uklad: 4 Urząd Gminy w Lipniku - Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Lipnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zarządzenie nr 1/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Lipnik.

Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnień i pełnomocnictw dla Pana Wojciecha Zdyba, Zastępcy Wójta Gminy Lipnik

Zarządzenie nr 3/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Lipnik w 2019 roku.

Zarządzenie nr 4/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 17 stycznia 2019 roku. w sprawie zarządzenia wyborów do organów -jednostek pomocniczych Gminy Lipnik - sołtysów i rad sołeckich w sołectwach.

Zarządzenie nr 5/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Pani Teresie Luśtan pełnienia obowiązków Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku.

Zarządzenie nr 6/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2019 roku

Zarządzenie nr 7/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Lipnik na p

Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Lipnik Z DNIA 31 stycznia 2019 ROKU w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.

Zarządzenie nr 10/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 20192020 do

Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję, do kwalifikacji wojskowej, osób zameldowanych na terenie gminy Lipnik,

Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i u

Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2019 roku

Zarządzenie nr 14/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury

Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie sprzedaży i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - działka nr 10 przeznaczonej do wydzierżawie

Zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2019 roku

Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2019 roku

Zarządzenie nr 19/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Lipniku.

Zarządzenie nr 20/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - działka nr 40147 przeznaczonej do wydzierżaw

Zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - działka nr 40143 przeznaczonej do wydzierżaw

Zarządzenie nr 22/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku

Zarządzenie nr 23/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 marca 2019r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie G

Zarządzenie nr 24/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2019 roku

Zarządzenie nr 25/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2019 roku

Zarządzenie nr 26/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2019 roku

Zarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Gminy w Lipniku dnia wolnego od pracy z obowiązkiem odpracowania

Zarządzenie nr 28/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w na 2019 rok.

Zarządzenie nr 29/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - działka nr 4044 przeznaczonej do wydzierż

Zarządzenie nr 30/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2019 roku

Zarządzenie nr 31/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2019 roku

Zarządzenie nr 32/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stawki za używanie przez pracowników do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących wł

Zarządzenie nr 33/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2019 roku

Zarządzenie nr 34/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2019 roku

Zarządzenie nr 35/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwycz

Zarządzenie nr 36/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 24 maja 2019r w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki oraz operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wy

Zarządzenie nr 37/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Lipniku.

Zarządzenie nr 38/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Lipniku.

Zarządzenie nr 39/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Lipniku.

Zarządzenie nr 40/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 06 czerwca 2019 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 113 i 981 położonej w Lipniku

Zarządzenie nr 41/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Lipniku na okres upałów

Zarządzenie nr 42/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 czerwca 2019 rok w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Finansowym Zakladu Gospodarki Komunalnej w Lipniku w 2019 r.

Zarządzenie nr 43/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienie i wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - działka nr 4044 przeznaczonej do wydzierża

Zarządzenie nr 44/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienie i wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - działka nr 40133 przeznaczonej do wydzierż

Zarządzenie nr 45/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wvdzierżawienie i wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - działka nr 40133 przeznaczonej do wydzierż

Zarządzenie nr 46/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienie i wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - działka nr 16719 przeznaczonej do wydzierż

Zarządzenie nr 47/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 1025 położonej w Malicach Kościelnyc

Zarządzenie nr 48/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia REGULAMINU KORZYSTANIA Z TERENU PRZY RUINACH ZAMKU W MIĘDZYGÓRZU

Zarządzenie nr 49/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Lipniku na okres upałów

Zarządzenie nr 50/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2019 roku

Zarządzenie nr 51/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipniku, ustalenia jej składu osobowego oraz przyjęcia regu

Zarządzenie nr 52.1/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 05 lipca 2019r. w sprawie powołania komisji do odbioru sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa

Zarządzenie nr 52/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 5 lipca 2019r w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót związanych z przebudową i remontem dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywioł

Zarządzenie nr 53/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2019 roku

Zarządzenie nr 54/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 lipca 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Lipniku

Zarządzenie nr 55/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2019 roku

Zarządzenie nr 56/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i wywieszenia wykazu nieruchomoścl gruntowej - działka nr 4392, położona w miejscowości Sła

Zarządzenie nr 57/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - działka nr 4083 przeznaczonej do wydzierżawi

Zarządzenie nr 58/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2019 roku

Zarządzenie nr 59/2019 Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Lipniku oraz regulaminu jej działaniaInformację wytworzył: usunięcie grafiki z treści

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.