenie Nr 132/2022 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2023-2035 2022-12-08 08:30:38
286 Uchwała nr 136/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Lipnik w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2023 – 2035 2022-12-08 08:28:54
287 Uchwała Nr 135/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2023 rok 2022-12-08 08:27:51
288 Uchwała nr 134/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2023 rok 2022-12-08 08:25:32
289 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku od Opatowa do Niska 2022-12-06 15:05:17
290 Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatu Opatowskiego 2022-11-23 14:49:43
291 Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – studni głębinowej wierconej nr 3 na ujęciu komunalnym w Leszczkowie 2022-11-23 14:44:17
292 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 listopada 2022 roku 2022-11-22 15:13:52
293 Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu Cyfrowa Gmina Lipnik 2022-11-17 14:23:22
294 Informacja dotycząca kontroli stanu technicznego przewodów kominowych 2022-11-16 09:36:28
295 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 15.11.2022 r. 2022-11-15 12:15:27
296 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 października 2022 roku 2022-11-09 08:09:37
297 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lipnik 2022-11-08 14:20:31
298 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.11.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 301, 300, 311 w miejscowości Malice Kościelne na odcinku 1380 mb od km 0+000 do km 1+380” planowanego przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik 2022-11-04 14:49:24
299 Informacja o przystąpieniu Gminy Lipnik do preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych 2022-11-04 11:52:31
300 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2022 roku 2022-10-28 13:56:21
301 Informacja o unieważnieniu postepowania na zadanie Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 2022-10-26 14:42:28
302 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26.10.2022 r. 2022-10-26 14:07:53
303 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21.10.2022 r. 2022-10-21 11:20:20
304 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 października 2022 roku 2022-10-20 09:13:49
305 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20.10.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Studzianki na działkach nr ew. 169, 168 oraz Słabuszewice na działkach nr ew. 237, 238/1, 235 na odcinku 3000 mb od km 0+055 do km 3+055” planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 2022-10-20 08:35:36
306 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 października 2022 roku 2022-10-18 12:56:17
307 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18.10.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Gołębiów na działce nr ew. 264, Słabuszewice na działce nr ew. 244 oraz Żurawniki na działkach nr ew. 262/2, 256, 253, na odcinku 1410 mb od km 0+000 do km 1+410”, planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 2022-10-18 08:14:17
308 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17.10.2022 r. 2022-10-17 13:37:36
309 Korekta oswiadczenia majątkowego za rok 2021 P. Andrzeja Grządziela Wójta Gminy Lipnik dokonana dnia 7.10.2022r . 2022-10-14 10:34:20
310 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 13 października 2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2022-10-13 15:07:53
311 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 13.10.2022 r. 2022-10-13 08:24:28
312 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 października 2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2022-10-12 14:18:55
313 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LIPNIK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2023 ROKU” 2022-10-07 14:30:39
314 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kurów 2022-10-03 14:43:33
315 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 2022-09-29 16:05:20
316 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 03 października 2022 roku 2022-09-28 17:31:52
317 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 września 2022 w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - ujęcie wody do celów gospodarczych w Kaczycach 2022-09-28 14:59:43
318 Uchwała Nr 90/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 września 2022 roku w sprawie opinii o informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku 2022-09-26 09:37:57
319 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 15 września 2022 roku 2022-09-23 09:05:26
320 Decyzja Wójta Gminy Lipnik z dnia 19.09.2022 r. w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania na terenie działki nr ewid. 40/119 - obręb Włostów, gmina Lipnik. 2022-09-19 09:08:55
321 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 15 września 2022 roku 2022-09-09 14:51:00
322 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.09.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Włostów na działkach nr ew. 1282, 610, Kurów na działce nr ew. 21 oraz Słoptów nr ew. 260 na odcinku 2615 mb od km 0+000 do km 2+430 oraz 3+375 do km 3+560” planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 2022-09-09 10:08:44
323 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.09.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 920, 908 w miejscowości Włostów na odcinku 1720 mb od km 0+000 do km 1+720”, planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 2022-09-09 10:03:24
324 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.09.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 295, 324, 504, 518 w miejscowości Kurów na odcinku 1840 mb od km 0+000 do km 1+840”, planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 2022-09-09 09:50:38
325 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.09.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Grocholice na działce nr ew. 337/3 oraz Swojków nr ew. 280 na odcinku 1020 mb od km 0+000 do km 1+020” planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 2022-09-09 09:39:01
326 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.09.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Łownica na działce nr ew. 169, 256 oraz Kaczyce nr ew. 334/2 na odcinku 1315 mb od km 0+000 do km 1+315” planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 2022-09-09 09:34:55
327 Informacja o odrzuceniu oferty, oraz unieważnieniu postępowania na zadanie: Zakup i dostawa samochodu 9 osobowego dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Lipnik 2022-09-05 14:45:20
328 OBWIESZCZENIE z dnia 26.08 2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 2022-08-26 13:33:01
329 OBWIESZCZENIE z dnia 25 sierpnia 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2022-08-25 14:11:41
330 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 sierpnia 2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 2022-08-22 14:38:46
331 Raport o stanie Gminy Lipnik za 2021 rok 2022-08-18 12:01:25
332 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Lipniku 2022-08-18 11:07:45
333 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Usarzów 2022-08-17 10:53:30
334 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 2 sierpnia 2022 roku 2022-08-12 09:57:41
335 Informacja z otwarcia ofert: Zakup i dostawa samochodu 9 osobowego dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Lipnik 2022-08-08 11:35:10
336 Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia: Zakup i dostawa samochodu 9 osobowego dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Lipnik 2022-08-08 10:19:17
337 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę sieci strategicznych dróg na terenie Gminy Lipnik 2022-08-04 12:08:22
338 Uwaga Wyjaśnienia z dnia 03.08.2022 - Zakup i dostawa samochodu 9 osobowego dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Lipnik 2022-07-29 14:27:29
339 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu: Dostawa komputerów przenośnych w ramach programu Granty PPGR 2022-07-29 14:23:34
340 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 02 sierpnia 2022 roku 2022-07-27 14:41:17
341 KWARTALNA INFORMACJA z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2022 roku 2022-07-26 13:48:50
342 Informacja z otwarcia ofert w zadaniu: Dostawa komputerów przenośnych w ramach programu Granty PPGR 2022-07-26 12:51:18
343 Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia Dostawa komputerów przenośnych w ramach programu Granty PPGR 2022-07-26 10:45:44
344 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę sieci strategicznych dróg na terenie Gminy Lipnik 2022-07-15 14:38:22
345 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Poprawę bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę sieci strategicznych dróg na terenie Gminy Lipnik 2022-07-15 10:13:03
346 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu położonych w Lipniku 2022-07-15 08:06:06
347 Uwaga Wyjasnienia z dnia 18.07.2022. Ogłoszenie o zamówieniu publicznyn pn. Dostawa komputerów przenośnych w ramach programu Granty PPGR 2022-07-14 15:14:44
348 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 lipca 2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2022-07-14 14:40:36
349 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświaty na świetlicę wiejską 2022-07-13 09:51:04
350 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 08.07.2022 r. 2022-07-08 14:57:06
351 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 08.07.2022 r. 2022-07-08 12:57:13
352 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 czerwca 2022 roku 2022-07-08 11:34:45
353 Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Słabuszewicach 2022-07-07 11:43:47
354 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 czerwca 2022 roku 2022-07-07 10:13:11
355 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 01.07.2022 r. 2022-07-01 14:45:59
356 Uwaga wyjasnienie nr 1 z dnia 30.06.2022 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę sieci strategicznych dróg na terenie Gminy Lipnik 2022-06-30 11:25:16
357 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświaty na świetlicę wiejską. 2022-06-24 13:17:54
358 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświaty na świetlicę wiejską. 2022-06-24 09:44:20
359 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 czerwca 2022 roku 2022-06-22 14:55:54
360 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20.06.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 2022-06-20 13:41:59
361 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20.06.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 2022-06-20 13:39:24
362 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 15.06.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 2022-06-15 14:54:05
363 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 15.06.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 2022-06-15 08:52:42
364 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14.06.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 2022-06-14 10:37:34
365 Uwaga Wyjasnienie z dnia 22.06.2022- Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświaty na świetlicę wiejską 2022-06-09 18:24:36
366 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.06.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 2022-06-08 15:08:11
367 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.06.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 2022-06-08 14:53:20
368 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 07.06.2022 o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 2022-06-07 13:14:31
369 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 06 czerwca 2022 roku 2022-06-01 13:18:08
370 Informacja o unieważnieniu postepowania na zadanie: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów 2022-05-31 22:38:12
371 Wykazy osób którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku 2022-05-31 11:37:00
372 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów 2022-05-30 15:34:14
373 Informacja o unieważnieniu postepowania: Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 2022-05-27 13:25:12
374 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów o zakończniu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na: Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PEdn90, PEdn63 oraz PEdn40 2022-05-25 12:28:40
375 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2021 2022-05-24 10:57:15
376 Oświadczenie majątkowe P. Mazur Stanisław Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku za rok 2021. 2022-05-19 12:23:29
377 Oświadczenie majątkowe P. Andrzej Grządziel , Wójt Gminy Lipnik za rok 2021. 2022-05-19 08:58:06
378 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 maja 2022 roku 2022-05-19 08:55:42
379 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 maja 2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2022-05-18 10:13:54
380 Informacja roczna z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2021 rok 2022-05-17 10:30:12
381 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 11 kwietnia 2022 roku 2022-05-16 09:24:14
382 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2022 r. 2022-05-12 09:54:30
383 SP-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 2022-05-12 09:51:52
384 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2021 r. 2022-05-12 09:45:39
385 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec III kwartału 2021 r. 2022-05-12 09:32:55
386 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2021 r. 2022-05-11 14:53:48
387 Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na: Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 2022-05-11 11:28:23
388 Raport o stanie Gminy Lipnik za 2020 rok 2022-05-11 08:54:15
389 Oświadczenie majątkowe P. Zimoląg Magdaleny Skarbnika Gminy w Lipniku za rok 2021. 2022-05-10 11:10:01
390 Oświadczenie majątkowe P. Małgorzaty Mazur - Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku za rok 2021. 2022-05-10 10:45:50
391 Uwaga Zmiana SWZ i terminu skłdania ofert, Wyjaśnienia z dnia 25.05.2022 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów 2022-05-10 10:25:06
392 Oświadczenie majątkowe P. Katarzyny Cieszkowskiej - Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku za rok 2021. 2022-05-10 10:24:00
393 Bilans Urzędu Gminy w Lipniku wg. stanu na dzień 31.12.2021 r. 2022-05-10 10:18:47
394 Oświadczenie majątkowe P. Sebastiana Szymańskiego Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie za rok 2021. 2022-05-10 10:04:14
395 Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty Przebudowa dróg gminnych w m. Zachoinie, Malżyn, Ublinek, Kaczyce - Zadanie 2 2022-05-10 09:54:46
396 Oświadczenie majątkowe P. Krakowiak Małgorzaty Dyrektora Szkoły Podstawowej im.R.Koseły we Wlostowie za rok 2021. 2022-05-10 09:29:38
397 Oświadczenie majątkowe P. Teresy Luśtan Kierownika Gminnnej Biblioteki Publicznej w Lipniku za rok 2021. 2022-05-10 09:25:04
398 Oświadczenie majątkowe P. Klocek Edyty Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku za rok 2021. 2022-05-10 09:21:42
399 Oświadczenie majątkowe P. Grzegorz Paradowski Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku za rok 2021. 2022-05-10 09:17:45
400 Oświadczenie majątkowe P. Wojciecha Zdyb Z-cy Wojta, Sekretarza Gminy w Lipniku za rok 2021. 2022-05-10 09:07:12
401 Oświadczenie majątkowe P.Polit Danuty Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku za rok 2021. 2022-05-10 09:04:24
402 Oświadczenie majątkowe P. Dariusz Zając radnego gminy Lipnik za rok 2021. 2022-05-10 07:43:37
403 Oświadczenie majątkowe P. Heleny Sierpniak radnej gminy Lipnik za rok 2021. 2022-05-09 14:54:20
404 Oświadczenie majątkowe P. Stępień Franciszek radnego gminy Lipnik za rok 2021. 2022-05-09 14:47:48
405 Oświadczenie majątkowe P. Nowak Stanisław radnego gminy Lipnik za rok 2021. 2022-05-09 14:42:51
406 Oświadczenie majątkowe P. Gaweł Sabiny radnej gminy Lipnik za rok 2021. 2022-05-09 14:39:13
407 Oświadczenie majątkowe P. Modras Andrzej radnego gminy Lipnik za rok 2021. 2022-05-09 14:33:12
408 Oświadczenie majątkowe P. Kaptur Janusz radnego gminy Lipnik za rok 2021. 2022-05-09 14:30:27
409 Oświadczenie majątkowe P. Barbary Kusal radnej gminy Lipnik za rok 2021. 2022-05-09 14:26:48
410 Oświadczenie majątkowe P. Moniki Różyckiej radnej gminy Lipnik za rok 2021. 2022-05-09 14:19:28
411 Oświadczenie majątkowe P. Kwiatkowski Zdzisław radnego gminy Lipnik za rok 2021. 2022-05-09 14:17:06
412 Oświadczenie majątkowe P. Baran Piotr radnego gminy Lipnik za rok 2021. 2022-05-09 14:12:14
413 Oświadczenie majątkowe P. Strawczyński Marian radnego gminy Lipnik za rok 2021. 2022-05-09 14:06:12
414 Oświadczenie majątkowe P. Głodek Wiesław radnego gminy Lipnik za rok 2021. 2022-05-09 14:03:27
415 Oświadczenie majątkowe P. Radom Adam radnego gminy Lipnik za rok 2021. 2022-05-09 13:54:19
416 Informacja o unieważnieniu postepowania na zadanie: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów 2022-05-06 08:20:32
417 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów 2022-05-05 14:52:00
418 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 09 maja 2022 roku 2022-05-04 15:47:39
419 Informacja o wszczęciu postępowania w przedmiocie przeglądu pozwolenia wodnoprawnego 2022-05-02 10:11:27
420 KWARTALNA INFORMACJA z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2022 roku 2022-04-29 15:10:06
421 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 2022-04-26 15:10:34
422 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł netto 2022-04-25 08:04:05
423 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów 2022-04-19 12:40:28
424 Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Przebudowa dróg gminnych w m. Zachoinie, Malżyn, Ublinek, Kaczyce 2022-04-13 10:10:58
425 Uchwała Nr 49/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 2022-04-13 08:26:31
426 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 marca 2022 roku 2022-04-12 10:31:01
427 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Przebudowa dróg gminnych w m. Zachoinie, Malżyn, Ublinek, Kaczyce 2022-04-11 14:31:01
428 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2022 2022-04-08 14:47:59
429 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2022-04-08 12:23:52
430 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 11 kwietnia 2022 roku 2022-04-07 17:37:37
431 Informacja o unieważnieniu postepowania: Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 2022-04-05 10:18:19
432 Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Słabuszewicach 2022-04-01 09:19:03
433 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 2022-03-31 16:57:31
434 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Lipnik 2022-03-28 14:37:48
435 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-03-25 13:45:43
436 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: Przebudowa dróg gminnych w m. Zachoinie, Malżyn, Ublinek, Kaczyce 2022-03-24 17:31:01
437 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 31 marca 2022 roku 2022-03-24 16:45:25
438 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23.03.2022 r. o wydaniu decyzji umarzającej postepowanie administracyjne 2022-03-23 13:23:00
439 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na terenie województwa świętokrzyskiego 2022-03-21 14:30:36
440 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 marca 2022 roku 2022-03-21 09:22:19
441 Obwieszczenie Starosty Sandomierskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zarządcy drogi gminnej - Burmistrzowi Miasta i Gminy Klimontów dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi gminnej Beradz - Kolonia Łownica o długości 815m w miejscowości Beradz 2022-03-18 11:27:26
442 Zapytanie ofertowe RG-IV.ZPP.4.2022 dotyczące: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2022 2022-03-17 14:10:55
443 Wyjaśnienia z dnia 29.03.2022 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie pn. Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 2022-03-16 14:12:25
444 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie: Przebudowa dróg gminnych w m. Zachoinie, Malżyn, Ublinek, Kaczyce 2022-03-09 13:47:03
445 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 10 marca 2022 roku 2022-03-07 12:57:59
446 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2022-02-25 09:49:37
447 Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków komunalnych z oczyszczalni, zlokalizowanej w miejscowości Lipnik 2022-02-24 14:12:52
448 Uchwała Nr 14/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2022 rok 2022-02-14 09:11:29
449 Uchwała Nr 13/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 2022-02-14 09:10:23
450 Uchwała Nr 165/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 2022 - 2030 2022-02-14 09:08:45
451 Uchwała Nr 164/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2022 rok 2022-02-14 09:07:29
452 Uchwała Nr 163/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2022 rok 2022-02-14 09:05:36
453 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 lutego 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym udowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Usarzów gmina Lipnik na działkach o nr ewid. ... 2022-02-10 13:54:01
454 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 2022-02-09 13:12:47
455 Oświadczenie majątkowe Pani Mazur Małgorzaty pracownika OPS w Lipniku - wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta na czas nieobecności Kierownika OPS w Lipniku. 2022-02-09 09:01:32
456 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2022 roku 2022-02-03 13:51:07
457 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o udzieleniu Panu Pawłowi Ankurowskiemu, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujęcia wód podziemnych (studni) 2022-02-01 10:52:44
458 KWARTALNA INFORMACJA z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2021 roku 2022-01-31 15:03:03
459 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31.01.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 2022-01-31 13:57:35
460 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2022-01-28 11:28:45
461 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2022-01-28 11:10:10
462 Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2022 roku przez Gminę Lipnik 2022-01-26 08:26:54
463 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 stycznia 2022 roku 2022-01-19 14:12:22
464 Karty informacyjne 2022 2022-01-18 12:04:15
465 Obwieszczenie Starosty Sandomierskiego z dnia 12.01.2022 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. Budowa drogi gminnej Beradz - Kolonia Lownica o długości 815m w miejscowości Beradz. 2022-01-18 10:33:44
466 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2021 roku 2022-01-12 13:39:32
467 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 grudnia 2021 roku 2021-12-22 14:21:45
468 Korekta oświadczenia majątkowego radnej gminy Lipnik za rok 2020 P. Różycka Monika 2021-12-21 09:02:48
469 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20.12.2021 r. o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 o pow. 0,1806 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 2021-12-20 14:16:01
470 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 8 grudnia 2021 roku 2021-12-16 08:03:56
471 Korekta oświadczenia majątkowego radnego gminy Lipnik za rok 2020 P. Baran Piotr 2021-12-13 11:28:53
472 Korekta oświadczenia majątkowego radnego gminy Lipnik za rok 2020 P. Głodek Wiesław 2021-12-13 11:26:09
473 Korekta oświadczenia majątkowego za rok 2020 Kierownika OPS w Lipniku -P. Edyty Klocek. 2021-12-13 09:33:58
474 Korekta oświadczenia majątkowego za rok 2020 Skarbnika Gminy P. Zimoląg Magdaleny. 2021-12-09 08:55:16
475 Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 07.12.2021 r. 2021-12-07 17:46:22
476 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego wraz z obwieszczeniem - Wody Polskie - studnia głębinowa Włostów 2021-12-06 11:26:55
477 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie - Most Malice Kościelne 2021-12-06 11:20:11
478 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 8 grudnia 2021 roku 2021-12-02 15:38:41
479 Korekta oświadczenia majątkowego radnej gminy Lipnik za rok 2020 P. Kusal Barbara 2021-12-02 11:08:26
480 Korekta oświadczenia majątkowego radnego gminy Lipnik za rok 2020 P. Stępień Franciszek 2021-12-02 11:02:29
481 Zarządzenie Nr 108/2021 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na rok 2022 2021-11-23 07:30:00
482 Zarządzenie Nr 107/2021 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2022-2030 2021-11-23 07:26:51
483 Zarządzenie Wójta Gminy Lipnik 2019 rok 2021-11-18 08:18:46
484 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 listopada 2021 roku 2021-11-17 14:06:53
485 Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 16.11.2021 r. 2021-11-17 12:00:15
486 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 9 listopada 2021 roku 2021-11-02 11:23:42
487 Zarządzenie Wójta Gminy Lipnik 2018 rok 2021-10-29 14:01:45
488 Zarządzenie Wójta Gminy Lipnik 2017 rok 2021-10-29 13:53:44
489 Zarządzenie Wójta Gminy Lipnik 2016 rok 2021-10-29 13:43:00
490 Zarządzenie Wójta Gminy Lipnik 2015 rok 2021-10-29 13:16:10
491 Kwartalna informacja z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2021 roku 2021-10-29 08:51:10
492 Korekta oświadczenia majątkowego za rok 2020 złożona P.Wojewodzie Swiętokrzyskiemu w dniu 25.10.20201r. przez Wójta Gminy Lipnik P.Andrzeja Grządziela. 2021-10-29 08:39:35
493 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27.10.2021 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. Plan Odnowy Miejscowości Usarzów na lata 2021-2027 2021-10-27 00:00:00
494 Decyzja PGW WP zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lipnik na okres 3 lat 2021-10-21 11:06:46
495 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 o pow. 0,1806 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 2021-10-15 08:57:43
496 Informacja Wójta Gminy Lipnik o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2021-10-13 14:31:09
497 Klauzula informacyjna - monitoring w terenie 2021-10-07 12:59:33
498 Kaluzula Informacyjna dotycząca monitoringu na terenie Urzędu Gminy w Lipniku 2021-10-07 12:31:15
499 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów o wniesieniu odwołania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-10-07 07:34:21
500 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 września 2021 roku 2021-10-05 08:31:16
501 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 1 października 2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2021-10-01 14:47:57
502 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 174/32, 174/57, 174/58 w miejscowości Włostów 2021-09-30 12:28:04
503 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Usarzów działka nr 104 na odcinku 500 mb od km 0+000 do km 0+500 2021-09-30 12:24:14
504 Uchwała Nr 112/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 września 2021 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2021 roku 2021-09-30 07:43:49
505 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie 2021-09-29 09:19:09
506 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 września 2021 r. o przystąpieniu do wprowadzenia projektu dokumentu pn. Plan Odnowy Miejscowości Usarzów na lata 2021-2027 2021-09-20 16:17:09
507 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 września 2021 roku 2021-09-20 14:29:17
508 Informacja Wójta Gminy Lipnik o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Lipnik w drodze przetargu 2021-09-14 14:41:23
509 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na zadanie: Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 174/32, 174/57, 174/58 w miejscowości Włostów 2021-09-13 13:35:24
510 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Usarzów działka nr 104 na odcinku 500 mb od km 0+000 do km 0+500 2021-09-13 13:28:04
511 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia, dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Usarzów działka nr 104 na odcinku 500 mb od km 0+000 do km 0+500 2021-09-13 09:47:43
512 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia, dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 174/32, 174/57, 174/58 w miejscowości Włostów 2021-09-13 09:44:15
513 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 wrzesnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2021-09-10 14:42:27
514 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10.09.2021 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2021-09-10 14:39:58
515 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2021-09-10 13:42:43
516 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce 2021-09-06 15:04:02
517 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 sierpnia 2021 roku 2021-09-03 09:44:08
518 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27.08.2021 r. 2021-08-27 12:39:55
519 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 sierpnia 2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2021-08-26 12:07:02
520 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 174/32, 174/57, 174/58 w miejscowości Włostów 2021-08-25 14:06:08
521 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Usarzów działka nr 104 na odcinku 500 mb od km 0+000 do km 0+500 2021-08-24 13:48:56
522 Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce. 2021-08-19 14:48:07
523 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 sierpnia 2021 roku 2021-08-18 14:17:38
524 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2021-08-17 14:53:10
525 Przedterminowe wybory sołtysa w sołectwie Lipnik 2021-08-12 08:20:37
526 Przedterminowe wybory sołtysa w sołectwie Żurawniki 2021-08-12 08:15:47
527 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10.08.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-08-10 15:28:13
528 Karty informacyjne 2021 2021-08-09 11:27:00
529 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29.07.2021 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych, tj.: studni głębinowej o głębokości 80,0 m ujmującej wody podziemne z formacji dewonu, o wydajności eksploatacyjnej Q = 7,6 m3/h, zlokalizowanej w miejscowości Włostów, na działce o nr ewid. 76/7 – obręb Włostów, gm. Lipnik 2021-07-29 15:11:39
530 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23.07.2021 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Usarzów, Gmina Lipnik planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 2021-07-23 14:29:25
531 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce 2021-07-23 13:18:14
532 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce 2021-07-23 09:16:56
533 Kwartalna informacja z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2021 roku 2021-07-22 11:11:36
534 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 lipca 2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Włostów 2021-07-16 15:14:03
535 Obwiesczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 lipca 2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2021-07-15 13:22:15
536 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 czerwca 2021 roku 2021-07-12 10:53:32
537 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.07.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Kaczyce 2021-07-09 10:08:53
538 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce 2021-07-08 14:27:03
539 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 07 lipca 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2021-07-07 12:42:31
540 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 1 lipca 2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 2021-07-01 14:31:50
541 Uchwała Nr 93/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium 2021-06-30 08:44:51
542 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych 2021-06-29 13:49:28
543 Wystąpienie pokonktrolne RIO Kielce z dnia 2017.08.09 2021-06-28 13:55:38
544 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 21 czerwca 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2021-06-21 15:11:00
545 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18.06.2021 r. 2021-06-18 15:14:31
546 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 czerwca 2021 roku 2021-06-18 14:30:39
547 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 czerwca 2021 r. o zebraniu metriału dowodowego 2021-06-10 14:59:09
548 Informacja Wójta Gminy Lipnik o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2021-06-09 06:16:42
549 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 maja 2021 roku 2021-06-08 09:32:08
550 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego w m. Międzygórz, Łownica 2021-06-07 15:15:07
551 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego w m. Międzygórz, Łownica 2021-06-02 12:27:39
552 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego w m. Międzygórz, Łownica 2021-06-02 09:05:02
553 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01.06.2021 o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 2021-06-01 11:20:01
554 Informacja roczna o wykonaniu budżetu GMINY LIPNIK za 2020 rok 2021-05-31 14:54:09
555 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2020 2021-05-28 11:14:08
556 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 roku. 2021-05-28 10:59:46
557 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26.05.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2021-05-26 15:32:23
558 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2021 r. 2021-05-26 13:43:32
559 SP-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 2021-05-26 13:42:04
560 Oświadczenie majątkowe wójta gminy Lipnik P. Grządziela Andrzeja za rok 2020 złożone Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 2021-05-26 13:38:02
561 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2020 r. 2021-05-26 13:23:07
562 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec III kwartału 2020 r. 2021-05-26 13:15:35
563 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 2021-05-26 12:55:04
564 Korekta - Oświadczenia majątkowego za rok 2020 złożona przez Dyrektora GOK we Włostowie P. Szymańskiego Sebastiana. 2021-05-26 12:43:52
565 Oświadczenie majątkowe radnego/Przewodniczącego Rady Gminy P.Stanisława Mazura za rok 2020 złożone Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 2021-05-26 12:36:37
566 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 maja 2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 2021-05-20 12:20:53
567 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 maja 2021 roku 2021-05-19 15:10:58
568 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego w m. Międzygórz, Łownica 2021-05-18 14:56:14
569 Aktualizacje planu postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2021 roku przez Gminę Lipnik 2021-05-17 14:54:13
570 Uchwała Nr 8/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 2021-05-17 14:42:14
571 Uchwała Nr 7/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2020 rok 2021-05-17 14:38:40
572 Oświadczenie majątkowe za rok 2020 P. Cieszkowska Katarzyna - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta. 2021-05-17 12:07:58
573 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Lipniku P. Polit Danuta za rok 2020. 2021-05-17 11:51:46
574 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie za rok 2020. 2021-05-17 11:49:23
575 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej im. R.Koseły we Włostowie P. Krakowak Małgorzata za rok 2020. 2021-05-17 10:48:11
576 Oświadczenie majątkowe kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej P. Klocek Edyta za rok 2020. 2021-05-17 10:32:21
577 Oświadczenie majątkowe kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej P. Luśtan Teresa za rok 2020. 2021-05-17 10:29:04
578 Oświadczenie majątkowe kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej P. Paradowski Grzegorz za rok 2020. 2021-05-17 10:25:22
579 Oświadczenie majątkowe skarbnika gminy P. Zimoląg Magdalena za rok 2020. 2021-05-17 10:14:14
580 Oświadczenie majątkowe,zastępcy wojta,sekretarza gminy P. Zdyb Wojciech za rok 2020. 2021-05-17 10:07:09
581 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Zając Dariusz za rok 2020 . 2021-05-14 13:20:27
582 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Stępień Franciszek za rok 2020 . 2021-05-14 13:17:50
583 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P.Strawczynski Marian za rok 2020 . 2021-05-14 12:50:40
584 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Sierpniak Helena za rok 2020 . 2021-05-14 11:45:06
585 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Różycka Monika za rok 2020 . 2021-05-14 11:42:21
586 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Radom Adam za rok 2020 . 2021-05-14 11:40:14
587 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Nowak Stanisław za rok 2020 . 2021-05-14 11:37:36
588 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Modras Andrzej za rok 2020 . 2021-05-14 11:35:47
589 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Kwiatkowski Zdzisław za rok 2020 . 2021-05-14 11:22:30
590 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Kusal Barbara za rok 2020 . 2021-05-14 11:20:22
591 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Kaptur Janusz za rok 2020 . 2021-05-14 11:14:56
592 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Głodek Wiesław za rok 2020 . 2021-05-14 11:12:44
593 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Gaweł Sabina za rok 2020 . 2021-05-14 11:08:22
594 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Baran Piotr za rok 2020 . 2021-05-14 11:01:08
595 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. na terenie województwa świętokrzyskiego 2021-05-13 08:09:27
596 Bilans Gminy Lipnik wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. 2021-05-10 09:48:33
597 Bilans Urzędu Gminy w Lipniku wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. 2021-05-10 09:41:57
598 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 2021-05-06 14:40:33
599 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 kwietnia 2021 roku 2021-05-06 10:39:34
600 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 2021-04-30 15:20:58
601 Kwartalna informacja z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2021 roku 2021-04-26 11:04:37
602 Uchwala Nr 56/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 2021-04-26 08:07:49
603 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 kwietnia 2021 roku 2021-04-23 15:10:28
604 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 21.04.2021 o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-04-21 12:37:49
605 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie zebrania materiału dowodowego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2021-04-16 11:46:32
606 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 marca 2021 roku 2021-04-13 08:02:03
607 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 01.04.2021 w sprawie zatwierdzenia „Dodatku Nr 1 do projektu robót geologicznych na wykonanie otworów badawczych w celu określenia warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanej inwestycji budowy drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów - Nisko 2021-04-06 11:31:33
608 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 marca 2021 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY LIPNIK - aktualizacja do roku 2023 2021-03-30 14:27:49
609 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 marca 2021 roku 2021-03-23 08:33:34
610 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10.03.2021 r. o przystąpieniu do wprowadzenia projektu PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY LIPNIK - aktualizacja do roku 2023 2021-03-10 14:34:57
611 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2021-02-25 10:04:21
612 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 11 lutego 2021 roku 2021-02-25 09:06:42
613 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 stycznia 2021 roku 2021-02-25 07:53:44
614 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sternalice 2021-02-11 14:47:33
615 Zawiadomienie o wyborze oferty - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią prostą 4 torową przy Szkole Podstawowej we Włostowie 2021-02-11 14:44:54
616 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 lutego 2021 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: „Aneks Nr 1 do Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023” 2021-02-10 16:39:38
617 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 2021-02-10 07:47:27
618 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 11 lutego 2021 roku 2021-02-05 15:00:26
619 Uchwała Nr 22/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2021 rok 2021-02-04 09:02:32
620 Uchwała Nr 21/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 2021-02-04 08:49:47
621 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03.02.2021 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 2021-02-03 14:10:46
622 Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 2021-02-01 11:43:02
623 Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2021 roku przez Gminę Lipnik 2021-01-29 14:59:25
624 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2021-01-29 14:44:26
625 Kwartalna informacja z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2020 roku 2021-01-29 14:30:40
626 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26.01.2021 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: Aneks nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik na lata 2016-2020 2021-01-27 15:30:58
627 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania: Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik 2021-01-25 15:08:00
628 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących alizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa budynku sortowni i przechowalni owoców wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 82/2, 81/1 i 370/2 w miejscowości Gołębiów 2021-01-21 14:46:54
629 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sternalice 2021-01-18 15:12:30
630 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 stycznia 2021 roku 2021-01-18 07:45:08
631 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią prostą 4 torową przy Szkole Podstawowej we Włostowie 2021-01-15 15:08:06
632 Podstawowa kwota dotacji 2021 rok 2021-01-12 12:49:27
633 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2020 roku 2021-01-11 14:46:18
634 Sołtysi w Gminie Lipnik w kadencji 2018-2023 2021-01-08 10:50:12
635 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipniku Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku 2020-12-30 13:53:22
636 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania: Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik 2020-12-29 14:58:51
637 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sternalice 2020-12-29 14:33:48
638 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 grudnia 2020 roku 2020-12-22 15:10:05
639 Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2020 roku 2020-12-21 07:32:39
640 Zawiadomienie o wyborze oferty na ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY LIPNIK I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 2020-12-17 13:50:37
641 Uwaga Wyjaśnienia z dnia 11.01.2021, zmiana ogłoszenia i wyjasnienia z dnia 04.01.2021, wyjaśnienia z dnia 30.12.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią prostą 4 torową przy Szkole Podstawowej we Włostowie 2020-12-17 13:37:15
642 Petycja w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 2020-12-15 07:38:22
643 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lipnik i jej jednostek organizacyjnych 2020-12-14 16:06:33
644 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 grudnia 2020 roku 2020-12-14 11:11:02
645 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku 2020-12-10 15:03:56
646 Pan Szymański Sebastian Dyrektor GOK we Włostowie ,korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2019. 2020-12-07 10:14:45
647 Pani Gaweł Sabina - korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2019. 2020-12-04 14:39:17
648 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2019 Baran Piotr 2020-12-04 10:40:45
649 Oświadczenie majątkowe radnej gminy za rok 2019 Gaweł Sabina 2020-12-04 10:36:37
650 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2019 Głodek Wiesław 2020-12-04 10:34:58
651 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2019 Kaptur Janusz 2020-12-04 10:28:35
652 Oświadczenie majątkowe radnej gminy za rok 2019 Kusal Barbara 2020-12-04 10:24:39
653 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2019 Kwiatkowski Zdzisław 2020-12-04 10:21:57
654 Pan Dariusz Zając korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 2020-12-03 14:49:44
655 Pan Radom Adam korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 2020-12-03 14:48:04
656 Pan Strawczyński Marian korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 2020-12-03 14:45:51
657 Pan Stępień Franciszek korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 2020-12-03 14:39:18
658 Pan Baran Piotr korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 2020-12-03 14:35:55
659 Pan Kwiatkowski Zdzisław korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 2020-12-03 14:10:13
660 Pan Janusz Kaptur korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 2020-12-03 14:05:38
661 Pan Wiesław Głodek korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 2020-12-03 14:01:31
662 Pani Rózycka Monika korekta do oświadczenia majątkowego radnej gminy za rok 2019. 2020-12-03 13:57:51
663 Pan Nowak Stanisław - korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 2020-12-03 13:53:07
664 Pani Edyta Klocek - Korekta do oświadczenia majątkowego złożonego w 2020r, na dzień powołania na p.o Kierownika OPS 2020-12-03 13:21:41
665 Pani Polit Danuta - Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2019 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku . 2020-12-03 12:44:49
666 Pani Krakowiak Małgorzata - korekta do oświadczenia majątkowego Dyrektora Szkoły Podstawowej we Włostowie za rok 2019. 2020-12-03 12:38:25
667 Pani Stępień Maria - Korekta do oświadczenia majątkowego Kierownika OPS w Lipniku złożonego w roku 2020 w związku z przejściem na emeryturę. 2020-12-03 12:30:32
668 Pani Stępień Maria - Korekta do oświadczenia majątkowego Kierownika OPS za rok 2019. 2020-12-03 12:24:56
669 Pani Edyta Klocek - Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2019. 2020-12-03 11:58:12
670 Uwaga zmiana ogłoszenia z dnia 08.12.2020, zmiana załącznika nr 2 z dnia 07.12.2020 r.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NAPOTRZEBY GMINY LIPNIK I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 2020-11-30 14:01:04
671 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 grudnia 2020 roku 2020-11-27 11:42:13
672 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23.11.2020 tąpieniu do wprowadzenia projektu Aneksu nr 1 do Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023 2020-11-23 16:22:53
673 Uwaga ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.12.2020 r !!! zmiana terminu składania ofert!! Wyjaśnienia z dnia 18.12.2020 r. wyjaśnienia z dnia 15.12.2020 r. zmiana ogłoszenia z dnia 04.12.2020 modyfikacja SIWZ z dnia 01.12.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipnik 2020-11-18 13:57:12
674 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o przystąpieniu do wprowadzenia projektu Aneksu nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik na lata 2016-2020 2020-11-13 18:40:44
675 Zawiadomienie o wyborze oferty - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Lipnik – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 2020-11-10 12:06:00
676 Podstawowa kwota dotacji 2020 2020-11-04 14:16:41
677 Korekta z dnia 6 października 2020 r. dokonana przez P. Stanisława Mazura , do oświadczenia majątkowego radnego gminy - Przewodniczącego Rady Gminy za rok 2019 ,złożonego Wojewodzie Swiętokrzyskiemu w dniu 23 kwietnia 2020r. 2020-11-02 11:15:35
678 Korekta z dnia 15 października 2020 r. dokonana przez P.Grządziela Andrzeja do oświadczenia majątkowego wójta za rok 2019 złożonego Wojewodzie Swiętokrzyskiemu w dniu 23 kwietnia 2020r. 2020-11-02 10:21:02
679 Oświadczenie majątkowe P. Katarzyny Cieszkowskiej osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta w Ośrodku Pomocy Społecznej . 2020-11-02 10:12:11
680 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 05 października 2020 roku 2020-10-28 14:28:01
681 Kwartalna informacja z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2020 roku 2020-10-23 07:53:57
682 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Adaptacja budynku po byłej szkole w Usarzowie na świetlicę wiejską 2020-10-20 15:01:11
683 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 5 października 2020 roku 2020-10-20 09:41:51
684 Informacja o odrzuceniu oferty oraz unieważanieniu postępowania 2020-10-19 14:29:39
685 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Lipnik – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 2020-10-16 15:03:05
686 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 października 2020 r. 2020-10-15 14:27:35
687 Zawiadomienie o wyborze oferty - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 227/16 i 227/17 w miejscowości Włostów 2020-10-15 12:43:56
688 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Usarzów Gmina Lipnik” 2020-10-12 15:07:36
689 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Remont pomieszczeń w budynku OSP w Malżynie 2020-10-12 14:57:00
690 Uchwała Nr 117/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 września 2020 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2020 roku 2020-10-12 08:32:35
691 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik” 2020-10-09 15:16:51
692 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LIPNIK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2021 ROKU” 2020-10-09 13:57:17
693 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Modernizacja pomieszczeń poddasza w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie 2020-10-07 08:16:17
694 Uwaga modyfikacja SIWZ z dnia 19.10.2020 r.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Adaptacja budynku po byłej szkole w Usarzowie na świetlicę wiejską 2020-10-05 10:35:55
695 Zawiadomienie o wyborze oferty - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 2020-10-02 14:51:12
696 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna Szkoła+” 2020-10-02 10:56:31
697 Uwaga Zmiana SIWZ !! Wyjaśnienia z dnia 13.10.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Lipnik – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 2020-10-01 13:54:24
698 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 227/16 i 227/17 w miejscowości Włostów 2020-09-23 14:23:47
699 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dachu wraz z termomodernizacja budynku remizy OSP w Kurowie 2020-09-23 11:58:43
700 Deklaracja dostępności 2020-09-21 12:47:02
701 Zapytanie ofertowe pn. Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna Szkoła+” 2020-09-14 14:10:42
702 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 września 2020r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2020-09-11 14:32:23
703 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 2020-09-11 14:22:43
704 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa dachu wraz z termomodernizacja budynku remizy OSP w Kurowie 2020-09-11 14:19:00
705 Oświadczenie majątkowe P.Maria Stępień Kierownika OPS w Lipniku na dzień ustania zatrudnienia w związku z przejściem na emeryturę. 2020-09-11 11:05:22
706 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 września 2020 roku 2020-09-10 13:11:10
707 UWAGA Wyjaśnienia z dnia 24.09.2020 !! Zmiana ogłoszenia z dnia 18.09.2020 !! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik 2020-09-08 14:46:42
708 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 227/16 i 227/17 w miejscowości Włostów 2020-09-08 09:43:48
709 Oświadczenie majątkowe złożone przez P. Edytę Klocek z danymi na dzień powołania do pełnienia obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku. 2020-09-04 13:47:42
710 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 września 2020 roku 2020-08-28 12:27:37
711 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 2020-08-27 14:55:33
712 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn: Przebudowa dachu wraz z termomodernizacją budynku remizy OSP w Kurowie 2020-08-27 13:21:29
713 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie: Zabudowy nowych punktów świetlnych w miejscowościach Lipnik, Żurawniki, Włostów i Międzygórz 2020-08-24 13:26:10
714 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zakup pojazdu elektrycznego oraz urządzenia do ładowania pojazdu elektrycznego 2020-08-20 18:16:55
715 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. Termomodernizacja budynku OSP w Kurowie 2020-08-19 15:36:42
716 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. Termomodernizacja budynku OSP w Leszczkowie 2020-08-19 15:32:12
717 Uchwała Nr 100/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przez Gminę Lipnik 2020-08-14 08:49:13
718 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 13.08.2020 w sprawie wywieszenia wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 2020-08-13 12:31:58
719 Sprawozdanie finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2020 r. 2020-08-12 08:25:29
720 Karty informacyjne 2020 2020-08-10 09:00:11
721 Karty informacyjne 2019 2020-08-10 08:59:52
722 Karty informacyjne 2018 2020-08-10 08:59:39
723 Karty informacyjne 2017 2020-08-10 08:59:00
724 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie Termomodernizacja budynku OSP w Kurowie 2020-08-04 14:39:50
725 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie Termomodernizacja budynku OSP w Leszczkowie 2020-08-04 14:30:08
726 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup pojazdu elektrycznego oraz urządzenia do ładowania pojazdu elektrycznego 2020-07-31 12:31:30
727 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Zakup pojazdu elektrycznego oraz urządzenia do ładowania pojazdu elektrycznego 2020-07-23 15:15:55
728 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2020 roku 2020-07-22 14:31:18
729 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - Budowa stacji telekomunikacyjnej nadawczo-odbiorczej WA-0216 wraz z wierzą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania na dz. 213/3 w miejsc. Włostów. 2020-07-16 14:20:33
730 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 lipca 2020 roku 2020-07-16 12:06:23
731 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. Rozbudowa stacji do odmanganiania na ujęciu wody we Włostowie 2020-07-14 09:01:54
732 Uchwała nr 91/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium 2020-07-13 15:00:03
733 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4 x 4 dla jednostki OSP w Lipniku” 2020-07-10 14:54:19
734 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Wykonanie prac adaptacyjnych w ramach projektu Utworzenie świetlicy środowiskowej w Kurowie, Gmina Lipnik 2020-07-09 18:41:05
735 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Rozbudowa stacji do odmanganiania na ujęciu wody we Włostowie 2020-07-06 10:34:36
736 Informacja z sesji otwarcia ofert otyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4 x 4 dla jednostki OSP w Lipniku” 2020-07-03 13:03:00
737 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 10 lipca 2020 roku 2020-07-03 09:39:44
738 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. P. Edyty Klocek - osoby wydającej decyzje w imieniu wójta w Gminnym Osrodku Pomocy Społecznej w Lipniku. 2020-07-03 09:22:37
739 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie P. Sebastian Szymański. 2020-07-03 09:19:28
740 Oświadczenie majatkowe za rok 201 9 r. p.o Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej P. Lustan Teresa 2020-07-03 09:13:12
741 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej P. Maria Stępień. 2020-07-03 09:09:08
742 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku P. Grzegorz Paradowski. 2020-07-03 09:05:05
743 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku, P. Danuta Polit . 2020-07-03 09:00:31
744 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej we Włostowie im. R.Koseły, P.Krakowiak Małgorzata. 2020-07-03 08:54:55
745 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Zastępca Wójta - Sekretarz Gminy P. Zdyb Wojciech. 2020-07-02 14:17:38
746 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Skarbnika Gminy P. Zimoląg Magdalena. 2020-07-02 13:19:15
747 Oświadczenie majatkowe Wójta Gminy Lipnik P. Grządziel Andrzej za rok 2019 , składane Wojewodzie Swietokrzyskiemu . 2020-07-02 13:08:35
748 Oświadczenie majątkowe P. Stanisław Mazur, radnego gminy , Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku za rok 2019 składane Wojewodzie Swiętokrzyskiemu. 2020-07-02 12:59:17
749 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Dariusz Zając 2020-07-02 12:57:12
750 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Stępień Franciszek 2020-07-02 12:55:09
751 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Strawczyński Marian 2020-07-02 12:53:12
752 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Modras Andrzej 2020-07-02 12:50:24
753 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik za rok 2019 P. Sierpniak Helena 2020-07-02 12:42:36
754 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik za rok 2019 P. Różycka Monika 2020-07-02 12:39:44
755 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Radom Adam 2020-07-02 12:37:09
756 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P.Nowak Stanisław 2020-07-02 12:34:08
757 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Kwiatkowski Zdzisław 2020-07-02 12:13:30
758 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik za rok 2019 P. Kusal Barbara 2020-07-02 12:11:56
759 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik za rok 2019 P. Gaweł Sabina 2020-07-02 12:09:45
760 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Kaptur Janusz 2020-07-02 12:06:21
761 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Głodek Wiesław 2020-07-02 12:04:24
762 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Baran Piotr 2020-07-02 11:56:20
763 Sprawozdanie finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2020 r. 2020-07-02 10:14:56
764 Obwieszczenie PKW z dnia 30 czerwca 2020r o kandydatach w wyborach Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020r . 2020-07-01 14:31:17
765 Raport o stanie Gminy Lipnik za 2019 rok 2020-06-30 12:15:51
766 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwca 2020 roku 2020-06-30 10:16:29
767 Uwaga Wyjaśnienie z dnia 30.06.2020 - Ogłoszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipniku o zamówieniu publicznym: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4 x 4 dla jednostki OSP w Lipniku 2020-06-25 14:02:45
768 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Zabudowa otworu studziennego w m Włostów 2020-06-24 13:42:54
769 Konsultacje społeczne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „OPA4451B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ew. nr 642 obręb 0011 Międzygórz, gm. Lipnik. 2020-06-23 14:12:45
770 Sprawozdanie finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2019 r. 2020-06-22 10:03:14
771 Zawiadomienie o wyborze oferty - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Remont drogi gminnej nr 337039 T Kurów – Sternalice od km 0+000 do km 1+000 na odcinku 1 km 2020-06-18 14:22:42
772 Prezentacja szkoleniowa dla członków obwodowych komisji wyborczych - Wybory Prezydenta RP 2020 2020-06-18 13:59:21
773 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-17 08:45:27
774 Aktualizacje planu postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2020 roku przez Gminę Lipnik 2020-06-16 22:12:28
775 Postanowienie Nr 94 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 15 czerwca 2020r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. 2020-06-16 08:19:10
776 Obwieszczenie PKW z dnia 12 czerwca 2020 r o kandydatach na Prezydenta RP w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. 2020-06-15 13:40:46
777 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.: 2020-06-15 13:36:30
778 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych 2020-06-13 07:56:05
779 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 czerwca 2020 roku 2020-06-10 16:55:50
780 Informacja dla komitetów wyborczych o godzinie pełnienia dyżuru w UG dniu 12 czerwca 2020 na potrzeby przyjmowania zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych. 2020-06-10 14:45:58
781 Wyjaśnienia PKW z dnia 5 czerwca 2020 r w sprawie zgłaszanych wątpliwości dotyczących zamiaru głosowania korespondencyjnego. (ważne ) 2020-06-10 14:29:27
782 Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju - wybory Prezydenta RP 28.06.2020 r. ( druk) 2020-06-10 14:26:34
783 Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-10 14:01:51
784 Kalendarz wyborczy 2020-06-10 13:57:34
785 USTAWA z dnia 2 czerwca 2020 r.o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego(Dziennik Ustaw poz. 979 2020-06-10 13:51:29
786 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny w postępowaniu na: Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna Szkoła 2020-06-09 14:12:54
787 SP-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 2020-05-31 14:36:42
788 Bilans wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 2020-05-31 14:30:28
789 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku 2020-05-30 18:16:21
790 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 maj 2020r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2020-05-28 15:12:57
791 Lista osób zakwalifikowanych do II etapu przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 10/4 położona w miejscowości Usarzów 2020-05-28 13:15:57
792 Sprawozdanie Wójta Gminy Lipnik z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2019 2020-05-27 13:19:31
793 Informacja z sesji otwarcia ofert Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont drogi gminnej nr 337039 T Kurów – Sternalice od km 0+000 do km 1+000 na odcinku 1 km 2020-05-25 14:14:55
794 Informacja roczna o wykonaniu budżetu Gminy Lipnik za 2019 rok 2020-05-25 13:56:19
795 Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na: Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu Zdalna Szkoła 2020-05-23 21:21:24
796 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 maja 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 2020-05-19 14:45:41
797 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 10/1 o pow. 0,2266 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Usarzów 2020-05-14 14:47:01
798 Uwaga wyjasnienia z dnia 19.05.2020 Zapytanie ofertowe na Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu Zdalna Szkoła, realizowane ze środków europejskich Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020-05-14 14:24:42
799 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku. 2020-05-08 14:29:59
800 Sprawozdanie finansowe wg stanu na koniec III kwartału 2019 r. 2020-05-07 14:43:23
801 Sprawozdanie finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2019 r. 2020-05-07 14:36:21
802 Sprawozdania finansowe instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Lipniku - wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. 2020-05-07 14:32:20
803 Sprawozdania finansowe jednostki - Urząd Gminy w Lipniku - wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. 2020-05-07 14:27:22
804 Uwaga wyjaśnienie z dnia 20.05.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej nr 337039 T Kurów – Sternalice od km 0+000 do km 1+000 na odcinku 1 km 2020-05-07 14:13:22
805 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 marca 2020 roku 2020-05-06 08:46:33
806 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2020 roku 2020-04-30 12:52:45
807 Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej - nr działki nr 10/4 - stanowiącej własność Gminy Lipnik położonej w obrębie geodezyjnym Usarzów 2020-04-30 12:12:03
808 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia pod nazwą: Budowa stacji telekomunikacyjnej nadawczo-odbiorczej WA-0216 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania na dz. 213/3 w miejscowości Włostów 2020-04-24 18:08:27
809 POSTANOWIENIE NR 71/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-04-21 14:07:10
810 Uchwała Nr 48/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 2020-04-21 14:00:59
811 Korekty oświadczeń majątkowych 2020-04-20 11:37:19
812 Obwieszczenie PKW z dnia 15 kwietnia 2020roku o kandydatach na Prezydenta RP w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku. 2020-04-17 14:09:10
813 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 17.04.2020 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2020-04-17 10:38:39
814 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 15 kwietnia 2020 r. o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych 2020-04-15 18:04:48
815 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-04-10 11:55:46
816 Stanowisko PKW w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych z dnia 26 marca 2020r . 2020-03-31 09:31:30
817 Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 19 lutego 2020 r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-03-31 09:02:27
818 Wzór - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (Zał. nr 20/2020 do uchwały PKW z dnia 17 lutego 2020 r.) 2020-03-31 08:53:41
819 Uchwała Nr 11/2019 PKW z dnia 27 lutego 2019r w sprawie powoływania Obowdowych Komisji Wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP oraz do PE. 2020-03-31 08:47:28
820 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 marca 2020 roku 2020-03-25 14:40:53
821 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 10.03.2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej położonej w miejscowości Usarzów 2020-03-10 14:30:01
822 Korekty oświadzczeń majątkowych radnych na poczatek kadencji 2018-2023 2020-03-06 10:56:06
823 Informacja WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 18 luty 2020 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku. 2020-03-04 09:49:32
824 Informacja PKW o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-03-04 09:28:01
825 Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-03-04 09:23:24
826 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020-03-04 09:19:38
827 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 2020-03-04 09:16:52
828 Informacja PKW z dnia 17 lutego 2020 r. znak ZPOW-501-8/20 o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami 2020-03-04 09:10:06
829 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r 2020-03-04 09:04:44
830 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego2020 roku w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - kalendarz wyborczy. 2020-03-04 08:56:00
831 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2020-02-28 09:43:17
832 Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik 2020-02-12 09:05:44
833 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 stycznia 2020 roku 2020-02-11 09:12:21
834 Uchwały Rady Gminy w Lipniku rok 2020 2020-02-10 08:13:55
835 Zapytanie ofertowe w postępowaniu pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik 2020-02-03 14:38:54
836 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2020-01-31 14:32:24
837 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2019 roku 2020-01-30 10:50:09
838 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 styczeń 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 2020-01-22 14:50:07
839 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 stycznia 2020 roku 2020-01-21 15:05:17
840 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od 1.02.2020 r. do 31.01.2024 2020-01-17 13:31:21
841 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na terenie województwa świętokrzyskiego 2020-01-16 14:25:17
842 Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2020 roku przez Gminę Lipnik 2020-01-16 12:36:01
843 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2019 roku 2020-01-09 10:57:10
844 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu pn.: Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od 1.02.2020 r. do 31.01.2024 r. 2020-01-07 14:26:52
845 Uchwała Nr 167/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 2020 - 2030 2020-01-03 10:29:13
846 Uchwała Nr 166/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2020 rok 2020-01-03 10:26:27
847 Uchwała Nr 165/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2020 rok 2020-01-03 10:23:14
848 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne 2020-01-02 13:25:29
849 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 grudnia 2019 roku. 2019-12-23 15:14:11
850 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. księgowości budżetowej i wynagrodzeń 2019-12-23 15:12:20
851 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. obronnych, obrony cywilnej i zarzadzania kryzysowego 2019-12-23 15:10:44
852 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2020 roku” 2019-12-17 14:18:39
853 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 listopada 2019 roku 2019-12-06 12:07:20
854 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej i wynagrodzeń 2019-12-05 14:05:36
855 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 2019-12-05 13:48:25
856 Zawiadomienie o wyborze oferty - dot. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Lipnik 2019-12-03 18:26:40
857 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 października 2018 roku. 2019-12-03 08:00:08
858 Zaproszenie do składania ofert: Zabudowa nowych punktów świetlnych – Modernizacja oświetlenia na energooszczędne 2019-11-29 13:05:57
859 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2020 roku. 2019-11-29 12:43:36
860 Uwaga wyjaśnienie z dnia 28.11.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2020 roku 2019-11-21 12:12:41
861 Informacja o zamiarze dokonania podziału nieruchomości położonej w miejscowości Słabuszewice o nieuregulowanym stanie prawnym 2019-11-21 11:27:44
862 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 27 listopada 2019 roku. 2019-11-20 14:40:16
863 Uwaga wyjaśnienia z dnia 22.11.2019 r. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu dot. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Lipnik 2019-11-15 14:31:59
864 Podstawowa kwota dotacji 2019 2019-11-14 09:05:28
865 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie: „Budowa stacji telekomunikacyjnej nadawczo – odbiorczej WA – 0216 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania” 2019-11-13 12:43:12
866 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: Zakup i dostawę elementów wyposażenia placówki tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Utworzenia Klubu Senior+ w miejscowości Kurów - zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 2019-11-08 15:11:27
867 Uwaga wyjaśnienie z dnia 04.11.2019 r. Gmina Lipnik zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę elementów wyposażenia placówki tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Utworzenia Klubu Senior+ w miejscowości Kurów - zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 2019-10-30 13:31:43
868 Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zadania Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lipnik i jej jednostek organizacyjnych 2019-10-29 14:44:59
869 Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 o powierzchni 0,1806 ha położonej w Lipniku, stanowiącej własność Gminy Lipnik 2019-10-28 18:48:48
870 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 28.10.2019 r. w sprawie wywieszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia i sprzedaży w miejscowościach Lipnik i Włostów 2019-10-28 16:58:44
871 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyzki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2019 roku. 2019-10-25 08:59:34
872 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 października 2019 roku 2019-10-24 12:42:11
873 Informacja z sesji otwarcia ofert dot. zadania Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lipnik i jej jednostek organizacyjnych 2019-10-21 14:02:42
874 Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17.10.2019 r. o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-10-21 08:26:16
875 Uwaga wyjaśnienia z dnia 16.10.2019 r. - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lipnik i jej jednostek organizacyjnych 2019-10-11 14:24:53
876 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 października 2019 roku. 2019-10-10 14:37:46
877 Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zadania Przebudowa drogi gminnej nr 337013T Żurawniki – Gozdawa na odcinku 420 mb od km 0+275 do km 0+695 2019-10-09 14:02:14
878 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 20 września 2019 roku 2019-10-02 13:51:31
879 Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27.09.2019 r. 2019-10-01 11:52:17
880 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych 2019-09-24 18:09:50
881 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2019-09-24 17:58:50
882 Zawiadomienie o wyborze oferty pn.: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Malice Kościelne działka nr 69 na odcinku 295 mb od km 0+000 do km 0+295 2019-09-24 14:50:31
883 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku 2019-09-23 13:30:35
884 Informacja z sesji otwarcia ofert dot. zadania Przebudowa drogi gminnej nr 337013T Żurawniki – Gozdawa na odcinku 420 mb od km 0+275 do km 0+695 2019-09-20 13:11:42
885 VITRA TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. K. Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa, w której 100% udziałowcem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłasza kolejny (drugi) publiczny, zwykły, nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości na terenie województwa świętokrzyskiego 2019-09-18 19:34:04
886 Uchwała Nr 109/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 września 2019 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2019 roku 2019-09-18 09:38:40
887 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie robót budowlanych w zakresie rzeczowym objętym zadaniem inwestycyjnym pn. Mernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Malice Kościelne działka nr 69 na odcinku 295 mb od km 0+000 do km 0+295 2019-09-17 14:54:28
888 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 13 września 2019 r. o losowaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-09-13 21:56:06
889 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 13 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego 2019-09-13 21:49:55
890 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 20 września 2019 roku. 2019-09-10 14:19:49
891 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Włostów 2019-09-05 16:18:15
892 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi gminnej nr 337013T Żurawniki – Gozdawa na odcinku 420 mb od km 0+275 do km 0+695 2019-09-05 13:59:55
893 Uchwała Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 sierpnia 2019 roku 2019-09-04 11:23:26
894 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Malice Kościelne działka nr 69 na odcinku 295 mb od km 0+000 do km 0+295 2019-09-02 12:59:30
895 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP. 2019-08-30 11:12:35
896 Wzór wniosku na sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP. 2019-08-30 09:41:52
897 Informacja o uprawnieniach osób niepełosprawnych. 2019-08-30 09:38:48
898 Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w 2019r. 2019-08-29 14:39:30
899 Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach IV 2019-08-29 14:07:29
900 Obwieszczenie PKW z dnia 6 sierpnia 2019r o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r. ( wyciąg ) 2019-08-29 13:46:23
901 Postanowienie Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , i Kalendarz wyborczy . 2019-08-29 13:42:59
902 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 sierpnia 2019 roku. 2019-08-27 14:44:38
903 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2019-08-27 13:44:08
904 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku 2019-08-22 14:33:18
905 Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - strona PKW 2019-08-21 11:35:00
906 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 2019-08-19 09:28:54
907 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Włostów 2019-08-14 09:07:03
908 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o I przetargu ustnym nieograniczonym sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 o pow. 0,1806 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 2019-08-12 13:05:03
909 Oświadczenie majątkowe pani Edyty Klocek pracownika OPS 2019-08-06 10:02:03
910 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 05.08.2019 r. wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej położonych na terenie Gminy Lipnik 2019-08-05 12:10:09
911 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 23.07.2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dnllO wraz z przyłączeni PE dn25 w miejscowości Mydłów, Ublinek, Strzyżowice” 2019-07-26 14:50:34
912 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 2019-07-25 11:01:52
913 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 2019-07-22 13:20:26
914 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyzki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkovvych należności budżetowych za II kwartał 2019 roku. 2019-07-19 10:57:34
915 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 lipca 2019 roku 2019-07-15 10:24:10
916 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 2019-07-12 13:09:32
917 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 10 lipca 2019 roku. 2019-07-05 10:34:35
918 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 2019-07-04 09:30:13
919 Uwaga wyjasnienie z dnia 09.07.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym z dnia 27.06.2019 r. pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 2019-06-27 14:02:17
920 Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 27.06.2019 r. Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 2019-06-27 13:51:58
921 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 26.06.2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej we Włostowie 2019-06-26 11:55:23
922 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwiec 2019 rok 2019-06-26 09:44:43
923 Ogłoszenie o unieważanieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 2019-06-25 14:09:04
924 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Gminie Lipnik 2019-06-25 14:00:49
925 Uchwała nr 92/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium 2019-06-24 10:09:14
926 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 czerwca 2019 r. 2019-06-19 12:42:44
927 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Zabudowa nowych punktów świetlnych w miejscowościach: Kurów, Malice Kościelne, Słabuszewice, Swojków, Włostów 2019-06-19 11:45:20
928 Informacja dla kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2020-2023. 2019-06-18 08:38:19
929 Raport o stanie Gminy Lipnik za 2018 rok. 2019-06-17 10:48:38
930 Oświadczenia majątkowe kierowników Urzędu Gminy w Lipniku 2019-06-13 08:33:19
931 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy zadania: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 2019-06-12 12:50:44
932 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 czerwca 2019 roku. 2019-06-11 15:41:20
933 Ogłoszenie z dnia 11.06.2019 r. o zamówieniu publicznym pn. Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 2019-06-11 13:38:43
934 Oświadczenie majątkowe Pani Teresy Luśtan p.o Kierownika biblioteki Gminnej w Lipniku złożone na dzień powołania na stanowisko 2019-06-10 11:10:28
935 Oświadczenie majątkowe Kierownika Biblioteki Gminnej Pani Danuty Stańko w związku z przejściem na emeryturę 2019-06-10 11:04:05
936 Oświadczenie majątkowe Pana Wojciecha Zdybia Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożone Wójtowi Gminy na dzień powołania na stanowisko 2019-06-10 10:44:43
937 Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Lipnik za 2018 rok 2019-06-10 10:06:20
938 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Gminie Lipnik 2019-06-07 12:56:49
939 Ogłoszenie o unieważanieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 2019-06-05 16:10:31
940 oświadczenie majątkowe Pana Wójta Gminy Lipnik za 2018 rok 2019-06-05 15:04:51
941 Badanie gleby 2019-05-30 22:22:09
942 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu w miejscowości Lipnik 2019-05-30 22:17:15
943 Roczna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za 2018 rok. 2019-05-30 22:07:25
944 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku 2019-05-30 21:52:41
945 Sprawozdanie Wójta Gminy Lipnik z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2018 2019-05-30 21:05:44
946 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. nieograniczonego pn.: Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 2019-05-29 12:40:43
947 Uwaga wyjasnienie z dnia 05.06.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 2019-05-27 12:24:12
948 Aktualizacja planu postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2019 roku przez Gminę Lipnik 2019-05-22 12:24:54
949 Korekta oświadczeń majątkowych radnych Gminy złożone na 2 m-ce przed upływem kadencji 2014-2018r 2019-05-20 12:25:21
950 Uwaga zmiana terminu składania ofert !!! Wyjaśnienie z dnia 04.06.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Gminie Lipnik 2019-05-20 11:56:52
951 Uwaga Wyjaśnienie do przetargu z dnia 24.05.2019 r.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 2019-05-15 14:23:43
952 Ogłoszenie o unieważanieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 2019-05-15 13:29:59
953 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 2019-05-10 13:30:36
954 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zabudowa nowych punktów świetlnych w miejscowościach: Kurów, Malice Kościelne, Słabuszewice, Swojków, Włostów 2019-05-10 13:28:02
955 Bilans wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 2019-05-10 09:28:03
956 Sprawozdania finansowe jednostki - Urząd Gminy w Lipniku - wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. 2019-05-10 09:21:34
957 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku 2019-05-10 09:18:03
958 Sp-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 2019-05-10 09:11:42
959 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku 2019-05-10 08:10:06
960 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej o nr działki 424 w miejscowości Kurów 2019-05-09 17:31:43
961 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa i remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Kaczyce, Kurów 2019-05-09 14:28:58
962 PKW Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019. 2019-05-09 08:20:46
963 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 2019-05-09 08:16:52
964 uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 kwiecień 2019 rok 2019-05-08 08:30:00
965 POSTANOWIENIENR 117/2019Komisarza Wyborczego w Kielcach IVz dnia 6 maja 2019 r.w sprawie powołania obwodowychkomisjiwyborczychw wyborach do Parlamentu Europejskiegozarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-05-07 12:51:21
966 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyzki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkovvych należności budżetowych za I kwartał 2019 roku. 2019-04-30 14:41:59
967 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 30.04.2019 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w miejscowości Włostów 2019-04-30 14:26:13
968 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 26 kwietnia 2019 r. o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do wymienionych komisji wyborczych 2019-04-26 21:16:15
969 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 2019-04-26 14:04:11
970 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zabudowa nowych punktów świetlnych w miejscowościach: Kurów, Malice Kościelne, Słabuszewice, Swojków, Włostów 2019-04-26 13:48:24
971 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 25 kwietnia 2019r w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji „ o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika - w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku 2019-04-26 13:16:00
972 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dn.15 marca 2019 r. w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych związanych z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-04-26 12:48:38
973 Obwieszczenie PKW z dnia 27.02.2019 o postanowieniu Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych. 2019-04-26 11:47:40
974 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej o nr działki 424 w miejscowości Kurów 2019-04-24 15:03:40
975 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 kwietnia 2019 roku. 2019-04-24 14:11:10
976 Uchwała Nr 53/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 2019-04-18 10:33:24
977 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania: Przebudowa i remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Kaczyce, Kurów 2019-04-16 12:00:57
978 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Międzygórz, Łownica 2019-04-15 14:30:11
979 Pierwsze oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Lipnik Andrzeja Grządziela składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania w kadencji 2018-2023 przesłane do Wojewody Świętokrzyskiego 2019-04-12 10:36:00
980 Pierwsze oświadczenie majątkowe Przewodniczącego RG Stanisława Mazura w terminie 30 dni od złożenia ślubowania przesłane Wojewodzie Świętokrzyskiemu w kadencji 2018-2023 2019-04-12 09:28:35
981 Pierwsze oświadczenia majątkowe-Radnych Gminy Lipnik składane Przewodniczącemu RG w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania Radnych w kadencji 2018-2023 2019-04-12 09:20:57
982 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dniaa 28 marca 2019r 2019-04-12 08:26:30
983 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 lutego 2019 r 2019-04-10 10:27:10
984 Uchwały Rady Gminy w Lipniku rok 2019 2019-04-10 10:23:30
985 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej o nr działki 424 w miejscowości Kurów 2019-04-08 14:38:42
986 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania: Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Międzygórz, Łownica 2019-04-02 14:27:42
987 Przebudowa i remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Kaczyce, Kurów 2019-04-01 13:24:14
988 Klauzula informacyjna dotycząca transmisji Sesji Rady Gminy 2019-03-29 14:04:30
989 Kluzule informacyjne 2019-03-29 14:02:09
990 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 marca 2019 roku. 2019-03-22 14:46:37
991 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Włostów 2019-03-21 11:05:49
992 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Międzygórz, Łownica 2019-03-19 15:00:57
993 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w Lipniku 2019-03-04 14:25:08
994 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2019-02-28 12:31:16
995 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik P.Strawczyński Marian za rok 2015. 2019-02-26 12:37:59
996 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P.Strawczyński Marian za rok 2016. 2019-02-26 10:27:39
997 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik za rok 2012 Pana Strawczyńskiego Mariana złożone do Przewodniczącego Rady Gminy Lipnik w terminie do 30.04.2013r. 2019-02-25 13:40:43
998 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2018 roku. 2019-02-20 07:55:49
999 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 21 luty 2019 roku. 2019-02-15 15:10:31
1000 Oświadczenia Majątkowe Radnych składane na koniec kadencji 2014-2018 2019-02-13 07:58:01
1001 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyzki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkovvych należności budżetowych za IV kwartał 2018 roku. 2019-02-01 14:20:21
1002 Uchwała Nr 7/2019 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o prawidlowosci planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 2019-02-01 11:09:55
1003 Plan postepowań o udzielenie zamowień publicznych przewidzianych do realizacji w 2019 roku przez Gminę Lipnik 2019-01-31 18:29:10
1004 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2019-01-31 17:47:07
1005 Uchwała Nr 146/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 2019 - 2029 2019-01-29 09:32:46
1006 Uchwała Nr 145/2018 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2019 rok 2019-01-28 09:30:05
1007 Wybory sołeckie 2019 2019-01-24 20:28:05
1008 Podstawowa kwota dotacji na 2019 rok 2019-01-04 10:22:44
1009 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2019 roku 2018-12-27 14:34:28
1010 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 grudnia 2018 roku. 2018-12-21 14:21:00
1011 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 06 grudnia 2018 roku. 2018-12-18 13:33:06
1012 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. nieograniczonego pn.: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2019 roku 2018-12-17 15:02:50
1013 Uwaga Wyjaśnienie z dnia 13.12.2018 r. Ogłoszenie o zamówienie publicznym pn. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2019 roku 2018-12-10 14:43:40
1014 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 listopada 2018 roku. 2018-12-10 11:27:26
1015 Komisja Rewizyjna - 2018 - 2023 2018-12-07 10:20:19
1016 Komisja Gospodarki i Finansów - 2018 - 2023 2018-12-07 10:18:56
1017 Komisja Ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 2018 - 2023 2018-12-07 10:17:53
1018 Komisja Skarg Wniosków i Petycji - 2018-2023 2018-12-07 10:16:45
1019 Komisja Rolnictwa i Handlu - 2018 - 2023 2018-12-07 10:14:06
1020 Skład Osobowy Rady Gminy - kadencja 2018 - 2023 2018-12-05 08:08:21
1021 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 listopada 2018 roku. 2018-12-04 08:18:16
1022 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 6 grudnia 2018 roku. 2018-12-03 14:49:44
1023 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 listopada 2018 roku. 2018-11-26 14:39:37
1024 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 listopada 2018 roku. 2018-11-16 08:14:26
1025 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: 2018-11-15 14:09:57
1026 Informacja z otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie robót budowlanych w zakresie rzeczowym objętym zadaniem inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 669,670 w miejscowości Międzygórz na odcinku 930 mb od km 0+000 do km 0 + 930 celem zabezpieczenia dna w wąwozu lessowego 2018-11-09 14:16:35
1027 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 października 2018 roku. 2018-11-07 08:00:40
1028 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik III kwartał 2018 r 2018-10-30 15:19:33
1029 Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach - działki nr 82/3 i 126/2 2018-10-29 12:33:39
1030 Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach - działki nr 81, 82/6 i 126/1 2018-10-29 11:52:02
1031 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 669,670 w miejscowości Międzygórz na odcinku 930 mb od km 0+000 do km 0 + 930 celem zabezpieczenia dna w wąwozu lessowego 2018-10-26 13:34:44
1032 PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY LIPNIK sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Lipniku. 2018-10-23 10:21:13
1033 Protokół z wyborów do Rady Gminy w Lipniku sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Lipniku 2018-10-23 10:15:20
1034 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Sternalice, Słabuszewice 2018-10-17 09:54:38
1035 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Sternalice, Słabuszewice 2018-10-16 14:59:48
1036 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 669,670 w miejscowości Międzygórz na odcinku 930 mb od km 0+000 do km 0 + 930 celem zabezpieczenia dna w wąwozu lessowego 2018-10-09 13:39:05
1037 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 12 października 2018 roku. 2018-10-08 12:29:04
1038 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-05 08:09:53
1039 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Lipnik zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-05 08:06:35
1040 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 04 września 2018 roku. 2018-10-04 09:44:06
1041 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Lipnik 2018-10-03 17:34:01
1042 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Sternalice, Słabuszewice 2018-10-02 14:25:22
1043 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-01 12:18:09
1044 Uchwala Nr 113/2018 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 września 2018 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I pólrocze 2018 roku 2018-09-27 08:16:43
1045 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 25.09.2018 r. w sprawie wywieszenia wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2018-09-25 14:58:26
1046 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. oświaty 2018-09-24 13:07:11
1047 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. zamówień publicznych i drogownictwa 2018-09-24 12:57:21
1048 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 września 2018 roku informujące wyborców o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.: 2018-09-21 14:13:36
1049 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku 2018-09-20 08:00:31
1050 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 18 września 2018 r. o wyznaczeniu dodatkowego terminu na zgłoszenie list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 13 2018-09-19 12:05:49
1051 Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-13 21:10:20
1052 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Uchwała w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-13 21:05:26
1053 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-12 14:01:23
1054 Zawiadomienie o wyborze oferty dotycące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 2018-09-05 14:54:13
1055 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty 2018-09-04 14:05:15
1056 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i drogownictwa w Urzędzie Gminy w Lipniku 2018-09-04 13:22:44
1057 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 września 2018 roku. 2018-08-30 14:53:47
1058 Obwieszczenie Starosty 2018-08-27 20:59:22
1059 OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-27 14:55:37
1060 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-23 14:17:06
1061 Informacja Wójta Gminy Lipnikz dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast 2018-08-22 14:13:23
1062 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2018-08-16 14:35:33
1063 Informacje Państwowej Komisji Wyborczej 2018-08-16 14:34:46
1064 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w miejscowościach Usarzów, Malice Kościelne i Lipnik 2018-08-09 10:47:13
1065 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 2018-08-03 13:14:58
1066 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę elementów wyposażenia pracowni tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii w Gminie Lipnik 2018-08-02 13:53:38
1067 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 lipca 2018 roku. 2018-08-02 09:38:58
1068 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym dot. Cyklinowanie sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipniku 2018-07-30 11:39:53
1069 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik II kwartał 2018 r. 2018-07-27 09:18:23
1070 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26.07.2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023 2018-07-26 14:01:28
1071 Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach - działki nr 81, 82/6 i 126/1 2018-07-26 12:34:52
1072 Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach - działki nr 82/3 i 126/2 2018-07-26 12:23:26
1073 Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” 2018-07-25 12:36:33
1074 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 24.07.2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Lipnik na lata 2018-2023 2018-07-24 11:35:16
1075 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 2018-07-20 14:34:58
1076 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 lipca 2018 roku. 2018-07-20 14:28:03
1077 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ 2018-07-16 14:06:11
1078 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Adaptacja budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Usarzowie wraz z pierwszym wyposażeniem 2018-07-16 11:01:16
1079 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę elementów wyposażenia pracowni tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Lipnik 2018-07-10 14:13:01
1080 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku - Przebudowa dachu i zmiana konstrukcji dachowej 2018-07-09 15:02:52
1081 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Adaptacja budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Usarzowie wraz z pierwszym wyposażeniem 2018-07-09 14:58:12
1082 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn.: Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Lipnik 2018-07-09 14:53:51
1083 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 06.07.2018 o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023 2018-07-06 13:05:10
1084 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29.06.2018 o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn. Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Lipnik na lata 2018-2023 2018-06-29 12:10:00
1085 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Lipnik 2018-06-29 09:11:19
1086 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Adaptacja budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Usarzowie wraz z pierwszym wyposażeniem 2018-06-22 13:16:36
1087 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku - Przebudowa dachu i zmiana konstrukcji dachowej 2018-06-21 12:40:18
1088 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 czerwca 2018 roku. 2018-06-18 14:40:59
1089 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 12 czerwca 2018 roku. 2018-06-07 14:20:12
1090 Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta Pani Edyty Klocek za rok 2017. 2018-06-06 07:26:38
1091 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lipniku Pani Danuty Polit za rok 2017. 2018-06-06 07:23:12
1092 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Romana Koseły we Włostowie Pani Krakowiak Małgorzaty za rok 2017. 2018-06-06 07:13:24
1093 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Stępień Marii za rok 2017. 2018-06-06 07:08:56
1094 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie Pana Sebastiana Szymańskiego za rok 2017. 2018-06-06 06:53:31
1095 Oświadczenie majątkowe Kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Pana Grzegorza Paradowskiego za rok 2017. 2018-06-06 06:49:37
1096 Oświadczenie majątkowe Pani Danuty Stańko - Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku za rok 2017. 2018-06-06 06:46:14
1097 Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Pana Zdyb Wojciech za rok 2017. 2018-06-06 06:43:35
1098 Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Pani Zimoląg Magdaleny za rok 2017. 2018-06-06 06:35:20
1099 Korekta do oświadczenia majątkowego z dnia 9.11.2017 r. Pana A.Lisa 2018-06-06 06:30:53
1100 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 4 587 159 zł z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. 2018-06-05 15:54:49
1101 Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych 2018-05-30 15:22:59
1102 Oświadczenie majątkowe pełniącego obowiązki Wójta Gminy Lipnik Pana Andrzeja Grządziela za rok 2017 złożone Pani Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 2018-05-30 12:12:41
1103 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik - Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku za rok 2017 złożone Pani Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 2018-05-30 10:57:21
1104 Informacje z sesji otwarcia ofert Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 4 587 159 zł z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. 2018-05-25 17:41:55
1105 Ochrona danych osobowych 2018-05-24 15:08:02
1106 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące zadania pn.: Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Swojków, Usarzów, Sternalice, Kurów, Męczennice, Lipnik 2018-05-22 22:34:54
1107 UWAGA Wyjaśnienia z dnia 23.05.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku - Przebudowa dachu i zmiana konstrukcji dachowej 2018-05-18 12:00:28
1108 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 2018-05-18 08:01:01
1109 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Lipnik za rok 2017. 2018-05-17 13:08:35
1110 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej za 2017 rok 2018-05-16 13:18:58
1111 Roczna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2017 r. 2018-05-16 11:22:48
1112 Uwaga wyjaśnienia z dnia 24.05.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 4 587 159 zł z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów 2018-05-15 14:36:58
1113 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2017 rok 2018-05-14 13:02:58
1114 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn.: Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Swojków, Usarzów, Sternalice, Kurów, Męczennice, Lipnik 2018-05-14 12:04:09
1115 Uchwala Nr 72/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie opinii o możliwości splaty kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przez Gminę Lipnik 2018-05-11 11:26:48
1116 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku 2018-05-10 11:10:58
1117 Bilanse Gminy Lipnik za 2017 rok 2018-05-10 11:01:51
1118 Uchwała Nr 59/2018 VI składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 2018-05-10 10:59:09
1119 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku 2018-05-10 09:03:10
1120 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt „ZAKUP DEFLIBRYRATORA I TORBY RATOWNICZEJ DLA JEDNOSTEK OSP Z TERENU GMINY LIPNIK” 2018-05-08 14:06:15
1121 Konsultacje realizacji zadania publicznego - Małe granty 2018 2018-05-08 11:16:10
1122 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 kwietnia 2018 roku. 2018-05-08 11:05:38
1123 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczącze postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Odwiert studni zastępczej S-4b ujmujqcej wody podziemne z utworów dewońskich w obrębie ujęcia w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 2018-05-02 10:55:12
1124 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik I kwartał 2018 r. 2018-04-30 15:08:54
1125 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Swojków, Usarzów, Sternalice, Kurów, Męczennice, Lipnik 2018-04-26 10:59:27
1126 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 kwietnia 2018 roku. 2018-04-25 08:34:39
1127 UWAGA WYJAŚNIENIA z dnia 26.04.2018 r. Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: 'Zakup deflibrylatora i torby ratowniczej dla jednostek OSP z terenu gminy Lipnik' 2018-04-18 11:51:44
1128 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.04.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika i kanału technologicznego w ciągu drogi krajowej Nr 9 od km 97+412,6 do km 97+600 na terenie miejscowości Lipnik i Kurów, w gminie Lipnik. 2018-04-16 15:13:15
1129 Ogloszenie o wyborze Partnera do realizacji projektu dot. naboru partnera spoza sektora finansów publicznych 2018-04-13 12:31:09
1130 Informacja o wykazie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Włostów 2018-04-12 14:53:41
1131 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 'Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych' w miejscowości Swojków 2018-04-09 14:57:46
1132 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków kłęsk żywiołowych 2018-04-04 15:13:08
1133 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2018 roku 2018-04-03 10:06:42
1134 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych 2018-03-23 14:17:29
1135 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 26 marca 2018 roku na godz. 11,30. 2018-03-20 13:00:35
1136 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Odwiert studni zastępczej S-4b ujmującej wody podziemne z utworów dewońskich w obrębie ujęcia w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 2018-03-20 11:10:04
1137 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16.03.2018 o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu 'Program Rewitalizacji dla Gminy Lipnik na lata 2018-2023' 2018-03-16 14:19:25
1138 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. 'Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych' w miejscowości Swojków 2018-03-14 13:58:01
1139 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 marca 2018 roku. 2018-03-12 09:38:19
1140 Informacja dot. wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2018-03-08 08:54:50
1141 Uwaga wyjaśnienia z dnia 16.03.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Odwiert studni zastępczej S-4b ujmującej wody podziemne z utworów dewońskich w obrębie ujęcia w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 2018-03-05 13:02:22
1142 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 2018-03-02 12:03:15
1143 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 6 marca 2018 roku. 2018-03-01 09:36:05
1144 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2018-02-22 15:00:39
1145 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 2018-02-13 10:47:15
1146 Informacja o wykazie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2018-02-02 14:47:20
1147 Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2018-02-02 13:15:32
1148 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 stycznia 2018 roku. 2018-02-02 12:36:21
1149 Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Grządziela wyznaczonego do pełnienia obowiązków Wójta Gminy Lipnik, złożone Pani Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 2018-01-26 14:14:05
1150 Oświadczenie majątkowe Pana Artura Lisa Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożone na dzień odwołania ze stanowiska z mocy prawa w związku z art. 28e ustawy o samorządzie gminnym. 2018-01-26 14:05:38
1151 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 stycznia 2018 roku. 2018-01-17 13:54:18
1152 Zarządzenie nr 93/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2018-2029 2018-01-17 09:39:32
1153 Zarządzenie nr 92/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na rok 2018 2018-01-17 09:25:57
1154 Uchwala Nr 2/2018 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwaly Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018 _ 2029 2018-01-17 09:23:02
1155 Uchwala Nr 1/2018 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Lipnik na 2018 rok 2018-01-17 09:16:58
1156 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 stycznia 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2018-01-12 14:57:21
1157 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego 2018-01-12 13:55:28
1158 Podstawowa kwota dotacji na 2018 rok 2018-01-09 08:06:31
1159 Uchwały Rady Gminy w Lipniku rok 2018 2018-01-07 08:06:38
1160 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2017 roku. 2018-01-04 14:28:26
1161 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 14 grudnia 2017 roku. 2018-01-04 14:21:15
1162 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku 2018-01-03 12:30:27
1163 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku 2018-01-03 10:29:45
1164 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. księgowości podatkowej 2017-12-27 14:30:15
1165 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 grudnia 2017 roku. 2017-12-22 13:33:35
1166 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup, dostawę do szkoły i montaż w salach lekcyjnych pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania w ramach Rządowego programu - Aktywna tablica - realizowanego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lipniku 2017-12-14 14:55:49
1167 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup, dostawę do szkoły i montaż w salach lekcyjnych pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania w ramach Rządowego programu - Aktywna tablica - realizowanego w Szkole Podstawowej im. Romana Koseły we Włostowie 2017-12-14 14:49:20
1168 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 14 grudnia 2017 roku. 2017-12-08 14:26:09
1169 Korekta do oświadczeń majątkowych kadry kierowniczej Gminy za rok 2016 2017-12-07 08:57:22
1170 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.11.2017 r. w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 2017-11-27 10:27:16
1171 Lista osób zakwalifikowanych do II etapu przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Męczennice 2017-11-24 14:55:06
1172 Korekta do oświadczeń majątkowych radnych gminy Lipnik za rok 2016. 2017-11-24 08:30:19
1173 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 16 listopda 2017 roku. 2017-11-22 12:26:06
1174 Informacja w sprawie aktualnej sytuacji formalno-prawnej w Gminie Lipnik 2017-11-18 19:19:21
1175 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Drogi relacji Usarzów-Kozia Górka i Włostów-Swojków 2017-11-15 13:36:38
1176 Statut Gminy Lipnik 2017-11-13 11:07:27
1177 Zaproszenie na sesję Rady Gminyw Lipniku na dzień 16 listopada 2017 roku. 2017-11-09 14:30:55
1178 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.11.2017 r. o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Droga gminna relacji Kurów-Krzyże 2017-11-09 12:36:17
1179 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie - Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiolowych - ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.10.2017 r. pod nr 605547- N - 2017. Droga Kurów - Krzyże 2017-11-09 11:25:19
1180 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Droga relacji Kurów-Krzyże 2017-11-08 13:06:18
1181 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. 2017-11-07 13:34:12
1182 Zawiadomienie o wyborze oferty - wyniku licytacji elektronicznej - dla zadania pn. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Lipnik i jej Jednostek Organizacyjnych 2017-11-06 13:44:22
1183 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 października 2017 r. 2017-11-06 12:26:02
1184 Uwaga wyjaśnienie z dnia 06.11.2017 r.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym dot. Remontu dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Drogi relacji Usarzów-Kozia Górka i Włostów-Swojków 2017-10-31 10:53:40
1185 Uwaga wyjaśnienia z dnia 30.10.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Droga relacji Kurów-Krzyże 2017-10-24 14:41:18
1186 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za III kwartał 2017 roku 2017-10-20 14:02:15
1187 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 października 2017 roku na godz. 9.30. 2017-10-20 11:47:53
1188 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach 2017-10-19 14:20:04
1189 Oświadczenie majątkowe P.Danuty Polit Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lipniku złożone na dzień powołania na stanowisko. 2017-10-19 08:25:25
1190 Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy Pani Polit Danuty Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku . 2017-10-19 08:15:36
1191 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku 2017-10-18 14:05:05
1192 Uwaga Wyjaśnienia z dnia 24.10.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Lipnik i jej Jednostek Organizacyjnych 2017-10-18 13:04:50
1193 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 06 października 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. 2017-10-06 14:50:27
1194 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa skrzyżowania dróg krajowych Nr 9 i 77 w Lipniku wraz z przebudową DK Nr 9 od km 96+800 do km 97+412,6, oraz DK Nr 77 od km 0+000 do km 0+300, przebudową oświetlenia ulicznego, systemu odwodnienia oraz infrastruktury niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi” 2017-10-02 11:20:38
1195 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 14/18 o powierzchni 0,0838 ha położonej w Lipniku, stanowiącej własność Gminy Lipnik 2017-10-02 09:39:02
1196 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 września 2017 roku . 2017-10-02 07:59:23
1197 Zawiadomienie o wyborze oferty - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 2017-09-26 14:01:11
1198 Zawiadomienie o wyborze oferty - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2017-09-26 13:56:41
1199 Wójt Gminy Lipnik zaprasza do konsultacji projektu „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LIPNIK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2018 ROKU ”. 2017-09-22 14:42:04
1200 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy w Lipniku 2017-09-21 14:53:18
1201 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 września 2017 roku na godz. 10.30. 2017-09-19 08:45:22
1202 Oświadczenie majątkowe Pana Artura Lisa Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożonego na dzień powołania na stanowisko 1.08.2017r. 2017-09-15 09:09:42
1203 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2017-09-14 16:37:08
1204 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 2017-09-14 16:29:27
1205 Oświadczenie Artura Lisa o nie prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy Lipnik. 2017-09-08 08:16:49
1206 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej nr 7/2017 z dnia 31.08.2017 r. 2017-08-31 15:01:14
1207 Uwaga wyjaśnienie z dnia 01.09.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 2017-08-28 14:24:46
1208 Uwaga wyjaśnienie z dnia 01.09.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2017-08-28 13:50:21
1209 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży. 2017-08-28 13:13:19
1210 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa budynku administracyjnego w zakresie przebudowa wejścia głównego i budowa dźwigu osobowego 2017-08-25 11:09:25
1211 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 sierpnia 2107 roku. 2017-08-25 08:07:00
1212 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn.: Rozbudowa budynku administracyjnego w zakresie przebudowa wejścia głównego i budowa dźwigu osobowego 2017-08-16 14:50:38
1213 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 sierpnia 2017 roku na godz. 11.00 2017-08-11 11:29:08
1214 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Rozbudowa budynku administracyjnego w zakresie przebudowa wejścia głównego i budowa dźwigu osobowego 2017-07-31 12:40:50
1215 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik II kwartał 2017 r. 2017-07-25 07:56:01
1216 Zarządzenie nr 53/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 21 lipca 2017 r w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipniku Pani Danucie Polit 2017-07-24 09:13:28
1217 Zaproszenie nr 6/2017 do złożenia oferty cenowej na zakup, dostawę i montaż elementów wyposażenia pracowni tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Lipnik 2017-07-14 14:35:06
1218 Zaproszenie nr 5/2017 do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę do szkoły pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Lipnik 2017-07-14 14:24:20
1219 Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie pn.: Realizacja Gminnego programu usuwania azbestu z terenu Gminy Lipnik - umowa dotacji Nr 69/17 z dnia 09.05.2017 r. 2017-07-03 11:02:21
1220 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. zamówień publicznych i planowania przestrzennego 2017-06-26 14:56:10
1221 Bilanse Gminy Lipnik za 2016 rok 2017-06-22 12:42:16
1222 Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszklnego w Lipniku 2017-06-20 12:27:47
1223 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14.06.2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2017-06-14 09:12:15
1224 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Lipniku 2017-06-07 18:34:13
1225 Oświadczenie majątkowe P. Kazimiery Koneckiej Zastępcy Wójta Gminy Lipnik na dzień odwołania ze stanowiska w związku z przejściem na emeryturę. 2017-06-05 11:47:45
1226 Oświadczenie majątkowe P. Danuty Polit na dzień powołania na stanowisko pełniącej obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku. 2017-06-05 11:40:46
1227 Oświadczenie majątkowe P. Małgorzaty Utnik Oleksiak na dzień odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku. 2017-06-05 10:43:17
1228 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Sabiny Gaweł za rok 2016. 2017-06-02 09:25:35
1229 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Zofii Kryszczyńskiej za rok 2016. 2017-06-01 14:38:30
1230 Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta P. Edyty Klocek za rok 2016. 2017-06-01 14:27:54
1231 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie P. Sebastiana Szymańskiego za rok 2016. 2017-06-01 14:23:40
1232 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół we Wlostowie P.Małgorzaty Krakowiak za rok 2016. 2017-06-01 14:20:17
1233 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku P. Małgorzaty Utnik Oleksiak za rok 2016. 2017-06-01 14:13:50
1234 Oświadczenie majątkowe Kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej P. Grzegorza Paradowskiego za rok 2016. 2017-06-01 14:06:03
1235 Oświadczenie majątkowe Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku za rok 2016. 2017-06-01 13:58:59
1236 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku P. Stańko Danuty za rok 2016. 2017-06-01 13:54:57
1237 Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy P. Zimoląg Magdaleny za rok 2016. 2017-06-01 13:50:26
1238 Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy P.Wojciecha Zdyb za rok 2016. 2017-06-01 13:39:13
1239 Oświadczenie majątkowe P. Koneckiej Kazimiery Zastępcy Wójta Gminy Lipnik za rok 2016. 2017-06-01 13:34:46
1240 Oświadczenie majątkowe P. Józefa Buliry Wójta Gminy Lipnik za rok 2016 składane P. Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 2017-06-01 12:58:37
1241 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 maja 2017 roku. 2017-06-01 10:03:34
1242 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za rok 2016 2017-05-30 10:38:20
1243 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 2017-05-29 12:28:15
1244 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej za 2016 rok 2017-05-29 12:23:33
1245 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Marianny Leśko za rok 2016. 2017-05-26 15:18:21
1246 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Heleny Sierpniak za rok 2016. 2017-05-26 15:13:55
1247 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Pani Moniki Kaczor za rok 2016. 2017-05-26 14:57:19
1248 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Stanisława Nowaka za rok 2016. 2017-05-26 14:42:17
1249 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Janusza Kaptura za rok 2016. 2017-05-26 14:37:11
1250 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P.Krzysztofa Krakowiaka za rok 2016. 2017-05-26 14:30:05
1251 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Piotra Barana za rok 2016. 2017-05-26 14:11:29
1252 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Andrzeja Modrasa za rok 2016. 2017-05-26 14:05:48
1253 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik P. Moniki Różyckiej za rok 2016. 2017-05-26 13:41:38
1254 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik P. Anny Sidor za rok 2016 . 2017-05-26 13:37:46
1255 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2016 P. Wiesława Pietraszewskiego. 2017-05-26 09:28:35
1256 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2016 P. Stanisława Mazura - Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku. składane P.Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 2017-05-26 09:19:27
1257 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2016 2017-05-24 15:05:22
1258 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 24 maja 2017 roku na godz. 10.00. 2017-05-18 11:29:53
1259 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku 2017-05-09 10:46:03
1260 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku 2017-05-09 10:39:30
1261 Uchwala Nr 35/2017 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 2017-04-28 15:03:59
1262 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za I kwartał 2017 r. 2017-04-28 13:21:19
1263 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 2017-04-27 11:45:56
1264 Zapytanie ofertowe Nr 4/2017 dotyczące: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2017 2017-04-26 14:43:02
1265 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 kwietnia 2017 r. 2017-04-26 12:44:49
1266 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy w Lipniku 2017-04-24 11:53:20
1267 UWAGA Zmiana z dnia 21.04.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 2017-04-13 12:16:11
1268 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 03.04.2017 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie we Włosowie 2017-04-11 14:45:25
1269 Zapytanie ofertowe nr 3/2017 z dnia 10.04.2017 dotyczące Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gołębiów i Kurów 2017-04-10 13:59:04
1270 Zapytanie ofertowe z dnia 05.04.2017 r. na wykonanie zadania pn.: Zabudowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Lipnik. 2017-04-05 13:03:40
1271 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 marca 2017 roku. 2017-04-05 08:34:55
1272 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.04.2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2017-04-04 14:21:15
1273 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 marca 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Międzygórz 2017-03-31 14:49:23
1274 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy w Lipniku 2017-03-30 15:14:47
1275 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 marca 2017 r. o wydaniu w dniu 30.03.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów. 2017-03-30 14:51:51
1276 Decyzja Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 marca 2017 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów. 2017-03-30 14:37:55
1277 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 marca 2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu: Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik. 2017-03-24 14:54:26
1278 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 24 marca 2017 roku na godz. 11.00. 2017-03-20 10:57:31
1279 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 15.03.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania ecyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2017-03-15 13:55:02
1280 Zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dnia 13.03.2017 na wykonanie dokumentacji dla zadania: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Lipnik. 2017-03-14 12:34:31
1281 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.03.2017 r. w sprawie wydania postanowienia. 2017-03-09 13:40:04
1282 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.03.2017 r. w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 2017-03-09 13:28:41
1283 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 07 marca 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2017-03-07 14:44:45
1284 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 2017-02-28 14:51:39
1285 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23.02.2017 r. o przystąpieniu do aktualizacji projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 2017-02-23 13:24:14
1286 Wieloletia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2017-2029 2017-02-23 12:02:27
1287 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2017 - 2029 2017-02-23 12:00:31
1288 Uchwala Nr 21/2017 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2017 rok 2017-02-23 11:53:55
1289 Uchwala Nr 20/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 2017-02-23 11:50:54
1290 Informacja w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2017-02-13 12:23:49
1291 Uchwały Rady Gminy w Lipniku rok 2017 2017-02-10 20:34:13
1292 Uchwała Nr XXV/195/ 2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na rok 2017. 2017-02-10 08:36:52
1293 Wykaz dziennych opiekunów 2017-02-06 13:23:50
1294 Informacja w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2017-02-03 12:20:08
1295 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2017 roku. 2017-02-02 09:50:34
1296 Otwarty konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 2017-01-31 14:16:52
1297 Podstawowa kwota dotacji na 2017 rok 2017-01-30 14:34:42
1298 Informacja o wyniku przetargu ograniczonego 2017-01-27 14:09:47
1299 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 stycznia 2017 roku na godz. 9.00. 2017-01-17 14:28:39
1300 Informacja o nieruchomościach gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2017-01-09 14:41:17
1301 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2016 roku. 2017-01-04 09:17:09
1302 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Gołębiów 2017-01-03 09:41:41
1303 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 2016-12-28 13:08:32
1304 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 grudnia 2016 roku na godz. 10.00 2016-12-22 14:08:30
1305 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we Włostowie 2016-12-20 15:00:36
1306 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 14 grudnia 2016r. 2016-12-16 14:11:58
1307 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 14 grudnia 2016 roku na godz. 10.30. 2016-12-09 12:45:34
1308 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o wykonanie zadania pt Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego 2016-12-06 15:01:35
1309 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za III kwartał 2016 r. 2016-11-30 08:44:40
1310 Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na rok 2017 2016-11-29 08:40:58
1311 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku 2016-11-29 08:02:39
1312 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2015 złożona przez Klocek Edytę . 2016-11-25 09:05:10
1313 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2015 radnego gminy Krakowiak Krzysztof 2016-11-25 09:00:35
1314 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2015 radnej gminy Marianny Leśko. 2016-11-25 08:45:48
1315 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 listopad 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2016-11-18 14:25:09
1316 Uwaga wyjaśnienia z dnia 23.11.2016 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami) Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro 2016-11-18 13:55:47
1317 Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2016-11-17 09:12:46
1318 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14.11.2016 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 2016-11-14 13:57:15
1319 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 listopada 2016 roku . 2016-11-14 11:08:58
1320 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 31.10.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Adamowie 2016-11-09 09:52:38
1321 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont drogi gminnej nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450mb od km 1+818 do km 3+268 2016-11-04 15:07:32
1322 Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2016-11-04 14:49:22
1323 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2016-11-03 13:14:38
1324 Zaproszenie na sesje Rady Gminy w Lipniku na dzień 7 listopada 2016 roku na godz. 10.00 2016-10-28 15:06:34
1325 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości 2016-10-26 09:47:02
1326 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pt: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Usarzowie na działce 435 na odcinku 590 mb od km 0+000 do km O + 590 2016-10-21 11:46:50
1327 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za pierwsze półrocze 2016 roku 2016-10-17 08:54:42
1328 Uchwala Nr 63/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2016 roku 2016-10-17 08:28:59
1329 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14.10.2016 r. o przystąpieniu do opracowania projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 2016-10-14 13:42:34
1330 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków kłęsk żywiołowych. 2016-10-12 15:17:33
1331 Informacja z sesji otwarcia ofert dot. zadania Remont drogi gminnej nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450mb od km 1+818 do km 3+268 2016-10-11 12:40:35
1332 Wyjaśnienie P. Mazur Stanisław do oświadczenia majątkowego 2015r. 2016-10-11 10:11:32
1333 Wyjaśnienie P.J.Buliry do oświadczenia majątkowego 2015r. 2016-10-11 10:04:22
1334 Informacja z sesji otwarcia ofert dot. zadania Przebudowa dróg na terenie Gminy Lipnik 2016-10-07 16:25:23
1335 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 15.09.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Żurawnikach 2016-10-04 13:21:34
1336 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 20 września 2016 roku. 2016-10-03 12:10:04
1337 Uwaga wyjaśnienie z dnia 06.10.2016 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450mb od km 1+818 do km 3+268 2016-09-26 14:29:49
1338 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Lipnik 2016-09-23 14:26:57
1339 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 20 wrzesnia 2016 roku na godz. 10.00. 2016-09-19 08:27:00
1340 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 sierpnia 2016 roku. 2016-09-14 12:27:39
1341 Informacja o nieruchomościach do wydzierżawienia 2016-09-09 15:13:44
1342 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r. 2016-09-05 12:47:11
1343 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach swierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560 mb. od km 0+000 do km 1+560 2016-08-31 13:11:18
1344 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30.08.2016 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560 mb. od km 0+000 do km 1+560 2016-08-31 13:07:41
1345 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 31 sierpnia 2016 roku. 2016-08-26 11:08:07
1346 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 01.08.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Zachoiniu 2016-08-10 14:45:33
1347 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku 2016-08-09 14:18:10
1348 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za II kwartał 2016 r. 2016-08-09 14:15:57
1349 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku 2016-08-09 14:14:50
1350 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: postępowania o wykonanie zadania pt. Zakup przezroczystych urn wyborczych dla Urzędu Gminy w Lipniku 2016-07-21 09:44:09
1351 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. dowodów osobistych w Urzędzie Gminy w Lipniku 2016-07-19 14:30:16
1352 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 lipca 2016 roku. 2016-07-11 13:33:57
1353 Zastępca Wójta 2016-07-11 10:09:08
1354 Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Przebudowa pomieszczeń w budynku OSP w Łownicy oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe 2016-07-11 09:34:20
1355 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 7 lipca 2016 roku. 2016-07-01 14:34:55
1356 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 10.06.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Studziankach 2016-07-01 09:41:13
1357 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2016-06-30 14:33:02
1358 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. dowodów osobistych w Urzędzie Gminy w Lipniku 2016-06-29 14:45:24
1359 Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: Zakup przezroczystych urn wyborczych dla Urzędu Gminy w Lipniku 2016-06-28 13:56:42
1360 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 10.06.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Leszczkowie 2016-06-24 08:11:13
1361 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 17.06.2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch chlewni na działce ewidencyjnej o nr 371 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik 2016-06-17 14:38:44
1362 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch chlewni na działce ewidencyjnej o nr 371 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik. 2016-06-17 14:28:23
1363 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu w dniu 16.06.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268 2016-06-16 14:43:01
1364 Decyzja Wójta Gminy Lipnik z dnia 16.06.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268 2016-06-16 14:35:20
1365 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 maja 2016 roku. 2016-06-09 10:13:54
1366 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03.06.2016 o wydaniu w dniu 03.06.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 1430 mb. od km 0+000 do km 1+430. 2016-06-03 15:12:47
1367 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 1430 mb. od km 0+000 do km 1+430 2016-06-03 15:06:32
1368 Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej Nr ewidencyjnymi 297/1 o pow. 0,39 ha położonej w Swojkowie 2016-05-31 14:52:18
1369 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31.05.2016 w sprawie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie 2016-05-31 13:42:42
1370 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku na podstawie art. 37. ust. 1 pkt. 2lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 2016-05-31 10:24:13
1371 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 20.05.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Męczennicach 2016-05-30 14:51:27
1372 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Lipnik 2016-05-20 14:23:56
1373 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 maja 2016 roku . 2016-05-19 13:59:10
1374 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Sidor Anny za rok 2015. 2016-05-19 07:57:16
1375 Oświadczenie P.Koneckiej Kazimiery o nie prowadzeniu działalności gospodarczej. 2016-05-19 07:49:00
1376 Oświadczenie majątkowe za rok 2015 Wójta Gminy Lipnik P. Józefa Buliry składane P. Wojewodzie Swiętokrzyskiemu. 2016-05-17 14:58:34
1377 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Janusza Kaptura składane za rok 2015. 2016-05-17 14:32:07
1378 Oświadczenie majątkowe Edyty Klocek za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 2016-05-17 11:45:27
1379 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół we Włostowie Małgorzaty Krakowiak za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 2016-05-17 11:26:00
1380 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku Małgorzaty Utnik - Oleksiak za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 2016-05-17 11:20:28
1381 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie Sebastiana Szymańskiego za rok 2015 składanego Wójtowi Gminy Lipnik. 2016-05-17 11:09:06
1382 Oświadczenie majątkowe Kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku Grzegorza Paradowskiego za rok 2015 złożonego Wójtowi Gminy Lipnik. 2016-05-17 10:27:01
1383 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku P. Stańko Danuty za rok 2015 złożone P. Wójtowi Gminy Lipnik. 2016-05-17 09:20:19
1384 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku za rok 2015 złożone P. Wójtowi Gminy Lipnik. 2016-05-17 09:15:27
1385 Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Lipnik Zdyb Wojciech za rok 2015 złożone P. Wójtowi Gminy Lipnik. 2016-05-17 09:06:32
1386 Oświadczenie majątkowe Zimoląg Magdaleny Skarbnika Gminy Lipnik za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 2016-05-17 08:55:35
1387 Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy z Lipnik Pani Koneckiej Kazimiery za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 2016-05-17 08:48:35
1388 Oświadczenie majątkowe Pani Koneckiej Kazimiery Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożone Wójtowi Gminy na dzień powołania na stanowisko. 2016-05-17 08:36:15
1389 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16.05.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowościach Słabuszewice i Żurawniki 2016-05-16 13:00:31
1390 Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie: REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY LIPNIK 2016-05-12 14:10:49
1391 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Leśko Marianna za rok 2015. 2016-05-12 14:02:31
1392 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Sierpniak Helena za rok 2015. 2016-05-12 13:58:29
1393 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik- Przewodniczącego Rady Gminy P. Mazur Stanisław za rok 2015 składane P. Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 2016-05-12 13:42:42
1394 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Kaczor Edyta za rok 2015. 2016-05-12 13:32:20
1395 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Różycka Monika za rok 2015. 2016-05-12 13:24:50
1396 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Kryszczyńska Zofia za rok 2015. 2016-05-12 13:20:40
1397 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Gaweł Sabina za rok 2015. 2016-05-12 13:17:23
1398 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Stanisław Nowak za rok 2015. 2016-05-12 13:12:17
1399 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za I kwartał 2016 r. 2016-05-12 12:01:33
1400 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pt.: Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2016-05-12 11:41:38
1401 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Andrzej Modras za rok 2015. 2016-05-12 10:51:03
1402 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Piotr Baran za rok 2015. 2016-05-12 10:48:02
1403 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Krakowiak Krzysztof za rok 2015. 2016-05-12 10:45:00
1404 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Wiesław Pietraszewski za rok 2015 . 2016-05-12 10:41:57
1405 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 04.05.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Malżynie 2016-05-11 09:35:20
1406 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.05.2016 r. dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268 2016-05-09 13:54:19
1407 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.05.2016 2016-05-04 14:51:08
1408 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2016-04-22 14:55:38
1409 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr. 297/1 o pow. 0,39 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Swojków 2016-04-22 14:39:40
1410 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2015 2016-04-22 13:07:47
1411 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za IV kwartał 2015 r. 2016-04-20 07:52:33
1412 Uchwała nr 29/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 2016-04-20 07:49:54
1413 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 11.04.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Słoptowie 2016-04-19 12:40:12
1414 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 11.04.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Sternalicach 2016-04-19 12:37:37
1415 Zawiadmienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2016 2016-04-07 12:39:42
1416 Uchwała nr 20/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie opinii o praidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 2016-03-31 08:41:22
1417 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 14.03.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Malicach Kościelnych 2016-03-29 11:28:24
1418 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 1430 mb. od km 0+000 do km 1+430”. 2016-03-24 11:22:27
1419 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 15.03.2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Słabuszewicach. 2016-03-23 14:42:56
1420 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268”. 2016-03-23 14:37:18
1421 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560 mb. od km 0+000 do km 1+560”. 2016-03-22 14:13:37
1422 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku 2016-03-18 14:32:06
1423 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr, nr, 25/1, 25/2 o pow. 3,89 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 2016-03-10 12:39:45
1424 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o wykonanie zadania pt. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipnik 2016-03-10 11:22:19
1425 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2016 2016-03-10 10:39:06
1426 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.03.2016 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Ublinek 2016-03-04 11:00:18
1427 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.03.2016 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Międzygórz 2016-03-04 08:04:15
1428 Grudzień 2014 2016-03-03 08:53:40
1429 Listopad 2014 2016-03-03 08:53:10
1430 Październik 2014 2016-03-03 08:52:42
1431 Wrzesień 2014 2016-03-03 08:52:06
1432 Sierpień 2014 2016-03-03 08:51:39
1433 Lipiec 2014 2016-03-03 08:51:14
1434 Czerwiec 2014 2016-03-03 08:50:06
1435 Maj 2014 2016-03-03 08:49:37
1436 Kwiecień 2014 2016-03-03 08:49:14
1437 Marzec 2014 2016-03-03 08:48:29
1438 Luty 2014 2016-03-03 08:47:55
1439 Styczeń 2014 2016-03-03 08:47:05
1440 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 luty 2016 roku. 2016-03-02 09:46:05
1441 Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 2016-02-26 15:09:35
1442 Grudzień 2013 2016-02-25 14:56:12
1443 Listopad 2013 2016-02-25 14:55:43
1444 Październik 2013 2016-02-25 14:54:49
1445 Wrzesień 2013 2016-02-25 14:54:23
1446 Sierpień 2013 2016-02-25 14:53:58
1447 Lipiec 2013 2016-02-25 14:53:29
1448 Czerwiec 2013 2016-02-25 14:52:48
1449 Maj 2013 2016-02-25 14:52:12
1450 Kwiecień 2013 2016-02-25 14:49:25
1451 Marzec 2013 2016-02-25 14:46:53
1452 Luty 2013 2016-02-25 14:41:53
1453 Styczeń 2013 2016-02-25 14:39:28
1454 Grudzień 2012 2016-02-25 14:07:15
1455 Listopad 2012 2016-02-25 14:06:27
1456 Październik 2012 2016-02-25 14:05:53
1457 Wrzesień 2012 2016-02-25 14:04:03
1458 Sierpień 2012 2016-02-25 14:02:54
1459 Lipiec 2012 2016-02-25 14:02:08
1460 Czerwiec 2012 2016-02-25 12:08:16
1461 Maj 2012 2016-02-25 12:03:43
1462 Kwiecień 2012 2016-02-25 11:51:46
1463 Marzec 2012 2016-02-25 11:48:38
1464 Luty 2012 2016-02-25 11:33:40
1465 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 luty 2016 roku. 2016-02-24 08:04:17
1466 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 08.02.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie. 2016-02-23 14:56:25
1467 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipnik w 2016 roku 2016-02-17 16:42:56
1468 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 2016-02-11 12:41:50
1469 Uchwały Rady Gminy w Lipniku rok 2016 2016-02-09 09:08:30
1470 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 stycznia 2016 roku. 2016-02-03 14:25:41
1471 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o wykonanie zadania pt. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy LIPNIK 2016-02-02 13:38:29
1472 Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 2016-02-02 13:33:29
1473 Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Lipnik jest organem prowadzącym 2016-01-28 13:23:09
1474 Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji przebudowa obiektów mostowych o nr ew. (JNI) 30000627 w km 0+706 i o nr ew. (JNI) 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T relacji Męczennice-Słabuszewice– Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów, Męczennice i Malice Kościelne w km 0+700-4+955km odc. dł. 4.255km gm. Lipnik 2016-01-28 12:35:00
1475 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla dróg powiatowych 2016-01-28 12:10:36
1476 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Międzygórz 2016-01-26 14:58:30
1477 Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 2016-01-21 14:56:13
1478 Karty informacyjne 2016 2016-01-21 13:11:25
1479 Uchwała Nr 137/2015 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 2016-2029 2016-01-20 08:21:10
1480 Uchwała Nr 138/2015 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Lipnik na 2016 rok 2016-01-20 07:54:52
1481 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Ublinek 2016-01-12 14:58:04
1482 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 2016-01-12 14:44:37
1483 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 27 stycznia 2016 roku na godz. 11.00. 2016-01-12 13:15:35
1484 Decyzja Wójta Gminy Lipnik o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km 2016-01-11 14:46:56
1485 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11.01.2016 o wydaniu w dniu 08.01.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2016-01-11 13:30:47
1486 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2015 roku . 2016-01-07 11:18:20
1487 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05.01.2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km 2016-01-05 14:57:35
1488 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05.01.2016 w sprawie wydania postanowienia nr RG-IV. 6220.5.2015/2016 2016-01-05 14:54:57
1489 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05.01.2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2016-01-05 14:22:24
1490 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30.12.2015r. 2015-12-23 08:29:03
1491 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących 2015-12-11 09:07:49
1492 POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km. 2015-12-11 09:03:43
1493 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Kurów 2015-12-09 12:33:03
1494 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2015 roku. 2015-12-08 12:43:03
1495 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01 grudnia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Włostów 2015-12-02 15:14:01
1496 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2015-12-02 15:11:55
1497 Zawiadomienie o wyborze oferty (wyniku licytacji elektronicznej) w postępowaniu na „zakup energii elektrycznej” prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej. 2015-12-02 12:30:13
1498 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 9/2 o pow. 0,1806 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 2015-12-01 12:25:31
1499 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 listopada 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2015-11-30 15:11:18
1500 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego - Uzupełnienie z dnia 11.10.2016 r. 2015-11-24 14:34:02
1501 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 3 grudnia 2015 roku . 2015-11-24 12:03:51
1502 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup Energii Elektrycznej 2015-11-17 12:20:27
1503 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 października 2015 roku. 2015-11-04 08:49:56
1504 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za III kwartał 2015 r. 2015-11-02 15:04:28
1505 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 2015-10-27 14:37:44
1506 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2015-10-23 14:30:24
1507 Zaproszenie na sesję Rady Gminy na dzień 28 października 2015 roku na godz. 11.00. 2015-10-23 09:05:38
1508 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 21.10.2015 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowie chlewni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w miejscowości Kaczyce 60, 27-545 Włostów, Gmina Lipnik, na działkach o numerach ewidencyjnych 245, 271/1 2015-10-21 14:26:15
1509 DECYZJA o umorzeniu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowie chlewni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w miejscowości Kaczyce 60, 27-545 Włostów, Gmina Lipnik, na działkach o numerach ewidencyjnych 245, 271/1 2015-10-21 13:48:39
1510 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za pierwsze półrocze 2015 roku. 2015-10-20 12:08:13
1511 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za II kwartał 2015 r. 2015-10-20 12:03:08
1512 Wieloletia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015 - 2025 2015-10-20 10:14:42
1513 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za I kwartał 2015 r. 2015-10-20 10:11:01
1514 Sprawozdanie Wójta Gminy Lipnik z wykonania budżetu Gminy Lipnik za rok 2014. 2015-10-20 10:07:04
1515 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Przebudowa dróg powodziowych - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Międzygórz na odc. 945 mb 2015-10-19 14:04:24
1516 Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Komunikaty multimedialne PKW 2015-10-19 07:37:34
1517 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.10.2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch chlewni na działkach ewidencyjnych o nr 245, 271/1, 271/2, 272/1 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik. 2015-10-08 15:07:03
1518 Obwiesczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.10.2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch chlewni na działkach ewidencyjnych o nr 245, 271/1, 271/2, 272/1 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik. 2015-10-08 15:01:40
1519 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2015-10-07 12:33:36
1520 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu: Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2016. 2015-10-06 14:56:59
1521 Komunikat 2015-10-05 13:39:22
1522 Zarządzenie Nr 93 / 2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 5 października 2015 roku. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. 2015-10-05 13:26:06
1523 Komunikat o publicznym losowaniu w dniu 5.10.2015 o godz. 10.00 w siedzibie Gminy w Lipniku składów osobowych dwóch Obwodowych Komisji Wyborczych tj. Nr. 3 w Malicach Kościelnych i Nr 4 w Słoptowie. 2015-10-02 15:02:26
1524 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01 października 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Malżyn 2015-10-01 14:31:06
1525 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01 października 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Leszczków 2015-10-01 14:27:31
1526 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Przebudowa dróg powodziowych – Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Międzygórz na odc. 945 mb 2015-10-01 14:03:00
1527 Obwieszczenie Wójta Gminy w Lipniku z dnia 23 września 2015 roku w sprawie podania do wiadomości publicznej wyborców informację o numerach i granicach obwodów glosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-09-30 12:04:49
1528 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 września 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2015-09-22 10:22:56
1529 Uchwały Rady Gminy w Lipniku podjęte na sesji w dniu 14 września 2015 roku . 2015-09-21 14:33:08
1530 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 września 2015 r.o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 2015-09-16 12:57:48
1531 Przebudowa dróg powodziowych - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Międzygórz na odc. 945 mb. 2015-09-16 12:26:56
1532 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 14 września 2015 r. 2015-09-09 12:18:16
1533 INFORMACJA O UZYSKANIU DOTACJI NA ZADANIE: REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY LIPNIK 2015-09-07 13:43:24
1534 Zarządzenie Wójta Gminy Nr 74.2015 z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji d.s referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. 2015-09-04 08:27:46
1535 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków szt. 2 i zasilaniem elektrycznym oraz przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 2015-08-28 12:22:41
1536 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27.08.2015 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków szt. 2 i zasilaniem elektrycznym oraz przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 2015-08-28 12:18:56
1537 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 13 sierpnia 2015 roku. 2015-08-20 11:55:38
1538 Zarządzenie Nr 70 / 2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. 2015-08-13 14:50:28
1539 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 sierpnia 2015 roku o publicznym losowaniu składów Obwodowych Komisji do spraw referendum ogólnokrajowego . 2015-08-10 10:49:13
1540 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Kurów 2015-08-04 09:04:07
1541 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 13 sierpnia 2015 roku . 2015-08-03 13:58:23
1542 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03 sierpnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Słoptów 2015-08-03 11:55:12
1543 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03 sierpnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Malżyn 2015-08-03 11:02:51
1544 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 2015-07-31 14:16:44
1545 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28.07.2015 r. 2015-07-28 10:16:20
1546 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28.07.2015 r. 2015-07-28 10:12:37
1547 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 1290/4 o pow. 0,0752 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 2015-07-27 08:08:52
1548 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 2 873 967,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 72 400,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 801 567,00 zł. 2015-07-16 14:15:31
1549 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 lipca 2015 roku . 2015-07-16 13:38:59
1550 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy w Lipniku z dnia 9 lipca 2015 r Na podstawie art. 6 ust. 5 w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 318) oraz uchwały Nr XXVI /199 /2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Lipnik na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, podaje się do wiadomości publicznej informacje, o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do referendum, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-07-16 13:31:38
1551 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Udzielenie kredytu dlugoterminowego w wysol 2015-07-09 10:21:27
1552 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.07.2015 r. o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól w Lipniku. 2015-07-08 12:02:43
1553 Wzór zgłoszenia kandydata do obwodowej komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym 2015-07-07 13:27:29
1554 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum 2015-07-07 13:19:21
1555 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 9 lipca 2015 roku na godz. 11.00. 2015-07-07 09:37:54
1556 Wybory i referenda 2015-07-02 11:13:42
1557 Uwaga wyjaśnienie z dnia 29.06.2015r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 2 873 967,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 72 400,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 801 567,00 zł. 2015-06-24 10:47:02
1558 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 czerwca 2015 roku . 2015-06-23 11:58:35
1559 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 17 czerwca 2015 roku . 2015-06-15 14:50:42
1560 POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków szt. 2 i zasilaniem elektrycznym oraz przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w miejscowości Włostów, gmina Lipnik”. 2015-06-08 12:47:21
1561 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących 2015-06-08 12:44:15
1562 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 maja 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2015-05-29 15:08:35
1563 Wykaz udzielonej pomocy publicznej za 2014 rok 2015-05-29 11:27:29
1564 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2015-05-29 08:50:07
1565 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik z dnia 27.05.2015 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących 2015-05-27 13:25:52
1566 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2015-05-18 12:22:13
1567 Zarządzenie Nr 35 /2015 Wójta Gminy z dnia 24 kwietnia 2015r w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku . 2015-05-08 09:39:38
1568 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 kwietnia 2015 roku. 2015-05-04 14:55:31
1569 Zarządzenie Nr 30.2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 2015-05-04 09:35:55
1570 Zarządzenie Nr 33.2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie uzupełnienia składu komisji . 2015-05-04 09:30:18
1571 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych. 2015-04-28 15:08:33
1572 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 kwietnia 2015 roku . 2015-04-24 12:35:35
1573 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014 2015-04-23 19:31:40
1574 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 kwietnia 2015 r. 2015-04-23 16:55:01
1575 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 15 kwietnia 2015 roku. 2015-04-22 10:23:34
1576 Zarządzenie Nr 26 / 2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 20 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. 2015-04-21 08:58:43
1577 Informacja o terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. 2015-04-17 08:45:24
1578 Wniosek o udostępnienie spisu wyborców 2015-04-17 08:35:25
1579 Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców Pismo z dnia 15.04.2015 roku Znak ZPOW -603-193/15. 2015-04-17 08:29:50
1580 Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 2015-04-14 14:26:26
1581 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 roku. 2015-04-14 11:06:28
1582 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 15 kwietnia 2015 roku . 2015-04-10 12:27:48
1583 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy w Lipniku z dnia 7 kwietnia 2015 r. 2015-04-09 08:28:08
1584 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 marca 2015 roku . 2015-04-09 07:54:24
1585 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 2015-04-07 20:09:31
1586 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2014 2015-04-03 13:34:26
1587 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 2 kwietnia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - kanalizacja 2015-04-02 14:53:17
1588 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych. 2015-04-02 13:55:59
1589 Uchwała Nr 14/2015 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 2015-04-02 11:01:38
1590 Uchwala Nr 13/2015 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2015 rok 2015-04-02 10:58:02
1591 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki I deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartal 2014roku 2015-04-02 10:53:14
1592 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 2 kwietnia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2015-04-02 10:32:29
1593 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 31 marca 2015 roku . 2015-03-24 12:23:57
1594 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2015 2015-03-23 12:16:15
1595 Ogłoszenie o udzieleniu zamównia na zadanie: Przebudowa drogi gminnej Włostów 13 celem poprawy bezpieczeństwa ruchu 2015-03-23 09:09:46
1596 Uzupełnienie składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipniku 2015-03-20 10:14:27
1597 Kalendarz Wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 roku . 2015-03-20 10:02:13
1598 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 marca 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2015-03-12 14:06:18
1599 Uwaga wyjaśnienia z dnia 24.03.2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 2015-03-12 13:43:27
1600 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. pn. Przebudowa drogi gminnej Włostów 13 celem poprawy bezpieczeństwa ruchu 2015-03-04 16:56:20
1601 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 2015-02-26 11:49:59
1602 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 24 lutego 2015 r. 2015-02-25 08:06:27
1603 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 2015-02-20 14:53:40
1604 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za I półrocze 2014 roku. 2015-02-19 11:59:02
1605 UCHWAŁA NR V / 27 / 2015 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2015 rok 2015-02-19 10:04:15
1606 Uchwały Rady Gminy w Lipniku rok 2015 2015-02-19 09:51:58
1607 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 stycznia 2015 r. 2015-02-19 09:49:56
1608 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipniku z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 2015-02-11 13:20:58
1609 Karty informacyjne 2015 2015-02-11 08:21:03
1610 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 06 lutego 2015 r. 2015-02-06 12:12:23
1611 Uwaga wyjaśnienie z dnia 13.02.2015 r.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi gminnej Włostów 13 celem poprawy bezpieczeństwa ruchu 2015-02-03 14:05:26
1612 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie zmiany zakresu inwestycji dla decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2015-02-00 13:46:36
1613 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o otwartym konkursie ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2015-01-23 09:37:23
1614 Syndyk masy upadłości PBOil CHMIELEWSKI B. Chmielewski i B. Chmielewska Sp. J. ogłasza przetarg na sprzedaż kompleksu nieruchomości po byłej Cukrowni we Włostowie 2015-01-21 08:43:16
1615 Zaproszenie na sesje Rady Gminy w Lipniku na dzień 21 stycznia 2015 roku na godz. 11.00 . 2015-01-13 08:02:11
1616 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt:: Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych. 2015-01-12 13:54:23
1617 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.01.2014 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2015-01-12 13:49:44
1618 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 07 stycznia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 2015-01-07 10:51:33
1619 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2014r. 2015-01-02 08:02:48
1620 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 grudnia 2014 roku 2014-12-30 14:34:14
1621 Uchwały z Sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 9. 12. 2014r. 2014-12-29 14:23:38
1622 Zaproszenie na Sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 .12. 2014r. 2014-12-22 13:16:37
1623 Uwaga wyjaśnienia z dnia 17.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych 2014-12-16 11:35:14
1624 Uchwały z Sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 5.12.2014r. 2014-12-15 10:43:36
1625 Komisja Rewizyjna - 2014 - 2018 2014-12-08 09:40:58
1626 Komisja ds Gospodarki i Finansów - 2014 - 2018 2014-12-08 09:36:35
1627 Komisja Rolnictwa i Handlu 2014 - 2018 2014-12-08 09:32:42
1628 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 9 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Lipniku. 2014-12-05 15:05:36
1629 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 5 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Lipniku. 2014-12-04 14:12:33
1630 Uchwały z sesji inauguracyjnej Rady Gminy w Lipniku w kadencji 2014 -2018 , odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku. 2014-12-02 10:37:46
1631 Zaproszenie na sesję inauguracyjną Rady Gminy w Lipniku w kadencji 2014-2018 zwołaną przez Komisarza Wyborczego Kielce II na dzień 1 grudnia 2014 roku na godz. 14.00. 2014-11-28 08:23:59
1632 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. 2014-11-26 08:40:32
1633 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Prowadzeniu działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów 2014-11-21 14:25:18
1634 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 listopada 2014 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn.: „Prowadzeniu działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów 2014-11-21 14:19:12
1635 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 17 listopada 2014 r. 2014-11-18 14:47:27
1636 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebodowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2014-11-14 14:16:29
1637 Zaproszenie do składania oferty cenowej na realizację zadania: Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie obejmujące zakup sprzętu ICT dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 2014-11-13 14:35:41
1638 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 06 listopada 2014 r. 2014-11-13 14:27:21
1639 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z sesji odbytej w dniu 29 .10.2014 roku. 2014-11-13 13:38:12
1640 Uchwała Rady Gminy z sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2014 roku. 2014-11-13 11:27:41
1641 Zaproszenie na uroczystą i ostatnią w VI kadencji sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 10 listopada 2014 roku . 2014-11-05 10:10:48
1642 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2014-10-31 10:04:03
1643 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 września 2014 roku . 2014-10-28 10:40:47
1644 Obwieszczenie GKW w Lipniku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Lipnik w wyborach do rad gmin rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów,burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 2014-10-28 10:27:16
1645 Obwieszczenie GKW w Lipniku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Lipnik w wyborach do rad gmin rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów,burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 2014-10-28 10:19:52
1646 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 października 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2014-10-28 08:49:38
1647 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 października 2014 roku. 2014-10-27 14:46:07
1648 Uchwała Nr6 _2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 23 października 2014 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 2014-10-24 15:14:00
1649 Uchwała Nr 7_2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 23 października 2014 roku w sprawie przyznania numerów dla list komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 2014-10-24 15:09:21
1650 Zawiadomienie dla pełnomocników komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku . Gminna Komisja Wyborcza w Lipniku informuje ,że w dniu 23 października 2014 roku , o godz. 12.00 , w Urzędzie Gminy w Lipniku na Sali konferencyjnej nr 35 odbędzie się publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych . 2014-10-21 14:49:10
1651 Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie: Realizacja gminnego programu usuwania azbestu z terenu Gminy Lipnik 2014-10-21 09:18:00
1652 Uwaga sprostowanie z dnia 21.10.2014 r. Zapytanie ofertowe na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 2014-10-17 15:10:57
1653 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 października 2014 r. Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVI /199 /2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012 roku w sprawie podziału gminy Lipnik na stałe obwody glosowania i Zarządzenia Nr 94 /2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 16 października 2014 roku w sprawie wyznaczenia siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego podaję do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów ,burmistrzów, i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-17 15:10:01
1654 Informacja Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2014-10-09 12:32:00
1655 Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku 2014-10-06 15:39:54
1656 POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 2014-10-06 15:27:11
1657 Uchwała Nr 2/ 2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 26 września 2014 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 2014-09-26 12:49:12
1658 Uchwała Nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 26 września 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 2014-09-26 12:47:22
1659 Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku 2014-09-26 12:45:14
1660 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 września 2014 roku 2014-09-24 11:18:40
1661 Uwaga wyjaśnienie z dnia 23.09.2014. Zapytanie ofertowe na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie,obejmujące zakup mebli i wyposażenia wypoczynkowego dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 2014-09-19 14:15:32
1662 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 11 września 2014 roku. 2014-09-17 08:50:48
1663 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu „Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2015” 2014-09-16 14:58:43
1664 Zawiadomienie o wyborze najkorzysniejszej oferty na zadanie Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2014-09-12 14:47:04
1665 Zarządzenie Nr 77_2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 4 września 2014 roku w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych , wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 2014-09-11 14:48:05
1666 I N F O R M A C J A WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 4 września 2014 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych związanych z wyborami do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów ,burmistrzów, i prezydentów miast 2014-09-11 14:44:17
1667 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy w Lipniku z dnia 4 września 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości : informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku . 2014-09-11 14:35:05
1668 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 11 września 2014 roku 2014-09-05 13:44:43
1669 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i kalendarz wyborczy . 2014-09-04 08:44:56
1670 Zapytanie ofertowe na realizację zadania: „Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie” obejmujące zakup zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 2014-09-03 14:15:57
1671 Informacje Państwowej Komisji Wyborczej 2014-09-02 13:58:48
1672 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 sierpnia 2014 roku. 2014-08-29 08:49:38
1673 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Lipniku 2014-08-21 14:14:14
1674 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Lipniku 2014-08-21 14:10:47
1675 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Lipniku 2014-08-21 14:02:04
1676 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2014-08-20 13:47:20
1677 Zarządzenie Nr 71 / 2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 82 zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku. 2014-08-19 12:25:25
1678 Zarządzenie Nr 70 / 2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie wskazania pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Lipnik do Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 82 zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku. 2014-08-19 12:18:23
1679 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku zdnia 12 sierpnia 2014 r. 2014-08-14 14:05:31
1680 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 19 sierpnia 2014r.r 2014-08-14 11:22:40
1681 Skład Osobowy Rady Gminy - kadencja 2014 - 2018 2014-08-12 08:50:40
1682 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie. 2014-08-11 14:53:22
1683 Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie oraz termomodernizacja budynku przedszkola we Włostowie. 2014-08-08 15:14:42
1684 Druk - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 7 września 2014 r. 2014-08-08 13:48:40
1685 Zarządzenie Nr 68_ 2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 4 sierpnia 2014 r w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych. 2014-08-08 12:21:40
1686 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 12 sierpnia 2014 roku. 2014-08-08 12:02:27
1687 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Lipnik z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. 2014-08-07 13:41:21
1688 Obwieszczenie PKW z dnia 30 czerwca 2014 roku o postanowieniu Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP 2014-08-07 13:21:59
1689 Postanowienie Prezydenta RP z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 2014-08-07 13:14:04
1690 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ruin zamku w miejscowości Międzygórz. 2014-08-06 12:01:12
1691 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont i modernizacja świetlicy w miejscowości Leszczków. 2014-08-06 11:56:31
1692 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipniku. 2014-08-04 14:06:44
1693 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie oraz termomodernizacja budynku przedszkola we Włostowie. 2014-08-01 11:16:01
1694 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie 2014-08-01 11:10:59
1695 Zapytanie ofertowe z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące zadania: Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 2014-07-31 12:15:36
1696 Unieważnienie zapytania ofertowego na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 2014-07-28 11:29:58
1697 Uwaga wyjaśnienia z dnia 01.08.2014r. Ogłoszenie z dnia 23.07.2014 r. o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie 2014-07-23 18:20:12
1698 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie, ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.07.2014 r 2014-07-23 17:37:13
1699 Unieważnione dnia 28.07.2014 r. Zapytanie ofertowe na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 2014-07-22 14:01:07
1700 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 07.07.2014 roku. 2014-07-21 10:53:09
1701 Ogłoszenie o unieważnieniu I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr ew.14/7 o pow.0,0838 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik 2014-07-17 15:11:11
1702 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Lipnik. 2014-07-15 13:20:54
1703 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ruin zamku w miejscowości Międzygórz 2014-07-09 13:08:03
1704 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont i modernizacja świetlicy w miejscowości Leszczków 2014-07-09 13:02:27
1705 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Lipniku 2014-07-08 14:02:34
1706 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Lipniku 2014-07-08 13:40:29
1707 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Lipniku 2014-07-08 13:28:07
1708 Uwaga wyjaśnienie z dnia 21.07.2014 r. !!! Ogłoszenie z dnia 08.07.2014 r. o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipniku 2014-07-08 13:01:31
1709 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkól w Lipniku. 2014-07-08 12:35:50
1710 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Malicach Kościelnych 2014-07-08 12:28:07
1711 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno wypoczynkowej w miejscowości Lipnik 2014-07-08 12:22:54
1712 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie 2014-07-07 21:12:56
1713 Uwaga wyjaśnienie z dnia 15.07.2014 r. !!!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie oraz termomodernizacja budynku przedszkola we Włostowie 2014-07-04 14:13:15
1714 Uwaga Wyjaśnienie !!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie 2014-07-04 13:41:17
1715 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 7 lipca 2014 roku . 2014-07-03 12:43:33
1716 Zaproszenie do składania oferty cenowej na realizację zadania: Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 2014-07-02 12:41:40
1717 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. udowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 2014-06-20 14:47:29
1718 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej w miejscowości Lipnik. 2014-06-12 13:31:56
1719 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 2014-06-11 13:41:46
1720 UWAGA!!! Przetarg unieważniony w dniu 17.07.2014 r. Wójt Gminy w Lipniku ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 14/7 o pow. 0,0838 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 2014-06-10 13:47:56
1721 informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 09 czerwca 2014 roku 2014-06-09 15:02:23
1722 UWAGA !!! Wyjaśnienia i zmiana terminu składania ofert z dnia 20.06.2014!!!Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipniku 2014-06-09 14:34:50
1723 UWAGA!!! Wyjaśnienie z dnia 20.06.2014r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Malicach Kościelnych 2014-06-09 14:19:37
1724 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Przesył energii elektrycznej 2014-06-06 14:35:26
1725 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2014-06-06 14:33:21
1726 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30.05.2014 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Kaczyce-Grocholice i Swojków gmina Lipnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2014-06-05 08:36:05
1727 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 maja 2014 roku . 2014-06-04 13:52:17
1728 Sprawozdania finansowe za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 2014-06-04 10:51:48
1729 Wykaz udzielonej pomocy publicznej za 2013 rok 2014-06-04 10:18:59
1730 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na 27 maja 2014 roku na godz. 10.00. w siedzibe Urzędu Gminy w Lipniku. 2014-05-20 08:35:25
1731 ZARZĄDZENIE Nr 44 / 2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 maja 2014. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Słoptowie . 2014-05-19 12:21:16
1732 ZARZĄDZENIE Nr 43 / 2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Słoptowie . 2014-05-19 12:17:52
1733 Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 16. 05. 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku usługowego - Ośrodka Zdrowia wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych i zewnętrznych (wod. - kan., c.o., pompy ciepła instalacji fotowoltaicznych i instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacji budynku 2014-05-16 14:53:20
1734 Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 16. 05. 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku oświatowego - Zespołu Szkół w Lipniku wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych i zewnętrznych (wod. - kan., c.o., pomp ciepła, instalacji solarnych fotowoltaicznych, rekuperacji i instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacji 2014-05-16 14:51:41
1735 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014 2014-05-13 15:08:03
1736 Zarządzenie Nr 40_2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie uzupełnienia skałdu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Lipniku . 2014-05-09 12:45:49
1737 Zarządzenie Nr 39_2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie stwierdzenia wygasnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Lipniku . 2014-05-09 12:40:20
1738 Uwaga wyjaśnienia z dnia 21.05.2014 r. !! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym z dnia 09.05.2014 pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 2014-05-09 12:33:45
1739 Zarządzenie Nr 36_2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. 2014-05-08 13:22:42
1740 Ogłoszenie o udostępnieniu do wglądu w Urzędzie Gminy w Lipniku spisu wyborców 2014-05-05 13:51:21
1741 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 2014-05-05 10:48:02
1742 Obwieszczenie PKW z dnia 24 lutego 2014 roku o zarządzeniu przez Prezydenta RP wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych . Kalendarz wyborczy dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 roku . 2014-04-28 15:03:44
1743 Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń do komisji wyborczych . 2014-04-28 14:13:43
1744 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2013 2014-04-25 14:58:59
1745 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2014-04-25 14:52:38
1746 Informacja Wójta Gminy w Lipniku 2014-04-25 14:52:32
1747 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014 2014-04-25 13:51:24
1748 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 kwietnia 2014 r. 2014-04-25 13:17:14
1749 Uwaga!!! Unieważnienie przetargu - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 2014-04-16 12:22:05
1750 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 2014-04-10 09:50:40
1751 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Kurów gmina Lipnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2014-04-04 13:59:59
1752 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Włostów gmina Lipnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2014-04-04 13:56:29
1753 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2014-04-02 11:54:18
1754 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2014 roku . 2014-04-02 08:52:48
1755 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia 2014-03-28 14:59:30
1756 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane - Remont drogi gminnej nr 337036 T Kurów - Gołębiów 2014-03-26 09:55:52
1757 UWAGA WYJAŚNIENIE z dnia 02 .04.2014 -Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 2014-03-20 11:44:02
1758 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont drogi gminnej nr 337036 T Kurów - Gołębiów 2014-03-18 18:08:08
1759 Zaproszenie na Sesje Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 marca 2014 roku. 2014-03-18 13:41:04
1760 Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy w Lipnik z dnia 12 marca 2014r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej . 2014-03-13 12:56:58
1761 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2014-03-13 12:44:45
1762 Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr, 25/1 i 25/2 o łącznej pow. 3,8900 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 2014-03-13 12:37:55
1763 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 marca 2014 roku. 2014-03-11 08:21:38
1764 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 2014-03-10 14:51:51
1765 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej nr 337036 T Kurów - Gołębiów 2014-02-28 12:04:50
1766 Uchwała Nr XLII / 360 / 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipnik na rok 2014. 2014-02-28 11:54:03
1767 Sprawozdania finansowe za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 2014-02-28 11:27:23
1768 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2014-02-27 15:03:18
1769 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 3 marca 2014 roku 2014-02-25 13:37:55
1770 ZS Włostów 2014-02-21 07:33:48
1771 ZS Lipnik 2014-02-21 07:33:04
1772 ZGK 2014-02-21 07:31:58
1773 Biblioteka 2014-02-21 07:29:52
1774 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 2014-02-18 08:36:32
1775 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu z dnia 14 lutego 2014 r. 2014-02-14 15:01:57
1776 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2014-02-14 10:08:28
1777 Uchwały Rady Gminy w Lipniku rok 2014 2014-02-14 09:56:23
1778 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2014-02-14 07:45:37
1779 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku Radca Prawny 1/2 etatu 2014-02-13 10:19:20
1780 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 stycznia 2014 roku. 2014-02-11 13:45:29
1781 Komisja Ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 2014 - 2018 2014-02-08 09:35:16
1782 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia 2014-02-05 17:06:34
1783 Karty informacyjne 2014 2014-02-05 08:27:42
1784 Informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za IV kwartał 2013 r. 2014-01-31 15:10:24
1785 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamienirzenia: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na działce nr ew. 210 w miejscowości Kurów gm. Lipnik. Z dnia 29.01.2014 r. nr RG-I.6733.7.2013.2014 dla Gminy Lipnik, 27-540 Lipnik 20. 2014-01-29 13:58:53
1786 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 stycznia 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamienierza: Wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych (wod. – kan., co, pomp ciepła, instalacji solarnych i fotowoltanicznych, rekuperacji, instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacja budynku na działce nrew. 102/5 w miejscowości Malice Kościelne gmina Lipnik 2014-01-29 13:52:28
1787 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 stycznia 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia pn .Rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych (wod.-kan., co, pomp ciepła, instalacji solarnych i fotowoltanicznych, rekuperacji, instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół na działce nr ew. 353 w miejscowości Lipnik, gmina Lipnik 2014-01-29 13:42:07
1788 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Radca prawny ½ etatu w Urzędzie Gminy w Lipniku 2014-01-24 13:33:00
1789 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 stycznia 2014 r. 2014-01-22 13:48:57
1790 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr,907 o łącznej pow.0,49 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik 2014-01-17 09:24:35
1791 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. :Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz 2014-01-17 09:21:27
1792 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 16.01.2013 w sprawie wywieszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2014-01-16 15:09:14
1793 Przetarg unieważniony dnia 14.02.2014 r. - Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 1289/3 o pow. 0,0598 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 2014-01-16 14:45:11
1794 Uchwała Nr 100/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Lipnik na 2014 rok 2014-01-14 07:30:10
1795 Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego pn. Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego 2014-01-09 10:20:47
1796 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2013 roku. 2014-01-07 14:27:57
1797 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 grudnia 2013 roku. 2013-12-23 10:20:48
1798 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 grudnia 2013 r. 2013-12-23 10:12:43
1799 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu publicznym pn. Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego 2013-12-20 11:17:46
1800 OBWIESZCZENIE z dnia 18 grudnia 2013r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2013-12-18 13:59:37
1801 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 2013-12-12 09:42:13
1802 Uchwała Nr 102/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2014 rok 2013-12-12 08:32:28
1803 Bilanse gminy Lipnik za 2012 rok 2013-12-12 07:59:31
1804 Bilanse gminy Lipnik za 2011 rok 2013-12-12 07:54:14
1805 Bilanse gminy Lipnik za 2010 rok 2013-12-12 07:52:01
1806 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 19 grudnia 2013 r. 2013-12-11 14:04:48
1807 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadnie pn. Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz 2013-12-05 13:29:23
1808 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 listopada 2013 roku. 2013-11-29 11:23:45
1809 Wieloletia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014 - 2023 2013-11-27 07:36:07
1810 ZARZĄDZENIE Nr 116/2013 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na rok 2014. 2013-11-27 07:31:19
1811 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr,nr 25/1 i 25/2 o łącznej pow.3,8900 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów przeznaczonej do sprzedaży. 2013-11-26 12:36:44
1812 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr. 907 o łącznej pow.0,49 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów przeznaczonej do sprzedaży 2013-11-26 12:23:24
1813 Powtórne zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na Zakup energii elektrycznej 2013-11-22 14:35:37
1814 Zawiadomienie o wyborze oferty (wyniku licytacji elektrronicznej) w postępowaniu na Zakup energii elektrycznej 2013-11-21 13:42:49
1815 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz 2013-11-18 12:30:03
1816 Informacja Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu o nr ewidencyjnym 1289/3 położonej w miejscowości Włostów, stanowiących własność Gminy Lipnik. 2013-11-18 09:50:33
1817 Informacja Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej o nr ewidencyjnym 167/21 i nr 167/13 położonej w miejscowości Włostów, stanowiących własność Gminy Lipnik. 2013-11-18 09:45:29
1818 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 listopada 2013r. 2013-11-14 12:01:52
1819 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej Nr ewidencyjnymi 14/14 o pow. 0,0843 ha położoną w Lipniku KW Nr 29782 2013-11-08 07:49:22
1820 INFORMACJA O UZYSKANIU DOTACJI NA ZADANIE: REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY LIPNIK 2013-11-07 17:40:46
1821 Uwaga Wyjaśnienie z dnia 05.12.2013 !!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego. 2013-11-07 16:41:50
1822 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 540 w Kurowie 2013-11-05 09:07:48
1823 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie. 2013-11-05 09:05:42
1824 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2013 r. 2013-10-30 14:21:16
1825 Korekta sprawozdania rocznego Rb-NDS za 2012 rok 2013-10-30 14:19:14
1826 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2012 rok. 2013-10-30 13:34:37
1827 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 2013-10-30 11:34:29
1828 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 października 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2013-10-28 14:40:28
1829 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 października 2013 roku. 2013-10-28 14:34:14
1830 Uwaga!!! Zmiana ogłoszenia o zamówieniu publicznym i wyjaśnienia do zamówienia pn. Zakup energii elektrycznej 2013-10-28 12:00:25
1831 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2013-10-28 11:37:04
1832 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 540 w Kurowie 2013-10-23 10:29:12
1833 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: pn. Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie. 2013-10-23 10:26:13
1834 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 2013-10-14 14:18:14
1835 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 października 2013r. 2013-10-10 14:26:34
1836 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaialnosci pożytku publicznego i o wolontariacie, 2013-10-07 12:17:04
1837 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie. 2013-10-01 13:54:03
1838 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 540 w Kurowie 2013-10-01 13:29:35
1839 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 września 2013r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2013-09-26 14:58:02
1840 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 września 2013r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2013-09-26 14:53:42
1841 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 2013-09-26 13:26:16
1842 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 wrzesnia 2013 roku. 2013-09-26 12:58:16
1843 Uwaga Wyjaśnienie z dnia 24.10.2013 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr, 14/14 o łącznej pow. 0,0843 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik przeznaczonej do sprzedaży 2013-09-24 20:03:52
1844 Uwaga Wyjaśnienia !!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Lipnik. 2013-09-23 13:25:37
1845 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 17 września 2013 r. 2013-09-11 09:47:25
1846 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów. 2013-09-06 13:19:15
1847 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 660 w Międzygórzu 2013-09-06 13:17:33
1848 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działek 665, 666 w m. Międzygórz 2013-09-06 13:15:54
1849 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 09 sierpnia 2013 roku . 2013-09-02 09:23:56
1850 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 lipca 2013 roku . 2013-09-02 08:27:44
1851 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia. 2013-08-27 20:13:33
1852 Informacja z dnia 2013-08-22 o unieważnieniu postępowania dot. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 2013-08-22 14:31:29
1853 Marzec 2010 2013-08-20 14:29:27
1854 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 sierpnia 2013 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: „Prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów” na działce nr ewidencyjny 142/3 w miejscowości Lipnik 2013-08-20 13:30:53
1855 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 sierpnia 2013 roku dot. przedsięwzięcia polegającego na: „ Prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów” na działce o nr ewid. 142/3 w miejscowości Lipnik. 2013-08-20 13:25:38
1856 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik z dnia 5 sierpnia 2013 r.w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2013-08-19 14:06:52
1857 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2013-08-16 13:51:40
1858 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2013-08-16 13:49:15
1859 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2013-08-16 13:45:03
1860 Ogłoszenie z dnia 2013-08-14 o zamówieniu publicznym pn. : Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 2013-08-14 14:41:55
1861 Informacja o unieważnieniu postępowania dot. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 2013-08-12 14:14:47
1862 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 660 w Międzygórzu 2013-08-09 14:08:17
1863 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działek 665, 666 w m. Międzygórz” 2013-08-09 14:00:48
1864 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów 2013-08-09 08:49:55
1865 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2013-08-09 08:08:10
1866 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 02.08.2013 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie zna 2013-08-09 08:02:55
1867 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 02.08.2013 o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2013-08-09 07:57:10
1868 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 r. 2013-08-07 13:17:41
1869 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 9 sierpnia 2013 r. 2013-08-05 13:32:54
1870 Uwaga wyjaśnienie!!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 2013-07-29 11:35:22
1871 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w LIpniku na dzień 23 lipca 2013 r. 2013-07-17 11:34:31
1872 Postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 2013-07-15 14:16:30
1873 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie wywieszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2013-07-08 13:47:00
1874 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. : Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 660 w Międzygórzu 2013-07-01 13:26:15
1875 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. : Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działek 665, 666 w m. Międzygórz 2013-07-01 13:21:22
1876 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów 2013-07-01 11:05:52
1877 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwca 2013 roku 2013-06-27 14:51:04
1878 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 04 czerwca 2013 roku 2013-06-27 08:36:41
1879 Zarządzenie Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2013-06-24 12:57:57
1880 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2013-06-24 12:28:57
1881 Ogłoszenie i udzieleniu zamówienia na zadanie Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 2013-06-20 11:55:56
1882 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2013-06-04 15:16:45
1883 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów 2013-06-04 15:14:27
1884 Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 3 zadania: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 2013-06-04 14:30:31
1885 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 czerwca 2013 r. 2013-05-28 09:26:43
1886 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 czerwca 2013 r. 2013-05-28 09:25:18
1887 Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa chlewni do prowadzenia tuczu trzody chlewnej w Gospodarstwie Rolnym Zdzisław Podsiadły w miejscowości Kaczyce 2013-05-24 15:05:10
1888 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa chlewni do prowadzenia tuczu trzody chlewnej w Go 2013-05-24 14:59:19
1889 Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2013-05-22 16:20:39
1890 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Prowadzenie działalności w ramach magazynowania oraz segre 2013-05-20 08:46:32
1891 Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Prowadzenie działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów 2013-05-20 08:41:24
1892 Sprawozdanie Wójta Gminy Lipnik z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2012 2013-05-16 08:59:28
1893 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2013-05-14 14:09:10
1894 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie Budowa na terenie Gminy Lipnik elektrowni wiatrowych o mocy 31,5 MW wraz z punktami zasilania (PZ1,PZ2,PZ3) sieci kablowej o napięciu 30 kV i 0,4 kV 2013-05-14 07:34:07
1895 Postanowienie o wszczęciu postępowania Budowa na terenie Gminy Lipnik elektrowni wiatrowych o mocy 31,5 MW wraz z punktami zasilania (PZ1,PZ2,PZ3) sieci kablowej o napięciu 30 kV i 0,4 kV oraz dróg i placów dojazdowych 2013-05-14 07:28:18
1896 Decyzja o umorzeniu postępowania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipnik zlokalizowana na działkach o nr ewidencyjnym 2013-05-14 07:23:19
1897 Polityka prywatności 2013-05-10 11:09:26
1898 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 2013-05-10 09:18:33
1899 Stanisław Mazur 2013-05-09 15:05:13
1900 Monika Kaczor 2013-05-09 10:20:40
1901 Anna Kęsy 2013-05-09 10:18:49
1902 Maria Sudy-Krzysiek 2013-05-09 10:13:45
1903 Grzegorz Przysucha 2013-05-09 10:10:40
1904 Krzysztof Zając 2013-05-09 10:08:30
1905 Teresa Dzienniak 2013-05-09 10:06:41
1906 Grzegorz Sierpniak 2013-05-08 15:13:28
1907 Jolanta Sierant 2013-05-08 15:10:42
1908 Krzysztof Krakowiak 2013-05-08 15:08:46
1909 Leszek Mroczkowski 2013-05-08 14:54:17
1910 Beata Zając 2013-05-08 14:52:49
1911 Elżbieta Dziekańska 2013-05-08 14:48:48
1912 Gromski Krzysztof 2013-05-08 09:38:36
1913 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów 2013-05-07 13:25:52
1914 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku. 2013-04-30 12:48:24
1915 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 marca 2013 roku 2013-04-29 08:55:15
1916 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2013-04-26 08:59:15
1917 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 2013-04-24 14:56:43
1918 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 2013-04-24 13:46:28
1919 Uwaga Wyjaśnienia z dnia 19.04.2013 !! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów 2013-04-10 12:22:52
1920 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnik 2013-04-04 12:53:33
1921 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 2013-03-29 12:20:29
1922 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 marca 2013 roku 2013-03-28 09:38:10
1923 Sprawozdanie roczne Rb-NDS za 2012 roku 2013-03-28 09:27:05
1924 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2013-03-28 08:05:36
1925 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 marca 2013 r. 2013-03-25 07:27:04
1926 Wyjaśnienia z dnia 15.03.2013 - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 2013-03-12 13:25:59
1927 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU POPRZEZ REMONT DROGI GMINNEJ NR 337039 T KURÓW - STERNALICE 2013-03-11 13:30:55
1928 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 7 marca 2013 r. 2013-02-26 14:38:20
1929 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU POPRZEZ REMONT DROGI GMINNEJ NR 337039 T KURÓW - STERNALICE 2013-02-22 17:17:40
1930 UWAGA WYJAŚNIENIA z dnia 01.03.2013 !!! Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 2013-02-20 13:36:38
1931 Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej 2013-02-18 10:36:22
1932 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 stycznia 2013 roku 2013-02-18 08:03:32
1933 Uchwały Rady Gminy w Lipniku rok 2013 2013-02-18 08:02:35
1934 Decyzja o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energetycznym w miejscowości Gołębiów i Kur 2013-02-14 08:56:30
1935 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energetycznym w 2013-02-14 08:52:21
1936 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2013-02-01 12:29:53
1937 Karty informacyjne 2013 2013-01-24 10:05:10
1938 Karty informacyjne 2012 2013-01-24 10:02:45
1939 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 stycznia 2013 r. 2013-01-22 14:57:51
1940 Uwaga Wyjaśnienia do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym pn. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU POPRZEZ REMONT DROGI GMINNEJ NR 337039 T KURÓW - STERNALICE 2013-01-17 11:19:39
1941 Sprostowanie II do ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej 2013-01-14 10:19:04
1942 Wykaz kart informacyjnych 2013-01-14 09:45:08
1943 Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na lata 2013 - 2020 2013-01-11 11:08:33
1944 Uchwała nr XXIX/226/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2013 rok 2013-01-11 11:04:27
1945 Karty Informacyjne 2013-01-11 09:07:41
1946 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012 roku 2013-01-07 08:29:35
1947 Postanowienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami 2012-12-28 14:59:00
1948 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energ 2012-12-28 14:55:11
1949 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 grudnia 2012 r. 2012-12-27 14:47:42
1950 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 grudnia 2012 roku 2012-12-24 08:52:02
1951 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 19 grudnia2012 r. 2012-12-13 15:05:38
1952 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 listopada 2012 roku 2012-12-04 09:18:20
1953 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 listopada 2012 r. 2012-11-20 14:30:17
1954 Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie: Realizacja Gminnego Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Lipnik 2012-11-12 10:11:49
1955 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 r. 2012-11-12 09:22:05
1956 Uchwały Prawa Miejscowego 2012-11-06 08:46:02
1957 Uchwały Prawa Miejscowego - przekierownie 2012-11-06 08:44:27
1958 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sternalice. 2012-11-05 14:19:58
1959 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012 roku 2012-11-02 11:41:21
1960 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.257.673,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2012-10-24 14:52:00
1961 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sternalice 2012-10-24 14:47:37
1962 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 23 października 2012 r. 2012-10-17 13:21:46
1963 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy wiatrowej składającej się z 10 elektrowni wiatrowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną. 2012-10-11 09:30:53
1964 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10.10.2012 r. o wydaniu w dniu 09.10. 2012 r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2012-10-11 09:16:12
1965 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2012-10-09 07:30:51
1966 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sternalice 2012-10-03 14:52:07
1967 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01.10.2012 r. w sprawie sprostowania decyzji Wójta Gminy Lipnik nr RG-IV.6220.3.2011/2012 z dnia 04.09.2012 r 2012-10-03 11:43:55
1968 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01.10. 2012 o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu w decyzji Wójta Gminy Lipnik Nr RG-IV.6220.3.2012 2012-10-03 11:36:44
1969 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 września 2012 roku 2012-10-03 08:10:36
1970 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.257.673,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 2012-10-02 14:42:27
1971 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 2012-09-27 09:56:01
1972 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie węzła betoniarskiego o wydajności do 50 m3/h w miejscowości Włostów na działce nr 40/115 2012-09-27 08:42:43
1973 Obwieszczenie z dnia 25 września 2012 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn: Budowa węzła betoniarskiego o wydajności do 50 m3/h w miejscowości Włostów na działce nr 40/115 2012-09-27 07:39:29
1974 Obwieszczenie z dnia 19 września 2012 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnik w granicach administracyjnych Gminy Lipnik. 2012-09-20 14:28:09
1975 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn: Budowie węzła betoniarskiego o wydajności do 50 m3/h w miejscowości Włostów na działce nr 40/115 2012-09-20 14:09:10
1976 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 września 2012 r. 2012-09-20 13:32:36
1977 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2012 roku, oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy za I półrocze 2012 roku. 2012-09-18 12:19:03
1978 UWAGA WYJAŚNIENIE Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.257.673,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2012-09-14 14:19:29
1979 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lipniku z dnia 29 maja 2012 roku 2012-09-12 12:24:12
1980 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2011 roku. 2012-09-12 12:21:23
1981 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lipniku z dnia 31 grudnia 2010 roku 2012-09-12 12:18:30
1982 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie pojedynczej elektrowni wiatrowej, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, energetyczną i teletechniczną zlokalizowanego na działkach nr 453,454 i 2012-09-04 13:25:06
1983 Obwieszczenie o o wydaniu w dniu 04.09.2012 r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie pojedynczej elektrowni wiatrowej, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, energetyczną i teletechniczną zlokalizowaneg 2012-09-04 13:15:26
1984 Informacje o środowisku i jego ochronie 2012-09-04 13:12:17
1985 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy wiatrowej składającej się z 2 elektrowni wiatrowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną w miejscowości Kaczyce i Sw 2012-09-04 13:00:57
1986 Obwieszczenie o wydaniu w dniu 04.09. 2012 r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: “Budowie farmy wiatrowej składającej się z 2 elektrowni wiatrowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną 2012-09-04 12:50:56
1987 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Remont drogi gminnej nr 001438 T Lipnik - Gołębiów Szlachecki na odcinku 920 mb od km 0+ 000 do km 0 + 200 oraz od km 1+200 do km 1+920 Remont 2012-09-04 11:09:17
1988 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Rozbudowy istniejącego budynku administracyjno-biurowego o klatkę schodową oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu w części piętra z przeznaczeniem na punkt przedszkolny wraz z niezbędną infras 2012-09-04 11:01:57
1989 Ośrodek Pomocy Społecznej 2012-09-03 11:00:04
1990 Urząd Gminy w Lipniku 2012-09-03 10:59:16
1991 Grudzień 2010 2012-09-03 10:54:29
1992 Listopad 2010 2012-09-03 10:54:13
1993 Październik 2010 2012-09-03 10:53:58
1994 Wrzesień 2010 2012-09-03 10:53:42
1995 Sierpień 2010 2012-09-03 10:53:10
1996 Lipiec 2010 2012-09-03 10:52:54
1997 Czerwiec 2010 2012-09-03 10:52:36
1998 Maj 2010 2012-09-03 10:52:21
1999 Kwiecień 2010 2012-09-03 10:52:02
2000 Marzec 2010 2012-09-03 10:51:43
2001 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 sierpnia 2012 roku 2012-08-30 11:59:13
2002 Grudzień 2011 2012-08-30 10:00:59
2003 Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta 2012-08-24 10:20:46
2004 Oświadczenia majątkowe Radnych 2012-08-24 10:19:54
2005 Oświadczenia majątkowe Kierowników 2012-08-24 10:18:02
2006 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycujne pn: Remont Dróg Gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych: Remont drogi gminnej nr 001438 T Lipnik - Gołębiów Szlachecki na odcinku 920 mb od km 0+ 000 do km 0 + 200 ora 2012-08-23 11:49:37
2007 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r. 2012-08-20 07:48:41
2008 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 23 sierpnia 2012 r. 2012-08-17 12:08:51
2009 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Rozbudowy istniejącego budynku administracyjno-biurowego o klatkę schodową oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu w części piętra z przeznaczeniem na punkt przedszkolny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną we 2012-08-06 13:44:15
2010 Ogłoszenie o zamowieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Remont drogi gminnej nr 001438 T Lipnik - Gołębiów Szlachecki na odcinku 920 mb od km 0+ 000 do km 0 + 200 oraz od km 1+200 do km 1+920 Remont drogi gm 2012-07-30 13:12:47
2011 Listopad 2011 2012-07-30 09:59:49
2012 Październik 2011 2012-07-30 09:44:03
2013 Wrzesień 2011 2012-07-30 09:31:07
2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont budynku Zespołu Szkół we Włostowie polegający na remoncie posadzek etap II , instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont stolarki drzwiowej 2012-07-24 14:02:08
2015 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Utwardzenie placów i wykonanie terenów zielonych na terenie gminy Lipnik 2012-07-24 14:00:45
2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont ośrodka zdrowia we Włostowie 2012-07-24 13:56:22
2017 Zawiadomienie Wójta Gminy Lipnik dla mieszkańców sołectwa Włostów 2012-07-24 12:44:36
2018 Sierpień 2011 2012-07-16 08:55:57
2019 Lipiec 2011 2012-07-16 08:44:31
2020 Instytucje kultury 2012-07-12 08:45:39
2021 Zarządzenia Wójta 2012-07-12 08:43:49
2022 Prawo lokalne 2012-07-12 08:41:12
2023 Archiwum uchwał 2012-07-12 08:35:16
2024 Zespół Szkół we Włostowie 2012-07-12 08:26:38
2025 Szkoły w Gminie Lipnik 2012-07-12 08:24:02
2026 Zespół Szkół w Lipniku im . prof . Józefa Mikułowskiego - Pomorskiego 2012-07-12 08:18:32
2027 Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lipnik 2012-07-06 14:58:02
2028 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Utwardzenie placów i wykonanie terenów zielonych na terenie gminy Lipnik 2012-07-06 14:08:14
2029 Adamów 2012-07-05 14:57:48
2030 Gołębiów 2012-07-05 14:57:17
2031 Grocholice 2012-07-05 14:56:50
2032 Kaczyce 2012-07-05 14:56:16
2033 Kurów 2012-07-05 14:54:49
2034 Leszczków 2012-07-05 14:54:28
2035 Lipnik 2012-07-05 14:54:15
2036 Łownica 2012-07-05 14:53:40
2037 Malice Kościelne 2012-07-05 14:53:14
2038 Malżyn 2012-07-05 14:52:51
2039 Męczennice 2012-07-05 14:52:16
2040 Międzygórz 2012-07-05 14:51:26
2041 Słabuszewice 2012-07-05 14:50:53
2042 Słoptów 2012-07-05 14:49:50
2043 Sternalice 2012-07-05 14:49:14
2044 Studzianki 2012-07-05 14:47:21
2045 Swojków 2012-07-05 14:46:27
2046 Ublinek 2012-07-05 14:45:33
2047 Archiwum przetargów do 18.05.2012 2012-07-05 13:02:34
2048 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. Remont ośrodka zdrowia we Włostowie 2012-07-05 12:16:36
2049 Czerwiec 2011 2012-06-28 11:15:46
2050 Maj 2011 2012-06-28 10:51:24
2051 Kwiecień 2011 2012-06-28 10:29:54
2052 Marzec 2011 2012-06-28 09:31:03
2053 Luty 2011 2012-06-28 09:27:31
2054 Styczeń 2011 2012-06-28 09:11:03
2055 Usarzów 2012-06-27 14:32:45
2056 Włostów 2012-06-27 14:31:32
2057 Zachoinie 2012-06-27 14:30:45
2058 Żurawniki 2012-06-27 14:27:40
2059 Luty 2010 2012-06-27 11:53:26
2060 Styczeń 2010 2012-06-27 11:38:41
2061 Finanse Gminy Lipnik 2012-06-27 11:03:22
2062 Podatki 2012-06-27 10:57:30
2063 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2012 - 2019 2012-06-27 10:54:33
2064 Uchwały zmieniające budżet Gminy Lipnik na 2012 rok 2012-06-27 10:38:02
2065 UCHWAŁA NR XVI / 126 / 2012 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2012 rok 2012-06-27 10:32:44
2066 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 czerwca 2012 roku 2012-06-27 10:01:59
2067 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 13 czerwca 2012 roku 2012-06-27 09:47:54
2068 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Remont budynku Zespołu Szkół we Włostowie polegający na remoncie posadzek etap II, instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont stolarki drzwiowej. 2012-06-27 09:11:50
2069 Uchwały Rady Gminy w Lipniku rok 2012 2012-06-15 10:20:08
2070 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont drogi gminnej nr 337017 T relacji Leszczków - Pęcławice w celu stworzenia spójnego układu komunikacyjnego pomiędzy drogami powiatowymi nr 0733 T Balbinów - Nikisiałka Duża i nr 0731 T Włostów Gozdawa R 2012-06-12 16:39:39
2071 Archiwum Uchwał Rady Gminy w Lipniku do 25 kwietnia 2012 2012-06-12 10:15:15
2072 Informacja o dokonaniu ponownego wyboru oferty na pomoce dydaktyczne 2012-06-04 16:20:02
2073 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont ośrodka zdrowia we Włostowie 2012-06-01 12:48:05
2074 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Utwardzenie placów i wykonanie terenów zielonych na terenie gminy Lipnik 2012-06-01 12:32:38
2075 Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej 2012-06-01 11:46:44
2076 Dostęp do informacji publicznej 2012-06-01 11:37:41
2077 Informacja publiczna 2012-06-01 11:25:54
2078 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 maja 2012 roku 2012-06-01 10:44:36
2079 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 kwietnia 2012 roku 2012-06-01 10:40:02
2080 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 marca 2012 roku 2012-05-30 10:33:11
2081 Uchwała Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 marca 2012 roku 2012-05-30 10:28:14
2082 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 lutego 2012 roku 2012-05-30 10:11:49
2083 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012 roku 2012-05-30 09:43:01
2084 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo handlowego z przeznaczeniem na świetlice wiejską w m. Malice Kościelne 2012-05-29 13:04:29
2085 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont budynku Zespołu Szkół we Włostowie polegający na remoncie posadzek etap II , instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont stolarki drzwiowej 2012-05-28 07:59:47
2086 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2012-05-22 10:58:00
2087 Uchwały Rady Gminy 2012-05-22 10:26:02
2088 Rada Gminy w Lipniku 2012-05-22 09:41:34
2089 Komisja Rewizyjna - 2010 - 2014 2012-05-22 07:59:24
2090 Komisja ds Gospodarki i Finansów - 2010-2014 2012-05-22 07:53:10
2091 Oświadczenia majątkowe 2012-05-21 15:05:49
2092 Komisja Ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 2010 - 2014 2012-05-21 14:51:46
2093 Komisja Rolnictwa i Handlu - 2010 -2014 2012-05-21 14:45:04
2094 Skład Osobowy Rady Gminy - kadencja 2010 - 2014 2012-05-21 14:21:06
2095 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. Remont drogi gminnej nr 337017 T relacji Leszczków - Pęcławice w celu stworzenia spójnego układu komunikacyjnego pomiędzy drogami powiatowymi nr 0733 T Balbinów - Nikisiałka Duż 2012-05-18 09:52:22
2096 Dane teleadresowe 2012-05-18 09:43:25
2097 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2011 rok. 2012-05-18 09:35:52
2098 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo handlowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Malice Kościelne 2012-05-17 12:14:07
2099 Uchwały Rady Gminy 2012-05-14 14:18:19
2100 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Lipniku 2012-05-14 12:48:34
2101 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2012 2012-05-14 11:40:55
2102 Skarbnik Gminy 2012-05-14 08:34:00
2103 Sekretarz Gminy 2012-05-14 08:31:32
2104 Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Gminy w Lipniku 2012-05-08 09:14:05
2105 Instrukcja obsługi 2012-05-08 09:06:54
2106 Zarządzenia Wójta 2012-05-08 09:02:23
2107 Stanowiska Kierownicze w Urzędzie Gminy w Lipniku 2012-05-07 14:00:10
2108 Wójt Gminy Lipnik 2012-05-07 13:56:20
2109 Redaktor Biuletynu Informacji Publicznej 2012-05-07 09:52:54
2110 Przetargi 2012-05-02 10:17:13
2111 Dane podstawowe 2012-04-30 12:09:48
2112 Archiwum 2012-04-30 09:01:50
2113 Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2012 roku 2012-04-30 08:59:08

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.