uklad: 3 Urząd Gminy w Lipniku - Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Lipnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Postanowienie Wójta Gminy Lipnik o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

RG IV. 6220.1.2013 Lipnik, dnia 02.08.201   POSTANOWIENIE o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Na podstawie art. 97 ...

Data dodania: 2013-08-09 08:08:10

Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 02.08.2013 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie zna

RG- IV. 6220.1.2013  Lipnik dnia 02.08.2013   POSTANOWIENIE   Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267...

Data dodania: 2013-08-09 08:02:55

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 02.08.2013 o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

RG IV 6220.1.2013 Lipnik dnia 02.08 2013r OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 i 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 z p&oa...

Data dodania: 2013-08-09 07:57:10

Postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

 Lipnik dnia 11.07.2013 RG- IV. 6220.5.2013 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. ...

Data dodania: 2013-07-15 14:16:30

Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa chlewni do prowadzenia tuczu trzody chlewnej w Gospodarstwie Rolnym Zdzisław Podsiadły w miejscowości Kaczyce

 Lipnik dnia 24.05.2013 r  RG - IV 6220.4.2013     POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postępowan...

Data dodania: 2013-05-24 15:05:10

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa chlewni do prowadzenia tuczu trzody chlewnej w Go

 Lipnik dnia 24.05.2013 r  RG - IV 6220.4.2013     OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących   ...

Data dodania: 2013-05-24 14:59:19

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Prowadzenie działalności w ramach magazynowania oraz segre

 Lipnik dnia 14.05.2013 r RG - IV 6220.3.2013     OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących   Na po...

Data dodania: 2013-05-20 08:46:32

Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Prowadzenie działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów

Lipnik dnia 14.05.2013 r RG - IV 6220.3.2013   POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postępowania Administ...

Data dodania: 2013-05-20 08:41:24

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie Budowa na terenie Gminy Lipnik elektrowni wiatrowych o mocy 31,5 MW wraz z punktami zasilania (PZ1,PZ2,PZ3) sieci kablowej o napięciu 30 kV i 0,4 kV

 Lipnik dnia 09.05.2013 r RG - IV 6220.1.2013     OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących   Na...

Data dodania: 2013-05-14 07:34:07

Postanowienie o wszczęciu postępowania Budowa na terenie Gminy Lipnik elektrowni wiatrowych o mocy 31,5 MW wraz z punktami zasilania (PZ1,PZ2,PZ3) sieci kablowej o napięciu 30 kV i 0,4 kV oraz dróg i placów dojazdowych

Lipnik dnia 09.05.2013 r RG - IV 6220.1.2013 POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postępowania Admi...

Data dodania: 2013-05-14 07:28:18

Decyzja o umorzeniu postępowania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipnik zlokalizowana na działkach o nr ewidencyjnym

Lipnik dnia 09.05.2013 r RG IV – 6220.2.2013   DECYZJA   o umorzeniu postępowania   Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administ...

Data dodania: 2013-05-14 07:23:19

Decyzja o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energetycznym w miejscowości Gołębiów i Kur

Lipnik dnia 11.02.2013 r RG IV – 6220.2.2012   DECYZJA   o umorzeniu postępowania   Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administ...

Data dodania: 2013-02-14 08:56:30

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energetycznym w

  Lipnik dnia 11.02.2013 r RG -IV 6220.2.2012   OBWIESZCZENIE  Wójt Gminy Lipnik zawiadamia  o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwar...

Data dodania: 2013-02-14 08:52:21

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XXVII/207/...

Data dodania: 2013-02-01 12:29:53

Postanowienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami

 Lipnik dnia 19.12.2012 r RG - IV. 6220.2. 2012 POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postępowania Admini...

Data dodania: 2012-12-28 14:59:00

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.