Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Prowadzenie działalności w ramach magazynowania oraz segre

 Lipnik dnia 14.05.2013 r RG - IV 6220.3.2013     OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących   Na po...

Data dodania: 2013-05-20 08:46:32

Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Prowadzenie działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów

Lipnik dnia 14.05.2013 r RG - IV 6220.3.2013   POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postępowania Administ...

Data dodania: 2013-05-20 08:41:24

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie Budowa na terenie Gminy Lipnik elektrowni wiatrowych o mocy 31,5 MW wraz z punktami zasilania (PZ1,PZ2,PZ3) sieci kablowej o napięciu 30 kV i 0,4 kV

 Lipnik dnia 09.05.2013 r RG - IV 6220.1.2013     OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących   Na...

Data dodania: 2013-05-14 07:34:07

Postanowienie o wszczęciu postępowania Budowa na terenie Gminy Lipnik elektrowni wiatrowych o mocy 31,5 MW wraz z punktami zasilania (PZ1,PZ2,PZ3) sieci kablowej o napięciu 30 kV i 0,4 kV oraz dróg i placów dojazdowych

Lipnik dnia 09.05.2013 r RG - IV 6220.1.2013 POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postępowania Admi...

Data dodania: 2013-05-14 07:28:18

Decyzja o umorzeniu postępowania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipnik zlokalizowana na działkach o nr ewidencyjnym

Lipnik dnia 09.05.2013 r RG IV – 6220.2.2013   DECYZJA   o umorzeniu postępowania   Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administ...

Data dodania: 2013-05-14 07:23:19

Decyzja o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energetycznym w miejscowości Gołębiów i Kur

Lipnik dnia 11.02.2013 r RG IV – 6220.2.2012   DECYZJA   o umorzeniu postępowania   Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administ...

Data dodania: 2013-02-14 08:56:30

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energetycznym w

  Lipnik dnia 11.02.2013 r RG -IV 6220.2.2012   OBWIESZCZENIE  Wójt Gminy Lipnik zawiadamia  o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwar...

Data dodania: 2013-02-14 08:52:21

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XXVII/207/...

Data dodania: 2013-02-01 12:29:53

Postanowienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami

 Lipnik dnia 19.12.2012 r RG - IV. 6220.2. 2012 POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postępowania Admini...

Data dodania: 2012-12-28 14:59:00

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energ

 Lipnik dnia 19.12.2012 RG-IV. 6220.2.2012 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów opiniujących Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 19...

Data dodania: 2012-12-28 14:55:11

Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie: Realizacja Gminnego Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Lipnik

  INFORMACJA   O UZYSKANIU DOTACJI NA ZADANIE:   REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY LIPNIK     Urząd Gminy w Lipniku  informuje, ż...

Data dodania: 2012-11-12 10:11:49

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10.10.2012 r. o wydaniu w dniu 09.10. 2012 r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

RG- IV.6220.4.2010                              &n...

Data dodania: 2012-10-11 09:16:12

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

                                 &n...

Data dodania: 2012-10-09 07:30:51

Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01.10.2012 r. w sprawie sprostowania decyzji Wójta Gminy Lipnik nr RG-IV.6220.3.2011/2012 z dnia 04.09.2012 r

RG-IV.6220.3.2012 Lipnik 01.10.2012 r  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 113 § 1 Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z ...

Data dodania: 2012-10-03 11:43:55

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01.10. 2012 o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu w decyzji Wójta Gminy Lipnik Nr RG-IV.6220.3.2012

RG- IV 6220.3.2012 Lipnik dnia 01.10.2012 r   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Z 2000 r. Nr 98 ...

Data dodania: 2012-10-03 11:36:44

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu „Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy...

Data dodania: 2012-09-27 09:56:01

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.