Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 'Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych' w miejscowości Swojków

 Lipnik , dnia  09.04.2018 r. Znak sprawy: ZP 271.2.2018                      &...

Ważny do: 2018-04-17
Data dodania: 2018-04-09 14:57:46

Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków kłęsk żywiołowych

Lipnik, dnia 04 kwiecień 2018r. Znak sprawy: ZP.271.2.2018 INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie robót budowlanyc...

Ważny do: 2018-04-14
Data dodania: 2018-04-04 15:13:08

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych

Gmina Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik - na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowan...

Ważny do: 2018-04-14
Data dodania: 2018-03-23 14:17:29

Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Odwiert studni zastępczej S-4b ujmującej wody podziemne z utworów dewońskich w obrębie ujęcia w miejscowości Włostów, gmina Lipnik

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT   Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  Wykonanie robót budowlanych w zakresie rzeczowym objętym zadaniem inwesty...

Ważny do: 2018-03-28
Data dodania: 2018-03-20 11:10:04

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. 'Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych' w miejscowości Swojków

Ogłoszenie nr 530756-N-2018 z dnia 2018-03-14 r. Gmina Lipnik: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ...

Ważny do: 2018-04-05
Data dodania: 2018-03-14 13:58:01

Uwaga wyjaśnienia z dnia 16.03.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Odwiert studni zastępczej S-4b ujmującej wody podziemne z utworów dewońskich w obrębie ujęcia w miejscowości Włostów, gmina Lipnik

Informujemy, że w załączniku nr 2 do SIWZ - wzór umowy - w §3 pkt. 1 błędnie wpisano: Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy: 30.04.2018 r. winno być: Termin...

Ważny do: 2018-03-21
Data dodania: 2018-03-05 13:02:22

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup, dostawę do szkoły i montaż w salach lekcyjnych pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania w ramach Rządowego programu - Aktywna tablica - realizowanego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lipniku

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipniku zaprasza do złożenia oferty cenowej   na zakup, dostawę do szkoły i montaż w salach lekcyjnych pomoc...

Ważny do: 2017-12-20
Data dodania: 2017-12-14 14:55:49

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup, dostawę do szkoły i montaż w salach lekcyjnych pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania w ramach Rządowego programu - Aktywna tablica - realizowanego w Szkole Podstawowej im. Romana Koseły we Włostowie

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY   Szkoła Podstawowa im. Romana Koseły we Włostowie zaprasza do złożenia oferty cenowej   na zakup, dostawę do szkoły i montaż w salach lekcyjnyc...

Ważny do: 2017-12-20
Data dodania: 2017-12-14 14:49:20

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.11.2017 r. o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Droga gminna relacji Kurów-Krzyże

Ogłoszenie nr 613572-N-2017 z dnia 2017-11-09 r. Gmina Lipnik: Remont drogi gminnej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ...

Ważny do: 2017-11-24
Data dodania: 2017-11-09 12:36:17

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie - Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiolowych - ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.10.2017 r. pod nr 605547- N - 2017. Droga Kurów - Krzyże

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIAO UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczone...

Ważny do: 2017-11-17
Data dodania: 2017-11-09 11:25:19

Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Droga relacji Kurów-Krzyże

Znak sprawy: ZP.271.6.2017 Lipnik, dnia  8 listopada  2017r.     INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT   Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn....

Ważny do: 2017-11-16
Data dodania: 2017-11-08 13:06:18

Zawiadomienie o wyborze oferty - wyniku licytacji elektronicznej - dla zadania pn. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Lipnik i jej Jednostek Organizacyjnych

ZAWIADOMIENIEO WYBORZE OFERTY (wyniku licytacji elektronicznej) Działając na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz...

Ważny do: 2017-11-17
Data dodania: 2017-11-06 13:44:22

Uwaga wyjaśnienie z dnia 06.11.2017 r.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym dot. Remontu dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Drogi relacji Usarzów-Kozia Górka i Włostów-Swojków

Wyjaśnienie nr 1 z dnia 06.11.2017 r. - POBIERZ Ogłoszenie nr 609613-N-2017 z dnia 2017-10-31 r. Gmina Lipnik: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk ż...

Ważny do: 2017-11-15
Data dodania: 2017-10-31 10:53:40

Uwaga wyjaśnienia z dnia 30.10.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Droga relacji Kurów-Krzyże

Wyjaśnienie nr 1 z dnia 30.10.2017 r. - POBIERZ Ogłoszenie nr 605547-N-2017 z dnia 2017-10-24 r. Gmina Lipnik: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żyw...

Ważny do: 2017-11-09
Data dodania: 2017-10-24 14:41:18

Uwaga Wyjaśnienia z dnia 24.10.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Lipnik i jej Jednostek Organizacyjnych

Wyjaśnienia z dnia 24.10.2017 r. - POBIERZ Ogłoszenie nr 603641-N-2017 z dnia 2017-10-18 r. Gmina Lipnik: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY LIPNIK I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ...

Ważny do: 2017-10-27
Data dodania: 2017-10-18 13:04:50

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 14/18 o powierzchni 0,0838 ha położonej w Lipniku, stanowiącej własność Gminy Lipnik

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym   Wójt Gminy Lipnik ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji g...

Ważny do: 2017-11-07
Data dodania: 2017-10-02 09:39:02

Zawiadomienie o wyborze oferty - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik

Działając zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.zm.) Zamawiający uprzejmie info...

Ważny do: 2017-10-04
Data dodania: 2017-09-26 14:01:11

Zawiadomienie o wyborze oferty - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Działając zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.zm.) Zamawiający uprzejmie info...

Ważny do: 2017-10-04
Data dodania: 2017-09-26 13:56:41

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.