uklad: 4 Urząd Gminy w Lipniku - Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Lipnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 03 stycznia 2017r. w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli sposobu wykorzystania dotacji na realizację w 2016 roku zadań publicznych gminy.

Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - część działki nr 75/2, położonej w miejscowości Lipnik

Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - działka nr 40/152, położona w miejscowości Włastów

Zarządzenie nr 4/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 265/2 położonej we Włostowie

Zarządzenie nr 5/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowejdziałka nr 40/40, położonej w miejscowości Włostów

Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - działka nr 40/44 położonej w miejscowości Włostów

Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - działka nr 213, położona w miejscowości Słabuszewice

Zarządzenie Nr 9/2017 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2017 roku

Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy w lipniku z dnia 06 luty 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - część działki nr 75/2, położonej w miejscowości Lipnik

Zarządzenie NR 11/2017 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 6 luty 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku

Zarządzenie nr 13/2017 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2017 roku

Zarządzenie nr 14/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Zarządzenie nr 15/2017 Wójta Gminy w Lipnik w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie nr 16/2017 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 1 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy lipnik w 2016 r.

Zarządzenie nr 17/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 01 marca 2017 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rewitalizacji

Zarządzenie nr 18/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 01 marca 2017r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Gminy Lipnik

Zarządzenie nr 19/2017 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2017 roku

Zarządzenie nr 20/2017 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017.2018

Zarządzenie nr 21/2017 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 30 marca 2017 roku. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Lipniku oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie nr 22/2017 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2017 roku

Zarządzenie nr 23/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku.

Zarządzenie nr 24/2017 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej działka nr 14.2

Zarządzenie nr 25/2017 Wójta Gminy lipnik z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienie i wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - działka nr 40.144

Zarządzenie nr 26/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienie i wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - działka nr 40.153

Zarządzenie nr 27/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - działki nr 27.72 i 27.74

Zarządzenie nr 28/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 03 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla pełniącej obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku Pani Danucie Polit.

Zarządzenie nr 31/2017 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2017 roku

Zarządzenie nr 32/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej

Zarządzenie nr 34/2017 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie powołania imiennych składów osobowych Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych

Zarządzenie nr 35/2017 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2017 roku

Zarządzenie nr 36/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Lipnik.

Zarządzenie nr 37/2017 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2017 roku

Zarządzenie nr 38/2017 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 15 maja 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów księgo

Zarządzenie nr 39/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie za rok 2016

Zarządzenie nr 40/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku za rok 2016

Zarządzenie nr 41/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 312012 Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 sierpnia 2012 r.

Zarządzenie nr 42/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Lipniku.

Zarządzenie nr 43/2017 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 5 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2017 roku

Zarządzenie nr 44/2017 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 7 czerwca 2017 roku. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Lipniku oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do spraw

Zarządzenie nr 45/2017 WÓJTA GMINY Lipnik z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipniku prowadzonego przez Gminę Lipnik

Zarządzenie nr 46/2017 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2017 roku

Zarządzenie nr 47/2017 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2017 roku

Zarządzenie nr 48/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 05 lipca 2017 roku w sprawie powolania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu i wylonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespolu Szkolno

Zarządzenie nr 49/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 5 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 312012 Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 sierpnia 2012 r.

Zarządzenie nr 50/2017 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2017 roku

Zarządzenie nr 51/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku.

Zarządzenie nr 53/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipniku Pani Danucie Polit.

Zarządzenie nr 54/2017 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2017 roku

Zarządzenie nr 54/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespolu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnik

Zarządzenie nr 55/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, działka niezabudowana o Nr ewidencyjnym 1418 położonej w Lip

Zarządzenie nr 56/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, działki o Nr ewidencyjnym 81 823,826, 1261 i 1262 położonej

Zarządzenie nr 57/2017 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 24 sierpień 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku

Zarządzenie nr 58/2017 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2017 roku

Zarządzenie nr 59/2017 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie ustalenia szczegółowego wykazu wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego oraz sposobu ich udokumentowania.

Zarządzenie nr 60/2017 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 30 sierpnia 2017 rok w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku w 2017 r.

Zarządzenie nr 61/2017 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 1 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2017 roku

Zarządzenie nr 63/2017 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia l września 2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy i zatwierd

Zarządzenie nr 64/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 1 września 2017 roku. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Lipnik.

Zarządzenie nr 65/2017 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 11 września 2017 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2018 rok

Zarządzenie nr 66/2017 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 14 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2017 roku

Zarządzenie nr 67/2017 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 15 września 2017 rok w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku w 2017 r.

Zarządzenie nr 68/2017 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 20 września 2017 roku. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Lipniku oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do spra

Zarządzenie nr 69/2017 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 25 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2017 roku

Zarządzenie nr 70/2017 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 27 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2017 roku

Zarządzenie nr 71/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 2 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lipnik.

Zarządzenie nr 72/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 04 października 2017 roku zmieniające zarządzenia nr 322017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i wywieszenia wykazu

Zarządzenie nr 73/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 04 października 2017 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - działka nr 1427, położona w miejscowo

Zarządzenie nr 74/2017 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 9 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2017 roku

Zarządzenie nr 75/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 9 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym

Zarządzenie nr 76/2017 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 16 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2017 roku

Zarządzenie nr 77/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach.

Zarządzenie nr 78/2017 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 20 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2017 roku

Zarządzenie nr 79/2017 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 27 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2017 roku

Zarządzenie nr 80/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 października 2017r w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Lipniku obniźające wymiar czasu pracy w miesiącu listopa

Zarządzenie nr 81/2017 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 03 listopad 2017 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - działka nr 40130 przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w miejscowoś

Zarządzenie nr 82/2017 Wójta Gminy w lipniku z dnia 03 listopad 2017 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - działka nr 40139 przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w miejscowoś

Zarządzenie nr 83/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lipniku.

Zarządzenie nr 84/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Romana Koseły we Włostowie.

Zarządzenie nr 85/2017 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2017 roku

Zarządzenie nr 86/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót związanych z przebudową dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk

Zarządzenie nr 87/2017 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2017 roku

Zarządzenie nr 88/2017 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia l3 grudnia 2017rok w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku w 2017r.

Zarządzenie nr 89/2017 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2017 roku

Zarządzenie nr 90/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Romana Koseły we Włostowie.

Zarządzenie nr 91/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipniku.

Zarządzenie nr 92/2017 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na rok 2018

Zarządzenie nr 93/2017 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2018-2029

Zarządzenie nr 94/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 grudnia 2017 roku. zrmemające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Lipniku.

Zarządzenie nr 95/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie utworzenia funduszu nagród na rok 2017.

Zarządzenie nr 96/2017 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 682017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 września 2017r.

Zarządzenie nr 97/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy w Lipniku za rok 2017 r.

Zarządzenie nr 98/2017 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2017 roku

Zarządzenie nr 99/2017 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2017 roku

Zarządzenie nr 100/2017 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2017 roku

Zarządzenie nr 101/2017 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 29 grudnia 2017 rok w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku w 2017 r.

Zarządzenie nr 102/2017 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 29 grudnia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów ksInformację wytworzył: usunięcie grafiki z treści

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.