uklad: 4 Urząd Gminy w Lipniku - Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Lipnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 04 stycznia 2016r. w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli sposobu wykorzystania dotacji na realizację w 2015 roku zadań publicznych gminy.

Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Lipnik w 2016 roku.

Zarządzenie NR 3/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 22 styczeń 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Lipnik jest organem prowadzącym

Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie NR 6/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 02 luty 2016 r. w sprawie: powołania Zastępcy Wójta Gminy Lipnik

Zarządzenie Nr 7 /2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2016 r.

Zarządzenie Nr 8/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2016 r.

Zarządzenie nr 9/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK Z dnia 17 lutego 2016 r w sprawie umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

Zarządzenie nr 10/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Lipnik do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

Zarządzenie nr 11/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Zarządzenie nr 12/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 24.02.2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2016 roku.

Zarządzenie nr 13/2016 Wójta Gminy w Lipnik z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych gminy

Zarządzenie nr 14/2016 WÓJTA GMINY W LlPNIKU z dnia 25 lutego 2016roku w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej o nr ewid. 251,252

Zarządzenie nr 15/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 1 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2016 r.

Zarządzenie nr 16/2016 Wójta Gminy w lipniku dnia 14 marca 2016 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej jako działka o Nr ewidencyjnym 29.71

Zarządzenie nr 17/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 23 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2016 r.

Zarządzenie nr 18/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2016 r.

Zarządzenie nr 19/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 11 kwiecień 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2016 r.

Zarządzenie nr 20/2016 WÓJTA GMINY W LlPNIKU z dnia 14 kwietnia 2016roku w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej o nr ewid. 297.1 położonej w Swojko

Zarządzenie nr 21/2016 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej jako działka

Zarządzenie nr 22/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

Zarządzenie nr 23/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy lipnik w 2016 r.

Zarządzenie nr 24/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2016 r.

Zarządzenie nr 25/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2016 r.

Zarządzenie nr 26/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 4 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy lipnik w 2016 r.

Zarządzenie nr 27/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 4 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Lipniku oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Lipnik na 2016 rok.

Zarządzenie nr 28/2016 WÓJTA GMINY W LlPNIKU z dnia 09 maja 2016roku w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej o nr ewid. 864 położonej w Lipniku

Zarządzenie nr 29/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 12 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2016 r.

Zarządzenie nr 30/2016 Wójta Gminy w lipniku z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - część działki nr 10 przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w miejscowości

Zarządzenie nr 31/2016 Wójta Gminy w lipniku z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - działka Nr 40133 przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w miejscowości Wło

Zarządzenie nr 32/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 12 maja 2016 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów

Zarządzenie nr 33/2016 Wójta Gminy lipnik z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 113 i 981 położonej w Lipniku

Zarządzenie nr 34/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie za rok 2015

Zarządzenie nr 35.2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku za rok 2015

Zarządzenie nr 36/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 30 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2016 r.

Zarządzenie nr 37/2016 Wójta Gminy w lipniku z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - działka Nr 4044 przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w miejscowości Włos

Zarządzenie nr 38/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 15.06.2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2016 roku,

Zarządzenie nr 39/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2016 r,

Zarządzenie nr 42/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2016 r.

Zarządzenie nr 43/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku. zmieniające Zarządzenie Nr 412016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 czenvca 2016 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie

Zarządzenie nr 44/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 1lipca 2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku VAT przez Gminę Lipnik

Zarządzenie nr 45/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 06 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2016 r.

Zarządzenie nr 46/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2016 r.

Zarządzenie nr 47/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2016 r.

Zarządzenie nr 48/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 14 lipca 2016 rok w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku w 2016 r.

Zarządzenie nr 49/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy lipnik w 2016 r.

Zarządzenie nr 50/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2016 r.

Zarządzenie nr 51/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 03 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2016 r.

Zarządzenie nr 52/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2016 r.

Zarządzenie nr 54/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 1 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2016 r.

Zarządzenie nr 55/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 05 września 2016 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienie i wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - działka nr 40.135

Zarządzenie nr 56/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 05 września 2016 roku zmieniające zarządzenia nr 312016 z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - działka nr 40.133

Zarządzenie nr 57/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 05 września 2016 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienie i wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - działka nr 40.133

Zarządzenie nr 58/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 05 września 2016 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienie i wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - działka nr 40.157

Zarządzenie nr 59/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 05 września 2016 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienie i wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - działka nr 40.150

Zarządzenie nr 60/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 05 września 2016 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienie i wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - działka nr 40.156

Zarządzenie nr 61/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 05 września 2016 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienie i wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej działka nr 40.155

Zarządzenie nr 62/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 05 września 2016 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienie i wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - działka nr 40.148

Zarządzenie nr 63/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 05 września 2016 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienie i wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - działka nr 40.149

Zarządzenie nr 64/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 05 września 2016 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienie i wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - działka nr 40.147

Zarządzenie nr 65/2016 WÓJT A GMINY LIPNIK z dnia 7 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2016 roku.

Zarządzenie nr 69/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 7 września 2016r w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót związanych z przebudową dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Zarządzenie nr 70/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 08 września 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Lipniku

Zarządzenie nr 71/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 08 września 2016 roku. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół we Włostowie

Zarządzenie nr 72/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 13 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2016 r.

Zarządzenie nr 73/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 września 2016r. W sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku

Zarządzenie nr 74/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 14 września 2016 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2017 rok

Zarządzenie nr 77/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 28 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2016

Zarządzenie nr 78/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 30 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2016 r.

Zarządzenie nr 79/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2016 roku

Zarządzenie nr 81/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2016 r.

Zarządzenie nr 82/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 października 2016 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży stanowiącej grunt rolny

Zarządzenie nr 83/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 17 października 2016 rok w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Finansowym Zakładu Gospodarki Komunałnej w Lipniku w 2016 r.

Zarządzenie nr 84/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 17 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2016 r,

Zarządzenie nr 85/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 24 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2016 r.

Zarządzenie nr 86/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 24 października 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - działka nr 40.143

Zarządzenie nr 87/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 24 października 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - działka nr 167.19

Zarządzenie nr 88/2016 Wójta Gminy Lipnik l dnia 08 listopada 2016 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienie i wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - działka nr 40.154

Zarządzenie nr 89/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 09 listopada 2016 rok w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku w 2016 r.

Zarządzenie nr 90/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2016 roku.

Zarządzenie nr 91/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na rok 2017

Zarządzenie nr 92/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na 2017-2029.

Zarządzenie nr 93/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2016 r.

Zarządzenie nr 94/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy lipnik w 2016 r.

Zarządzenie nr 95/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 29 listopada 2016 roku sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2016 roku.

Zarządzenie nr 97/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 01 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Gminy w Lipniku według stanu na 31 grudnia 2016 roku.

Zarządzenie nr 98/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 05 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Pani Małgorzaty Utnik-Oleksiak ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku.

Zarządzenie nr 99/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 05 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipniku, ustalenia jej składu osobowego oraz przyjęcia re

Zarządzenie nr 100/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy lipnik w 2016 r.

Zarządzenie nr 102/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 8 grudnia 2016r w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót związanych z przebudową dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Zarządzenie nr 103/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2016 r.

Zarządzenie nr 104/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we Włostowie.

Zarządzenie nr 105/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2016 roku

Zarządzenie nr 106/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 grudnia 2016r w sprawie wspólnej obsługi finansowo- księgowej gminnych instytucji kultury przez Urząd Gminy w Lipniku.

Zarządzenie nr 107/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1002016 Wójta Gminy lipnik z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy lipn

Zarządzenie nr 108/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2016 r.

Zarządzenie nr 109/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2016 roku.

Zarządzenie nr 110/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 grudnia 2016r w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót związanych z remontem, drogi gminnej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Zarządzenie nr 111/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2016 oku

Zarządzenie nr 112/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 27 grudnia 2016 rok w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku w 2016 r.

Zarządzenie nr 113/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2016 roku

Zarządzenie nr 114/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2016 roku

Zarządzenie nr 115/2016 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 30 grudnia 2016 rok w sprawie wprowadzenia zmian w Planle Finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku w 2016 r.

Zarządzenie nr 119/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 312012 Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 sierpnia 2012 r.Informację wytworzył: usunięcie grafiki z treści

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.